Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 24. PEATÜKK

Ära kunagi varasta!

Ära kunagi varasta!

KAS keegi on sinult kunagi midagi varastanud? — Mis tunne sul siis oli? — Kes see inimene ka polnud, ta oli varas, ja mitte kellelegi ei meeldi vargad. Mis sa arvad, kuidas mõnest inimesest saab varas? Kas ta on vargaks sündinud? —

Me saime varem teada, et inimesed sünnivad patustena. Seepärast me kõik oleme ebatäiuslikud. Kuid keegi ei sünni vargaks. Varas võib olla pärit heast perekonnast. Tema vanemad, vennad ja õed võivad olla ausad. Kuid tema enda soov raha ja asjade järele, mida saab raha eest osta, võib mõjutada teda nii, et ta hakkab vargaks.

Kas sa tead, kes oli esimene varas? — Arutame seda. Suur Õpetaja tundis teda juba siis, kui ta oli taevas. See varas oli üks ingel. Kuid Jumal lõi kõik inglid täiuslikena. Kuidas sai siis ühest inglist varas? — Nagu me selle raamatu 8. peatükist teada saime, hakkas see ingel tahtma midagi, mis talle ei kuulunud. Kas sa mäletad, mis see oli? —

Kui Jumal oli loonud esimese mehe ja naise, tahtis see ingel, et nad hakkaksid teda hardalt austama ja teenima. Tal polnud mingit õigust sellist austust endale tahta. Harras austus pidi kuuluma Jumalale. See ingel aga varastas selle! Tollest hetkest peale, mil ta pani Aadama ja Eeva ennast teenima, sai temast varas. Ta sai Kurat-Saatanaks.

Mis teeb inimesest varga? — Tema soov selle järele, mis ei kuulu talle. See soov võib kasvada nii suureks, et see võib panna isegi  head inimesed halba tegema. Mõnikord ei hakka see, kellest on saanud varas, kunagi kahetsust tundma ega uuesti head tegema. Üks niisugune inimene oli näiteks Jeesuse apostlite hulgas. Tema nimi oli Juudas Iskariot.

Juudas teadis, et varastada on vale, sest talle oli juba väikese poisina Jumala Seadust õpetatud. Ta teadis, et kord rääkis Jumal koguni taevast ja ütles oma rahvale: ”Sa ei tohi varastada!” (2. Moosese 20:15). Kui Juudas suureks kasvas, sai ta tuttavaks Suure Õpetajaga ja hakkas tema jüngriks. Hiljem valis Jeesus Juuda isegi oma 12 apostli hulka.

Jeesus rändas koos oma apostlitega. Nad sõid üheskoos. Oma raha hoidsid nad kõik ühises karbis. Jeesus jättis selle karbi Juuda hoolde. Muidugi mõista ei kuulunud see raha Juudale. Kuid kas sa tead, mida Juudas mõne aja möödudes tegi? —

Miks Juudas varastas?

Juudas hakkas karbist raha võtma ka siis, kui ta ei oleks pidanud seda tegema. Ta võttis seda nii, et teised ei näinud, ja püüdis leida koguni viise, kuidas rohkem raha saada. Ta hakkas kogu aeg raha peale mõtlema. Vaatame, milleni viis see vale soov teda kõigest paar päeva enne Suure Õpetaja hukkamist.

Jeesuse sõbra Laatsaruse õde Maarja võttis veidi üht väga head õli ja valas seda Jeesuse jalgadele. Juudas aga hakkas hädaldama. Kas sa tead, miks? — Ta ütles, et õli oleks tulnud maha müüa ja saadud raha vaestele anda. Tegelikult soovis ta aga, et rahakarpi tuleks rohkem raha, mida ta varastada saaks (Johannese 12:1—6).

Jeesus ütles, et Juudas ei peaks Maarjaga pahandama, sest Maarja oli olnud väga hea. Juudale aga Jeesuse sõnad ei meeldinud ja ta läks ülempreestrite juurde, kes olid Jeesuse vaenlased. Need tahtsid Jeesust kinni võtta, kuid mõtlesid seda teha öösel, mil keegi neid ei näe.

 Juudas ütles preestritele: ”Ma ütlen teile, kuidas te Jeesuse kätte saate, kui te mulle raha maksate. Kui palju te mulle annaksite?”

”Me anname sulle kolmkümmend hõbetükki,” vastasid preestrid (Matteuse 26:14—16).

Juudas võttis raha. Ta otsekui müüs Suure Õpetaja nendele meestele maha! Kas suudad ette kujutada, et keegi teeb midagi nii halba? — Kuid nõnda juhtub inimesega, kellest saab varas ja kes varastab raha. Ta armastab raha rohkem kui inimesi või koguni Jumalat.

Võib-olla sa mõtled: ”Ma ei armasta kunagi midagi rohkem kui Jehoova Jumalat.” See on hea, kui sa niimoodi tunned. Kui Jeesus valis Juuda oma apostliks, siis ilmselt tundis ka Juudas samamoodi. Teisedki, kellest hiljem vargad said, võisid sama tunda. Vaatame, kes olid mõned neist.

Milliseid halbu mõtteid Aakan ja Taavet mõtlevad?

Üks oli jumalateenija Aakan, kes elas kaua aega enne Suure Õpetaja sündi. Aakan nägi üht ilusat kuube, kullakangi ja mõningaid hõbetükke. Need ei olnud tema omad. Piibel räägib, et need kuulusid Jehoovale, sest need  olid võetud saagiks Jumala rahva vaenlaste käest. Aakan aga soovis neid nii väga endale, et ta varastas need (Joosua 6:19; 7:11, 20—22).

On ka üks teine näide. Kaua aega tagasi valis Jehoova Iisraeli rahva kuningaks Taaveti. Ühel päeval nägi Taavet ilusat naist Batsebat. Ta jäi teda vaatama ja mõtles, kui tore oleks ta endale naiseks võtta. Kuid Batseba oli Uurija abikaasa. Mida Taavet oleks pidanud tegema? —

Taavet oleks pidanud lõpetama Batsebale mõtlemise. Kuid ta ei teinud seda. Ta hoopis võttis Batseba enda juurde. Ja siis lasi ta Uurija tappa. Miks Taavet tegi sellist kurja? — Sest ta soovis väga endale naist, kes kuulus kellelegi teisele (2. Saamueli 11:2—27).

Mida Absalom varastas?

 Kuna Taavet kahetses, siis Jehoova jättis ta ellu. Kuid sellest ajast peale oli Taavetil palju hädasid. Tema poeg Absalom tahtis temalt võtta kuningavõimu. Kui inimesed tulid Taaveti juurde, oli Absalomil kombeks panna oma käed nende õlgadele ning anda neile suud. Piibel ütleb: ”Nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed.” Absalom meelitas inimesi, nõnda et nad hakkasid hoopis teda Taaveti asemel endale kuningaks tahtma (2. Saamueli 15:1—12).

Kas sa oled kunagi midagi nii kangesti soovinud nagu Aakan, Taavet ja Absalom? — Kui see asi on kellegi teise oma, siis kui sa selle ilma loata endale võtad, on see varastamine. Kas sa mäletad, mida esimene varas Saatan tahtis? — Ta tahtis, et inimesed teeniksid teda, aga mitte Jumalat. Seega Saatan varastas, kui ta pani Aadama ja Eeva enda sõna kuulama.

Kui mingi asi on kellegi oma, siis omanikul on õigus öelda, kes võib seda kasutada. Oletame, et sa lähed külla teiste lastega mängima. Kas oleks õige nende juurest midagi võtta ja koju tuua? — Ei ole, välja arvatud siis, kui teiste laste isa või ema on öelnud, et sa võid seda teha. Kui sa tood midagi koju ilma neilt küsimata, siis see on varastamine.

Millal sul võib tekkida ahvatlus varastada? — Siis, kui sa tahad endale midagi sellist, mis pole sinu oma. Isegi kui ükski inimene ei näe, et sa midagi salaja võtad, siis kes seda siiski näeb? — Jehoova Jumal. Ja meil tuleb meeles pidada, et Jumal vihkab varastamist. Armastus Jumala ja kaasinimeste vastu aitab meid, et meist ei saaks kunagi vargad.

Piibel ütleb selgelt, et varastamine on vale. Palun loe kirjakohti Markuse 10:17—19; Roomlastele 13:9 ja Efeslastele 4:28.