Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 38. PEATÜKK

Miks me peaksime Jeesust armastama?

Miks me peaksime Jeesust armastama?

KUJUTLE, et oled paadis, mis hakkab uppuma. Kas sa tahaksid, et keegi tuleks sind päästma? — Mis siis, kui keegi ohverdaks oma elu sind päästes? — Just seda tegi Jeesus. Nagu me 37. peatükist õppisime, andis ta oma elu lunastuseks, et meie võiksime pääseda.

Jeesus ei päästa meid muidugi uppumissurmast. Kas sa mäletad, millest ta meid päästab? — Ta päästab meid patust ja surmast, mille me kõik oleme pärinud Aadamalt. Olgugi et mõned inimesed on teinud väga palju halba, suri Jeesus ka nende eest. Kas sina oleksid valmis oma eluga riskima, et niisuguseid inimesi päästa? —

Piibel ütleb: ”Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest; ehk mõni küll julgeks surra hea sõbra eest.” Kuid Piibel selgitab, et Jeesus suri inimeste eest, kes ”olid jumalatud”. Seega ta suri isegi nende eest, kes ei teeni Jumalat! Piibel jätkab: ”Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime” ehk halbu tegusid tegime (Roomlastele 5:6—8).

Kas sulle meenub mõni apostel, kes tegi kunagi palju kurja? — See apostel kirjutas: ”Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast mina olen suurim.” Apostel, kes need sõnad ütles, oli Paulus. Ta märkis, et ta ”oli kord mõistmatu” ja ”elas kurjuses” (1. Timoteosele 1:15; Tiitusele 3:3).

Mõtle vaid, kui tugev pidi Jumala armastus olema, kui ta saatis oma Poja selliste inimeste eest surema! Võta oma Piibel ja loe sealt Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmi. See ütleb: ”Nõnda  on Jumal maailma [ehk maa peal elavaid inimesi] armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!”

Milliseid kannatusi pidi Jeesus kogema, kui ta andis oma elu meie eest?

Jeesus tõestas, et tema armastab inimesi sama palju nagu ta Isa. Võib-olla sa mäletad selle raamatu 30. peatükki, kust me lugesime mõningatest kannatustest, mida Jeesus koges tol ööl, kui ta arreteeriti. Jeesus viidi siis ülempreester Kaifase juurde, kus tema üle kohut mõisteti. Kohale toodi valetunnistajad, kes rääkisid temast valet, ja inimesed lõid Jeesust rusikatega. Samal ajal salgas Peetrus, et ta Jeesust tunneb. Kujutleme nüüd, et ka meie oleme seal ja võime näha, mis juhtub edasi.

Koidab hommik. Jeesus on olnud ärkvel kogu öö. Kuna öine kohtumõistmine polnud seaduslik, kutsuvad preestrid kiiresti kokku Suurkohtu ehk juutide ülemkohtu ja korraldavad veel ühe kohtuprotsessi. Selle käigus süüdistatakse Jeesust jällegi jumalavastastes kuritegudes.

Nüüd seovad preestrid Jeesuse kinni ja viivad ta Rooma maavalitseja Pilaatuse ette. Nad seletavad Pilaatusele: ”Jeesus on riigivastane. Ta tuleb hukata.” Pilaatus aga mõistab, et preestrid valetavad. Seepärast ütleb ta neile: ”Mina ei leia temal mingit süüd. Ma lasen tal minna.” Kuid preestrid ja muu rahvas karjuvad: ”Ei! Ta tuleb hukata!”

Hiljem püüab Pilaatus uuesti rahvale öelda, et ta kavatseb Jeesuse vabaks lasta. Kuid preestrid õhutavad rahvast kisendama: ”Kui sa tema vabaks lased, siis oled ka sina riigivastane! Hukka ta!” Rahvas muutub väga lärmakaks. Kas sa tead, mida Pilaatus teeb? —

Ta annab järele. Kõigepealt laseb ta Jeesust piitsutada. Siis annab ta Jeesuse hukkamiseks sõduritele üle. Sõdurid vajutavad Jeesusele pähe okaskrooni ja heidavad tema üle nalja, tehes tema ees kummardusi. Seejärel annavad nad talle kanda suure posti ja viivad  ta linnast välja paika, mida kutsutakse ”Pealae asemeks”. Seal naelutavad nad Jeesuse kätest ja jalgadest selle suure posti külge. Post tõstetakse püsti ning Jeesus jääb sellele rippuma. Ta haavadest voolab verd. Valu on väga suur.

Jeesus ei sure kohe. Ta lihtsalt jääb postile rippuma. Ülempreestrid naeravad ta üle ja möödujad ütlevad: ”Kui sa oled Jumala Poeg, siis tule postilt alla!” Kuid Jeesus teab, mida tema Isa on teda tegema saatnud. Ta teab, et tal tuleb anda oma täiuslik elu, et meie võiksime saada igavese elu. Lõpuks kella kolme paiku pärastlõunal hüüab Jeesus oma Isa ja sureb (Matteuse 26:36—27:50; Markuse 15:1; Luuka 22:39—23:46; Johannese 18:1—19:30).

 Kui väga Jeesus küll Aadamast erines! Aadam ei armastanud Jumalat. Ta ei kuulanud Jumala sõna. Samuti ei armastanud Aadam meid. Kuna ta patustas, oleme meie kõik sündinud patustena. Kuid Jeesus näitas, et ta armastab Jumalat ja meid. Ta oli alati Jumalale sõnakuulelik. Ja ta andis oma elu, et ta võiks kõrvaldada kogu selle halva, mida Aadam meile on teinud.

Mida meie võime teha, et väljendada oma armastust Jeesuse vastu?

Kas sa oled südamest tänulik selle eest, mida Jeesus tegi? — Kui sa palvetad Jumala poole, siis kas sa tänad teda, et ta andis meile oma Poja? — Apostel Paulus oli tänulik selle eest, mida Kristus tema heaks tegi. Paulus kirjutas: ”Jumala Poeg on mind armastanud ja on iseenese andnud minu eest” (Galaatlastele 2:20). Jeesus suri ka sinu ja minu eest. Ta andis oma täiusliku elu, et meie võiksime elada igavesti! Seepärast on meil küllaga põhjust Jeesust armastada.

Apostel Paulus kirjutas Korintose linnas elavatele kristlastele: ”Kristuse armastus sunnib meid tegudele.” Mis sa arvad, milliseid tegusid peaks Kristuse armastus ajendama meid tegema? — Pane tähele Pauluse sõnu: ”Kristus on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale” (2. Korintlastele 5:14, 15).

Kas sulle meenub midagi, millega sa saaksid näidata, et elad nii,  nagu meeldib Kristusele? — Üks võimalus on rääkida teistele, mida sa oled Kristuse kohta teada saanud. Või mõtle näiteks järgnevale. Oletame, et sa oled üksi kodus. Su ema ja isa ei näe, mida sa teed, ja ka ükski teine inimene ei või seda näha. Kas sa vaataksid siis televiisorist või Internetist midagi sellist, mille kohta sa tead, et see ei meeldi Jeesusele? — Pea meeles, et praegu on Jeesus elus ja ta võib näha kõike, mida me teeme!

Kes võib näha kõike, mida me teeme?

Teine põhjus, miks me peaksime Jeesust armastama, on see, et me tahame jäljendada Jehoovat. ”Isa armastab mind,” ütles Jeesus. Kas sa tead, miks ta armastab Jeesust ja miks ka meie peaksime seda tegema? — Sest Jeesus oli valmis surema selleks, et Jumala tahe läheks täide (Johannese 10:17). Tegutseme siis meie ka Piibli sõnade järgi: ”Võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest” (Efeslastele 5:1, 2).

Loe veel piiblikohti, mis aitavad kasvatada hindamist Jeesuse ja selle vastu, mida ta meie heaks tegi: Johannese 3:35; 15:9, 10 ja 1. Johannese 5:11, 12.