Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Määrav artikkel

Määrav artikkel

Artikkel on paljudes keeltes esinev abisõna, millel pole iseseisvat tähendust ja mille kasutus on keeliti väga erinev (näiteks inglise keeles on määrav artikkel the).

Koinee kreeka keeles võidakse määrava artikliga (ho) piiritleda nimisõna tähendust, et viidata teatud kindlale isikule või esemele. Näiteks sõnale diábolos (laimaja) eelneb tihti määrav artikkel (ho diábolos), mis näitab, et tegu on teatud kindla isikuga: konkreetse laimaja ehk Kuradiga. Mõnikord eelneb nimetusele Kristus määrav artikkel (ho Christós), mis näib rõhutavat Jeesuse messia- ehk võiturolli. Kreeka keele määrava artikli vorm muutub olenevalt nimisõna soost, arvust ja käändest. Määrav artikkel annab infot selle kohta, kas mingi sõna esineb lauses aluse või sihitisena, kas sõna on mees-, nais- või kesksoost, jne.

Kui sõnal puudub koinee kreeka keeles artikkel, võib see olenevalt kontekstist tähendada olendit või eset üldises tähenduses või mingit omadust. Näiteks sõna diábolos ilma artiklita võib tähendada laimajat kui sellist või vastavat omadust ning mõlemat saab eesti keelde tõlkida vastega „laimaja”. (Joh 6:70; 1Ti 3:11; Tt 2:3.) (Lisainfot kreeka keele määrava artikli kohta vt väljaandest „The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures”, Appendix 7B, „Features of Biblical Greek – the Article”.)