Jäljenda nende usku

Mida me võime tänapäeval õppida Piiblis mainitud meestelt ja naistelt, kelle usk oli tugev?

Ajatelg

Ajatelg ja kaardid aitavad sul saada ettekujutuse, millal ja kus need ustavad piiblitegelased elasid.

Kiri juhtivalt kogult

Juhtiv kogu kutsub kõiki üles seda raamatut lugema ja uurima nii üksi kui ka koos perega.

Eessõna

Piibel räägib paljudest ustavatest meestest ja naistest. Kuidas neid jäljendada? Mida me võime nende eeskujust õppida?

AABEL

Ta räägib ikka veel, kuigi ta suri

Mida me saame Aabeli ja tema usu kohta õppida, kuigi Piiblis on temast nii vähe räägitud?

NOA

Ta „kõndis ühes Jumalaga”

Milliste raskustega Noa ja tema naine oma lapsi üles kasvatades silmitsi seisid? Kuidas ilmnes laeva ehitamisest nende usk?

AABRAM

„Kõigi nende isa, kes usuvad”

Millest ilmnes Aabrami usk? Milles sooviksid sina Aabrami jäljendada?

RUTT

„Kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina”

Miks oli Rutt valmis maha jätma oma pere ja kodumaa? Millised omadused tegid ta Jehoovale kalliks?

RUTT

„Sa oled tubli naine”

Miks on Ruti ja Boase abielu tähendusrikas? Mida me võime Rutilt ja Noomilt õppida selle kohta, milline on tõeline pere?

HANNA

Ta palvetas Jumala poole kogu südamest

Hanna usk Jehoovasse aitas tal toime tulla näiliselt võimatu olukorraga.

SAAMUEL

Ta „kasvas üles Jehoova juures”

Mille poolest oli Saamueli lapsepõlv ebatavaline? Mis aitas tal kogudusetelgis teenides oma usku tugevdada?

SAAMUEL

Ta jäi ustavaks pettumustest hoolimata

Me kõik kogeme raskusi ja tunneme aeg-ajalt pettumust. See paneb proovile meie usu. Mida me võime Saamuelilt õppida?

ABIGAIL

Ta tegutses targalt

Mida me õpime Abigaili keerulisest abielust?

EELIJA

Ta seisis puhta jumalakummardamise eest

Kuidas me saame jäljendada Eelijat, kui puutume kokku inimestega, kes ei nõustu Piibli õpetustega?

EELIJA

Ta püsis valvsana ning ootas Jehoovat

Millest oli näha, et prohvet Eelija püsis valvsana ning ootas, et Jehoova täidab oma tõotuse?

EELIJA

Ta sai lohutust oma Jumalalt

Mis viis selleni, et Eelija langes sügavasse masendusse ja palus surma?

JOONA

Ta õppis oma vigadest

Kas sinagi oled sarnaselt Joonaga kartnud vastu võtta mõnd ülesannet? Tema lugu õpetab meile, et Jehoova on kannatlik ja halastav.

JOONA

Ta sai halastuse õppetunni

Mil viisil aitab jutustus Joonast meil end läbi uurida?

ESTER

Ta seisis Jumala rahva eest

Selleks, et ilmutada samasugust ennastohverdavat armastust, nagu oli Estril, on vaja usku ja julgust.

ESTER

Ta toimis targalt, julgelt ning isetult

Mis kinnitab, et Ester seisis isetult Jehoova ja tema rahva eest?

MAARJA

„Vaata! Siin on Jehoova orjatar!”

Mida näitab Maarja vastus ingel Gabrielile tema usu kohta? Milliseid häid omadusi tal veel oli?

MAARJA

Ta „tegi järeldusi oma südames”

Petlemmas juhtunu tugevdas Maarja usku Jehoova tõotustesse.

JOOSEP

Ta oli tubli pereisa

Kuidas Joosep oma peret kaitses? Miks ta viis Maarja ja Jeesuse Egiptusse?

MARTA

„Ma usun küll”

Millest ilmnes Marta tugev usk ka leinaajal?

PEETRUS

Ta võitles hirmu ja kahtlustega

Kahtlustel võib olla hävitav jõud. Kuid Peetrus sai oma hirmudest ja kahtlustest jagu ning järgis Jeesust.

PEETRUS

Ta jäi katsumustes ustavaks

Mil moel aitasid Peetruse usk ja ustavus tal Jeesuse noomitust vastu võtta?

PEETRUS

Ta õppis andestamist oma isandalt

Mida õpetas Jeesus Peetrusele andestamise kohta? Mis kinnitas, et Jeesus oli Peetrusele andestanud?

Järelsõna

Kuidas saad sina tugevdada oma usku ja hoida selgena silme ees oma lootust?