Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 18. PEATÜKK

Kas sul on meeles tänada?

Kas sul on meeles tänada?

KAS sa oled täna söönud? — Kas sa tead, kes sulle süüa tegi? — Võib-olla oli see ema või keegi muu. Kuid mis sa arvad, miks me peaksime toidu eest Jumalat tänama? — Sest Jumal on pannud kasvama kõik taimed, mis on meile toiduks. Muidugi peaksime alati tänama ka inimest, kes meile süüa tegi või pakkus.

Mõnikord me siiski unustame tänada, kui teised meile head teevad, eks ole tõsi? Kui Suur Õpetaja oli maa peal, juhtus kord selline lugu, et mõned pidalitõbised unustasid teda tänada.

Kas sa tead, kes on pidalitõbine? — Pidalitõbine on selline inimene, kes põeb haigust nimega pidalitõbi. Selle haiguse tõttu võivad inimesel koguni mõned lihased kokku kuivada. Tol ajal, kui Jeesus oli maa peal, pidid pidalitõbised elama teistest eraldi. Kui haige nägi kedagi lähenemas, tuli tal hüüda ja hoiatada tulijat, et see temast eemale hoiaks. Tal oli vaja teha seda selleks, et teised ei tuleks talle liiga lähedale ega jääks samuti haigeks.

Jeesus oli pidalitõbiste vastu väga lahke. Ükskord kui ta Jeruusalemma läks, pidi ta läbi minema ühest väiksest asulast. Selle lähedal tulid talle vastu kümme pidalitõbist. Nad olid kuulnud, et Jeesus võib Jumala väe abil igasuguseid haigusi ravida.

Pidalitõbised ei tulnud Jeesuse ligidale. Nad jäid eemale seisma. Kuid nad uskusid, et Jeesus võib nad pidalitõvest terveks teha. Niipea kui nad Suurt Õpetajat nägid, hüüdsid nad talle: ”Jeesus, Õpetaja, aita meid!”

 Kas sul on haigetest inimestest kahju? — Jeesusel oli. Ta teadis, kui kurb on pidalitõbistel haige olla. Seepärast ütles ta neile: ”Minge ja näidake endid preestritele” (Luuka 17:11—14).

Mida Jeesus käsib neil pidalitõbistel teha?

Miks Jeesus neile seda ütles? Ta ütles seda seaduse pärast, mille Jehoova oli oma rahvale pidalitõbiste kohta andnud. Seadus ütles, et Jumala preestril tuli pidalitõbise keha üle vaadata. Preester pidi pidalitõbisele ütlema, millal ta on haigusest täielikult paranenud. Kui haige oli terveks saanud, võis ta jälle teiste tervete inimestega koos elada (3. Moosese 13:16, 17).

Need pidalitõbised olid aga ikka veel haiged. Kas nad läksid sellegipoolest preestri juurde, nagu Jeesus neid käskis? — Jah,  nad läksid viivitamata. Küllap nad uskusid, et Jeesus võtab neilt haiguse ära. Mis sai edasi?

Kui nad olid teel preestri juurde, siis nende haigus kadus. Nende ihu paranes. Nad olid saanud terveks! Nad polnud Jeesuse väesse ilmaasjata uskunud. Kui rõõmsad nad küll olid! Mida nad aga oleksid pidanud nüüd oma tänu väljendamiseks tegema? Mida sina oleksid teinud? —

Mida oli sellel pidalitõbisel meeles teha?

Üks tervenenud mees läks Jeesuse juurde tagasi. Ta hakkas ülistama Jehoovat, rääkides Jumalast head. Ta tegi õigesti, sest vägi, mille abil ta terveks sai, tuli Jumalalt. Mees langes põlvili Suure Õpetaja jalge ette ja tänas teda. Ta oli nii tänulik selle eest, mida Jeesus oli teinud.

Kuidas oli lugu ülejäänud üheksa mehega? Jeesus küsis: ”Kas pole tõsi, et kümme pidalitõbist sai terveks? Kus on teised üheksa? Kas vaid üks tuli tagasi, et Jumalale au anda?”

Jah, just nii see oli. Vaid üks mees kümnest kiitis Jumalat ja tuli tagasi, et Jeesust tänada.  See mees oli samaarlane, kes oli pärit teiselt maalt. Üheksa ülejäänud meest aga ei tänanud ei Jumalat ega Jeesust (Luuka 17:15—19).

Kes neist meestest sulle meeldib? Meie tahaksime olla samaarlase moodi, eks ole? — Seepärast, kui keegi meile midagi head teeb, siis mida me peaksime meeles pidama? — Seda, et meil tuleb teda tänada. Sageli inimesed unustavad teistele aitäh öelda, kuid seda oleks siiski hea teha. Kui me teisi täname, rõõmustab see Jehoova Jumalat ja tema Poega Jeesust.

Kuidas sa võid järgida selle pidalitõbise eeskuju, kes tuli Jeesuse juurde tagasi?

Kui sa nüüd natuke mõtled, siis meenuvad sulle kindlasti paljud head teod, mida teised on sulle teinud. Näiteks, kas sa oled kunagi olnud haige? — Sa ehk ei ole kunagi nii raskelt haige olnud kui need kümme pidalitõbist, kuid võib-olla sa said külma või su kõht valutas. Kas siis keegi hoolitses sinu eest? — Võib-olla anti sulle mingit rohtu või tehti midagi muud sinu heaks. Kas polnud sul hea meel, et sul aidati paraneda? —

Samaarlane tänas Jeesust selle eest, et see oli ta terveks teinud, ja Jeesusel oli hea meel. Mis sa arvad, kas su emal või isal on hea meel, kui sa tänad neid selle eest, mis nad sinu heaks teevad? — Jah, neil on kindlasti hea meel.

Miks on tähtis, et meil oleks meeles teisi tänada?

Mõned inimesed teevad sinu heaks lausa iga päev või iga  nädal midagi. See võib olla nende töö. Ja neile võib väga meeldida teha midagi sinu heaks. Kuid võib-olla pole sul alati olnud meeles neid tänada. Koolis võib õpetaja näha palju vaeva, et aidata sul teadmisi koguda. See on tema töö. Kuid ta on kindlasti rõõmus, kui sa tänad teda selle eest, et ta aitab sul õppida.

Mõnikord tehakse sinu heaks väikesi asju. Kas keegi on sulle kunagi ust lahti hoidnud? Või söögilauas toitu ulatanud? On hea tänada teisi ka selliste väikeste asjade eest.

Kui meil on meeles tänada inimesi, kes elavad siin maa peal, siis tõenäoliselt seisab meil ka paremini meeles öelda aitäh oma taevasele Isale. Ja kui palju on küll seda, mille eest me võime Jehoovat tänada! Ta on andnud meile elu ja kõik head asjad, mis teevad elu meeldivaks. Seepärast on meil igati põhjust kiita Jumalat sellega, et räägime temast iga päev head.

Loe, mida räägivad tänu väljendamisest piiblikohad Laul 92:2; Efeslastele 5:20; Koloslastele 3:17 ja 1. Tessalooniklastele 5:18.