Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 19. PEATÜKK

Kas kakelda on õige?

Kas kakelda on õige?

KAS sa tead poisse või tüdrukuid, kes alati püüavad näidata, kui tähtsad ja tugevad nad on? — Kas sulle meeldib olla koos nendega? Või oleksid sa parema meelega koos selliste inimestega, kes on heasüdamlikud ja rahumeelsed? — Suur Õpetaja ütles: ”Õnnelikud on rahumeelsed, sest neid hüütakse Jumala poegadeks” (Matteuse 5:9).

Mõnikord teevad aga inimesed selliseid asju, mis meid vihastavad, eks ole? — Ja siis võib meil tekkida tahtmine neile kätte maksta. Selline tunne tekkis kord Jeesuse jüngritel, kui nad olid koos Jeesusega teel Jeruusalemma. Ma jutustan sulle, kuidas see lugu juhtus.

Kui Jeesus oli oma jüngritega mõnda aega teel olnud, saatis ta paar jüngrit enda ees ühte Samaaria külla öömaja otsima. Kohalikud elanikud aga ei tahtnud, et nad külasse jääksid, sest  samaarlastel oli teistsugune usk. Neile ei meeldinud keegi, kes läks Jeruusalemma Jumalat teenima.

Mida Jakoobus ja Johannes tahtsid teha, et samaarlastele kätte maksta?

Kui selline lugu oleks juhtunud sinuga, siis mida sa oleksid teinud? Kas oleksid vihastanud ja tahtnud neile kätte maksta? — Jüngrid Jakoobus ja Johannes kavatsesid just seda teha. Nad ütlesid Jeesusele: ”Kas tahad, et me käsime tule taevast maha tulla ja nad hävitada?” Pole ime, et Jeesus nimetas neid Kõuepoegadeks. Jeesus ütles neile, et inimesi pole õige niimoodi kohelda (Luuka 9:51—56; Markuse 3:17).

On tõsi, et inimesed võivad meiega aeg-ajalt halvasti käituda. Võib-olla ei taha teised lapsed sinuga mängida. Nad võivad sulle koguni öelda: ”Me ei taha, et sa siin oled.” Kui meiega midagi sellist juhtub, võib see meile haiget teha, eks ole? Meil võib tekkida soov neile kätte maksta. Kuid kas me peaksime seda tegema? —

Palun võta oma Piibel ja ava Õpetussõnade 24. peatükist salm 29. Seal on kirjas: ”Ära ütle: ”Nõnda nagu tema tegi minule, nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu mööda!””

Kuidas sa sellest aru saad? — Siin on öeldud, et me ei peaks püüdma teistele tagasi teha. Me ei peaks olema kellegi vastu halvad lihtsalt sellepärast, et tema oli halb meie vastu. Mis saab aga siis, kui keegi norib sinuga tüli? Võib-olla püüab ta sind vihaseks ajada igasuguste hüüdnimedega. Ta võib sind ka pilgata ja öelda, et sa kardad. Oletame, et ta nimetab sind argpüksiks. Mida sa siis peaksid tegema? Kas peaksid hakkama temaga kaklema? —

Vaatame jälle, mida Piibel selle kohta räägib. Võta lahti Matteuse 5. peatükk, salm 39. Siin Jeesus ütleb: ”Ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine.” Mis sa arvad, mida Jeesus sellega mõtles? Kas ta mõtles, et kui keegi lööb sulle rusikaga ühelt poolt vastu nägu, siis peaksid sa laskma tal ka teisele poole lüüa? —

 Ei, Jeesus ei mõelnud üldsegi mitte seda. Ta mõtles lahtise käega löömist, mitte rusikahoopi. See on rohkem nagu lükkamine või tõukamine. Keegi võib meid niimoodi lüüa, et meiega tüli norida. Ta tahab, et saaksime vihaseks. Kui me aga saamegi vihaseks ja vastu lööme, mis siis juhtub? — Tõenäoliselt tekib siis kaklus.

Jeesus aga ei tahtnud, et tema jüngrid kakleksid. Seepärast ta ütles, et kui keegi meid lööb, ei peaks me vastu lööma. Me ei tohiks saada vihaseks ja hakata kaklema. Sest kui me hakkame, siis on näha, et me pole sugugi paremad sellest, kes kaklust alustas.

Mis sa arvad, mida oleks kõige parem teha, kui riiuks hakkab minema? — Kõige parem oleks siis ära minna. Võib-olla tülinorija tõukab sind veel paar korda, kuid tõenäoliselt sellega asi lõpebki.  Kui sa ära lähed, ei näita see sugugi, et oled nõrk. See näitab hoopis, et sa tahad kindlalt teha seda, mis on õige.

Mida me peaksime tegema, kui keegi tahab meiega kakelda?

Mis aga juhtuks, kui laseksid ennast kaklusse tõmmata ja siis võidaksid selle? — See, kellele sa naha peale andsid, võib tulla tagasi koos sõpradega. Nad võivad sind koguni mõne suure kaika või noaga lüüa. Kas sa nüüd mõistad, miks Jeesus ei tahtnud, et me kaklema hakkaksime? —

Mida me peaksime tegema, kui näeme teisi kaklemas? Kas me peaksime hakkama toetama üht või teist poolt? — Piibel ütleb, mida oleks õige teha. Võta lahti Õpetussõnade 26. peatüki 17. salm. Seal öeldakse: ”Otsekui hulkuva koera kõrvust haarab kinni, kes vihastub riiu pärast, millega temal ei ole tegemist!”

Kuidas kaklusse sekkumine sarnaneb koera kõrvust kinnihaaramisega? Ära tee seda, sellel võivad olla valusad tagajärjed!

Mis juhtub, kui sa koeral kõrvust kinni haarad? Sa teeksid sellega koerale haiget ja ta üritaks sind hammustada, eks ole? Mida kõvemini koer püüaks end lahti rabeleda, seda kõvemini peaksid sa tema kõrvadest kinni hoidma ja mida kõvemini sa hoiad, seda vihasemaks koer saab. Kui sa ta siis lõpuks lahti lased, hammustab ta sind ilmselt kõvasti. Kas sa aga suudaksid igavesti niimoodi seisma jääda ja ta kõrvadest kinni hoida? —

Me võime sattuda just sellisesse olukorda, kui sekkume teiste kaklusse. Me ei pruugi teada, kes kaklust alustas ja miks kakeldakse. Üks võib teist kõvasti lüüa, kuid võib-olla see teine on temalt midagi  varastanud. Kui me nüüd talle appi läheksime, siis me aitaksime varast. Seda poleks ju õige teha, eks ole? —

Mida sa siis peaksid tegema, kui näed kaklust? — Kui see juhtub koolis, siis sa võid joosta õpetaja juurde ja rääkida sellest temale. Ja kui see toimub väljaspool kooli, siis võid helistada oma vanematele või politseisse. Isegi kui teised inimesed tahavad kakelda, peaksime meie olema rahumeelsed.

Mida sa peaksid tegema, kui näed teisi kaklemas?

Jeesuse tõelised jüngrid teevad kõik võimaliku, et vältida kaklusi. Nii me näitame, et seisame kindlalt selle poolt, mis on õige. Piibel ütleb, et Jeesuse jünger ”ärgu tülitsegu, vaid olgu lahke kõikide vastu” (2. Timoteosele 2:24).

Vaatame veel häid nõuandeid, mis aitavad meil kaklustest hoiduda: Roomlastele 12:17—21 ja 1. Peetruse 3:10, 11.