Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 26. PEATÜKK

Miks on raske head teha?

Miks on raske head teha?

KES tundis selle üle rõõmu, kui Saulus kurja tegi? — Kurat-Saatan. Samuti rõõmustasid juutide usujuhid. Kui Saulusest sai Suure Õpetaja jünger ja teda hakati kutsuma Pauluseks, hakkasid usujuhid teda vihkama. Kas sa mõistad nüüd, miks Jeesuse jüngritel pole kerge head teha? —

Mida Paulusele tehti, kuigi ta ise tegi head?

Ülempreester Ananias käskis kord meestel Paulusele vastu nägu lüüa. Ta tahtis koguni, et Paulus pandaks vangi. Paulus pidi palju kannatama sellest ajast peale, kui temast sai Jeesuse jünger. Näiteks, kurjad inimesed peksid teda ja tahtsid ta suurte kividega surnuks loopida (Apostlite teod 23:1, 2; 2. Korintlastele 11:24, 25).

Paljud proovivad panna meid tegema seda, mis Jumalale ei meeldi. Seepärast on tähtis endalt küsida: kui väga ma armastan head? Kas armastan seda nii väga, et teen head ka siis, kui teised mind sellepärast vihkavad? Et seda teha, selleks läheb vaja palju julgust, eks ole? —

 Võib-olla sa imestad, miks inimesed meid vihkavad, kui me teeme head. Kas nad ei peaks hoopis rõõmsad olema? See oleks loogiline. Jeesus meeldis sageli inimestele just oma heategude pärast. Kord kogunesid kõik ühe linna elanikud selle maja juurde, kus Jeesus viibis. Nad tulid kokku sellepärast, et Jeesus tervendas haigeid (Markuse 1:33).

Kuid mõnikord inimestele Jeesuse õpetus ei meeldinud, kuigi ta õpetas alati seda, mis on õige. Mõned said tema peale lausa vihaseks sellepärast, et ta tõtt rääkis. Nii juhtus kord ka Naatsareti linnas, kus Jeesus oli üles kasvanud. Jeesus läks sünagoogi — paika, kuhu juudi rahvas kogunes Jumalat kummardama.

 Ta pidas seal hea Pühakirjal põhineva kõne. Alguses inimestele see meeldis. Neid lausa hämmastasid need ilusad sõnad, mida Jeesus rääkis. Neil oli raske uskuda, et niimoodi rääkis seesama noormees, kes oli nende linnas üles kasvanud.

Siis aga ütles Jeesus midagi uut. Ta rääkis ajast, mil Jumal soosib eriliselt neid inimesi, kes ei ole juudid. Niipea, kui Jeesus oli sellest rääkinud, said inimesed sünagoogis vihaseks. Kas sa tead, miks? — Nad arvasid, et ainult nemad on Jumala erilises soosingus. Nad pidasid ennast teistest rahvastest paremaks. Seepärast vihastusid nad Jeesuse jutu peale. Ja kas sa tead, mida nad tahtsid temaga teha? —

Piibel räägib, et nad haarasid Jeesusest kinni ja kihutasid ta linnast välja. Nad viisid ta ühe mäe otsa ning tahtsid teda kaljult alla tõugata ja tappa! Jeesus pääses nende käest siiski minema (Luuka 4:16—30).

Miks need inimesed tahavad Jeesust tappa?

Kui selline lugu oleks juhtunud sinuga, siis kas sa oleksid läinud kunagi nende inimeste juurde tagasi, et neile Jumalast rääkida? — Selleks oleks läinud vaja palju julgust, eks ole? — Kuid umbes aasta pärast läks Jeesus tagasi Naatsaretti. Piibel ütleb, et ”ta hakkas siis neid nende sünagoogis õpetama”. Jeesus ei hakanud kartma inimesi, kes ei armastanud Jumalat, ega lõpetanud tõe kuulutamist (Matteuse 13:54).

Kord ühel hingamispäeval oli Jeesus paigas, kus oli ka üks vigase käega mees. Jumala antud väe abil võis Jeesus selle mehe terveks teha. Kuid sündmuspaigal oli ka inimesi, kes soovisid Jeesusele halba. Kuidas pidi Suur Õpetaja käituma? — Kõigepealt ta küsis: ”Kui teil oleks üks lammas ja see kukuks hingamispäeval suurde auku, kas te ei tõmbaks teda siis sealt välja?”

 Muidugi tõmbaksid nad lamba välja, olgugi et on hingamispäev — päev, mil nad peaksid puhkama. Seepärast Jeesus jätkas: ”Veelgi parem on aidata hingamispäeval inimest, sest inimene on palju väärtuslikum kui lammas!” Oli ilmselge, et Jeesus peab seda meest aitama ja ta terveks tegema.

Jeesus käskiski mehel käe välja sirutada. Ja see sai otsekohe terveks. Mees oli väga rõõmus! Kuid mida tegid teised? Kas ka nemad rõõmustasid? — Ei. Nad said Jeesuse peale veelgi vihasemaks. Nad läksid välja ja pidasid plaani, kuidas Jeesust tappa! (Matteuse 12:9—14.)

Tänapäeval valitseb samasugune olukord. Mida me ka ei teeks, ei saa me kunagi meeldida kõigile korraga. Seepärast tuleb meil otsustada, kellele me tegelikult tahame meeldida. Kui me tahame meeldida Jehoova Jumalale ja ta Pojale Jeesus Kristusele, siis tuleb meil alati teha seda, mida nemad õpetavad. Kui me aga seda teeme, siis kes meid vihkab? Kes teeb heategemise meile raskeks? —

See on Kurat-Saatan. Aga kes veel? — Need, keda Kurat on pettusega pannud uskuma valet. Jeesus ütles tema ajal elanud usujuhtide kohta: ”Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järgi te tahate teha” (Johannese 8:44).

Kuradile meeldivad paljud inimesed. Jeesus nimetab neid ”maailmaks”. Mis sa arvad, millisest ”maailmast” Jeesus räägib? — Vaatame Johannese evangeeliumi 15. peatüki salmi 19. Seal on kirjas Jeesuse sõnad: ”Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma. Aga et te ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm!”

Jeesuse jüngreid vihkava maailma moodustavad kõik need  inimesed, kes ei ole Jeesuse jüngrid. Miks maailm Jeesuse jüngreid vihkab? — Mõtle, kes on selle maailma valitseja? — Piibel ütleb, et ”kõik maailm on tigeda võimuses”. See ”tige” isik on Kurat-Saatan (1. Johannese 5:19).

Kas sa nüüd mõistad, miks on raske head teha? — Saatan ja tema maailm teevad selle raskeks. Kuid on veel üks põhjus. Kas sa mäletad, milline? — Selle raamatu 23. peatükist saime teada, et me kõik oleme sündinud patustena. Kas pole tore, et kunagi saabub selline aeg, mil pattu, Kuradit ja tema maailma pole enam? —

Kui praegune maailm kaob, mis saab neist, kes teevad head?

Piibel tõotab, et ”maailm kaob”. See tähendab, et siis pole enam ühtki sellist inimest, kes ei ole Suure Õpetaja järelkäija. Neil inimestel ei lubata igavesti elada. Aga kas sa tead, kes elavad igavesti? — Piibel jätkab: ”Kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti” (1. Johannese 2:17). Jah, vaid need, kes teevad head ehk kes ”teevad Jumala tahtmist”, elavad Jumala uues maailmas igavesti. Seepärast tahame meiegi teha head, isegi siis, kui see on raske, eks ole? —

Loeme koos piiblikohti, mis näitavad, miks pole lihtne head teha: Matteuse 7:13, 14; Luuka 13:23, 24 ja Apostlite teod 14:21, 22.