Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 25. PEATÜKK

Kas kurjad inimesed võivad muutuda?

Kas kurjad inimesed võivad muutuda?

KAS poleks tore, kui kõik inimesed teeksid ainult head? — Kuid tegelikult ei tee keegi ainult head. Kas sa tead, miks me kõik teeme mõnikord midagi halba, isegi kui me tahame teha head? — Sest me kõik oleme sündinud patustena. Mõned inimesed teevad aga väga palju kurja. Nad vihkavad teisi ja teevad neile meelega haiget. Mis sa arvad, kas nad võivad kunagi muutuda ja õppida head tegema? —

Vaata pildil seda noort meest. Ta valvab nende riideid, kes Stefanost kividega loobivad. Selle mehe heebreapärane nimi on Saulus, ladinapärane nimi aga Paulus. Tal on hea meel selle üle, et Suure Õpetaja jünger Stefanos tapetakse. Miks Saulus teeb sellist kurja?

Saulus kuulub ühte juudi usurühmitusse, mille liikmeid kutsutakse variserideks. Variseridel on Jumala Sõna, kuid nad pööravad rohkem tähelepanu omaenda usujuhtide õpetustele. Sellepärast teeb Saulus kurja.

Kui Stefanos Jeruusalemmas kinni võetakse, on Saulus sündmuspaigal. Stefanos viiakse kohtusse, kus osa kohtunikest on variserid. Tema kohta räägitakse halba, kuid Stefanos ei karda. Ta võtab julgelt sõna ja annab kohtunikele head tunnistust Jehoova Jumalast ja Jeesusest.

Kuid kohtunikele ei meeldi see, mis nad kuulevad. Nad teavad juba isegi palju Jeesusest. Õigupoolest lasid just nemad mõne  aja eest Jeesuse hukata! Hiljem võttis aga Jehoova Jeesuse tagasi taevasse. Kuid selle asemel, et oma käitumist muuta, võitlevad kohtunikud Jeesuse jüngrite vastu.

Kohtunikud haaravad Stefanosest kinni ja viivad ta linnast välja. Nad tõukavad ta pikali ja viskavad teda kividega. Ja nagu sa pildilt näha võid, vaatab Saulus seda pealt. Tema meelest on õige, et Stefanos tapetakse.

Miks peab Saulus Stefanose tapmist õigeks?

Kas sa tead, miks Saulus niimoodi mõtleb? — Saulus on kogu oma elu olnud variser ja ta usub, et variseride õpetus on õige. Ta peab variseride usujuhte oma eeskujuks ja jäljendab neid (Apostlite teod 7:54—60).

Mida teeb Saulus pärast Stefanose tapmist? — Ta püüab kõrvaldada ka teisi Jeesuse jüngreid! Ta käib nende kodudes, võtab kinni nii mehi kui naisi ning laseb nad vangi panna. Paljudel jüngritel tuleb Jeruusalemmast lahkuda, kuid nad ei lõpeta kuulutustööd Jeesusest (Apostlite teod 8:1—4).

 Seepärast hakkab Saulus Jeesuse jüngreid veelgi rohkem vihkama. Ta läheb ülempreester Kaifase juurde ja saab loa arreteerida kristlasi Damaskuse linnas. Saulus tahab tuua nad vangidena Jeruusalemma, et neid karistataks. Ent kui ta on teel Damaskusesse, juhtub midagi hämmastavat.

Kes Saulusega räägib ja mida ta käsib Saulusel teha?

Taevast sähvatab valgus ja üks hääl ütleb: ”Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” See on Jeesus, kes taevast räägib! Valgus on nii ere, et Saulus jääb pimedaks ja tema kaaslastel tuleb teda Damaskusesse talutada.

Kolme päeva pärast ilmub Jeesus nägemuses oma jüngrile Ananiasele, kes elab Damaskuses. Jeesus käsib Ananiasel minna Sauluse juurde, anda talle tagasi nägemine ja rääkida temaga. Kui Ananias Saulusega räägib, hakkab Saulus tunnustama tõde Jeesusest. Ta saab oma nägemise tagasi. Kogu tema elu muutub ja temast saab ustav Jumala teenija (Apostlite teod 9:1—22).

Kas sa mõistad nüüd, miks Saulus tegi kurja? — Sellepärast, et talle oli õpetatud valet. Ta järgis inimesi, kes ei olnud Jumalale ustavad. Ja ta kuulus rühmitusse, kus inimeste arvamusi peeti tähtsamaks kui Jumala Sõna. Kuid miks Saulus muutis oma elu ja hakkas head tegema, olgugi et teised variserid jätkasid võitlemist Jumala vastu? — Sest tegelikult Saulus ei vihanud tõde. Kui ta sai teada, mis on õige, oli ta valmis selle järgi tegutsema.

Kas sa tead, kelleks Saulus hiljem sai? — Jah, temast sai Jeesuse apostel, apostel Paulus. Ja kas sa tead, et Paulus on kirjutanud rohkem Piibli raamatuid kui ükski teine inimene.

Maailmas on veel palju inimesi, kes võivad muutuda samamoodi nagu Paulus. Kuid see ei ole lihtne, sest on olemas keegi, kes pingutab kõvasti selle nimel, et inimesed teeksid hoopis kurja. Kas sa tead, kes see on? — Jeesus rääkis temast, kui ta  Damaskuse tee peal Saulusele ilmus. Jeesus rääkis Saulusega taevast ja ütles: ”Ma läkitan sind avama inimeste silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja Saatana võimu alt Jumala poole” (Apostlite teod 26:17, 18).

Jah, Kurat-Saatan on see, kes püüab panna meist igaühte halba tegema. Kas sinul on mõnikord raske teha seda, mis on õige? — Meil kõigil on. Saatan teeb selle meile raskeks. Kuid on veel üks põhjus, mille pärast pole alati lihtne õigesti käituda. Kas sa tead, mille pärast? — Sellepärast, et me oleme sündinud patustena.

Patt on see, mille tõttu meil on sageli kergem käituda valesti kui õigesti. Kuid mida meil siis tuleks teha? — Jah, meil tuleks kõvasti pingutada, et teha seda, mis on õige. Kui me nii teeme, siis võime kindlad olla, et Jeesus, kes meid armastab, on meile abiks.

Kui Jeesus oli maa peal, väljendas ta armastust nende vastu, kes varem olid teinud halbu tegusid, kuid kes olid muutunud. Jeesus teadis, kui raske neil oli olnud ennast muuta. Nende seas oli näiteks naisi, kes olid kunagi olnud seksuaalsuhetes paljude  meestega. See on muidugi halb. Piibel nimetab selliseid naisi hooradeks ehk prostituutideks.

Miks Jeesus andestas naisele, kes oli teinud halba?

Kord oli üks niisugune naine Jeesusest kuulda saanud ja ta tuli variseri majja Jeesuse juurde. Naine valas Jeesuse jalgadele õli ja kuivatas oma juustega tema jalgadelt oma pisaraid. Tal oli väga kahju oma pattude pärast ja seetõttu andis Jeesus talle andeks. Variser aga ei arvanud, et sellele naisele tuleks andeks anda (Luuka 7:36—50).

Kas sa tead, mida Jeesus niisugustele variseridele ütles? — Ta ütles neile: ”Hoorad saavad enne teid Jumala riiki” (Matteuse 21:31). Jeesus ütles seda sellepärast, et hoorad uskusid temasse ja muutsid oma halba eluviisi. Kuid variserid kohtlesid Jeesuse jüngreid ikka edasi halvasti.

Kui Piibel näitab, et mõni meie teguviis on halb, peaksime olema valmis ennast muutma. Ja kui saame teada, mida Jehoova meilt ootab, peaksime püüdma innukalt seda ka teha. Siis tunneb Jehoova meist rõõmu ja annab meile igavese elu.

Loeme koos, mis aitab meil hoiduda halva tegemisest: Laul 119:9—11; Õpetussõnad 3:5—7 ja 12:15.