Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 43. PEATÜKK

Kes on meie vennad ja õed?

Kes on meie vennad ja õed?

KORD esitas Suur Õpetaja üllatava küsimuse: ”Kes on mu ema ja kes on mu vennad?” (Matteuse 12:48). Kas sa oskaksid sellele küsimusele vastata? — Ilmselt sa tead, et Jeesuse ema nimi oli Maarja. Aga kas sa tead ka tema vendade nimesid? — Kas Jeesusel oli ka õdesid? —

Piibel ütleb, et Jeesuse vendade nimed olid ”Jakoobus ja Joosep ja Siimon ja Juudas”. Jeesusel oli ka õdesid, kes elasid ajal, kui ta kuulutama hakkas. Kuna Jeesus oli esmasündinud, olid kõik teised temast nooremad (Matteuse 13:55, 56; Luuka 1:34, 35).

Kas Jeesuse vennad olid samuti tema jüngrid? — Piibel räägib, et alguses ”ta vennad ei uskunud temasse” (Johannese 7:5). Hiljem aga said Jakoobus ja Juudas tema jüngriteks ning nad mõlemad kirjutasid isegi ühe Piibli raamatu. Kas sa tead, mis raamatud nad kirjutasid? — Jah, Jakoobuse ja Juuda kirja.

Kuigi Jeesuse õdede nimesid Piibel ei maini, on teada, et neid oli vähemalt kaks. Neid võis aga olla rohkemgi. Kas tema õdedest said tema jüngrid? — Piibel sellest ei räägi ja seepärast me seda ei tea. Aga kas sa tead, miks Jeesus küsis: ”Kes on mu ema ja kes on mu vennad?” — Uurime seda.

Jeesus õpetas parasjagu oma jüngreid, kui keegi katkestas teda: ”Vaata, su ema ja su vennad seisavad õues ja tahavad sinuga rääkida!” Seepeale kasutas Jeesus kohe võimalust ühe tähtsa õppetunni andmiseks ja esitaski selle üllatava küsimuse: ”Kes  on mu ema ja kes on mu vennad?” Ta sirutas käe oma jüngrite poole ja vastas: ”Vaata, siin on mu ema ja mu vennad!”

Seejärel Jeesus selgitas, mida ta oma sõnadega mõtles: ”Kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema!” (Matteuse 12:47—50). Sellest on näha, kui lähedased suhted olid Jeesusel oma jüngritega. Jeesus õpetas, et tema jüngrid on talle nagu lihased vennad, õed ja emad.

Kes olid Jeesuse selgituse kohaselt tema vennad ja õed?

Jeesuse pärisvennad Jakoobus, Joosep, Siimon ja Juudas ei uskunud tol ajal, et Jeesus on Jumala Poeg. Ilmselt ei uskunud nad ka seda, mida oli nende emale rääkinud ingel Gabriel (Luuka 1:30—33). Seega võisid nad Jeesust koguni halvasti kohelda. Igaüks, kes niiviisi käitub, ei ole tõeline vend või õde. Kas sa tead mõnda inimest, kes on oma venna või õe vastu halb olnud? —

Piibel räägib Eesavist ja Jaakobist ning sellest, kuidas Eesav sai nii vihaseks, et ütles: ”Ma tapan oma venna Jaakobi.”  Nende ema Rebeka saatis suure hirmu pärast Jaakobi kodust ära, et Eesav teda tappa ei saaks (1. Moosese 27:41—46). Aastaid hiljem Eesav aga muutus ning kallistas Jaakobit ja andis talle suud (1. Moosese 33:4).

Aja möödudes sündis Jaakobile 12 poega. Kuid tema vanemad pojad ei sallinud oma nooremat venda Joosepit. Nad olid tema peale kadedad, sest Joosep oli isa lemmiklaps. Sellepärast müüsid nad ta orjaks kaupmeestele, kes olid parasjagu teel Egiptusse. Oma isale ütlesid nad, et Joosepi tappis üks metsloom (1. Moosese 37:23—36). Kas pole hirmus? —

Hiljem Joosepi vennad kahetsesid oma tegu ja Joosep andestas neile. Kas sa mõistad, mille poolest Joosep sarnanes Jeesusega? — Jeesuse apostlid jooksid laiali, kui Jeesus oli hädas, ja Peetrus koguni salgas, et ta Jeesust tunneb. Kuid nii nagu Joosep, andestas ka Jeesus neile kõigile.

Mida me peaksime õppima sellest, mida Kain Aabelile tegi?

Kunagi elasid veel kaks venda Kain ja Aabel. Me võime neiltki midagi õppida. Jumal nägi, et Kain  tegelikult oma südames venda ei armastanud. Seepärast soovitas Jumal Kainil oma suhtumist muuta. Kui Kain oleks Jumalat armastanud, oleks ta tema sõnadele tähelepanu pööranud. Tema aga ei armastanud Jumalat. Ühel päeval ütles ta Aabelile: ”Lähme väljale!” Aabel läkski Kainiga kaasa. Kui nad aga kahekesi väljal olid, lõi Kain oma venda nii kõvasti, et see suri (1. Moosese 4:2—8).

Piibel ütleb, et me peaksime sellest loost midagi õppima. Kas sa tead, mida? — ”See on sõnum, mida te algusest saadik olete kuulnud, et me peame üksteist armastama; mitte nõnda, nagu Kain, kes oli tigedast.” Vennad ja õed peaksid üksteist armastama. Nad ei tohiks olla sellised nagu Kain (1. Johannese 3:11, 12).

Miks on halb olla Kaini-sarnane? — Sest Piibel ütleb, et ta ”oli tigedast” ehk Kurat-Saatanast. Kuna Kain käitus Kuradi moodi, siis Kurat oli justkui tema isa.

Kas sa mõistad, miks on tähtis armastada oma vendi ja õdesid? — Kui sa neid ei armasta, kelle laste moodi sa oleksid? — Kuradi laste moodi. Aga seda sa ju ei taha, eks ole? — Kuidas sa saad näidata, et sa tahad olla Jumala laps? — Sellega, kui sa armastad südamest oma vendi ja õdesid.

Mis on armastus? — Armastus on sügav tunne südames, mis paneb meid tahtma teha teistele head. Me näitame, et armastame inimesi, kui meil on nende vastu soojad tunded ja kui me teeme neile head. Kes on meie vennad ja õed, keda me peaksime armastama? — Küllap on sul meeles, kuidas Jeesus õpetas, et nendeks on kõik, kes kuuluvad meie suurde kristlikku vennaskonda.

Kuidas sa saad näidata, et armastad oma venda?

 Kui tähtis see on, et me armastaksime oma kristlikke vendi ja õdesid? — Piibel ütleb: ”Kes ei armasta oma venda [või õde], keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud” (1. Johannese 4:20). Seepärast ei tohiks me armastada ainult mõnda inimest kristlikus vennaskonnas. Meil tuleb armastada neid kõiki. Jeesus ütles: ”Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!” (Johannese 13:35). Kas sina armastad kõiki vendi ja õdesid? — Sul tuleb meeles pidada, et kui sa seda ei tee, siis sa tegelikult ei saa armastada ka Jumalat.

Kuidas on meil võimalik näidata, et me tõepoolest armastame oma vendi ja õdesid? — Kui me neid armastame, siis ei hoidu me neist eemale, sellepärast et me ei taha nendega rääkida. Me oleme kõigi vastu sõbralikud. Me teeme neile alati head ja oleme valmis nendega koostööd tegema. Ja kui nad satuvad hätta, siis me läheme neile appi, sest me oleme tõesti üks suur pere.

Kui me tõepoolest armastame kõiki oma õdesid ja vendi, siis mida see näitab? — See näitab, et me oleme Suure Õpetaja Jeesuse jüngrid. Ja seda me just tahamegi olla, eks ole? —

Armastuse ilmutamisest vendade ja õdede vastu räägivad ka kirjakohad Galaatlastele 6:10 ja 1. Johannese 4:8, 21. Ava oma Piibel ja loe neid salme.