Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 29. PEATÜKK

Kas kõik peod meeldivad Jumalale?

Kas kõik peod meeldivad Jumalale?

Miks Jumalale see pidu meeldis?

KAS sulle meeldib pidutseda? — See võib olla väga lõbus. Mis sa arvad, kas Suurele Õpetajale meeldib, kui me pidusid peame? — Ta ise käis samuti ühel peol, kui üks noorpaar abiellus, ja temaga olid kaasas ka mõned jüngrid. Jehoova on ”õnnelik Jumal” ja talle meeldib, kui me veedame lõbusalt aega toredatel pidudel (1. Timoteosele 1:11; Johannese 2:1—11).

Selle raamatu 29. leheküljel räägiti, kuidas Jehoova lõhestas Punase mere veed, et iisraellased saaksid merest läbi minna. Kas sa mäletad seda lugu? — Hiljem rahvas laulis ja tantsis ning tänas Jehoovat. See oli justkui pidu. Iisraellased olid väga rõõmsad ja me võime kindlad olla, et Jumal samuti (2. Moosese 15:1, 20, 21).

Umbes 40 aastat hiljem läksid aga iisraellased ühele teisele suurele peole. Seekord ei olnud küllakutsujad Jehoova teenijad. Tegelikult kummardasid need inimesed koguni teisi jumalaid ja olid seksuaalsuhetes nendega, kes polnud nende abikaasa. Mis sa arvad, kas sellisele peole oli õige minna? — Jehoovale see ei meeldinud ja  ta karistas iisraellasi (4. Moosese 25:1—9; 1. Korintlastele 10:8).

Piibel räägib ka kahest sünnipäevapeost. Kas üks neist oli Suure Õpetaja sünnipäev? — Ei olnud. Mõlemat sünnipäeva peeti meeste auks, kes ei teeninud Jehoovat. Üks oli kuningas Heroodes Antipase sünnipäevapidu. Heroodes oli Galilea maakonna valitseja tol ajal, kui Jeesus seal elas.

Kuningas Heroodes tegi palju halba. Ta võttis oma venna naise Heroodiase endale naiseks. Jumalateenija Ristija Johannes ütles Heroodesele, et selline tegu oli vale. Niisugune jutt Heroodesele aga ei meeldinud. Ta lasi Johannese vangi panna (Luuka 3:19, 20).

Sel ajal, kui Johannes oli vangis, saabus aeg tähistada Heroodese sünnipäeva. Heroodes korraldas suure peo. Ta kutsus palju tähtsaid külalisi. Nad sõid ja jõid ning kõik olid väga heas tujus. Siis astus ette Heroodiase tütar ja tantsis neile. Kõik olid tema tantsust nii suures vaimustuses, et kuningas Heroodes tahtis kinkida talle midagi erilist. Ta ütles neiule: ”Ma annan sulle, mis sa iganes minult palud, olgu kas või pool kuningriiki!”

 Mida ta küll võiks endale paluda? Kas raha? Kauneid riideid? Lossi? Neiu ei teadnud, mida vastata. Ta läks oma ema Heroodiase juurde ja küsis: ”Mis ma pean paluma?”

Heroodias aga vihkas Ristija Johannest. Ja seepärast käskis ta oma tütrel paluda Ristija Johannese pead. Tütar läks tagasi kuninga juurde ning ütles: ”Ma tahan, et sa mulle sedamaid annad vaagnal Ristija Johannese pea!”

Kuningas Heroodes ei tahtnud Johannest tappa. Ta teadis, et Johannes on hea mees. Kuid ta oli andnud oma sõna ja kartis nüüd, mida külalised võivad mõelda, kui ta meelt muudab. Nii saatiski ta ühe mehe vanglasse, et see Johannese pea maha raiuks. Peagi oli mees tagasi, kandes vaagnal Johannese pead, ja ta andis selle neiu kätte. Neiu omakorda viis selle oma emale (Markuse 6:17—29).

Teine sünnipäevapidu, millest Piibel räägib, polnud sugugi parem. See korraldati Egiptuse kuninga auks. Ka sellel peol lasi kuningas ühel inimesel pea maha raiuda. Ja seejärel riputas  ta mehe üles lindudele söögiks (1. Moosese 40:19—22). Mis sa arvad, kas Jumal kiitis need peod heaks? — Kas sina oleksid tahtnud nendel pidudel olla? —

Mis juhtus Heroodese sünnipäeval?

Me teame, et kõik, mis on Piiblisse kirja pandud, on kirjutatud sinna mingil kindlal põhjusel. Piibel räägib vaid kahest sünnipäevapeost. Ja mõlemal neist tehti pidustuste käigus kurja. Seepärast, mis sa arvad, mida Jumal soovib meile sünnipäevapidude kohta öelda? Kas Jumal tahab, et me peaksime sünnipäevi? —

On tõsi, et tänapäeval sellistel pidudel tavaliselt kellelgi pead maha ei lööda. Kuid sünnipäevade pidamise idee on alguse saanud inimestest, kes ei kummardanud tõelist Jumalat. Üks teatmeteos ütleb Piiblis mainitud sünnipäevapidude kohta: ”Üksnes patustajad . . . pidasid suuri rõõmupidusid, et tähistada päeva, mil nad olid sündinud.” (The Catholic Encyclopedia.) Kas meie tahaksime olla nende sarnased? —

Kuidas oli Suure Õpetajaga? Kas tema pidas oma sünnipäeva? — Ei pidanud. Piibel ei räägi midagi Jeesuse sünnipäevapidudest. Jeesuse esimesed järelkäijad ei pidanud tema sünnipäeva. Kas sa tead, miks inimesed hakkasid hiljem Jeesuse sünnipäeva 25. detsembril tähistama? —

See kuupäev valiti sellepärast, et ”roomlased juba pidasid tol päeval Saturnuse püha, tähistades sellega päikese sünnipäeva” (The World Book Encyclopedia). Seega rahvas valis Jeesuse sünnipäeva tähistamiseks päeva, mil paganad juba tähistasid üht püha!

Kas sa tead, miks Jeesuse sünnipäev ei saanud olla detsembris? — Sest Piibel räägib, et sel ajal kui Jeesus sündis, olid karjased öösiti veel väljas (Luuka 2:8—12). Nad ei oleks saanud olla väljas detsembris, mis on sealkandis külm ja vihmane kuu.

Miks ei saa Jeesuse sünnipäev olla 25. detsembril?

 Paljud inimesed teavad, et jõuluaeg ei ole Jeesuse sünnipäev. Nad teavad koguni seda, et paganad pidasid sellel kuupäeval püha, mis Jumalale ei meeldinud. Kuid sellegipoolest peavad paljud neist jõulusid. Neid huvitab rohkem pidutsemine kui Jumala arvamus sellest asjast. Meie aga tahame Jehoovale meelepärased olla, eks ole? —

Seepärast, kui me peame pidu, siis me tahame olla kindlad, et Jehoova kiidab selle heaks. Me võime pidutseda ükskõik millisel ajal. Me ei pea ootama mingit erilist päeva. Me võime süüa mõnda pidurooga ja mängida lõbusaid mänge. Kas see meeldib sulle? — Sa võiksid rääkida oma vanematega ja korraldada koos nendega ühe peo. See oleks ju tore? — Kuid enne, kui sa täpseid peoplaane tegema hakkad, tahad sa kahtlemata kindlaks teha, et see pidu meeldib Jumalale.

Kuidas me saame olla kindlad, et meie peod meeldivad Jumalale?

Kui tähtis on alati teha seda, mida Jumal heaks kiidab, näitavad Õpetussõnad 12:2; Johannese 8:29; Roomlastele 12:2 ja 1. Johannese 3:22.