Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 20. PEATÜKK

Kas sa tahad alati esimene olla?

Kas sa tahad alati esimene olla?

KAS sa tunned kedagi, kes tahab alati esimene olla? — Võib-olla on ta selline, kes lükkab järjekorras teised kõrvale, et ise esimeseks saada. Kas sa oled midagi niisugust kunagi näinud? — Kord nägi Suur Õpetaja, kuidas isegi täiskasvanud inimesed püüdsid esimesed või kõige tähtsamad olla. Ja see ei meeldinud talle. Vaatame seda lugu.

Kas sa oled näinud, kuidas keegi püüab esimene olla?

Piibel räägib, et Jeesus kutsuti suurele pidusöögile ühe variseri juurde, kes oli väga tähtis usujuht. Pärast saabumist jäi Jeesus vaatama, kuidas teised külalised tulid ja endale paremad paigad valisid. Seepeale jutustas ta külalistele ühe loo. Kas sa tahaksid seda kuulda? —

 Jeesus ütles: ”Kui sind on pulma kutsutud, siis ära vali endale kõige paremat ehk tähtsamat paika.” Kas sa tead, miks Jeesus nõnda ütles? — Ta selgitas, et võib-olla on külla kutsutud keegi veel tähtsam. Siis tuleb peokorraldaja, nagu sa ka sellel pildil näha võid, ja ütleb: ”Anna oma koht temale ja mine ise teise koha peale.” Kuidas siis külaline ennast tunneks? — Tal oleks häbi, sest kõik teised näeksid, kuidas ta vähemtähtsale kohale läheb.

Jeesus näitas selle looga, et pole õige tahta endale kõige paremat kohta. Ta ütles: ”Kui sa oled kutsutud pulmapeole, siis mine ja istu alamasse paika, ja kui tuleb see, kes sind kutsus, ja ütleb sulle: sõber, mine sinna ülemale! siis on sul au teiste külaliste ees, kui sa lähed paremale kohale” (Luuka 14:1, 7—11).

Mida Jeesus õpetas, kui ta rääkis neist, kes võtsid endale kõige parema või tähtsama koha?

Kas sa taipad Jeesuse jutu mõtet? — Ma toon sulle ühe näite, et näha, kas sa said õigesti aru. Kujuta ette, et sa sisened rahvast täis bussi. Kas sa peaksid kiiresti vabale kohale istuma ja jätma eakamad inimesed seisma? — Kas selline käitumine meeldiks Jeesusele? —

Mõned võivad öelda, et Jeesusel on ükskõik, mis me teeme. Kuid kas ka sina arvad nii? — Kui Jeesus oli suurel söömapeol variseri juures, siis ta vaatas inimesi, kui nad omale istekohta valisid. Eks tunne ta tänapäeval sama suurt huvi ka meie vastu. Mida sina sellest arvad? — Nüüd, kui Jeesus on taevas, on tal kindlasti veelgi parem võimalus meid jälgida.

Kui keegi püüab esimene olla, võib sellest tekkida tüli.  Tihtipeale hakkavad inimesed vaidlema ja saavad vihaseks. Mõnikord juhtub see siis, kui lapsed lähevad üheskoos bussiga sõitma. Niipea kui bussiuksed avanevad, püüavad kõik kiiresti esimesena sisse saada. Nad tahavad endale kõige paremat kohta akna all. Mis siis võib juhtuda? — Jah, nad võivad üksteise peale tigedaks saada.

Soov esimene olla võib tekitada palju tüli. Sellest tekkis tüli ka Jeesuse apostlite hulgas. Nagu me selle raamatu 6. peatükist teada saime, vaidlesid nad omavahel, kes neist on suurim. Mida Jeesus siis tegi? — Jah, ta noomis neid. Hiljem aga hakkasid apostlid uuesti vaidlema. Vaatame, millest see vaidlus alguse sai.

Apostlid on viimast korda koos Jeesusega muu rahva hulgas teel Jeruusalemma linna poole. Jeesus on  rääkinud neile oma Kuningriigist ning seepärast on Jakoobus ja Johannes mõtisklenud, kuidas nad koos temaga kuningatena valitsevad. Nad on rääkinud sellest koguni oma emale Saloomele (Matteuse 27:56; Markuse 15:40). Teel Jeruusalemma tuleb Saloome Jeesuse juurde, põlvitab tema ette ja palub temalt midagi.

”Mida sa soovid?” küsib Jeesus. Vastuseks palub Saloome, et Jeesus lubaks tema poegadel istuda Kuningriigis Jeesuse kõrval, üks paremal ja teine vasakul pool. Mis sa arvad, kuidas teised kümme apostlit ennast tunnevad, kui nad saavad teada, mida Jakoobus ja Johannes on lasknud emal Jeesuselt paluda? —

Mida Saloome Jeesuselt palub ja mis on selle tagajärg?

Jah, nad saavad Jakoobuse ja Johannese peale väga pahaseks. Nüüd annab Jeesus kõigile oma apostlitele head nõu. Ta räägib  neile, et rahvaste valitsejad armastavad olla suured ja tähtsad. Nad tahavad olla tähtsal kohal, et igaüks kuulaks nende sõna. Jeesus aga ütleb oma jüngritele, et nemad ei peaks sellised olema. Ta ütleb: ”Kes teie seast tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori.” Mõtle sellele! (Matteuse 20:20—28.)

Kas sa tead, mida ori teeb? — Ta teenib teisi ega oota, et teised teeniks teda. Ta läheb kõige alamale, mitte kõige paremale kohale. Ta käitub nagu kõige tähtsusetum, mitte aga kui kõige tähtsam inimene. Pea meeles, Jeesus ütles, et kes tahab olla tähtsaim, peab käituma teistega nagu ori.

Mis sa arvad, mida see meie jaoks tähendab? — Kas ori vaidleks oma isandaga selle üle, kes saab parema istekoha? Või kas ta vaidleks selle üle, kes läheb esimesena sööma? Mis sa arvad? — Jeesus selgitas, et ori seab alati oma isanda endast ettepoole (Luuka 17:7—10).

Mida me siis peaksime tegema, selle asemel et püüda esimesed olla? — Jah, me peaksime teisi teenima. Ja see tähendab seda, et me paneme teiste huvid alati enda omadest ettepoole. Sellega me näitame, et peame teisi tähtsamaks kui iseennast. Kas sa oskad nimetada mõnda olukorda, kus me saame teised endast ettepoole seada? — Vaatame uuesti lehekülgedelt 40 ja 41, kuidas me saame teisi teenida.

Kindlasti mäletad sa seda, kuidas Suur Õpetaja teisi teenides näitas, et ta peab neid endast tähtsamaks. Viimasel õhtul oma apostlitega koos olles pesi ta alandlikult nende jalgu. Kui meiegi seame teised endast ettepoole ja teenime neid, siis teeme head meelt nii Suurele Õpetajale kui ka tema Isale Jehoova Jumalale.

Loeme veel mõningaid piiblitekste, mis õhutavad meid teisi endast ettepoole seadma: Luuka 9:48; Roomlastele 12:3 ja Filiplastele 2:3, 4.