Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 41. PEATÜKK

Lapsed, kes rõõmustavad Jumalat

Lapsed, kes rõõmustavad Jumalat

MIS sa arvad, milline laps maa peal on Jehoovat kõige rohkem rõõmustanud? — Tema Poeg Jeesus. Arutleme selle üle, mida Jeesus tegi, et oma taevast Isa rõõmustada.

Jeesuse pere elas umbes kolmepäevase teekonna kaugusel Jeruusalemma linnast, kus asus ilus Jehoova tempel. Jeesus nimetas templit ”oma Isa kojaks”. Ta käis igal aastal koos oma perega seal paasapüha pidamas.

Kui Jeesus oli 12-aastane, asus ta pere ükskord pärast paasapüha kodu poole teele. Alles öömajale jäädes märkasid nad, et Jeesust polegi sugulaste ja sõprade hulgas. Kohe läksid Maarja ja Joosep Jeruusalemma tagasi teda otsima. Mis sa arvad, kus Jeesus võis olla? —

Nad leidsid Jeesuse templist. Ta kuulas seal õpetajaid ja esitas neile küsimusi. Ja kui nemad tema käest midagi küsisid, oskas ta alati neile vastata. Õpetajad imestasid, kui häid vastuseid Jeesus neile andis. Kas sa mõistad, miks Jumal rõõmustas oma Poja üle? —

Kui Maarja ja Joosep olid Jeesuse lõpuks üles leidnud, langes koorem nende südamelt. Kuid Jeesus polnud muretsenud. Ta teadis, et tempel on just see õige paik, kus ta peab olema. Seepärast ta küsis: ”Kas te ei teadnud, et ma pean olema oma Isa kojas?” Jeesus teadis, et tempel oli Jumala koda ja talle meeldis seal olla.

 Pärastpoole läksid Maarja ja Joosep 12-aastase Jeesusega tagasi koju Naatsaretti. Mis sa arvad, kuidas Jeesus oma vanematesse suhtus? — Piibel ütleb, et ta ”oli neile allaheitlik”. Mis sa arvad, mida see tähendab? — See tähendab, et ta kuulas nende sõna. Jah, ta tegi kõike, mida vanemad ütlesid, näiteks tõi kaevust vett, kui nad palusid (Luuka 2:41—52).

Kuidas noor Jeesus Jumalat rõõmustas?

Mõtle sellele. Kuigi Jeesus oli täiuslik, kuulas ta oma ebatäiuslike vanemate sõna. Kas see tegi Jumalale rõõmu? — Kindlasti tegi, sest Jumala Sõna ütleb lastele: ”Lapsed, kuulake oma vanemate sõna” (Efeslastele 6:1). Sinagi võid Jumalat rõõmustada, kui kuulad oma vanemaid, nagu Jeesus seda tegi.

Teine viis, kuidas sa võid Jumalat rõõmustada, on rääkida temast teistele. Mõned inimesed ütlevad küll, et lapsed ei peaks seda tegema. Aga kui Jeesuse ajal inimesed keelasid poistel ja tüdrukutel seda teha, ütles Jeesus: ”Kas te iganes pole lugenud: laste ja  imikute suust oled sa enesele valmistanud kiituse?” (Matteuse 21:16). Seepärast, kui me tahame, siis me kõik võime rääkida teistele Jehoovast ja sellest, kui imeline Jumal ta on. Ja sellega me rõõmustame Jumalat.

Kuidas me saame teada, mida teistele Jumalast rääkida? — Kui me uurime kodus Piiblit. Kuid veelgi rohkem õpime seal, kus Jumala enda rahvas üheskoos Piiblit uurib. Kuidas me saame aga kindlaks teha, kes on tema rahvas? —

Mõtle, mida teevad inimesed oma usukoosolekutel? Kas seal õpetatakse tõesti seda, mis on Piiblis? Kas nad loevad Piiblit ja arutlevad selle üle? Seda tehes on võimalik kuulata Jumalat, eks ole? — Meie soovime kristlikel koosolekutel kuulda seda, mida Jumal ütleb, on ju nii? — Mis siis, kui keegi väidab, et sa ei pea elama nii, nagu Piibel õpetab? Kas ta siis kuulub sinu meelest Jumala rahva hulka? —

On veel midagi, millele tasub mõelda. Piibel ütleb, et Jumala rahvas on see rahvas, kelle Jumal on ”võtnud oma nimele” (Apostlite teod 15:14). Kuna Jumala nimi on Jehoova, siis me võime neilt inimestelt küsida, kas nende Jumal on Jehoova. Kui nad vastavad ei, siis me teame, et nad ei ole tema rahvas. Jumala rahvas räägib ka teistele Jumala Kuningriigist. Ja nad näitavad oma armastust Jumala vastu sellega, et täidavad tema käske (1. Johannese 5:3).

Kui sa tunned selliseid inimesi, kes kõike seda teevad, siis sa peaksid käima koos nendega Jumalat kummardamas. Sa peaksid nendel koosolekutel hoolega kuulama ja vastama, kui esitatakse küsimusi. Just seda tegi Jeesus Jumala kojas. Kui sina kõike seda teed, rõõmustad sa Jumalat nii nagu Jeesuski.

 Kas sa tead Piiblist veel mõnda last, kes Jumalale rõõmu tegi? — Üks hea näide on Timoteos. Tema isa ei uskunud Jehoovat. Tema ema Euniike aga uskus ja samuti tema vanaema Loise. Timoteos kuulas neid ja nad aitasid tal Jehoovat tundma õppida.

Mida Timoteos teha tahtis, olgugi et ta isa ei olnud usklik?

Kui Timoteos oli suureks saanud, külastas Paulus tema kodulinna. Ta nägi, kui väga Timoteos tahtis Jehoovat teenida. Seepärast kutsus Paulus ta endaga kaasa, et Timoteos saaks Jumalat veelgi rohkem teenida. Kõikjal, kuhu nad läksid, rääkisid nad inimestele Jumala Kuningriigist ja Jeesusest (Apostlite teod 16:1—5; 2. Timoteosele 1:5; 3:14, 15).

Kas Piiblis on näited üksnes poistest, kes Jumalat rõõmustasid? — Sugugi mitte. Mõtle ühele Iisraeli tütarlapsele, kes samuti Jumalale rõõmu tegi. Tema ajal olid Süüria ja Iisraeli elanikud vaenlased. Ükskord süürlased sõdisid iisraellaste vastu ja see tütarlaps sattus vangi. Ta saadeti väepealik Naamani majja, kus  temast sai Naamani naise teenijatüdruk.

Naaman jäi pidalitõppe. Ükski arst ei suutnud teda aidata. Väike Iisraeli tüdruk uskus siiski, et üks Jumala eriline teenija, prohvet, võiks Naamanit aidata. Kuid Naaman ja tema naine muidugi Jehoovat ei teeninud. Kas tütarlaps oleks pidanud neile rääkima sellest, mida ta teadis? Mida sina oleksid teinud? —

Millega see Iisraeli tütarlaps Jumalat rõõmustas?

See väike tüdruk ütles: ”Kui Naaman ometi läheks Iisraelisse Jehoova prohveti juurde, siis saaks ta pidalitõvest terveks.” Naaman võttis tüdrukut kuulda ja läks Jehoova prohveti juurde. Kui ta oli teinud seda, mida prohvet käskis, sai ta terveks. Tänu sellele sai Naamanist tõelise Jumala teenija (2. Kuningate 5:1—15).

Kas ka sina tahaksid olla selle tütarlapse moodi ja aidata kellelgi õppida tundma Jehoovat ja seda, mida ta teha suudab? — Keda sa saaksid aidata? — Inimesed ei pruugi kohe aru saada, et nad vajavad abi. Kuid sa võid neile rääkida kõigest heast, mida Jehoova teeb. Võib-olla nad võtavad seda kuulda. Võid kindel olla, et nii teed sa Jumalale rõõmu.

Noori julgustavad Jumala teenimisest rõõmu tundma veel kirjakohad Laul 122:1; 148:12, 13; Koguja 12:1; 1. Timoteosele 4:12 ja Heebrealastele 10:23—25.