Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 1. PEATÜKK

Miks Jeesus oli Suur Õpetaja

Miks Jeesus oli Suur Õpetaja

ÜLE kahe tuhande aasta tagasi sündis üks eriline laps. Temast sai täiskasvanuna suurim inimene, kes kunagi on elanud. Tollel ammusel ajal ei olnud lennukeid ega autosid. Polnud olemas ka televiisoreid, arvuteid ega Internetti.

Selle lapse nimeks pandi Jeesus. Temast sai kõige targem inimene maa peal. Ta oli ka parim õpetaja, kes oskas selgitada keerulisi asju nii, et neist oli kerge aru saada.

Jeesus õpetas inimesi kõikjal: järve kaldal ja paadis, nende kodudes ja reisil olles. Jeesusel polnud autot. Ta ei sõitnud ka bussi ega rongiga. Jeesus kõndis jala ühest paigast teise ja õpetas inimesi.

Me õpime teistelt palju. Kõige tähtsamaid asju võime aga õppida Suurelt Õpetajalt Jeesuselt. Jeesuse sõnad on kirjas Piiblis ja kui me kuulame, mida Piibel ütleb, siis Jeesus justkui ise räägiks meiega.

Mis tegi Jeesusest Suure Õpetaja? Esiteks see, et ka Jeesust ennast oli õpetatud ja ta teadis, kui tähtis on kuulata. Keda tal tuli kuulata? Kes teda õpetas? — See oli tema Isa. Jeesuse Isa on Jumal.

Enne kui Jeesus inimesena maa peale tuli, elas ta koos Jumalaga taevas. Jeesus polnud selline nagu teised inimesed, sest peale tema ei ole keegi enne sündimist taevas elanud. Taevas oli  Jeesus hea Poeg ja kuulas oma Isa sõna. Seepärast oskas Jeesus õpetada ka inimestele seda, mida Jumal oli talle õpetanud. Kui sina kuulad oma isa ja ema sõna, siis sa teed samamoodi nagu Jeesus.

Teiseks oli Jeesus Suur Õpetaja sellepärast, et ta armastas inimesi. Ta tahtis aidata neil Jumalat tundma õppida. Jeesus armastas nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Ning lastele meeldis Jeesuse juures olla, sest ta rääkis nendega ja kuulas neid.

Miks lastele meeldis Jeesuse juures olla?

Ühel päeval tõid mõned vanemad oma lapsed Jeesuse juurde. Jeesuse sõbrad aga mõtlesid, et Suurel Õpetajal pole aega lastega rääkida. Nad käskisid vanematel ja lastel ära minna. Kas sa tead, mida Jeesus siis ütles? — Ta ütles: ”Laske lapsukestel minu juurde tulla, ärge püüdke neid takistada.” Jeesus tahtis, et lapsed tuleksid tema juurde. Ta oli küll väga tark ja tähtis mees, kuid ta võttis aega laste õpetamiseks (Markuse 10:13, 14).

 Kas sa tead, miks Jeesus lapsi õpetas ja kuulas? Üks põhjus on see, et ta tahtis neile rõõmu teha lugudega oma taevasest Isast Jumalast. Kuidas sina saaksid inimesi rõõmustada? — Sellega, kui räägid neile, mida oled Jumala kohta õppinud.

Kord juhtis Jeesus tähelepanu ühele lapsele, et oma sõpradele tähtis õppetund anda. Ta võttis lapse ja pani selle seisma oma jüngrite ehk järelkäijate keskele. Siis ütles ta, et need suured mehed peaksid muutma oma suhtumist ja saama selle väikese lapse sarnaseks.

Mida võivad suuremad lapsed ja täiskasvanud õppida väikeselt lapselt?

Mida Jeesus oma sõnadega mõtles? Kas sa tead, kuidas täiskasvanu või isegi mõni suurem laps võiks saada ühe väikese lapse sarnaseks? — Asi on selles, et väike laps ei tea sama palju kui vanem inimene ja ta on valmis õppima. Seega Jeesus ütles, et tema jüngrid peaksid olema sama alandlikud kui väikesed lapsed. Me kõik võime teistelt palju õppida. Ja me kõik peaksime mõistma, et Jeesuse õpetused on palju tähtsamad kui meie endi arvamus (Matteuse 18:1—5).

Jeesus oli Suur Õpetaja veel seetõttu, et ta oskas huvitavalt rääkida. Ta selgitas asju lihtsalt ja arusaadavalt. Ta rääkis lindudest ja lilledest ning teistest tavalistest asjadest, et aidata inimestel Jumalast aru saada.

Kord, kui Jeesus oli ühel mäenõlval, kogunes tema juurde hulk rahvast.  Jeesus istus maha ja pidas neile kõne ehk jutluse, nagu sa sellel pildil näha võid. Seda kõnet kutsutakse mäejutluseks. Jeesus ütles: ”Vaata linde taevas. Nad ei külva seemneid. Nad ei kogu toitu aitadesse. Kuid taevane Jumal toidab neid. Kas teie pole nendest veelgi väärtuslikumad?”

Mida Jeesus õpetas, kui ta rääkis lindudest ja lilledest?

Samuti ütles Jeesus: ”Õppige lilledelt väljal. Need kasvavad ega tee tööd. Ja vaata, kui ilusad need on! Isegi rikka kuninga Saalomoni riided polnud nii ilusad kui aasal kasvavad lilled. Kui nüüd Jumal lillede eest nii väga hoolitseb, kas ei peaks ta ka teie eest hoolitsema?” (Matteuse 6:25—33.)

Kas sa saad aru, mida Jeesus sellega meile õpetab? — Ta ei tahtnud, et me muretseksime, kust saada süüa või riideid. Jumal teab, et me seda kõike vajame. Jeesus ei öelnud, et me ei pea toidu ja riiete saamiseks tööd tegema. Ta ütles hoopis, et me  peaksime oma elus Jumalat kõige tähtsamaks pidama. Kui me seda teeme, hoolitseb Jumal meie toidu ja riiete eest. Kas sa usud seda? —

Mida inimesed mõtlesid, kui Jeesus oma jutu lõpetas? — Piibel ütleb, et nad olid hämmastunud sellest, kuidas ta õpetas. Jeesust oli väga huvitav kuulata. Tema sõnad näitasid inimestele, kuidas õigesti elada (Matteuse 7:28).

 Seepärast on väga oluline, et ka meie võtaksime Jeesust kuulda. Kas sa tead, kuidas me saame seda teha? — Tema sõnad on kirjas ühes raamatus. Kas sa tead, mis raamat see on? — See on Piibel. Me saame kuulata Jeesust, kui paneme tähele seda, mida Piiblist loeme. Piiblis on kirjas ka üks põnev lugu, mis räägib sellest, et Jumal lausa käsib meil kuulata Jeesust. Vaatame, mis lugu see on.

Ühel päeval võttis Jeesus oma kolm sõpra endaga kaasa kõrgele mäele. Tema sõprade nimed olid Jakoobus, Johannes ja Peetrus. Me kuuleme neist kolmest hiljem veelgi, sest nad olid Jeesusele väga head sõbrad. Kuid tookord juhtus nii, et Jeesuse nägu hakkas hiilgama ja tema riided muutusid särav-valgeks, nagu sa sellelt pildilt näha võid.

”See on mu armas Poeg, ... teda kuulake!”

Siis kuulsid Jeesus ja ta sõbrad taevast häält, mis ütles: ”See on mu armas Poeg, kellest mul on hea meel; teda kuulake!” (Matteuse 17:1—5). Kas sa tead, kelle hääl see oli? — See oli Jumala hääl! Jah, Jumal ütles, et inimesed kuulaksid tema Poega.

Kuidas on praegusel ajal meiega? Kas meie kuulame Jumala sõna ja võtame kuulda tema Poega, Suurt Õpetajat? — Me peaksime seda tegema. Kas sa mäletad, kuidas me saame seda teha? —

Me saame kuulata Jumala Poega, kui loeme Piiblist lugusid tema elust. Suurel Õpetajal on meile palju põnevat rääkida. Sulle kindlasti meeldib õppida seda, mis on Piiblisse kirja pandud. Sind võib rõõmustada ka see, kui räägid oma sõpradele kõigest heast, mida oled juba teada saanud.

Kui tahad veel lugeda toredaid mõtteid selle kohta, miks on hea Jeesust kuulda võtta, siis ava oma Piibel ja loe kirjakohti Johannese 3:16; 8:28—30 ja Apostlite teod 4:12.