Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 8. PEATÜKK

Meist on kõrgemaid

Meist on kõrgemaid

KINDLASTI oled sa nõus sellega, et on olemas palju kõrgemaid ehk suuremaid ja tugevamaid isikuid kui sina ja mina. Mis sa arvad, kes need võiksid olla? — Üks on Jehoova Jumal. Kuidas on aga lood tema Poja, Suure Õpetajaga? Kas ka tema on meist kõrgem? — Muidugi on.

Jeesus elas koos Jumalaga taevas. Ta oli vaimolend ehk ingel. Kas Jumal on loonud ka teisi vaimolendeid ehk ingelpoegi? — Jah, ta on loonud neid miljoneid. Inglid on samuti meist kõrgemad ja võimsamad (Heebrealastele 1:7; Taaniel 7:10).

Kas sa mäletad selle ingli nime, kes rääkis Maarjaga? — Tema nimi on Gabriel. Gabriel ütles Maarjale, et Maarja laps on Jumala Poeg. Jumal pani oma ingelpoja elu Maarjasse, nii et Jeesus võis lapsena maa peale sündida (Luuka 1:26, 27).

Millest Maarja ja Joosep Jeesusele arvatavasti rääkisid?

Kas sina usud seda imet? Kas sa usud, et Jeesus on elanud koos Jumalaga taevas? — Jeesus ise ütles, et ta on. Kust Jeesus seda teadis? Kui ta oli alles väike, rääkis Maarja talle tõenäoliselt sellest, mida Gabriel oli öelnud. Ilmselt ütles ka Joosep Jeesusele, et tegelikult on Jumal tema Isa.

Kui Jeesus ristiti, rääkis koguni Jumal ise taevast ja ütles: ”See on minu armas Poeg” (Matteuse 3:17). Ja ööl enne oma surma palvetas Jeesus: ”Austa mind sina, Isa, enese  juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu” (Johannese 17:5). Jeesus palus, et ta saaks jälle koos Jumalaga taevas elada. Kuidas ta oleks seal elada saanud? — Ainult siis, kui Jehoova Jumal oleks ta jälle nähtamatuks vaimolendiks ehk ingliks teinud.

Nüüd ma tahaksin küsida su käest midagi tähtsat. Mis sa arvad, kas kõik inglid on head? — Oli aeg, mil nad kõik olid head. Sest Jehoova lõi nad sellistena, ja kõik, mis Jehoova teeb, on hea. Kuid siis muutus üks ingel kurjaks. Kuidas see juhtus?

Vastuse saamiseks tuleb meil minna mõttes tagasi aega, mil Jumal tegi esimese mehe ja naise, Aadama ja Eeva. Mõned ütlevad, et nende lugu on väljamõeldis. Suur Õpetaja aga teadis, et see on tõde.

Kui Jumal tegi Aadama ja Eeva, pani ta nad elama ilusasse aeda nimega Eeden. See oli park ehk paradiis. Nad oleksid võinud saada palju lapsi, neil oleks võinud olla suur pere ja nad oleksid võinud elada paradiisis igavesti. Neil tuli aga õppida midagi väga olulist. Me oleme sellest juba varem rääkinud. Tuletame meelde, mis see oli.

Kuidas oleksid Aadam ja Eeva saanud igavesti paradiisis elada?

Jehoova ütles Aadamale ja Eevale, et nad võivad süüa kõiki aia  puude vilju, mida tahavad. Ainult ühest puust nad ei tohtinud süüa. Jumal rääkis, mis siis juhtub, kui nad sellest söövad. Ta ütles: ”Siis te kindlasti surete” (1. Moosese 2:17; 3:3). Mida Aadam ja Eeva sellest õppima pidid? —

Nad pidid õppima sõnakuulmist. Inimeste elu sõltub sõnakuulelikkusest Jehoova Jumalale! Sellest ei piisanud, et Aadam ja Eeva oleksid lihtsalt lubanud Jumala sõna kuulata. Nad pidid seda ka oma tegudega näitama. Kui nad oleksid Jumala sõna kuulanud, oleksid nad näidanud, et nad armastavad Jehoovat ja soovivad teda oma Valitsejaks. Sellisel juhul oleksid nad võinud elada paradiisis igavesti. Aga mida pidi näitama see, kui nad söövad sellest puust? —

See pidi näitama, et nad tegelikult ei ole tänulikud selle eest, mida Jumal on neile andnud. Kui sina oleksid seal olnud, kas sa oleksid Jehoova sõna kuulanud? — Alguses Aadam ja Eeva kuulasid Jumalat. Kuid siis pettis üks kõrgem olend Eevat ja Eeva ei kuulanud enam Jumala sõna. Kes see kõrgem olend oli? —

Kes rääkis mao kaudu Eevaga?

 Piibel jutustab, et madu rääkis Eevaga. Kuid sa ju tead, et maod ei räägi. Kuidas siis see madu rääkida võis? — Üks ingel jättis sellise mulje, nagu räägiks madu. Tegelikult rääkis see ingel. Tal olid pähe tulnud kurjad mõtted ja ta tahtis, et Aadam ja Eeva teeniksid teda. Ta tahtis, et nad kuulaksid tema sõna ja ihkas ise olla Jumala asemel.

See kuri ingel pani Eeva pähe valed mõtted. Ta ütles mao kaudu Eevale: ”Jumal ei rääkinud teile tõtt. Te ei sure, kui te sellest puust sööte. Te saate sama targaks kui Jumal.” Kas sina oleksid uskunud seda, mida hääl ütles? —

Eeva hakkas tahtma seda, mida Jumal polnud talle andnud. Ta sõi keelatud puu vilja. Siis pakkus ta seda ka Aadamale. Aadam ei jäänud mao juttu uskuma. Tema soov olla koos Eevaga oli aga suurem kui tema armastus Jehoova vastu. Sellepärast sõi ka tema puu vilja (1. Moosese 3:1—6; 1. Timoteosele 2:14).

Millised olid tagajärjed? — Aadam ja Eeva muutusid ebatäiuslikuks, vananesid ja surid. Kuna nemad olid ebatäiuslikud, siis olid ka kõik nende  lapsed ebatäiuslikud ning jäid lõpuks vanaks ja surid. Jumal ei olnud valetanud! Elu sõltub tõepoolest tema sõna kuulamisest (Roomlastele 5:12). Piibel räägib, et inglit, kes Eevale valetas, kutsutakse Kurat-Saatanaks, ja teisi kurjaks muutunud ingleid nimetatakse deemoniteks (Jakoobuse 2:19; Ilmutuse 12:9).

Mis Aadama ja Eevaga juhtus, kui nad Jumala sõna ei kuulanud?

Kas sina tead, miks Jumala loodud hea ingel kurjaks muutus? — Sest ta hakkas mõtlema halbu mõtteid. Ta tahtis olla kõige tähtsam. Saatan teadis, et Jumal oli käskinud Aadamal ja Eeval lapsi saada ning Saatana soov oli, et nad kõik hakkaksid teda teenima. Kurat tahab muuta kõiki Jehoovale sõnakuulmatuks. Seepärast püüab ta panna halbu mõtteid ka meie pähe (Jakoobuse 1:13—15).

Kurat ütleb, et tegelikult ei armasta Jehoovat keegi. Ta väidab, et ei sina ega mina ei armasta Jumalat ning et tegelikult me ei taha teha seda, mida Jumal on öelnud. Ta ütleb, et me kuulame Jehoova sõna üksnes siis, kui kõik läheb meie tahtmist mööda. Kas Kuradil on õigus? Kas me oleme sellised?

Suur Õpetaja ütles, et Kurat on valetaja! Jeesus tõestas oma armastust Jehoova vastu sellega, et kuulas alati tema sõna. Pealegi polnud Jeesus Jumalale sõnakuulelik vaid siis, kui see oli lihtne. Ta oli seda kogu aeg, isegi kui teised inimesed tegid selle talle raskeks. Ta jäi Jehoovale surmani ustavaks. Sellepärast äratas Jehoova ta uuesti ellu, et ta võiks elada igavesti.

Mis sa arvad, kes siis on meie suurim vaenlane? — Jah, see on Kurat-Saatan. Kas me võime teda näha? — Muidugi mitte! Kuid me teame, et ta on olemas ja et ta on meist palju kõrgem ja võimsam. Kes on aga Kuradist kõrgem? — See on Jehoova Jumal. Sellepärast me teame, et Jumal suudab meid kaitsta.

Sellest isikust, keda me peaksime teenima, räägivad piiblikohad 5. Moosese 30:19, 20; Joosua 24:14, 15; Õpetussõnad 27:11 ja Matteuse 4:10.