Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Koptikeelsed tõlked

Koptikeelsed tõlked

3. sajandil tõlkisid mitmed tõlkijad üksteisest sõltumata Piibli osi kopti keelde. Seda keelt kõneldi Egiptuses ning selle tähestik põhines enamjaolt kreeka tähestikul. Muistseid Piibli käsikirju on mitmes kopti keele murdes, muu hulgas Saidi ja Al-Buhayrah’ murdes.

Koptikeelsete tõlgete aluseks võeti kreekakeelsed tekstid, mõnel juhul Septuaginta. Enamik Piibli raamatuid oli kopti keelde tõlgitud ilmselt 4. sajandi alguseks.

Vanimad tervikuna säilinud koptikeelsed koodeksid on dateeritud hilisemasse aega kui 11. sajand, kuid üksikud Piibli raamatud või nende osad on pärit lausa 4. ja 5. sajandist. Koptikeelsete tõlgete, eriti just varaseimate tõlgete väärtus seisneb selles, et need tõlgiti kreekakeelsetest tekstidest, mis on vanemad kui paljud siiani säilinud kreekakeelsed käsikirjad. Neist tõlgetest võib saada infot muistsete tekstide kohta, millest need tõlgiti. Näiteks kirjakohas Johannese 1:1, kus öeldakse, et „Sõna oli jumal”, on mõnedes koptikeelsetes tõlgetes sõna „jumal” ees umbmäärane artikkel, mis näitab, et Jeesus pole sama kes kõikvõimas Jumal.