Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 11. PEATÜKK

Jumala inglid aitavad meid

Jumala inglid aitavad meid

MÕNED inimesed ütlevad, et nad usuvad ainult seda, mida näevad. Kuid see on rumal. On olemas palju asju, mida me pole kunagi oma silmaga näinud. Kas sa oskad öelda mõne sellise asja? —

Näiteks, kas me võime tunda õhku, mida me hingame? — Tõsta oma käsi ja puhu selle peale. Kas sa tundsid midagi? — Tundsid küll, kuid näha sa õhku ei saa, eks ole? —

Me oleme juba natuke rääkinud vaimolendeist, keda me ei näe. Saime teada, et osa neist on head ja osa halvad. Kas sa oskad mulle öelda mõne hea nähtamatu vaimolendi nime? — Jah, näiteks Jehoova Jumal, Jeesus ja teised head inglid. Kas on ka halbu ingleid? — Piibel ütleb, et on. Mida sa nende kohta juba tead? —

Üks asi, mida me teame, on see, et nii head kui halvad inglid on meist tugevamad. Suur Õpetaja teadis inglitest palju. Seda sellepärast, et ta oli ka ise olnud ingel, enne kui ta lapsena maa peale sündis. Ta elas koos teiste inglitega taevas ja tundis neist miljoneid. Kas kõikidel nendel inglitel on nimi? —

Me saime teada, et Jumal pani nimed tähtedele. Seepärast võime kindlad olla, et ka igal inglil on nimi. Me teame veel, et nad saavad üksteisega suhelda, sest Piibel räägib ”inglite keelest” (1. Korintlastele 13:1). Mis sa arvad, millest inglid räägivad? Kas nad räägivad meist, kes me siin maa peal elame? —

Me teame, et Saatana inglid ehk deemonid püüavad panna meid Jumalale vastu hakkama. Küllap nemad räägivad omavahel  sellest, kuidas nad seda teha saaksid. Nad tahavad, et oleksime nende moodi ja et ka meie Jehoovale ei meeldiks. Kuidas on aga lugu Jumalale ustavate inglitega? Mis sa arvad, kas ka nemad räägivad meist? — Jah, räägivad. Nad tahavad meid aidata. Kuula, ma jutustan sulle, kuidas mõned Jumala inglid aitasid inimesi, kes armastasid ja teenisid Jehoovat.

Näiteks Babülonis elas mees nimega Taaniel. Paljud sealsed elanikud ei armastanud Jehoovat. Anti välja koguni seadus, et igaüks, kes Jehoova Jumala poole palvetab, saab karistada. Taaniel aga ei lõpetanud Jehoova poole palvetamist. Kas sa tead, mida kurjad inimesed Taanieliga tegid? —

Nad viskasid Taanieli lõvide koopasse. Taaniel oli seal üksi koos mõne näljase lõviga. Kas sa tead, mis juhtus? — ”Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud,” jutustas Taaniel. Temaga ei  juhtunud midagi! Inglid võivad teha imesid nende heaks, kes teenivad Jehoovat (Taaniel 6:19—23).

Mida tegi Jumal Taanieli päästmiseks?

Kord oli Peetrus vangis. Arvatavasti sa mäletad, et Peetrus oli Suure Õpetaja Jeesus Kristuse sõber. Kui Peetrus rääkis inimestele, et Jeesus oli Jumala Poeg, siis osale neist see ei meeldinud. Nad panid Peetruse vangi. Sõdurid valvasid, et ta põgenema ei pääseks. Kes oleks saanud teda aidata? —

Peetrus magas kahe valvuri vahel, käed ahelais. Piibel räägib: ”Ja vaata, Jehoova ingel tuli ja valgus hakkas paistma vangikongis.  Ingel puudutas Peetrust, äratas ta üles ja käskis tal kiiresti püsti tõusta.”

Kuidas aitas üks ingel Peetruse vanglast välja?

Siis langesid ahelad Peetruse käte ümbert maha! Ingel ütles talle: ”Pane riided selga, sandaalid jalga ja tule mu järel!” Vangivalvurid ei saanud neid peatada, sest ingel aitas Peetrust. Siis jõudsid nad suure raudvärava juurde ja seal juhtus midagi väga hämmastavat. Värav läks iseenesest lahti! Ingel vabastas Peetruse, et see saaks kuulutustööd edasi teha (Apostlite teod 12:3—11).

Kas Jumala inglid võivad ka meid aidata? — Jah, võivad küll. Kas see tähendab, et nad ei lase meile kunagi midagi halba juhtuda? — Ei, inglid ei hoia meid õnnetuse eest, kui me tegutseme rumalalt. Meil võib halvasti minna isegi siis, kui me ei tee midagi rumalat. Inglitel pole kästud selliseid asju ära hoida. Selle asemel on Jumal andnud neile hoopis teise ülesande.

Piibel räägib inglist, kes kuulutab kogu maa inimestele, et nad kummardaksid Jumalat (Ilmutuse 14:6, 7). Kuidas ingel seda teeb? Kas ta hüüab taevast, nii et kõik võivad teda kuulda? — Ei, hoopis Jeesuse maised järelkäijad räägivad inimestele Jumalast ja inglid juhatavad neid selles töös. Inglid hoolitsevad selle eest, et neile, kes tõesti tahavad Jumalat tunda, avaneks võimalus temast kuulda. Ka meie võime sellest kuulutustööst osa võtta, ja kui me seda teeme, siis inglid aitavad meid.

Mis saab aga siis, kui meile teevad halba inimesed, kes ei armasta Jumalat? Mis siis, kui nad näiteks panevad meid vangi. Kas inglid aitavad meil siis vabaks saada? — Nad võivad meid aidata, kuid alati nad ei pruugi seda teha.

Mida ingel Paulusele ütleb?

Jeesuse järelkäija Paulus oli kord vangis. Ta jäi laevareisil kohutava tormi kätte. Inglid ei vabastanud teda aga kohe, sest enne pidid mõned inimesed Jumalast teada saama. Ingel ütles:  ”Ära karda Paulus, sa pead veel seisma keisri ees!” Jah, Paulus pidi viidama võimsa riigi valitseja, keisri ette, et ta saaks keisrile kuulutada. Inglid teadsid kogu aeg, kus Paulus oli, ja nad aitasid teda. Nad aitavad ka meid, kui me teenime Jumalat (Apostlite teod 27:23—25).

Ingleid ootab ees veel üks suur töö ja varsti nad alustavad seda. Jumala määratud aeg hävitada kurjad inimesed on väga ligidal. Kõik, kes ei teeni tõelist Jumalat, hävitatakse. Need, kes ütlevad, et nad ei usu ingleid sellepärast, et nad neid ei näe, saavad siis aru, kui väga nad eksisid (2. Tessalooniklastele 1:6—8).

Mis sa arvad, mida see meie jaoks tähendab? — Kui me oleme Jumala inglitega samal poolel, siis nad aitavad meid. Kas me aga oleme nende poolel? — Jah oleme, kui teenime Jehoovat. Ja kui me teenime Jehoovat, siis kutsume ka teisi inimesi teda teenima.

Kui soovid veelgi rohkem teada, kuidas inglid inimeste elu mõjutavad, loe kirjakohti Laul 34:8; Matteuse 4:11; 18:10; Luuka 22:43 ja Apostlite teod 8:26—31.