Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 33. PEATÜKK

Jeesus saab meid kaitsta

Jeesus saab meid kaitsta

Kuidas sina kujutad endale ette Jeesust — kas võimsa kuningana või abitu lapsukesena?

KUI Jeesus suuremaks kasvas ja teada sai, kuidas teda väiksena oli kaitstud, siis kas ta palvetas Jehoova poole ja tänas teda? Mis sa arvad? — Ja kui Jeesus teada sai, et Maarja ja Joosep olid päästnud ta elu, põgenedes temaga Egiptusse, siis mida ta hiljem Maarjale ja Joosepile öelda võis? —

Muidugi pole Jeesus praegu enam beebi. Ta ei ela enam isegi maa peal, nagu ta kunagi elas. Kuid kas sa oled märganud, et osa nüüdisaja inimesi mõtleb Jeesusest üksnes kui lapsukesest sõimes? — Eriti on seda näha jõulude ajal, kui igale poole pannakse väikese Jeesuse pilte.

Kas sina usud, et Jeesus on elus, kuigi ta ei ela enam maa peal? — Jah, ta äratati surnuist üles ja nüüd on ta taevas võimas Kuningas. Mis sa arvad, mida ta saab teha selleks, et oma teenijaid kaitsta? — Kui Jeesus oli maa peal, näitas ta, kuidas ta saab kaitsta neid, kes teda armastavad. Vaatame, kuidas ta tegi seda tol korral, kui ta läks jüngrite seltsis paadiga sõitma.

 Õhtu hakkab kätte jõudma. Jeesus on terve päev õpetanud inimesi suure Galilea järve ääres, mille pikkus on umbes 20 kilomeetrit ja laius 12 kilomeetrit. Nüüd ütleb ta oma jüngritele: ”Lähme teisele poole järve!” Nad asuvad paadiga teele ja hakkavad üle järve purjetama. Jeesus on väga väsinud. Ta läheb laeva ahtrisse ja heidab pikali. Peagi magab ta sügavat und.

Mida Jeesus ütleb tuulele ja lainetele?

Jüngrid aga on ärkvel ja hoiavad paati õigel kursil. Mõnda aega läheb kõik hästi, kuid siis tõuseb tugev tuul. See muutub järjest kõvemaks ja lained kerkivad üha kõrgemale. Juba löövadki nad üle paadiserva sisse ning paati tuleb vett muudkui juurde.

Jüngrid kardavad, et paat läheb põhja. Kuid Jeesus ei karda. Ta magab ikka veel laeva ahtris. Viimaks äratavad jüngrid Jeesuse üles ja ütlevad: ”Õpetaja, õpetaja, päästa meid! Me hukkume selles tormis!” Siis Jeesus tõuseb püsti ning sõitleb tuult ja laineid. ”Jää vakka! Ole vait!” ütleb ta.

 Otsekohe vaibub tuul ja järv rahuneb. Jüngrid on hämmingus. Nad pole eales midagi sellist näinud. Nad hakkavad omavahel arutama: ”Kes see õieti on, et ta käsib tuuli ja vett, ja need kuulavad ta sõna?” (Luuka 8:22—25; Markuse 4:35—41.)

Kas sina tead, kes Jeesus on? — Kas sa tead, kust ta saab oma suure väe? — Jüngrid poleks pidanud hirmu tundma, kui Jeesus oli nendega, sest Jeesus ei olnud tavaline inimene. Ta sai teha niisuguseid imetegusid, mida keegi teine ei saanud. Ma räägin sulle veel ühe loo sellest, mida ta ükskord tormisel merel tegi.

See lugu toimub mõni aeg hiljem, ühel teisel päeval. Õhtu saabudes käsib Jeesus jüngritel paadi võtta ja enne teda järve vastaskaldale sõita. Jeesus ise läheb üksinda üles mäe peale. Seal saab ta rahulikult oma Isa, Jehoova Jumalaga, palves rääkida.

 Jüngrid võtavad paadi ja hakkavad üle järve purjetama. Kuid peagi tõuseb tuul. See puhub järjest kõvemini. Saabub öö. Mehed lasevad purjed alla ja hakkavad sõudma. Kuid nad ei liigu sugugi paigalt, sest tugev tuul puhub neile vastu. Paat hüpleb suurtes lainetes üles-alla ja vesi pritsib paati. Mehed näevad suurt vaeva, püüdes kaldale jõuda, kuid ei jaksa.

Jeesus on ikka veel üksinda mäe peal. Ta on olnud seal juba kaua aega. Nüüd aga märkab ta, et tema jüngrid on keset suuri laineid hädas. Ta tuleb mäest alla järve kaldale. Jeesus tahab oma jüngreid aidata. Ja ta hakkab üle tormise järve nende poole astuma!

Mis juhtuks, kui sina prooviksid vee peal kõndida? — Sa hakkaksid kohe vajuma ja võib-olla isegi upuksid. Kuid Jeesusega on teised lood. Tal on erilised võimed. Jeesus peab kaua käima, enne kui ta paadini jõuab. Seepärast märkavad jüngrid alles koidikul Jeesust üle vee nende poole tulemas. Kuid nad ei usu oma silmi. Nad on ehmunud ja kisendavad hirmust. Siis Jeesus ütleb neile: ”Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”

Miks Jeesus tegi imesid?

Niipea kui Jeesus paati astub, raugeb torm. Jüngrid on jällegi hämmingus. Nad langevad Jeesuse ette ja ütlevad: ”Sina oled tõesti Jumala Poeg!” (Matteuse 14:22—33; Johannese 6:16—21.)

Kas poleks olnud tore tol ajal elada ja näha, kuidas Jeesus selliseid imesid tegi? — Kas sa tead, miks Jeesus tegi imesid? — Ta tegi seda sellepärast, et ta armastas oma jüngreid ja tahtis neid aidata. Samuti tegi ta imesid selleks, et näidata seda suurt väge, mis tal on ja mida ta hakkab ka tulevikus Jumala Kuningriigi valitsejana kasutama.

Kuidas Jeesus oma järelkäijaid tänapäeval kaitseb?

Isegi tänapäeval kasutab Jeesus tihti oma väge, et kaitsta  oma järelkäijaid Saatana eest, kes püüab peatada nende kuulutustööd, kui nad räägivad teistele Jumala Kuningriigist. Kuid Jeesus ei kasuta oma väge selleks, et hoida jüngreid haigestumast või et ravida neid haigustest terveks. Isegi Jeesuse apostlid lõpuks surid. Johannese vend Jakoobus tapeti ja Johannes pandi vangi (Apostlite teod 12:2; Ilmutuse 1:9).

Samasugune olukord on ka tänapäeval. Ükski inimene, kas ta siis teenib Jehoovat või mitte, ei ole kaitstud haiguste ja surma eest. Kuid varsti, siis kui Jeesus valitseb Jumala riigi Kuningana, on olukord hoopis teistsugune. Kellelgi pole tarvis siis enam ealeski karta, sest Jeesus kasutab oma väge kõigi nende kaitseks, kes talle alluvad (Jesaja 9:5, 6).

Järgmised kirjakohad näitavad samuti, kui suur vägi on Jeesusel, kellest Jumal teeb oma Kuningriigi valitseja: Taaniel 7:13, 14; Matteuse 28:18 ja Efeslastele 1:20—22.