Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 9. PEATÜKK

Seisa vastu ahvatlustele

Seisa vastu ahvatlustele

KAS keegi on kunagi käskinud sul teha midagi, mis on vale? — Kui on, siis kas ta ka pilkas sind, et sa ei julge seda teha? Või kas ta ütles, et see on tore ja tegelikult polegi see nii halb? — Kui keegi nõnda teeb, siis ta püüab meid ahvatleda.

Mida me peaksime tegema, kui meid ahvatletakse? Kas peaksime järele andma ja tegemagi seda, mis on vale? — Jehoova Jumalale see ei meeldiks. Aga kas tead, kes selle üle rõõmustaks? — Jah, Kurat-Saatan.

Saatan on Jumala vaenlane ja ka meie vaenlane. Me ei näe teda, sest ta on vaim, kuid tema näeb meid. Ükskord kõnetas Saatan Suurt Õpetajat Jeesust ja püüdis teda ahvatleda. Vaatame, mida Jeesus tookord tegi. Siis me teame, mida meil oleks õige teha, kui meid ahvatletakse.

Mis võis Jeesusele meenuda, kui ta ristiti?

Jeesus tahtis alati täita Jumala tahet. Ta näitas oma otsust avalikult, kui lasi end Jordani jões ristida. Kohe pärast Jeesuse ristimist püüdiski Saatan teda ahvatleda. Piibel räägib, et Jeesusele ”avanesid taevad” (Matteuse 3:16). See võis tähendada, et Jeesusele tuli sel ajal meelde kogu tema varasem elu Jumala juures taevas.

Pärast ristimist läks Jeesus inimtühja paika, et mõtiskleda selle üle, mis talle meelde oli  tulnud. Möödus nelikümmend ööd ja päeva. Kogu selle aja jooksul Jeesus ei söönud midagi ja tal läks kõht väga tühjaks. Saatan otsustas kasutada seda olukorda Jeesuse ahvatlemiseks.

Kuidas kasutas Saatan kive Jeesuse ahvatlemiseks?

Kurat ütles: ”Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid!” Kui maitsev oleks küll üks leivapäts sel hetkel olnud! Kas Jeesus oleks aga suutnud kivid leibadeks muuta? — Jah, oleks küll. Kuidas? Jumala Pojal Jeesusel olid erakordsed võimed.

Kas sina oleksid kivi leivapätsiks muutnud, kui Kurat oleks sul käskinud seda teha? — Jeesus oli näljane. Kas poleks siis olnud õige seda vaid üksainus kord teha? — Jeesus teadis, et on vale oma võimeid sellisel viisil kasutada. Jehoova oli andnud need talle selleks, et inimesi Jumala juurde tuua, mitte et neid enda huvides kasutada.

Seepärast ütles Jeesus Saatanale sõnad, mis on kirjas Piiblis: ”Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis tuleb Jumala suust!” Jeesus teadis, et selle tegemine, mis meeldib Jehoovale, on isegi söögist tähtsam.

Aga Kurat proovis veel kord. Ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani ta seisma kõrgele templi otsa. Saatan ütles: ”Kui  sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest on kirjutatud, et Jumala inglid kaitsevad sind, et sa viga ei saaks!”

Miks Saatan seda ütles? — Ta tahtis ahvatleda Jeesust tegema midagi rumalat. Ent jällegi ei kuulanud Jeesus Saatanat. Ta ütles: ”On kirjutatud: ära kiusa Jehoovat, oma Jumalat!” Jeesus teadis, et on vale oma elu ohtu seada ja sellega Jehoova proovile panna.

Kuid Saatan ei andnud alla. Järgmiseks viis ta Jeesuse endaga väga kõrgele mäele. Ta näitas kogu maailma kuningriike ehk valitsusi ja nende hiilgust. Seejärel ütles ta Jeesusele: ”Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad!”

Mõtle, mida Saatan pakkus! Kas kõik kuningriigid ehk inimvalitsused on tõesti Saatana omad? — Jeesus ei vaielnud sellele vastu. Ta oleks kindlasti seda teinud, kui need poleks Saatana omad. Tõepoolest, Saatan on kõigi maailma rahvaste valitseja. Piibel nimetab teda koguni ”selle maailma vürstiks” ehk valitsejaks (Johannese 12:31).

Miks võis Saatan pakkuda Jeesusele kõiki neid kuningriike?

Mida sa teeksid, kui Saatan pakuks sulle midagi selle eest, et sa teda kummardaksid? — Jeesus teadis, et oleks vale kummardada Saatanat ükskõik kui suure tasu eest. Seepärast ütles Jeesus: ”Mine minema, Saatan! Sest Piibel ütleb, et me peame oma Jumalat Jehoovat kummardama ja ainult teda teenima” (Matteuse 4:1—10; Luuka 4:1—13).

Mida sa teed, kui kohtad ahvatlusi?

Meilgi on elus ahvatlusi. Kas sa tead, milliseid? — Toome ühe näite. Su ema teeb magustoiduks maitsva koogi. Ta ütleb, et sa ei tohi seda enne sööki võtta. Sinul on aga kõht väga tühi ja seepärast võib sul tekkida kiusatus seda kooki maitsta. Kas sa kuulad ema sõna? — Saatan tahab, et sa ei kuulaks.

Tuleta meelde, mida Jeesus tegi. Tema kõht oli ka väga tühi. Ta teadis aga, et Jumalale meeldimine on palju tähtsam kui  söömine. Sina näitad samuti, et oled selline nagu Jeesus, kui teed, mida ema ütleb.

Mõnikord võivad teised lapsed pakkuda sulle mingeid tablette. Nad võivad öelda, et kui sa need ära sööd, tekib sul väga mõnus tunne. Need tabletid võivad aga olla narkootikumid. Need võivad teha sind väga haigeks ja sa võid isegi surra. Teinekord võib keegi sulle pakkuda suitsu, mis sisaldab samuti  uimaaineid, ja seejärel nõuda, et sa näitaksid, kas sa julged suitsetada. Mida sa siis teed? —

Mõtle, mida Jeesus tegi. Saatan tahtis, et Jeesus riskiks oma eluga, kui ta käskis Jeesusel templi otsast alla hüpata. Jeesus seda aga ei teinud. Mida sina teed, kui keegi ahvatleb sind tegema midagi ohtlikku? — Jeesus ei kuulanud Saatanat. Ka sina ei pea kuulama kedagi, kes püüab sind panna tegema valesid asju.

Miks on vale kasutada Jumala kummardamiseks mingeid esemeid?

Võib-olla kunagi kästakse sul mõnda eset eriliselt austada, mille kohta Piibel ütleb, et me ei tohi seda teha (2. Moosese 20:4, 5). See võib juhtuda koolis mingi tseremoonia ajal. Võib-olla öeldakse sulle koguni, et sind visatakse koolist välja, kui sa seda ei tee. Kuidas sa siis käitud? —

Õigesti tegutseda on lihtne siis, kui kõik teised teevad samamoodi. Kuid päris raske on õigesti käituda sellisel juhul, kui teised tahavad, et me käituksime valesti. Nad võivad öelda, et see, mida nemad teevad, polegi päriselt nii halb. Tähtsam on aga see, mida ütleb Jumal. Tema teab asju kõige paremini.

Nii et mida teised ka ei ütleks, me ei tohiks kunagi teha seda, mis on Jumala silmis vale. Siis me teeme alati Jumalale head meelt ega rõõmusta kunagi Kuradit.

Sellest, kuidas seista vastu ahvatlustele teha midagi valet, räägitakse veel kirjakohtades Laul 1:1, 2; Õpetussõnad 1:10, 11; Matteuse 26:41 ja 2. Timoteosele 2:22.