Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 31. PEATÜKK

Kust leida lohutust?

Kust leida lohutust?

KAS sa oled kunagi tundnud end kurva ja üksikuna? — Kas oled kunagi mõelnud, kas keegi üldse armastab sind? — Mõned lapsed mõtlevad selle peale. Kuid Jumal tõotab: ”Mina ei unusta sind” (Jesaja 49:15). Kas pole tore mõte? — Jah, Jehoova armastab meid kindlasti!

Mis sa arvad, mida see eksinud talleke võib tunda?

Üks piiblikirjutaja ütles: ”Kui ka mu isa ja ema mind hülgaksid, võtaks Jehoova mind oma hoole alla!” (Laul 27:10). Seda on väga lohutav teada, eks ole? — Jehoova ise ütleb: ”Ära karda, sest mina olen sinuga; ... ma tõepoolest aitan sind” (Jesaja 41:10).

Mõnikord aga lubab Jehoova Saatanal meile raskusi põhjustada. Jehoova isegi laseb Saatanal oma teenijaid katsele panna. Kord tekitas Saatan Jeesusele nii suuri kannatusi, et Jeesus kisendas Jehoova poole: ”Mu Jumal! Mu Jumal! Miks sa oled mind maha jätnud?” (Matteuse 27:46). Kuid hoolimata kannatustest teadis Jeesus, et Jehoova armastab teda (Johannese 10:17). Jeesus teadis ka seda, et Jumal lubab Saatanal oma teenijaid katsele panna ja neile kannatusi põhjustada. Edaspidi ühes peatükis selgitatakse, miks Jumal lubab Saatanal seda teha.

Lapsed tunnevad ikka aeg-ajalt hirmu. Näiteks, kas sa oled kunagi ära eksinud? — Kas sa kartsid ka? — Paljud lapsed oleksid kartnud. Suur Õpetaja rääkis kord eksimise kohta ühe loo. See, kes ära eksis, ei olnud aga laps. See oli lammas.

Mõnes mõttes oled sina ka nagu üks lammas. Kuidas nii? Lambad ei ole eriti suured ja tugevad. Ja nad vajavad kedagi, kes  nende eest hoolitseks ja neid kaitseks. Inimene, kes lammaste eest hoolitseb, on karjane.

Oma loos rääkis Jeesus karjasest, kellel oli sada lammast. Kuid ükskord läks üks lammas kaduma. Võib-olla ta tahtis vaadata, mis on teisel pool mäge. Peagi oli ta aga jäänud teistest väga kaugele. Mis sa arvad, mida see lammas tundis, kui ta enda ümber vaatas ja märkas, et on jäänud täiesti üksi? —

Mida tegi karjane, kui ta nägi, et üks lammas on kaduma läinud? Kas ta mõtles, et lammas on ise süüdi ja tema ei pea selle pärast muretsema? Või kas ta jättis oma 99 lammast turvalisse paika ja läks seda ühte otsima? Kas üks lammas oleks sellist vaeva väärt olnud? — Kui sina oleksid olnud see eksinud lammas, kas sa oleksid tahtnud, et karjane oleks tulnud sind otsima? —

Kes on justkui karjane, kes päästab oma lamba?

Karjane armastas kõiki oma lambaid väga, ka seda lammast, kes oli kadunud. Seepärast ta läks teda otsima. Mõtle, kui rõõmus võis see eksinud lammas olla, kui ta karjast nägi! Ja Jeesus ütles, et ka karjane  rõõmustas selle üle, et oli leidnud oma lamba. Ta tundis tema üle veelgi suuremat rõõmu kui nende 99 üle, kes ei olnud kaduma läinud. Kes aga on selline nagu karjane Jeesuse loos? Kes hoolib meist sama palju, nagu karjane hoolis oma lambast? — Jeesus ütles, et just niisugune on tema taevane Isa. Ja tema Isa on Jehoova.

Jehoova Jumal on oma rahva Suur Karjane. Ta armastab kõiki, kes teda teenivad, ka niisuguseid noori nagu sina. Ta ei taha, et keegi meist haiget või surma saaks. On tõesti lohutav teada, et Jumal hoolib meist nii palju! (Matteuse 18:12—14.)

Kas Jehoova on sulle sama reaalne kui su isa või mõni teine inimene?

Kas sa usud Jehoova Jumalasse? — Kas ta on sinu meelest reaalne isik? — On tõsi, et me ei saa Jehoovat näha. Me ei näe teda sellepärast, et ta on vaim. Tema keha on meie silmadele nähtamatu. Kuid ta on reaalne isik ja ta näeb meid. Ta teab, millal me abi vajame. Ja meie saame temaga palves rääkida,  just nagu me räägime teiste inimestega siin maa peal. Jehoova tahab, et me temaga palve kaudu räägiksime.

Seepärast, kui sa tunned ennast kunagi kurva või üksikuna, siis mida sa peaksid tegema? — Räägi Jehoovaga. Hoia ennast Jumala ligi ning ta lohutab ja aitab sind. Pea meeles, et Jehoova armastab sind isegi siis, kui sa tunned ennast üksikuna. Võta nüüd oma Piibel. Laulus 23 öeldakse alates esimesest salmist: ”Jehoova on mu karjane, mul pole millestki puudust! Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind.”

Pane tähele, kuidas laulukirjutaja jätkab neljandas salmis: ”Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su kepp ja su sau, need lohutavad mind!” Nii tunnevad need inimesed, kelle Jumal on Jehoova. Nad leiavad lohutust, kui nad on sattunud raskustesse. Kas ka sina tunned samamoodi? —

Nagu armastav karjane peab hoolt oma karja eest, hoolitseb Jehoova oma rahva eest. Ta näitab neile kätte õige tee ja nemad järgnevad talle rõõmuga. Isegi kui nad on raskustes, ei tule neil karta. Karjane kasutab oma keppi, et kaitsta lambaid loomade eest, kes võivad neile kahju teha. Piibel räägib, kuidas noor  karjane Taavet kaitses oma lambaid lõvi ja karu eest (1. Saamueli 17:34—36). Ja Jumala rahvas teab, et Jehoova hoiab neid samamoodi. Nad võivad tunda end ohutult, sest Jumal on nendega.

Kes võib olla meile nagu karjane, kui me satume raskustesse?

Jehoova armastab väga oma lambaid ja hoolitseb nende eest hellalt. Piibel ütleb: ”Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi” (Jesaja 40:11).

Kas pole hea teada, et Jehoova on just selline? — Kas sa tahaksid olla üks tema tallekestest? — Lambad kuulavad oma karjase häält. Nad hoiduvad tema lähedusse. Kas ka sina kuulad Jehoovat? — Kas sa hoiad ennast tema ligi? — Siis ei tule sul kunagi karta. Jehoova on sinuga.

Jehoova hoolitseb armastavalt nende eest, kes teda teenivad. Loeme koos, kuidas Piibel räägib sellest kirjakohtades Laul 37:25; 55:23 ja Luuka 12:29—31.