Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 14. PEATÜKK

Miks me peaksime andestama?

Miks me peaksime andestama?

KAS keegi on sulle kunagi midagi halba teinud? — Kas ta tegi sulle haiget või ütles midagi pahasti? — Kas sa peaksid teda sama halvasti kohtlema? —

Paljud inimesed on sellised, et kui keegi neile haiget teeb, siis teevad nad alati tagasi. Kuid Jeesus õpetas, et me peaksime andestama neile, kes meile halba teevad (Matteuse 6:12). Mida teha aga siis, kui keegi meiega mitu korda halvasti käitub? Mitu korda me peaksime talle andeks andma? —

Peetrus tahtis seda teada saada. Sellepärast päris ta ühel päeval Jeesuselt: ”Kas ma peaksin koguni seitse korda andeks andma?” Kuid seitsmest korrast ei piisa. Jeesus ütles, et tuleb andestada seitsekümmend seitse korda, kui keegi nii palju kordi sinu vastu eksib.

Mida Peetrus andestamise kohta teada tahtis?

Seda on väga palju! Me ei suuda isegi meeles pidada nii mitmeid solvanguid või meile tehtud halbu tegusid, kas pole tõsi? Ja seda tahtiski Jeesus öelda: me ei peaks püüdma meeles pidada, kui mitu korda teised meile halba on teinud. Kui nad paluvad meilt andestust, siis me peaksime neile ka andeks andma.

 Jeesus tahtis oma jüngritele näidata, et andestamine on väga tähtis. Pärast Peetrusele vastamist jutustas ta neile ühe loo. Kas sa tahaksid teada, mis lugu see oli? —

Kunagi ammu elas üks hea kuningas. Ta oli väga lahke. Ta laenas raha isegi oma orjadele, kui need abi vajasid. Kuid saabus päev, mil kuningas tahtis, et ta orjad laenatud raha tagasi maksaksid. Kuninga ette toodi ori, kes oli kuningale võlgu 60 miljonit rahatähte. See on väga suur summa!

Mis juhtus, kui ori palus kuningalt võla tasumiseks lisaaega?

 See ori oli aga kulutanud ära kogu kuninga antud raha ja tal polnud midagi tagasi maksta. Kuningas andis käsu ori maha müüa. Ta käskis müüa ka orja naise, lapsed ja kogu nende vara. Müügist saadud rahaga tuli võlg kuningale tasuda. Mis sa arvad, mida see ori võis tunda? —

Ta langes põlvili kuninga ette ja anus: ”Palun anna mulle veel aega ja ma maksan sulle tagasi kõik, mis ma olen võlgu.” Kui sa oleksid olnud kuningas, mida sa oleksid selle orjaga teinud? — Kuningal oli oma orjast kahju ja ta halastas ta peale. Ta ütles orjale, et tal pole vaja sellest 60 miljonist tagasi maksta ühtegi rahatähte. Kui õnnelik võis ori küll olla!

Mida see ori edasi tegi? Ta läks välja ja kohtus ühe teise orjaga, kes oli talle võlgu vaid sada rahatähte. Ta haaras oma kaasorja kõrist kinni, hakkas teda kägistama ja ütles: ”Maksa tagasi need sada rahatähte, mis sa mulle võlgu oled!” Kas sa suudad ette kujutada, et keegi käitub nõnda, eriti pärast seda, kui kuningas on talle nii halastav olnud? —

Kuidas see ori kohtles oma kaasorja, kes ei suutnud talle võlga tasuda?

Ori, kes võlgnes teisele sada rahatähte, oli vaene. Tal polnud võimalik raha kohe tagasi maksta. Seepärast langes ta põlvili oma kaasorja ette ja palus: ”Palun anna mulle veel natuke aega ja ma maksan sulle kõik, mis ma võlgu olen.” Mis sa arvad, kas see ori oleks pidanud oma kaasorjale rohkem aega andma? — Mida sina oleksid teinud? —

See mees aga ei olnud nii lahke kui kuningas. Ta tahtis oma raha kohe tagasi. Kuna tema kaasorjal polnud seda maksta, siis lasi ta tema vangi panna. Teised orjad nägid, mis juhtus, ja see ei meeldinud neile. Neil oli kahju vangi pandud orjast. Seepärast nad läksid ja rääkisid loost kuningale.

 See ei meeldinud ka kuningale. Ta sai halastamatu orja peale väga vihaseks. Kuningas kutsus orja enda juurde ja ütles: ”Sa halb ori, kas ma ei kustutanud kogu sinu võla? Kas sina ei peaks siis halastama oma kaasorja peale?”

Mida kuningas halastamatu orjaga tegi?

Halastamatul orjal oleks tulnud heast kuningast eeskuju võtta, kuid seda ta ei teinud. Seepeale lasi kuningas orja vangi panna, kuni ta maksab tagasi kõik 60 miljonit rahatähte. Muidugi ei suutnud ta vangis olles kunagi teenida raha kuningale võla tasumiseks. Seepärast pidi ta jääma vangi kuni oma surmani.

Kui Jeesus oli loo lõpetanud, ütles ta oma järelkäijatele: ”Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui te igaüks omast südamest andeks ei anna oma vennale!” (Matteuse 18:21—35).

Meil tuleb mõista, et me kõik oleme Jumalale väga palju võlgu. Oleme ju isegi oma elu saanud Jumalalt! Võrreldes sellega, mida  meie oleme võlgu Jumalale, on teised meile päris vähe võlgu. See, mis nemad meile võlgnevad, on nagu sada rahatähte, mis üks ori oli teisele võlgu. Kuid see, mida meie võlgneme Jumalale oma ebaõigete tegude pärast, on nagu 60 miljonit rahatähte, mis ori oli võlgu kuningale.

Jumal on väga lahke. Kuigi me oleme valesti käitunud, annab ta meile andeks. Ta ei nõua meilt tasumist sel moel, et võtab meilt elu igaveseks ära. Kuid peame siiski meeles pidama üht õppetundi: Jumal annab meile andeks üksnes siis, kui meie anname andeks neile, kes meie vastu eksivad. See on tõsine asi, mille üle mõelda, kas pole? —

Mida sa teed, kui keegi sinu käest andestust palub?

Niisiis, kui keegi käitub sinuga ebasõbralikult, aga pärast palub vabandust, mida sa siis teed? Kas sa annad talle andeks? — Aga kuidas on lugu siis, kui seda juhtub mitu korda? Kas sa annad ikka talle andeks? —

Kui sa oleksid see inimene, kes andeks palub, siis sa ju tahaksid, et teised sulle andestaksid, eks ole? — Meil tuleks sama teha ka teistele. Me ei peaks mitte ainult ütlema, et anname andeks, vaid meil tuleks tõesti kogu südamest andestada. Kui me seda teeme, siis näitame, et tahame tõesti olla Suure Õpetaja järelkäijad.

Et mõista, kui tähtis on olla andestav, loeme koos ka kirjakohti Õpetussõnad 19:11; Matteuse 6:14, 15 ja Luuka 17:3, 4.