Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 5. PEATÜKK

“See on mu armas Poeg”

“See on mu armas Poeg”

VANEMATEL on hea meel, kui nende lapsed käituvad hästi. Kui tüdruk teeb midagi head, siis võib isa uhkusega teistele öelda: ”See on minu tütar!” Või kui poiss teeb midagi head, ütleb õnnelik isa: ”See on minu poeg!”

Jeesus teeb alati seda, mis meeldib tema Isale. Ja sellepärast tunneb Isa tema üle uhkust. Kas sa mäletad, mida Jeesuse Isa ükskord tegi, kui Jeesus ja tema kolm järelkäijat koos olid? — Jah, Jumal rääkis taevast ning ütles neile: ”See on mu armas Poeg, kellest mul on hea meel” (Matteuse 17:5).

Jeesus teeb alati rõõmuga seda, mis tema Isale meeldib. Kas sa tead, miks? Sest ta armastab oma Isa väga. Kui keegi teeb midagi ainult sellepärast, et ta peab, siis võib see tunduda raske. Kui ta aga teeb seda hea meelega, siis on see lihtsam. Kas sa tead, mida see tähendab, kui sa teed midagi hea meelega? — See tähendab, et sa tõesti tahad seda teha.

Jeesus tegi juba enne maa peale tulekut hea meelega kõike, mida Isa tal teha palus. Ta tegi seda sellepärast, et ta armastab oma Isa Jehoova Jumalat. Jeesusel oli koos oma Isaga taevas tore elada. Jumalal oli aga tema jaoks üks eriline ülesanne. Et seda ülesannet täita, pidi Jeesus taevast ära minema. Ta pidi sündima inimesena maa peale. Jeesus oli rõõmuga valmis seda tegema, sest see oli Jehoova tahe.

Mida ingel Gabriel Maarjale rääkis?

Et inimesena maa peale sündida, vajas Jeesus ema. Kas sa tead, kes oli Jeesuse ema? — See oli Maarja. Jehoova saatis  taevast oma ingli Gabrieli Maarjaga rääkima. Gabriel andis Maarjale teada, et ta saab poja. Pojale tuli nimeks panna Jeesus. Kes pidi aga olema selle lapse isa? — Ingel ütles, et lapse Isa on Jehoova Jumal. Sellepärast hakatigi Jeesust kutsuma Jumala Pojaks.

Mis sa arvad, kuidas Maarja sellesse suhtus? — Kas ta ütles: ”Ma ei taha Jeesuse emaks saada!”? Ei, Maarja oli valmis tegema seda, mida Jumal tahtis. Kuidas sai aga Jumala taevane Poeg maa peal beebina sündida? Mille poolest erines Jeesuse sünd teiste laste sünnist? Kas sina tead? —

Jumal lõi meie esivanemad Aadama ja Eeva sellistena, et nad võisid imelisel moel teineteisega ühineda. Pärast seda võis hakata ema ihus laps kasvama. Inimesed ütlevad, et see on suur ime! Kindlasti oled ka sina sellega nõus.

Jumal tegi aga ühe veelgi hämmastavama ime. Ta võttis oma taevase Poja elu ja pani selle Maarja sisse. Jumal polnud kunagi varem midagi sellist teinud ja ta pole seda ka kunagi hiljem uuesti teinud. Selle ime tagajärjel hakkas Jeesus Maarja kõhus kasvama, nii nagu teisedki lapsed oma ema kõhus kasvavad. Pärast abiellus Maarja Joosepiga.

Kui Jeesuse sünniaeg kätte jõudis, olid Maarja ja Joosep parasjagu Petlemma linnas. Sinna oli tulnud aga palju rahvast.  Maarja ja Joosep ei leidnud endale ööbimispaika. Nii pidid nad jääma öömajale sinna, kus hoiti loomi. Seal Maarja sünnitaski Jeesuse ja pani ta sõime, nagu sellelt pildilt näha võib. Sõim on see, kust lehmad ja teised loomad toitu söövad.

Miks pannakse Jeesus sõime?

Ööl, mil Jeesus sündis, leidsid aset huvitavad sündmused. Petlemma lähedal ilmus karjustele üks ingel. Ta rääkis neile, et Jeesus on väga tähtis isik. Ingel ütles: ”Vaata, ma kuulutan teile head sõnumit, mis teeb teile rõõmu. Täna on sündinud keegi, kes päästab inimesed” (Luuka 2:10, 11).

Millist head sõnumit rääkis üks neist inglitest karjustele?

Ingel rääkis karjustele ka seda, et nad leiavad Jeesuse Petlemmast sõimes magamas. Ja seejärel hakkasid veel teised taeva inglid temaga koos Jumalat ülistama. ”Au olgu Jumalale,” laulsid  inglid, ”ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!” (Luuka 2:12—14).

Kui inglid olid lahkunud, läksid karjused Petlemma ja leidsidki Jeesuse. Nüüd rääkisid nad Joosepile ja Maarjale, millist head sõnumit nad olid kuulnud. Kas suudad ette kujutada, kui hea meel võis Maarjal olla selle üle, et ta oli olnud nõus Jeesuse emaks saama?

Hiljem viisid Joosep ja Maarja Jeesuse Naatsareti linna. Seal kasvas Jeesus üles. Täiskasvanuna alustas ta oma suurt õpetustööd. See oli osa ülesandest, mida Jehoova Jumal tahtis, et ta Poeg maa peal täidaks. Jeesus täitis seda ülesannet hea meelega, sest ta armastas oma taevast Isa väga.

 Enne kui Jeesus Suure Õpetaja tööd tegema hakkas, lasi ta Ristija Johannesel end Jordani jões ristida. Seal juhtus midagi hämmastavat! Kui Jeesus veest välja tuli, ütles Jehoova taevast: ”See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” (Matteuse 3:17). Kas pole sa rõõmus, kui su vanemad ütlevad, et nad armastavad sind? — Kindlasti oli ka Jeesus rõõmus.

Jeesus tegi alati seda, mis on õige. Ta ei püüdnud teeselda kedagi teist. Ta ei öelnud inimestele, et tema on Jumal. Ingel Gabriel oli Maarjale varem öelnud, et Jeesust hakatakse kutsuma Jumala Pojaks. Ka Jeesus ise nimetas ennast Jumala Pojaks. Ta ei öelnud inimestele, et tal on rohkem teadmisi kui ta Isal, vaid ütles hoopis: ”Minu Isa on minust suurem” (Johannese 14:28).

Isegi taevas olles tegi Jeesus seda, mida Isa talle teha andis. Ta ei olnud selline, kes lubab midagi teha, aga siis hakkab ise tegema hoopis midagi muud. Ta armastas oma Isa. Sellepärast ta ka kuulas oma Isa sõna. Kui Jeesus maa peale tuli, siis tegi ta seda, milleks ta Isa oli teda siia saatnud. Ta ei viitnud oma aega mingite muude tegemistega. Pole ime, et Jehooval on oma Poja üle hea meel!

Ka meie tahame, et Jehooval meist hea meel oleks, eks ole? — Siis tuleb meil näidata, et me tõesti võtame Jumalat kuulda, nagu ka Jeesus võttis. Jumal räägib meiega Piibli kaudu. Poleks ju õige teeselda, et me kuulame Jumalat, kuid siis ise uskuda ja teha seda, mis ei sobi kokku Piibliga. Mis sa sellest arvad? — Ja pea meeles, et kui me Jehoovat tõepoolest armastame, siis me oleme õnnelikud, tehes seda, mida ta tahab.

Loeme veel piiblikohti, mis näitavad, mida meil tuleb Jeesuse kohta teada ja uskuda: Matteuse 7:21—23; Johannese 4:25, 26 ja 1. Timoteosele 2:5, 6.