Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 12. PEATÜKK

Jeesus õpetab meid palvetama

Jeesus õpetab meid palvetama

KAS sa räägid Jehoova Jumalaga? — Ta tahab, et sa seda teeksid. Kui sa Jumalaga räägid, siis seda tegevust nimetatakse palvetamiseks. Jeesus rääkis sageli oma taevase Isaga. Mõnikord tahtis ta sel ajal üksinda olla. Piibel ütleb, et kord ”läks ta üksipäini üles mäele palvetama. Ja kui õhtu tuli, oli ta üksinda seal” (Matteuse 14:23).

Kus sina saaksid üksinda Jehoovat paluda? — Võib-olla saaksid sa üksinda Jehoovaga rääkida enne, kui sa õhtul magama lähed. Jeesus ütles: ”Kui sa palvetad, siis mine oma tuppa ja sule uks, ja palu oma Isa” (Matteuse 6:6). Kas sa räägid Jehoovaga palves igal õhtul enne magamaminekut? — Me peaksime seda tegema.

Jeesus palvetas üksi olles ... ja koos teistega

Jeesus palvetas ka siis, kui teised inimesed olid koos temaga. Kui  ta sõber Laatsarus suri, palvetas Jeesus koos teistega selle paiga lähedal, kuhu oli pandud Laatsaruse surnukeha (Johannese 11:41, 42). Jeesus palvetas ka siis, kui ta pidas oma jüngritega koosolekut. Kas sina ka käid sellistel koosolekutel, kus esitatakse palveid? — Tavaliselt palvetab seal mõni täiskasvanu. Kuula hoolega, mida ta ütleb, sest ta räägib Jumalaga sinu eest. Siis võid sa palve lõpus öelda ”Aamen”. Kas sa tead, mida see tähendab, kui sa palve lõpus ”Aamen” ütled? — See tähendab, et see palve meeldis sulle, et sa oled sellega nõus ja pead seda ka oma palveks.

Miks me peaksime koosolekutel palveid tähelepanelikult kuulama?

Jeesus palvetas ka söögiaegadel. Ta tänas Jehoovat toidu eest. Kas sa palvetad alati enne sööma hakkamist? — On hea tänada Jehoovat enne sööki toidu eest. Kui sa sööd koos teistega, siis võib ka keegi teine palve teha. Mida sa aga teed siis, kui sa sööd üksinda või kui sööd koos inimestega, kes ei täna Jehoovat? — Siis tuleb sul omaette palve teha.

Kas alati tuleb palvetada kõva häälega või kuuleb Jehoova sind ka siis, kui palvetad vaikides? — Me saame seda teada, kui vaatame, mis juhtus Nehemjaga. Ta oli Jehoova teenija ja töötas Pärsia kuninga Artaxerxese palees. Ühel päeval muutus Nehemja  väga kurvaks, sest ta oli kuulnud, et tema rahva jaoks kõige tähtsama linna, Jeruusalemma müürid olid maha lammutatud.

Millal sa võid palvetada vaikides nagu Nehemja?

Kui kuningas küsis Nehemjalt, miks too kurvastab, esitas Nehemja kõigepealt vaikides palve. Seejärel rääkis Nehemja kuningale, miks ta on kurb, ja küsis, kas ta võib minna Jeruusalemma, et selle müürid uuesti üles ehitada. Kas sa tead, mis edasi sai? —

Jumal vastas Nehemja palvele. Kuningas lubas tal minna! Ta isegi andis Nehemjale müüride ülesehitamiseks palju puumaterjali. See näitab, et Jumal võib tõesti vastata meie palvetele isegi siis, kui need on esitatud hääletult (Nehemja 1:2, 3; 2:4—8).

Kuid kas me peaksime palvetades pea langetama? Või kas  peaksime põlvitama? Mis sa arvad? — Jeesus põlvitas mõnikord palvetamise ajal. Mõni teine kord aga seisis ta püsti. Ja mõnikord vaatas ta palvetades taeva poole, nagu tookord, kui ta palus Laatsaruse pärast.

Mida see meile näitab? — See näitab, et palvetamisel ei ole asend tähtis. Mõnikord on hea langetada pea ja sulgeda silmad. Teinekord tahad sa ehk nagu Jeesuski põlvili laskuda. Kuid pea meeles, et me võime paluda Jumalat alati, nii päeval kui öösel, ja ta kuulab meid. Palvetamisel on tähtis see, et me tõesti usume, et Jehoova meid kuuleb. Kas sina usud, et Jehoova kuuleb sinu palveid? —

Mida sa võid Jumalale palves rääkida?

Mida me peaksime Jehoovale palves ütlema? — Mida sina Jumalale räägid, kui sa palvetad? — Jehoova annab meile nii palju häid asju ja selle eest on õige teda tänada, eks ole? — Me võime teda tänada toidu eest. Kuid kas oled teda tänanud ka sinise taeva, haljaste puude ja kaunite lillede eest? — Ta on nende valmistaja samuti.

Jeesuse jüngrid palusid kord Jeesust, et ta õpetaks neid palvetama. Seepeale rääkiski Suur Õpetaja neile, milliste asjade eest on kõige tähtsam palvetada. Kas sa tead, mis need on? — Võta oma Piibel ja tee lahti Matteuse evangeeliumi 6. peatükk. Salmides 9 kuni 13 on kirjas palve, mida paljud nimetavad Meie Isa palveks. Loeme seda koos.

 Me saime teada, et Jeesus õpetas meid paluma Jumala nime pärast. Ta käskis palvetada Jumala nime pühitsemise eest ehk selle eest, et inimesed peaksid seda pühaks. Aga mis on Jumala nimi? — Jah, see on Jehoova. Me peaksime seda nime armastama.

Teiseks õpetas Jeesus meid paluma Jumala Kuningriigi tuleku eest. See Kuningriik on väga tähtis, sest see toob maale rahu ja muudab maa paradiisiks.

Kolmandaks käskis Suur Õpetaja paluda meil selle eest, et Jumala tahe täituks maa peal, nagu see on täitunud taevas. Kui me selle eest palume, siis peaksime ka tegema seda, mida Jumal tahab.

Järgmisena õpetas Jeesus meid palvetama toidu eest, mida me iga päev vajame. Ta ütles ka, et me peaksime Jumala käest vabandust paluma, kui oleme teinud midagi valet. Ja peaksime paluma, et ta annaks meile andeks. Kuid enne kui ta seda teeb, peame meie andma andeks neile, kes meile midagi halba on teinud. Kas sul on lihtne teistele andestada? —

Lõpuks soovitas Jeesus meil paluda selle pärast, et Jehoova Jumal kaitseks meid kurja ehk Kurat-Saatana eest. Need kõik on head asjad, mille eest Jumalat paluda.

Me peaksime uskuma, et Jehoova kuulab meie palveid. Lisaks abi palumisele peaksime teda alati ka tänama. Tal on hea meel, kui me mõtleme siiralt seda, mida palves ütleme, ja kui me palume teda õigete asjade pärast. Siis ta ka annab meile, mida me palume. Kas sa usud seda? —

Teisi häid nõuandeid palvetamise kohta võib leida kirjakohtadest Roomlastele 12:12; 1. Peetruse 3:12 ja 1. Johannese 5:14.