Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 47. PEATÜKK

Kust me teame, et Harmagedoon on lähedal?

Kust me teame, et Harmagedoon on lähedal?

KAS sa tead, mis on tundemärk? — Me lugesime 46. peatükist, kuidas Jumal andis tähise ehk tundemärgi selle kohta, et ta ei hävita enam kunagi maad veeuputusega. Apostlid tahtsid samuti saada tundemärki, mis näitaks, et Jeesus on tagasi tulnud ja et maailmaajastu lõpp on lähedal (Matteuse 24:3).

Kuna Jeesus pidi olema sel ajal nähtamatuna taevas, oli vaja mingit nähtavat märki, mille järgi inimesed mõistaksid, et ta on valitsema hakanud. Seepärast rääkis Jeesus maa peal toimuma hakkavatest sündmustest, mille suhtes tema jüngrid peaksid valvsad olema. Kui need sündmused aset leiavad, tähendab see seda, et Jeesus on tagasi tulnud ja hakanud taevas Kuningana valitsema.

Et näidata, kui tähtis on olla valvas, ütles Jeesus oma jüngritele:  ”Vaadake viigipuud ja kõiki puid: kui nad juba punga lähevad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal.” Kindlasti sa tead, kuidas aru saada, et suvi on lähedal. Nõndasamuti võid sa ära tunda aja, millal Harmagedoon on lähedal, kui näed juhtumas kõike seda, millest Jeesus rääkis (Luuka 21:29, 30).

Mida Jeesus õpetas looga viigipuust?

Sellel ja järgmisel leheküljel on pildid sündmustest, mis Jeesuse sõnul moodustavad tundemärgi, et Jumala Kuningriik on lähedal. Sel ajal,  kui kõik need sündmused toimuvad, hävitab Jumala Kuningriik oma Valitseja Kristuse juhtimisel kõik teised valitsused, nagu me 46. peatükist lugesime.

Vaata nüüd hoolega kahe eelmise lehekülje pilte ja seejärel me räägime neist. Sellest, mida neil piltidel kujutatakse, võid sa lugeda piiblikohtadest Matteuse 24:6—14 ja Luuka 21:9—11. Pööra ka tähelepanu väikesele numbrile iga pildi juures. Sama number on lõigu ees, mis sellest pildist räägib. Vaatame nüüd, kas Jeesuse antud tundemärgi osad tänapäeval täituvad.

1. Jeesus ütles: ”Te kuulete sõdadest ja sõnumeid sõjast, rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.” Kas sa oled kuulnud sõnumeid sõjast? — Esimene maailmasõda peeti aastatel 1914 kuni 1918 ja seejärel toimus Teine maailmasõda aastatel 1939 kuni 1945. Mitte kunagi varem pole olnud maailmasõdu! Praegusel ajal sõditakse kõikjal maailmas. Tundub, et ei möödu päevagi, kui me ei kuuleks või loeks sõjauudiseid kas telerist, raadiost või ajalehtedest.

2. Jeesus ütles ka, et ”nälga on paiguti”. Sa võib-olla tead, et kõigil inimestel pole piisavalt süüa. Iga päev sureb tuhandeid inimesi, sest neil ei jätku toitu.

3. Jeesus lisas: ”Paiguti on katku.” Kas sa tead, mis on katk? — See on haigus, mille kätte sureb palju inimesi. Üks niisugune suur katk oli Hispaania gripp, mille kätte suri umbes ühe aasta jooksul ligikaudu 20 miljonit inimest. Meie ajal sureb AIDSi tõenäoliselt veelgi rohkem. Ka vähk, südamehaigused ja muud tõved võtavad igal aastal elu tuhandetelt inimestelt.

 4. Jeesus rääkis veel ühest tundemärgi osast: ”Maavärisemisi on paiguti.” Kas sa tead, mis on maavärisemine? — Maavärin paneb maapinna su jalge all vappuma. Majad varisevad kokku ja sageli saab ka inimesi surma. Alates 1914. aastast on igal aastal olnud mitu maavärinat. Kas sa oled maavärinatest kuulnud? —

5. Jeesus ütles, et tundemärgi üks osa on veel see, et ”ülekohus läheb väga võimsaks”. Sellepärast ongi nii palju vargusi ja vägivalda. Igal pool kardavad inimesed, et keegi võib nende majja sisse murda. Mitte kunagi varem pole olnud kogu maailmas nii suurt kuritegevust ja vägivalda kui praegu.

6. Jeesus rääkis veel ühest väga tähtsast tundemärgi osast, kui ta ütles: ”Seda kuningriigi head sõnumit kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots” (Matteuse 24:14). Kui sa usud seda ”head sõnumit”, siis peaksid sa sellest ka teistele rääkima. Niimoodi saad sa kaasa aidata tundemärgi selle osa täideminekule.

Mõned inimesed ütlevad, et selliseid sündmusi, nagu Jeesus ennustas, on kogu aeg olnud. Kuid mitte kunagi varem pole need toimunud kõik korraga ühel ajal nii paljudes maailma paikades. Kas sa mõistad, mida see tundemärk tähendab? — Kui me näeme, et kõik need sündmused toimuvad, siis tähendab see seda, et peagi asendatakse praegune kuri maailm Jumala uue maailmaga.

Kui Jeesus selle tundemärgi andis, mainis ta ka üht aastaaega. Ta ütles: ”Paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel” (Matteuse 24:20). Mis sa arvad, mida ta sellega mõtles? —

Mis võib juhtuda, kui kellelgi tuleb mõne katastroofi eest põgeneda talvel, mil halva ilma tõttu on raske või koguni ohtlik  liikuda? — Kui ta üldse hakkab põgenema, siis kindlasti on tal seda väga raske teha. Kas poleks kurb, kui ta hukkuks lumetormis lihtsalt sellepärast, et ta ei saanud varem teele asuda, sest tal oli liiga palju tegemist? —

Mida Jeesus õpetas sellega, kui ta rääkis põgenemisest talve ajal?

Kas sa mõistad, mida Jeesus öelda tahtis, kui ta soovitas, et me ei jääks talve ootama, enne kui põgenema hakkame? — Ta tahtis öelda, et kui me saame aru, et Harmagedoon on lähedal, siis tuleks meil kohe Jumalat teenima hakata, et tõestada sellega talle oma armastust. Kui me viivitame, siis pärast võib olla juba liiga hilja. Sel juhul me oleksime nende inimeste sarnased, kes suure veeuputuse ajal Noa hoiatust küll kuulsid, kuid ei läinud laeva.

Järgmises peatükis aga räägime sellest, mis saab siis, kui Harmagedoon on möödas. Me saame teada, mida Jumalal on varuks kõigile meile, kes me teda armastame ja teenime.

Järgmised kirjakohad näitavad samuti, et Harmagedoon on lähedal: 2. Timoteosele 3:1—5 ja 2. Peetruse 3:3, 4.