Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 44. PEATÜKK

Meie sõbrad peaksid armastama Jumalat

Meie sõbrad peaksid armastama Jumalat

SÕBRAD on need, kellega meile meeldib vestelda ja koos olla. Kuid tähtis on see, et meil oleksid õiged sõbrad. Mis sa arvad, kes võiks meile olla maailma parim sõber? — Jah, see on Jehoova Jumal.

Kas me võime tõesti olla Jumala sõbrad? — Piibel ütleb, et Aabraham, kes elas kaua aega tagasi, oli ”Jumala sõber” (Jakoobuse 2:23). Kas sa tead, miks? — Piibel näitab, et Aabraham kuuletus Jumalale. Ta tegi seda isegi siis, kui see oli raske. Seega, kui meie tahame olla Jehoova sõbrad, tuleb meil teha seda, mis teda rõõmustab, nagu tegi Aabraham ja nagu on alati teinud Suur Õpetaja (1. Moosese 22:1—14; Johannese 8:28, 29; Heebrealastele 11:8, 17—19).

Miks nimetati Aabrahami Jumala sõbraks?

 Jeesus ütles oma apostlitele: ”Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin” (Johannese 15:14). Kuna kõik, mida Jeesus inimestele rääkis, oli pärit Jehoovalt, tähendasid ta sõnad seda, et tema sõbrad on need, kes teevad, mida Jumal on käskinud. Tõepoolest, kõik Jeesuse sõbrad armastasid Jumalat.

Jeesuse südamesõprade hulka kuulusid tema apostlid, keda sa võid näha selle raamatu 75. leheküljel. Nad rändasid koos Jeesusega ja aitasid tal teha kuulutustööd. Jeesus veetis nende seltsis palju aega. Nad einestasid koos. Nad rääkisid omavahel Jumalast. Ja nad tegid üheskoos ka muid asju. Jeesusel oli veel palju sõpru. Ta käis neil külas ja nad veetsid koos lõbusalt aega.

Üks perekond, kelle juures Jeesusel meeldis käia, elas Betaania külas, mis asus suure Jeruusalemma linna lähedal. Kas sa mäletad, kes olid selle pere liikmed? — Need olid Maarja ja Marta ning nende vend Laatsarus. Jeesus nimetas Laatsarust oma sõbraks (Johannese 11:1, 5, 11). Jeesus armastas seda perekonda  ja viibis hea meelega nende seltsis sellepärast, et nemad armastasid ja teenisid Jehoovat.

Miks külastas Jeesus sageli seda perekonda, kui ta Jeruusalemmas käis? Kas sa tead nende nimesid?

See aga ei tähenda, et Jeesus polnud hea nende vastu, kes Jumalat ei teeninud. Ta käitus lahkelt ka selliste inimestega. Ta isegi käis neil külas ja einestas koos nendega. Sellepärast hakkasid mõned rääkima, et Jeesus on ”maksukogujate ja patuste sõber” (Matteuse 11:19). Tegelikult Jeesus ei käinud nende inimeste juures sellepärast, et talle oleks meeldinud nende eluviis. Ta külastas neid hoopis selleks, et rääkida neile Jehoovast. Jeesus püüdis aidata inimestel muuta oma halba käitumist ja hakata teenima Jumalat.

Miks ronis Sakkeus selle puu otsa?

Nii juhtus ühel päeval ka Jeeriko linnas. Jeesus läks sellest linnast läbi, kui ta oli teel Jeruusalemma. Sinna oli palju inimesi kokku tulnud ja nende hulgas oli ka mees nimega Sakkeus. Sakkeus tahtis Jeesust näha, kuid ta oli lühikest kasvu ja tema ees oli palju rahvast. Seepärast jooksis ta mööda teed edasi ja ronis puu otsa, et hästi näha, kui Jeesus mööda läheb.

Kui Jeesus puu juurde jõudis, vaatas ta üles ja ütles: ”Tule kiiresti alla, sest täna ma jään sinu kotta!” Sakkeus oli aga rikas mees, kes oli teinud halbu tegusid.  Miks Jeesus tahtis sellisele mehele külla minna? —

Mitte sellepärast, et Jeesusele oleks meeldinud mehe eluviis. Ta läks Sakkeuse juurde hoopis selleks, et rääkida talle Jumalast. Jeesus mõistis, kui palju see mees oli pingutanud, et teda näha. Seepärast ta teadis, et ilmselt Sakkeus jääb teda kuulama. Nüüd oli sobiv võimalus rääkida talle sellest, kuidas inimesed Jumala sõnade kohaselt elama peaksid.

Miks külastab Jeesus Sakkeust ja millise lubaduse Sakkeus annab?

Mis saab edasi, nagu selle pildi pealt on näha? — Sakkeusele meeldib Jeesuse õpetus. Tal on väga kahju, et ta on inimesi petnud ning lubab neile tagasi anda selle raha, mida tal polnud õigust neilt võtta. Siis saab temast Jeesuse järelkäija. Ja alles seejärel saavad Jeesusest ja Sakkeusest sõbrad (Luuka 19:1—10).

Kui me järgime Suure Õpetaja eeskuju, siis kas me külastame selliseid inimesi, kes pole meie sõbrad? — Jah, külastame. Kuid me ei lähe neile külla sellepärast, et meile meeldib nende eluviis. Ja me ei tee koos nendega halbu tegusid. Me külastame neid selleks, et rääkida neile Jumalast.

 Meie lähedased sõbrad on aga need, kellega me eriti tahame koos aega veeta. Õige on sõbrustada nendega, kes meeldivad Jumalale. Võib-olla mõned isegi ei tea, kes on Jehoova. Kui nad aga tahavad teada, kes ta on, siis me võime neid aidata. Kui nemad hakkavad armastama Jehoovat samamoodi kui meie, siis võivad neist saada meie sõbrad.

On veel üks viis, kuidas kellegi puhul aru saada, kas ta on meile hea sõber. Meil tuleb tähele panna, mida ta teeb. Kas ta käitub teistega lahkusetult ja pärast naerab selle üle? See pole õige, eks ole? — Kas temaga alatasa juhtub midagi? Me ju ei tahaks koos temaga raskustesse sattuda, on ju nii? — Või kas ta teeb meelega halba ja mõtleb siis, et ta on väga osav, sest ta pole vahele jäänud? Isegi kui ta ei ole vahele jäänud, siis Jumal on ikkagi näinud tema tegusid, kas pole tõsi? — Mis sa arvad, kas sellised inimesed oleksid meile head sõbrad? —

Võta palun oma Piibel ja vaatame, mida seal öeldakse selle kohta, kuidas kaaslased meie elu mõjutavad. See kirjakoht on 1. Korintlastele 15:33. Kas leidsid? — Seal öeldakse: ”Ärge eksige! Kurjad kõned [ehk halvad kaaslased] rikkuda võivad kombeid häid!” See tähendab, et kui me oleme koos halbade inimestega, siis võime ka ise halbadeks muutuda. Ja samuti peab paika see, et hea seltskond aitab meil arendada häid kombeid.

Ärme siis kunagi unusta, et kõige tähtsam isik meie elus on Jehoova. Me ju ei taha rikkuda oma suhteid temaga, eks ole? — Seepärast me peaksime sõbraks saama ainult nendega, kes armastavad Jumalat.

Seda, kui tähtsad on õiged kaaslased, näitavad kirjakohad Laul 119:115; Õpetussõnad 13:20; 2. Timoteosele 2:22 ja 1. Johannese 2:15.