Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 15. PEATÜKK

Heasüdamlikkuse õppetund

Heasüdamlikkuse õppetund

KAS sa tead, mis on eelarvamus? — Eelarvamus on kellelgi siis, kui talle ei meeldi teine inimene lihtsalt teistsuguse välimuse tõttu või sellepärast, et ta räägib teist keelt. Eelarvamusega inimene arvab teise kohta halvasti juba enne, kui ta teda tegelikult tundma õpib.

Mis sa arvad, kas on õige pidada kedagi ebameeldivaks, enne kui sa tegelikult tead, missugune inimene ta on, või lihtsalt sellepärast, et ta on teistsugune? — Ei, eelarvamused pole õiged ega ka head. Me ei tohiks olla kellegi vastu lahkusetud lihtsalt sellepärast, et ta erineb meist.

Kas sa tead kedagi, kellel on teistsugune nahavärvus kui sinul või kes räägib teist keelt kui sina? — Või tead sa isegi kedagi, kelle välimus on teistsugune, sest ta on kas vigane või haige. Kas sa käitud heasüdamlikult ja armastavalt nendega, kes on sinust erinevad? —

Kuidas me peaksime kohtlema neid, kes on teistsugused kui meie?

Kui me kuulame Suurt Õpetajat Jeesus Kristust, siis me oleme kõigi vastu heasüdamlikud. Meile ei peaks olema tähtis see, mis riigist keegi on pärit või mis värvi nahaga ta on. Me peaksime olema tema vastu heasüdamlikud. Kuigi kõik inimesed nii ei mõtle, õpetas seda siiski Jeesus. Vaatame, kuidas ta seda tegi.

Üks juut, kellel oli teiste suhtes eelarvamusi, tuli Jeesuse juurde ja küsis: ”Mis ma pean tegema, et elada igavesti?” Jeesus teadis, et tõenäoliselt loodab mees tema käest kuulda, et lahkelt tuleks kohelda üksnes oma rassist või rahvusest inimesi. Seepärast ei vastanud ta küsimusele, vaid päris omakorda mehelt: ”Mida Jumala Seadus käsib meil teha?”

 Mees vastas: ”Sa pead armastama Jehoovat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja oma ligimest nagu iseennast.” Jeesus ütles: ”Sa vastasid õigesti. Tee ka edaspidi nii ja sa saad igavese elu.”

Mees aga ei tahtnud käituda heasüdamlikult ja armastavalt inimestega, kes on teistsugused kui tema. Ta püüdis leida selleks ettekäänet ja küsis Jeesuselt: ”Kes siis on mu ligimene?” Võib-olla ootas ta, et Jeesus vastaks: ”Su ligimesed on su sõbrad”, või: ”Need on sinusugused inimesed.” Vastuseks rääkis Jeesus aga loo juudist ja samaarlasest. See lugu oli järgmine.

Üks mees tuli Jeruusalemmast mööda teed alla Jeeriko poole. See mees oli juut. Kuna ta rändas üksinda, ründasid teda röövlid. Nad lõid ta pikali, võtsid ära tema raha ja riided, peksid ta läbi ning jätsid poolsurnuna tee äärde lamama.

Veidi aja pärast tuli preester mööda teed. Ta märkas läbipekstud meest. Mida sina oleksid teinud? — Preester läks teiselt poolt teed temast lihtsalt mööda. Ta isegi ei peatunud. Ta ei teinud mitte midagi, et meest aidata.

 Seejärel tuli mööda teed üks teine usumees. See oli leviit, kes teenis Jeruusalemma templis. Kas tema läks mehele appi? — Ei. Ta käitus täpselt samamoodi kui preester.

Kõige viimaks tuli samaarlane. Kas sa näed, kuidas ta teekäänaku tagant tuleb? — Samaarlane märkas juuti, kes läbipekstuna maas lebas. Enamik samaarlasi ja juute tol ajal üksteist üldiselt ei sallinud (Johannese 4:9). Kas ka samaarlane jätab mehe abita? Kas ta mõtleb endamisi: ”Miks ma peaksin seda juuti aitama? Ta ise ka ei aitaks mind, kui mina oleksin viga saanud”?

Miks võib samaarlast nimetada heaks ligimeseks?

Samaarlane vaatas meest, kes lamas tee kõrval, ja tal hakkas  temast kahju. Ta ei suutnud teda sinna surema jätta. Seepärast ronis ta oma eesli seljast maha, läks mehe juurde ja hakkas tema haavu puhastama. Ta valas haavadele õli ja veini. See aitas haavadel paranema hakata. Seejärel mähkis ta haavad riidega.

Samaarlane tõstis läbipekstud mehe tasakesi oma eesli selga ja nad läksid aeglaselt mööda teed edasi, kuni jõudsid ühe võõrastemajani. Seal üüris samaarlane mehele toa ning hoolitses tema eest hästi.

Nüüd küsis Jeesus mehelt, kellega ta oli rääkinud: ”Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene?” Mida sina oleksid vastanud? Kas oli see preester, leviit või samaarlane? —

Mees ütles: ”Hea ligimene oli see, kes peatus ja hoolitses läbipekstud mehe eest.” Jeesus ütles: ”Sul on õigus. Mine ja tee sina nõndasamuti!” (Luuka 10:25—37).

Kas polnud hea lugu? See lugu näitab väga selgelt, kes on meie ligimesed. Need ei ole lihtsalt meie head sõbrad. Samuti pole need ainult sellised inimesed,  kes on sama nahavärvusega kui meie või kes räägivad meiega ühte keelt. Jeesus õpetas meid olema inimeste vastu heasüdamlikud, hoolimata sellest, millised nad välja näevad või mis keelt räägivad.

Selline on meie Jumal Jehoova. Tal ei ole eelarvamusi. ”Teie taevane Isa laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle,” ütles Jeesus, ”ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.” Seetõttu peaksime meiegi olema kõigi vastu sama heasüdamlikud kui Jumal (Matteuse 5:44—48).

Kuidas sina saaksid olla hea ligimene?

Kui sa nüüd näed kedagi, kes on haiget saanud, mida sa siis teed? — Aga kui see inimene on pärit mõnelt teiselt maalt või kui ta on teistsuguse nahavärvusega kui sina? Ta on ikkagi su ligimene ja sa peaksid teda aitama. Kui sa tunned, et oled aitamiseks liiga noor, siis võid paluda appi mõne täiskasvanu või kutsuda politsei või õpetaja. Sel moel saad sa käituda sama heasüdamlikult kui samaarlane.

Suur Õpetaja tahab, et me oleksime heasüdamlikud. Ta tahab, et me aitaksime teisi, ükskõik kes nad ka poleks. Sellepärast ta rääkiski loo heasüdamlikust samaarlasest.

Õpetusi selle kohta, kuidas olla teiste vastu heasüdamlik, hoolimata nende rassist või rahvusest, saab lugeda veel piiblikohtadest Õpetussõnad 19:22; Apostlite teod 10:34, 35 ja 17:26.