Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 40. PEATÜKK

Kuidas Jumalat rõõmustada?

Kuidas Jumalat rõõmustada?

KUIDAS me võiksime Jumalat rõõmustada? Kas me saame talle midagi kinkida? — Jehoova ütleb: ”Kõik metsloomad on minu omad.” Ta ütleb ka: ”Minu on hõbe ja minu on kuld” (Laul 24:1; 50:10; Haggai 2:8). Kuid on siiski midagi, mida me saame talle kinkida. Mis see on? —

Jehoova laseb meil endil valida, kas me teenime teda või mitte. Ta ei sunni meid tegutsema tema tahte järgi. Uurime nüüd, miks Jumal lõi meid sellistena, et me võime valida, kas teenime teda või mitte.

Ilmselt sa tead, mis on robot. See on masin, mis on valmistatud nii, et ta teeb kõike seda, mida tema valmistaja on tahtnud, et ta teeks. Seega robotil ei ole valikuvabadust. Jehoova oleks võinud meid kõiki roboti sarnasteks luua. Ta oleks võinud teha meid sellisteks, kes teevad ainult seda, mida tema tahab. Kuid ta ei teinud nii. Kas sa tead, miks? — Mõned mänguasjad on robotid. Kui sa nupule vajutad, siis nad teevad täpselt seda, milleks mänguasja valmistaja on nad kavandanud. Kas sa oled kunagi mõnda sellist mänguasja näinud? — Sageli aga inimesed  tüdivad mänguasjadest, mis teevad ainult seda, mida nad on programmeeritud tegema. Jumal ei taha, et meie kuuletuksime talle ainult sel põhjusel, et oleme robotid, mis on programmeeritud teda teenima. Jehoova tahab, et me teeniksime teda sellepärast, et armastame teda ja tahame tema sõna kuulata.

Miks ei teinud Jumal meid robotisarnaseks?

Mis sa arvad, mida meie taevane Isa tunneb, kui me kuulame teda sellepärast, et tahame? — Kas sa tead, kuidas sinu käitumine sinu vanemaid mõjutab? — Piibel ütleb, et tark poeg ”rõõmustab oma isa”, aga rumal poeg ”on emale meelehärmiks” (Õpetussõnad 10:1). Kas oled tähele pannud, et kui sa teed seda, mida ema ja isa sulle ütlevad, siis on neil selle üle hea meel? — Mis tunne on neil aga siis, kui sa neid ei kuula? —

Kuidas sa saad nii Jehoovale kui ka oma vanematele rõõmu valmistada?

Nüüd mõtle meie taevase Isa Jehoova peale. Ta ütleb meile, kuidas meie võime teda rõõmustada. Võta oma Piibel ja ava Õpetussõnad 27:11. Siin Jumal ütleb: ”Ole tark, mu poeg [aga samas võib öelda ka: mu tütar], ja rõõmusta mu südant, et võiksin vastata sellele, kes mind teotab!” Kas sa tead, mida tähendab ’kedagi teotama’? — Keegi võib sind teotada, kui ta naerab su üle ja ütleb, et sa ei suuda teha seda, mida oled lubanud. Kuidas Saatan Jehoovat teotab? — Arutame seda.

Kas sa mäletad, et me saime selle raamatu 8. peatükist teada, kuidas Saatan tahab olla kõige tähtsam ning soovib, et kõik  tema sõna kuulaksid? Saatana väite kohaselt teenivad inimesed Jehoovat ainult seetõttu, et Jehoova annab neile hiljem selle eest igavese elu. Kui Saatan oli pannud Aadama ja Eeva Jehoova vastu mässama, esitas ta Jehoovale väljakutse. Ta ütles Jumalale: ”Inimesed teenivad sind ainult sellepärast, et nad sinu käest midagi saavad. Anna mulle vaid võimalus ja ma pööran nad kõik sinust ära.”

Millise väljakutse esitas Saatan Jehoovale pärast Aadama ja Eeva patustamist?

On tõsi, et täpselt selliseid sõnu Piiblis pole. Ent kui me loeme sealt Iiobi lugu, siis sellest on näha, et midagi niisugust Saatan Jumalale ütles. Nii Saatana kui Jehoova jaoks oli tähtis, kas Iiob jääb Jumalale ustavaks või mitte. Avame oma Piiblist Iiobi raamatu 1. ja 2. peatüki ning vaatame, mis seal juhtus.

Iiobi raamatu esimesest peatükist on näha, et Saatan on taevas, kui inglid Jehoova juurde tulevad. Jehoova küsib Saatanalt: ”Kust sa tuled?” Saatan vastab, et ta vaatas maa peal ringi. Seepeale küsib Jehoova: ”Kas oled pannud tähele  Iiobit, kes teenib mind ega tee midagi halba?” (Iiob 1:6—8).

Otsekohe hakkab Saatan õigustama: ”Iiob teenib sind ainult sellepärast, et tal pole mingeid raskusi. Kui sa oma kaitse ja õnnistuse tema pealt ära võtad, küll ta siis sind näkku neab.” Seepeale vastab Jehoova: ”Olgu peale, Saatan, sa võid talle teha, mida sa iganes tahad, kuid Iiobit ennast sa ei tohi puutuda” (Iiob 1:9—12).

Mida Saatan teeb? — Ta laseb röövlitel varastada Iiobi veised ja eeslid ning tappa sulased, kes neid valvavad. Seejärel tabab välk Iiobi lambaid ja nende karjuseid ning nad surevad. Hiljem varastatakse kaamelid ja tapetakse nende hoidjad. Lõpuks tekitab Saatan tormituule, mis purustab maja, kus on Iiobi kümme last, ja needki hukkuvad. Sellest kõigest hoolimata teenib Iiob Jehoovat edasi (Iiob 1:13—22).

Kui Jehoova uuesti Saatanat näeb, juhib ta tema tähelepanu sellele, et Iiob on ikkagi ustav. Saatan leiab vabanduse: ”Kui sa laseksid mul talle endale midagi teha, küllap ta siis sind näkku neab.” Jehoova lubabki Saatanal Iiobile füüsilisi kannatusi põhjustada, kuid ta ei luba Iiobit tappa.

Millistest õnnetustest hoolimata Iiob vastu pidas ja miks see Jehoovat rõõmustas?

 Saatan lööb Iiobit haigusega, nii et Iiobi keha on üleni haavades. Need haisevad nii ebameeldivalt, et keegi ei taha tema juures olla. Isegi tema naine ütleb talle: ”Nea Jumalat ja sure!” Mõned, kes väidavad, et nad on Iiobi sõbrad, tulevad teda vaatama ja teevad ta enesetunde veelgi halvemaks, öeldes, et ta on kindlasti teinud midagi väga kohutavat, kui niisugune õnnetus on teda tabanud. Kuid hoolimata kõigest hädast ja viletsusest, mida Saatan Iiobile põhjustab, teenib Iiob Jehoovat ustavalt edasi (Iiob 2:1—13; 7:5; 19:13—20).

Mis sa arvad, mida Jehoova Iiobi ustavust nähes tundis? — See tegi ta õnnelikuks, sest Jehoova võis Saatanale öelda: ”Vaata Iiobit! Ta teenib mind sellepärast, et ta tahab seda!” Kas ka sina oled selline Iiobi-sarnane inimene, kelle Jehoova saab tuua üheks näiteks selle kohta, et Saatan on valetaja? — On tõesti suur eesõigus, et me saame igaüks omalt poolt näidata, kui vale on Saatana väide, et ta suudab igaühe Jehoova teenimisest ära pöörata. Kindlasti pidas ka Jeesus seda suureks eesõiguseks.

Suur Õpetaja ei lubanud kunagi Saatanal mõjutada ennast tegema midagi ebaõiget. Mõtle vaid, kui palju rõõmu ta sellega oma Isale tegi! Jehoova võis viidata Jeesusele ja öelda Saatanale: ”Vaata mu Poega! Ta on olnud mulle täiuslikult ustav, sest ta armastab mind!” Mõtle ka selle peale, kui palju tõi Jeesusele rõõmu see, et ta sai oma Isale head meelt teha. Selle rõõmu pärast pidas Jeesus vastu koguni siis, kui ta piinapostil hukati (Heebrealastele 12:2).

Kas sa tahad olla selline nagu Suur Õpetaja ja teha Jehoovale rõõmu? — Siis jätka teadmiste kogumist selle kohta, mida Jehoova sinult ootab, ning rõõmusta teda sellega, et elad õpitu järgi!

Loe, mida Jeesus Jumala rõõmustamiseks tegi ja mida ka meie peaksime tegema: Õpetussõnad 23:22—25; Johannese 5:30; 6:38; 8:28 ja 2. Johannese 4.