Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mida lapsed oma vanematelt vajavad

Mida lapsed oma vanematelt vajavad

IGA lapsevanem täidab oma osa sündmuses, millest ükski inimene ei suuda lõpuni aru saada. Ta loovutab osakese iseendast. Selle tulemusel saab emaüsas alguse täiesti uus inimelu. Pole siis üllatav, et kui lapsuke päevavalgust näeb, räägivad inimesed sellest kui ”sünni imest”.

Muidugi ei piirdu lapsevanema roll vaid lapse ilmaletoomisega. Vanemakohustused saavad siis alles alguse. Esialgu on inimlaps täiesti abitu. Suuremaks sirgudes vajab ta aga enamat kui vaid hoolitsust oma füüsiliste vajaduste eest. Tal on tarvis areneda ka psüühiliselt, emotsionaalselt, moraalselt ja vaimselt.

Oma normaalseks arenguks on lastel eriti vaja vanemate armastust. Kuigi armastuse väljendamine sõnades on oluline, peavad neid sõnu toetama ka teod. Lapsed vajavad vanemate head eeskuju. Nad vajavad juhatust moraalinormide suhtes — põhimõtteid, millest elus juhinduda. Ja nad vajavad seda oma elu algusaastaist alates. Võib juhtuda kurvastavaid asju — ja tavaliselt juhtubki —, kui lapsed ei saa juhatust enne, kui on juba hilja.

Piiblis on kirjas parimad põhimõtted, mida üldse on kusagilt võimalik leida. Piiblile tugineval õpetusel on teiste õpetuste ees suured eelised. Selle kaudu hakkavad lapsed mõistma, et nõuanded, mida neile antakse, pole lihtsalt inimeste seisukohad, vaid seda õpetab nende Looja, nende taevane Isa. See teadmine annab nõuannetele võrreldamatu väe.

Piibel julgustab vanemaid kõvasti pingutama, et juurutada oma lastes õiglasi põhimõtteid. Kui lapsed suuremaks kasvavad, leiavad vanemad sageli, et nendega on tähtsatest asjadest raske rääkida. Raamat ”Võta kuulda Suurt Õpetajat” on kirjutatud eesmärgil niisuguseid olukordi  vältida. See raamat pakub sulle ja su lapsele võimalust lugeda üheskoos vaimsetest asjadest. Lisaks peaks loetu tekitama sundimatuid vestlusi lapse ja selle inimese vahel, kes temaga seda raamatut loeb.

Küllap sa märkad, et see raamat kutsub lastes esile positiivseid reageeringuid. Tekstis on palju kohaseid küsimusi. Nende järel näed sa mõttekriipsu (—). See tuletab sulle meelde pausikohti ja annab lapsele võimaluse oma mõtteid väljendada. Lastele tavaliselt meeldib tegevuses kaasa lüüa. Ilma selleta kipub nende huvi kiiresti kaduma.

Kõige tähtsam on aga see, et küsimused aitavad sul teada saada, mida su laps mõtleb. Muidugi ei pruugi laste vastused olla alati õiged. Kuid igale küsimusele järgnev tekst on kirjutatud nii, et see aitab lapsel arendada õiget mõtteviisi.

Seda raamatut iseloomustavad veel rohked pildid, mida on üle 230. Enamik neist kannab allkirju, mis ergutavad last avaldama oma mõtteid selle põhjal, mida ta näeb ja mida ta on lugenud. Seepärast vaadake pildid lapsega koos üle. Need võivad osutuda headeks õppevahenditeks, mis aitavad peatüki olulisemad mõtted selgelt esile tuua.

Kui laps õpib lugema, siis innusta teda, et ta seda raamatut sulle ette loeks ja ka omaette uuriks. Mida rohkem ta seda loeb, seda suuremat mõju avaldab selle hea juhatus tema mõtteviisile ja südamele. Kuid et enda ja lapse vahelist kiindumust ja lugupidamist kasvatada, selleks tuleks teil seda raamatut koos lugeda ja teha seda korrapäraselt.

Mõned aastakümned tagasi tundus mõeldamatu, et lubamatud seksuaalsuhted, spiritism ja teised kõlvatud kombed lapsi niisugusel viisil mõjutavad nagu tänapäeval. Seepärast vajavad lapsed kaitset, mida see raamat püüabki pakkuda väärikal, kuid siiski avameelsel moel. Eelkõige vajavad lapsed aga seda, et neid juhatataks kogu tarkuse Allika, meie taevase Isa Jehoova Jumala juurde. Seda tegi alati ka Suur Õpetaja Jeesus. Me loodame siiralt, et see raamat aitab sinul ja su perel kujundada oma elu nii, et see meeldib Jehoovale ja toob teile igavesi õnnistusi.