Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 48. PEATÜKK

Sa võid elada Jumala uues rahulikus maailmas

Sa võid elada Jumala uues rahulikus maailmas

JUMAL pani Aadama ja Eeva elama Eedeni aeda. Kuigi nad muutusid sõnakuulmatuks ja surid, on Jumal lubanud nende lastel, kaasa arvatud meil tänapäeval, elada kunagi igavesti paradiisis. Piibel tõotab: ”Õiged pärivad maa ja elavad seal peal igavesti!” (Laul 37:29).

Piibel räägib ”uutest taevastest” ja ”uuest maast” (Jesaja 65:17; 2. Peetruse 3:13). Praegused ”taevad” koosnevad tänapäeva inimvalitsustest, kuid Jeesus Kristus ja need, kes valitsevad taevas koos temaga, moodustavad ”uued taevad”. Kui tore aeg siis saabub, kui ”uued taevad” ehk Jumala õiglane rahuvalitsus kogu maa üle valitseb!

Mis on aga ”uus maa”? — ”Uus maa” koosneb headest inimestest, kes armastavad Jehoovat. Kui Piiblis räägitakse ”maast” või ”maailmast”, siis mõnikord mõeldakse selle all maa peal elavaid inimesi, mitte maakera ennast (1. Moosese 11:1; Laul 66:4; 96:1). Seega inimesed, kes moodustavad ”uue maa”, elavad siinsamas maa peal.

Nüüdisaegset kurjade inimeste maailma sel ajal enam ei ole. Noa päevil pühkis kurjade inimeste maailma minema veeuputus. Ja nagu me teada saime, hävitatakse praegune kuri maailm Harmagedoonis. Vaatame nüüd, milline on elu pärast Harmagedooni Jumala uues maailmas.

 Kas sina tahad elada igavesti paradiisis selles Jumala uues rahulikus maailmas? — Ükski arst ei suuda meile anda igavest elu. Pole ühtki ravimit, millega võiksime surma vältida. Ainus võimalus igavesti elada on meil siis, kui hoiame end Jumala ligi. Ja Suur Õpetaja on meile öelnud, kuidas me seda teha saame.

Võtame oma Piibli ja avame Johannese 17. peatüki 3. salmi. Siit me leiame Suure Õpetaja sõnad: ”See on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.”

Mida meil siis tuleb Jeesuse sõnade kohaselt teha, et igavesti elada? — Kõigepealt tuleb meil õppida tundma meie taevast Isa Jehoovat ja tema Poega, kes andis meie eest oma elu. See tähendab, et me peame uurima Piiblit. Raamat ”Võta kuulda Suurt Õpetajat” aitab meil seda teha.

Kuidas aga võib Jehoova kohta teadmiste kogumine aidata meil igavesti elada? — Nii nagu meil on vajadus iga päev süüa, on meil ka vajadus iga päev midagi Jehoova kohta õppida. Piibel ütleb: ”Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!” (Matteuse 4:4).

Meil tuleb tundma õppida ka Jeesus Kristust, sest Jumal saatis oma Poja meid pattudest vabastama. Piiblis öeldakse: ”Kellegi muu läbi ei ole päästet.” Ja veel öeldakse seal: ”Kes ilmutab usku Pojasse, sellel on igavene elu” (Apostlite teod 4:12; Johannese 3:36). Mida tähendab ”ilmutada usku” Pojasse? — See tähendab seda, et me tõepoolest usume Jeesusesse ja teame, et me ei saa igavest elu ilma temata. Kas sina usud seda? — Kui me usume, siis me kuulame ka edaspidi iga päev Suurt Õpetajat ning teeme seda, mida ta ütleb.

Üks hea võimalus Suurt Õpetajat kuulata on lugeda seda  raamatut ikka ja jälle ning uurida uuesti kõiki selle pilte ja mõelda nende peale. Vaata, kas sa oskad vastata küsimustele, mis on piltide juures. Loe seda raamatut samuti koos oma ema või isaga. Või kui neid ei ole, siis loe koos teiste täiskasvanute ja lastega. Kas poleks tore, kui sul oleks võimalus aidata kellelgi Suure Õpetaja käest teada saada, mida ta peab tegema, et Jumala uues maailmas igavesti elada? —

Piibel ütleb: ”Maailm kaob.” Kuid seejärel ta selgitab, kuidas meil on võimalik elada igavesti Jumala uues maailmas, öeldes: ”Kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti” (1. Johannese 2:17). Mida me siis peame tegema, kui tahame elada igavesti Jumala uues maailmas? — Jah, me peame õppima tundma Jehoovat ja tema kallist Poega Jeesust. Samuti tuleb meil elada selle järgi, mida me oleme õppinud. Aidaku selle raamatu uurimine sul kõike seda teha.