Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 21. PEATÜKK

Kas meil on põhjust hoobelda?

Kas meil on põhjust hoobelda?

KAS sa tead, mis on hooplemine? — Toome ühe näite. Kas oled kunagi proovinud teha midagi sellist, mida sa eriti hästi ei oska? Võib-olla sa proovisid mängida jalgpalli või hüpata hüppenööriga? Kas keegi naeris siis su üle ja ütles: ”Ma oskan seda palju paremini kui sina!”? — See ongi hooplemine.

Kuidas sa ennast tunned, kui keegi hoopleb? Kas see meeldib sulle? — Aga mis sa arvad, kuidas teised ennast tunnevad, kui sina hoopled? — Kas oleks hea öelda kellelegi: ”Ma olen parem kui sina”? — Kas Jehoovale meeldivad need, kes niimoodi teevad? —

Suur Õpetaja tundis inimesi, kes pidasid ennast teistest paremaks. Need uhkustasid ja hooplesid ning põlgasid kõiki teisi. Kord rääkis Jeesus neile ühe loo, et näidata, kui vale on hoobelda. Kuulame seda lugu.

See räägib variserist ja maksukogujast. Variserid olid usuõpetajad, kes käitusid sageli nii, nagu oleksid nad õiglasemad ja pühamad kui kõik teised inimesed. See variser, kellest Jeesus rääkis, läks Jeruusalemma Jumala templisse palvetama.

Miks Jumalale meeldis maksukoguja, aga mitte variser?

Jeesus ütles, et ka maksukoguja läks templisse palvetama. Enamik inimesi ei sallinud maksukogujaid. Neile tundus, et maksukogujad püüdsid neid petta. Ja on tõsi, et paljud maksukogujad polnud sugugi alati ausad.

 Templis hakkas variser Jumalat paluma, öeldes: ”Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole selline patune nagu teised inimesed. Ma ei peta ega tee muud kurja. Ma ei ole selline nagu too maksukoguja. Ma olen õiglane. Ma olen kaks korda nädalas ilma söömata, et mul oleks rohkem aega sinu peale mõelda. Ja kõigest, mis ma saan, annan ühe osa templile!” See variser mõtles tõesti, et ta on teistest parem, kas pole nii? — Ja ta rääkis sellest ka Jumalale.

Kuid maksukoguja polnud selline. Ta isegi ei tõstnud palvetamise ajal oma silmi taeva poole. Ta seisis eemal langetatud päi. Maksukogujal oli väga kahju oma pattude pärast ja ta tagus endale kurvastusest vastu rindu. Ta ei üritanud Jumalale öelda, kui hea ta on, vaid hoopis palus: ”Oh Jumal, ole mu, patuse vastu lahke.”

Mis sa arvad, kumb neist meestest meeldis Jumalale? Kas variser, kes mõtles, et ta on väga hea inimene? Või maksukoguja, kes oli kurb oma pattude pärast? —

Jeesus ütles, et Jumalale meeldis maksukoguja. Miks? Jeesus selgitas: ”Sest igaüht, kes püüab näidata end teistest paremana, alandatakse. Aga kes peab ennast alamaks, seda ülendatakse” (Luuka 18:9—14).

Mida Jeesus selle looga õpetas? — Ta õpetas, et on  vale pidada ennast teistest paremaks. Võib-olla me lausa ei ütle seda, kuid meie käitumine võib näidata, et me mõtleme just niimoodi. Kas sa oled kunagi selliselt käitunud? — Mõtle apostel Peetrusele.

Kui Jeesus ütles apostlitele, et tema kinnivõtmise ajal jätavad nad kõik ta maha, hooples Peetrus: ”Kui ka kõik sind maha jätavad, ei jäta mina mitte ilmaski!” Kuid Peetrus eksis. Ta oli endas liiga kindel. Ta jättis Jeesuse maha. Hiljem tuli ta siiski tagasi, nagu me selle raamatu 30. peatükist teada saame (Matteuse 26:31—33).

Vaatame nüüd ühte tänapäevast näidet. Oletame, et koolis esitatakse sulle ja su klassikaaslasele mõned küsimused. Mis siis, kui sina oskad nendele kohe vastata, teine õpilane aga ei oska? Muidugi on sul hea meel, kui sa tead vastuseid. Kuid kas oleks hea hakata end võrdlema õpilasega, kes leiab vastuse aeglasemalt? — Kas oleks õige näidata, et teine on viletsam, ja püüda sellega ennast esile tõsta? —

Just niimoodi käitus variser. Ta hooples, et ta on parem kui maksukoguja. Kuid Suur Õpetaja ütles, et variseril polnud õigus. On tõsi, et mõni inimene suudab teha mõnda asja paremini kui teised. See aga ei tähenda, et ta oleks ka parem inimene.

Kui sa tead rohkem kui teised, siis kas sa oled sellepärast neist parem?

Seega, kui me teame midagi teistest paremini, siis kas meil ikka on põhjust hoobelda? — Mõtle selle peale, kas me oleme endale ise mõistuse teinud? — Ei, Jumal on selle meile igaühele andnud. Ja suurema osa sellest, mida me teame, oleme kellegi käest õppinud. Võisime lugeda seda raamatust või on keegi meile sellest rääkinud. Kui me ka oleme midagi ise välja mõelnud, siis kuidas me oleme seda teinud? — Jah, kasutades mõistust, mille Jumal on meile andnud.

 Kui keegi on kõvasti vaeva näinud, siis on tore öelda talle midagi head. Ütle talle, et sulle meeldib see, mis ta tegi. Võib-olla sa isegi oskad aidata tal seda asja paremini teha. Sa ju tahaksid, et teised sinuga niimoodi käituksid, eks ole? —

Miks on vale hoobelda, kui oleme kellestki tugevamad?

Mõni inimene on tugevam kui teised. Võib-olla sul on rohkem jõudu kui su vennal või õel? Kas sa peaksid sellega hooplema? — Ei peaks. Toit on see, mis aitab meil kasvada ja tugevaks saada. Ning Jumal annab päikesepaistet ja vihma ja kõike muud vajalikku, mis paneb kasvama selle, mida me sööme. Eks ole tõsi? — Seepärast me peaksime kiitma Jumalat selle eest, et oleme saanud tugevaks (Apostlite teod 14:16, 17).

Kellelegi meist ei meeldi kuulata teiste hooplemist, on ju nii? — Püüame siis meeles pidada Jeesuse sõnu: ”Nõnda nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile.” Kui me nõnda teeme, siis pole me kunagi selle hoopleva variseri sarnased, kellest Suur Õpetaja rääkis (Luuka 6:31).

 Kord nimetati Jeesust heaks. Kas Suur Õpetaja ütles: ”Jah, ma olen hea”? — Ei, seda ta ei öelnud. Ta ütles hoopis: ”Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal” (Markuse 10:18). Kuigi Suur Õpetaja oli täiuslik, ei hakanud ta hooplema. Selle asemel kiitis ta oma Isa Jehoovat.

Kas siis on üldse midagi, mille üle me võime uhkust tunda? — Jah, on. Me võime uhked olla oma Looja Jehoova Jumala üle. Kui näeme imeilusat päikeseloojangut või mõnda muud loomisimet, siis võime teistele öelda: ”Meie imeline Jumal Jehoova tegi selle!” Püüame siis alati olla valmis rääkima teistele neist imetoredatest asjadest, mida Jehoova on teinud praegu ja mida ta teeb tulevikus!

Mille üle see poiss uhke on?

Loe, mida Pühakiri räägib hooplemisest, kiitlemisest või uhkustamisest, ning vaata, kuidas sellest hoiduda: Õpetussõnad 16:5, 18; Jeremija 9:22, 23; 1. Korintlastele 4:7 ja 13:4.