Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 16. PEATÜKK

Mis on tegelikult tähtis?

Mis on tegelikult tähtis?

Mis mure seda meest vaevas?

KORD tuli üks mees Jeesuse juurde. Kuna ta teadis, et Jeesus on väga tark, ütles ta talle: ”Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks minuga pärandi!” Mees arvas, et ta peaks osa pärandusest endale saama.

Kui sina oleksid olnud Jeesus, mida sa oleksid mehele öelnud? — Jeesus mõistis, et mehel on üks probleem. Kuid probleem ei seisnenud selles, et ta ihaldas vara, mis kuulus tema vennale, vaid hoopis selles, et ta ei teadnud, mis on elus tegelikult tähtis.

Mõtleme natuke sellele. Mis peaks olema meie jaoks kõige tähtsam? Kas toredad mänguasjad, uued riided või muud sellised asjad? — Ei, on veel midagi palju tähtsamat. Ja seda Jeesus tahtiski õpetada. Ta jutustas loo ühest mehest, kes unustas Jumala. Kas sa tahaksid seda lugu kuulda? —

See mees oli väga rikas. Ta oli maaomanik ja tal oli mitu aita. Külvatud vili kasvas väga hästi ja mehel ei jätkunud oma aitades kogu saagi jaoks ruumi. Mida ta kavatses teha? Ta mõtles endamisi: ”Ma lõhun oma aidad maha ja ehitan suuremad, ja kogun sinna kõik oma vilja ja vara.”

Rikka mehe arvates oli tark niimoodi teha. Ta arvas, et ta on väga arukas, kui kogub oma aitadesse palju saaki. Ta mõtles: ”Mul on  palju vajalikku tagavaraks ja sellest jätkub mulle mitmeks aastaks. Nüüd võin ma elu rahulikult võtta: süüa, juua ja mõnusalt aega veeta.” Rikas mees tegi aga oma arutluskäigus ühe vea. Kas sa tead, mis vea? — Ta mõtles üksnes endale ja oma heaolule. Ta unustas Jumala.

Millest see rikas mees mõtleb?

Jumal rääkis rikka mehega. Ta ütles: ”Sina rumal mees! Täna öösel sa sured. Kellele saab siis see, mis sa oled kogunud?” Kas rikas mees oleks saanud ka pärast surma oma vara kasutada? — Ei oleks, keegi teine oleks selle endale saanud. Jeesus ütles: ”Nõnda on selle lugu, kes enesele kogub tagavara ja ei ole rikas Jumalas!” (Luuka 12:13—21).

Sa ju ei taha selle rikka mehe moodi olla, eks ole? — Tema elu peamine eesmärk oli hankida endale materiaalseid asju. See oli suur viga. Ta tahtis järjest rohkem. Kuid ta ei olnud ”rikas Jumalas”.

 Paljud inimesed on selle rikka mehe sarnased. Nad tahavad alati midagi veel. Kuid sellest võivad alguse saada suured probleemid. Näiteks, sul on mänguasju, eks ole? — Räägi, millised on mõned sinu mänguasjad? — Mis siis, kui mõnel su sõbral on selline pall või nukk või mõni muu mänguasi, mida sul ei ole? Kas oleks õige vanematele peale käia, et nad sulle ka selle asja ostaksid? —

Mõnikord võib mingi mänguasi tunduda väga tähtis. Kuid mis juhtub mõne aja pärast? — Mänguasi jääb vanaks. See võib katki minna ja siis sa ei taha seda enam. Kuid sul on midagi palju väärtuslikumat kui mänguasjad. Kas sa tead, mis see on? —

Sul on midagi, mis on palju väärtuslikum kui mänguasjad. Mis see on?

See on sinu elu. Elu on väga tähtis, sest ilma selleta ei saaks sa midagi teha. Kuid kas pole nii, et meie elu sõltub sellest, kas me teeme seda, mis meeldib Jumalale? — Ärme siis ole sellised, nagu see meeletu ja rikas mees, kes unustas Jumala.

 Lapsed pole ainsad, kes võivad rikka mehe moodi rumalalt käituda. Ka paljud täiskasvanud teevad seda. Mõned neist tahavad alati rohkem, kui neil on. Neil võib olla piisavalt toitu ja riideid ning koht, kus elada, kuid nad tahavad enamat. Nad tahavad rohkem riideid ja suuremat maja. Sellised asjad aga maksavad palju raha. Seepärast teevad nad ka palju tööd, et saada palju raha. Ja mida rohkem nad saavad, seda rohkem nad tahavad.

Mõned täiskasvanud on rahateenimisega nii hõivatud, et neil pole aega oma pere jaoks. Ja samuti pole neil aega Jumala jaoks. Kas nende raha suudab nad elus hoida? — Ei suuda. Kas nad saavad kasutada oma raha pärast surma? — Ei saa, sest surnud ei saa teha mitte midagi (Koguja 9:5, 10).

Kas see tähendab seda, et raha omada on vale? — Ei. Raha eest me saame osta süüa ja riideid. Piibel ütleb, et raha kaitseb meid (Koguja 7:12). Kui me aga hakkame raha armastama, siis tekivad meil suured raskused. Me saame siis selle rumala mehe sarnaseks, kes kogus endale varandust ega olnud rikas Jumalas.

Mida tähendab olla rikas Jumalas? — See tähendab, et me paneme Jumala oma elus esikohale. Mõned inimesed ütlevad, et nad usuvad Jumalat. Nad arvavad, et ainult usust piisab. Kuid kas nad tegelikult on rikkad Jumalas? — Ei, nad on samasugused nagu see rikas mees, kes unustas Jumala.

Jeesus ei unustanud iialgi oma taevast Isa. Ta ei püüdnud teenida palju raha. Tal ei olnud ka palju materiaalseid asju. Jeesus teadis, mis on elus tegelikult tähtis. Kas sina tead, mis see on? — Jah, tegelikult on tähtis olla rikas Jumalas.

Mis on need tõeliselt tähtsad asjad, mida see laps teeb?

Ütle mulle, kuidas me saame olla rikkad Jumalas? — Me saame olla rikkad Jumalas, kui teeme seda, mis meeldib Jumalale. Jeesus ütles: ”Ma teen ikka, mis on tema meelt mööda!” (Johannese  8:29). Jumalale meeldib, kui me teeme seda, mida ta tahab. Mida sina saaksid teha selleks, et Jumalale meeldida? — Jah, sa saad lugeda Piiblit, käia kristlikel koosolekutel, palvetada Jumala poole ja aidata teistel Jumalat tundma õppida. Need on tõesti kõige tähtsamad asjad elus.

Kuna Jeesus oli rikas Jumalas, siis hoolitses Jehoova tema eest. Ta andis Jeesusele tasuks igavese elu. Kui meie oleme Jeesuse sarnased, siis Jehoova armastab ka meid ja hoolitseb meie eest. Püüame siis olla Jeesuse moodi ja ärme muutu kunagi rikka mehe sarnaseks, kes unustas Jumala.

Siin on mõned piiblitekstid, mis näitavad, milline on õige suhtumine materiaalsetesse asjadesse: Õpetussõnad 23:4; 28:20; 1. Timoteosele 6:6—10 ja Heebrealastele 13:5.