Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 4. PEATÜKK

Jumalal on nimi

Jumalal on nimi

KUI sa kohtad kedagi esimest korda, siis mida sa temalt tavaliselt kõigepealt küsid? — Jah, sa küsid tema nime. Meil igaühel on nimi. Esimesele inimesele maa peal pani nime Jumal. Ta pani temale nimeks Aadam. Aadama naise nimi oli Eeva.

Kuid ega ainult inimestele nimesid panda. Kellel veel võib nimi olla? Kui sa saad kingiks nuku või lemmiklooma, siis paned talle nime, eks ole? — Jah, nimi on väga tähtis.

Vaata, kui palju tähti on öösel taevas. Mis sa arvad, kas ka neil on nimed? — Jah, Jumal on pannud nime igale taevatähele. Piibel räägib: ”Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi!” (Laul 147:4).

Kas sa teadsid, et igal tähel on nimi?

Kes on sinu meelest kogu universumis kõige tähtsam? — Jah, see on Jumal. Mis sa arvad, kas ka temal on nimi? — Jeesus ütles, et on. Kord ütles ta palves Jumalale: ”Ma olen sinu nime oma jüngritele teada andnud” (Johannese 17:26). Kas sina tead, mis on Jumala nimi? — Jumal ise ütleb meile oma nime: ”Mina olen Jehoova, see on mu nimi.” Jumala nimi on JEHOOVA (Jesaja 42:8).

Mis tunne sul on, kui teised mäletavad sinu nime? — Sul on selle üle hea meel, eks ole? — Ka Jehoova tahab, et inimesed teaksid tema nime. Sellepärast me peaksime kasutama nime Jehoova, kui me räägime Jumalast. Suur Õpetaja kasutas inimestega rääkides Jumala nime Jehoova. Kord ütles Jeesus:  ”Sa pead armastama Jehoovat, oma Jumalat, kõigest südamest” (Markuse 12:30).

Jeesus teadis, et Jehoova nimi on väga tähtis. Seepärast õpetas ta ka oma järelkäijad seda kasutama. Ta õpetas neid isegi palvetama Jumala nime pärast. Jeesus teadis, et see on Jumala tahe, et kõik inimesed tunneksid nime Jehoova.

Kaua aega tagasi näitas Jumal iisraellasele Moosesele, kui tähtis on Jumala nimi. Iisraellased elasid tol ajal Egiptuses. Selle maa elanikke kutsutakse egiptlasteks. Nad tegid iisraellased enda orjadeks ja olid nende vastu väga halvad. Kui Mooses täiskasvanuks sai, püüdis ta üht meest oma rahva hulgast aidata. Selle peale sai Egiptuse kuningas, vaarao, vihaseks. Ta tahtis Moosest tappa! Moosesel tuli Egiptusest põgeneda.

Ta läks ühele teisele maale, Midjanimaale. Seal võttis ta naise ja hakkas  oma pere eest hoolitsema. Ta töötas ka lambakarjusena. Ühel päeval, kui Mooses mäenõlval lambaid karjatas, nägi ta midagi väga hämmastavat. Okaspõõsas oli leekides, kuid ei põlenud ära! Mooses läks asja lähemalt uurima.

Kas sa tead, mis siis juhtus? — Mooses kuulis häält, mis hüüdis teda põleva okaspõõsa seest. See hääl hõikas: ”Mooses! Mooses!” Kes niimoodi hüüdis? — See oli Jumal! Jumalal oli Moosesele üks suur ülesanne. Jumal ütles: ”Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” Jumal lubas Moosest selles töös aidata.

Mida tähtsat Mooses põleva okaspõõsa juures teada sai?

Mooses aga ütles Jumalale: ”Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: teie vanemate Jumal on mind saatnud teie juurde, aga nemad küsivad minult: mis ta nimi on? mis ma siis neile pean vastama?” Jumal käskis Moosesel Iisraeli lastele öelda: ”Jehoova on mind saatnud teie juurde; see on igavesti mu nimi” (2. Moosese 3:1—15). Sellest on näha, et Jumal kavatses nime  Jehoova ka edaspidi kanda. Ta ei mõelnud seda kunagi muuta. Jumal tahtis, et teda tuntakse igavesti nimega Jehoova.

Kuidas tegi Jumal oma nime tuntuks Punase mere ääres?

Kui Mooses Egiptusse tagasi läks, mõtlesid egiptlased, et Jehoova on lihtsalt üks vähetähtis iisraellaste jumalus. Nad ei arvanud, et Jehoova on kogu maailma Jumal. Sellepärast ütles Jehoova Egiptuse kuningale: ”Ma teen kuulsaks oma nime kogu maailmas” (2. Moosese 9:16). Ja Jehoova tegigi oma nime kuulsaks. Kas sa tead, kuidas? —

Ta lasi Moosesel Iisraeli rahva Egiptusest välja viia. Kui iisraellased Punase mere äärde jõudsid, tegi Jehoova neile läbi mere kuiva tee. Iisraellased läksid mööda kuiva põhja merest läbi. Kui aga vaarao oma sõjaväega neile järele tuli, langesid veed, mida Jehoova oli kahelt poolt tagasi hoidnud, egiptlaste peale ja nad kõik surid.

Peagi sai kogu maa rahvas kuulda, mida Jehoova oli Punase mere ääres teinud. Kust me teame, et nad sellest kuulsid? — Umbes 40 aastat hiljem saabusid iisraellased Kaananimaale, mille Jehoova oli lubanud neile anda. Seal ütles üks noor naine Raahab kahele iisraellasele: ”Me oleme  kuulnud, kuidas Jehoova kuivatas teie eest Kõrkjamere vee, kui te Egiptusest väljusite” (Joosua 2:10).

Tänapäeval on paljud inimesed egiptlaste sarnased. Nad ei usu, et Jehoova on kogu maa Jumal. Sellepärast tahab Jehoova, et tema rahvas räägiks temast teistele. Seda tegi ka Jeesus. Oma maise elu lõpus ütles ta palves Jehoovale: ”Ma olen neile andnud teada sinu nime” (Johannese 17:26).

Jeesus tegi Jumala nime teatavaks. Kas sa oskad näidata Piiblist Jumala nime?

Kas sina tahad olla Jeesuse moodi? Siis räägi  teistele, et Jumala nimi on Jehoova. Arvatavasti saad sa teada, et paljud inimesed pole sellest kuulnudki. Võib-olla õnnestub sul näidata neile Piiblist kirjakohta Laul 83:19. Võtame nüüd koos Piibli ja otsime selle salmi üles. Selles öeldakse: ”Ning tundku, et sina, Jehoova, üksi oma nimega oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!”

Mida me sellest õpime? — Me õpime, et kõige tähtsam nimi maailmas on Jehoova. Seda nime kannab Kõikvõimas Jumal, kes on Jeesuse Isa ja kõigi asjade Looja. Pea meeles Jeesuse sõnu, et me peaksime armastama Jehoova Jumalat kogu südamest. Kas sa armastad Jehoovat? —

Kuidas me saame näidata, et armastame Jehoovat? — Üks võimalus on õppida teda tundma kui oma Sõpra. Teine võimalus on rääkida tema nimest teistele. Me võime neile näidata otse Piiblist, et Jumala nimi on Jehoova. Me võime neile rääkida ka imelistest asjadest, mida Jehoova on loonud, ja kõigest muust heast, mida ta on teinud. See rõõmustab Jehoovat väga, sest ta tahab, et inimesed tunneksid teda. Kas me saame sellele kaasa aidata, mis sa arvad? —

Kõik inimesed ei taha meid kuulata, kui me räägime Jehoovast. Paljud ei kuulanud isegi siis, kui Suur Õpetaja Jeesus temast rääkis. Jeesus aga ei lõpetanud sellepärast Jehoovast rääkimist.

Oleme siis meie ka sellised, nagu oli Jeesus. Räägime teistele Jehoovast. Kui me seda teeme, siis on Jehoova meie üle rõõmus, sest nii me näitame, et armastame tema nime.

Loeme nüüd koos Piiblist veel mõned salmid, mis näitavad, kui tähtis on Jumala nimi: Jesaja 12:4, 5; Joel 3:5; Matteuse 6:9 ja Johannese 17:6.