Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Aorist

Aorist

Piibli kreeka keele üks verbivorme. Kuigi seda nimetatakse ajavormiks, väljendab see tavaliselt tegevuse laadi, mitte tegevuse toimumise aega. Aoristivormis verbe võib tõlkida mitmel moel olenevalt kontekstist. Näiteks väljendab aorist sageli ühekordset või hetkelist tegevust, mitte korduvat või kestvat tegevust.

Tekstis 1. Johannese 2:1 olev aoristivormis kreeka verb tähendusega „pattu tegema” on tõlgitud „teeb mingi patu”, kuna selles salmis väljendab aorist tõenäoliselt hetkelist, ühekordset tegevust. Seevastu kreeka verbide olevikuvorm väljendab enamasti kestvat tegevust. Näiteks tekstis 1. Johannese 3:6 on seesama kreeka verb olevikuvormis ning on seepärast tõlgitud vastega „elab patust elu”. Tekstis Matteuse 4:9 olev aoristivorm väljendab aga ilmselt ühekordset tegevust ja on tõlgitud „kui sa ... mind korra kummardad” ning näitab, et Saatan ootas Jeesuselt vaid üht austusavaldust.

Ka mingi käsk või keeld võib olla aoristivormis. Kui olevikuvormis olev keeld väljendab sageli korraldust lõpetada juba alanud tegevus (Lu 5:10; 23:28; Joh 2:16), siis aoristivormis keeld võib tähendada, et kõnesolevat asja ei tohiks teha kunagi, mitte ühelgi ajahetkel. Näide selle kohta leidub tekstis Matteuse 6:34, mida on tõlgitud näiteks nii: „Ärge siis hakake muretsema homse pärast.” (1997. a tõlge.) Siin väljendab aoristivormis verb mõtet, et muretsema ei peaks kunagi, mitte ühelgi ajahetkel.