Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

„Minu piiblilugude raamatu” uurimisküsimused

„Minu piiblilugude raamatu” uurimisküsimused

1. lugu

Jumal alustab loomistööd

 1. Kust kõik head asjad on tulnud? Too mõni näide.

 2. Mille Jumal lõi kõige esimesena?

 3. Miks oli esimene ingel eriline?

 4. Kirjelda, milline oli maa alguses? (Vaata pilti.)

 5. Kuidas alustas Jumal maa ettevalmistamist loomade ja inimeste jaoks?

Lisaküsimused:

 1. Loe Jeremija 10:12.

  Millised Jumala omadused ilmnevad tema loodu kaudu? (Jes. 40:26; Rooml. 11:33)

 2. Loe Koloslastele 1:15—17.

  Mis osa oli Jeesusel loomistöös ja kuidas me peaksime seetõttu temasse suhtuma? (Kol. 1:15—17)

 3. Loe 1. Moosese 1:1—10.

  1. Kuidas maa tekkis? (1. Moos. 1:1)

  2. Mis toimus esimesel loomispäeval? (1. Moos. 1:3—5)

  3. Kirjelda, mis toimus teisel loomispäeval. (1. Moos. 1:7, 8)

2. lugu

Kaunis aed

 1. Kuidas Jumal maa ette valmistas, et me võiks seal elada?

 2. Maini mõningaid paljudest loomadest, kelle Jumal lõi? (Vaata pilti.)

 3. Mis tegi Eedeni aia eriliseks?

 4. Milliseks pidi Jumala tahte kohaselt maa saama?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 1:11—25.

  1. Mille Jumal valmistas kolmandal loomispäeval? (1. Moos. 1:12)

  2. Mis leidis aset neljandal loomispäeval? (1. Moos. 1:16)

  3. Millised loomad ning linnud lõi Jumal viiendal ja kuuendal päeval? (1. Moos. 1:20, 21, 25)

 2. Loe 1. Moosese 2:8, 9.

  Millised kaks erilist puud asetas Jumal sinna aeda ja mida need sümboliseerisid?

3. lugu

Esimene mees ja naine

 1. Mille poolest erineb selle loo pilt eelmisest pildist?

 2. Kes lõi esimese inimese ja mis oli esimese inimese nimi?

 3. Mis ülesande andis Jumal Aadamale?

 4. Miks lasi Jumal Aadamal sügavasti magama jääda?

 5. Kui kaua oleksid Aadam ja Eeva võinud elada ning millise töö Jehoova neile teha andis?

Lisaküsimused:

 1. Loe Laul 83:19.

  Mis on Jumala nimi ja milline ainulaadne positsioon on tal maa üle? (Jer. 16:21; Taan. 4:14)

 2. Loe 1. Moosese 1:26—31.

  1. Mis oli Jumala loomistöö haripunktiks kuuendal päeval ja kuidas see loodu erines loomadest? (1. Moos. 1:26)

  2. Mida andis Jehoova nii inimestele kui loomadele? (1. Moos. 1:30)

 3. Loe 1. Moosese 2:7—25.

  1. Mida tuli Aadamal teha, kui ta loomadele nimed pani? (1. Moos. 2:19)

  2. Kuidas aitab kirjakoht 1. Moosese 2:24 mõista meil Jehoova seisukohta seoses abielu, eraldi elama asumise ja lahutamisega? (Matt. 19:4—6, 9)

4. lugu

Miks nad kaotasid oma kodu

 1. Mis juhtus Aadama ja Eevaga, nagu on pildilt näha?

 2. Miks Jehoova neid karistas?

 3. Mida madu Eevale rääkis?

 4. Kes pani mao Eevaga rääkima?

 5. Miks jäid Aadam ja Eeva ilma oma paradiislikust kodust?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 2:16, 17 ja 3:1—13, 24.

  1. Kuidas andis mao küsimus Jehoovast vale ettekujutuse? (1. Moos. 3:1—5; 1. Joh. 5:3)

  2. Mis mõttes on Eeva meile hoiatavaks näiteks? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1. Joh. 2:16)

  3. Millest ilmneb, et Aadam ja Eeva ei tahtnud oma tegude eest vastutada? (1. Moos. 3:12, 13)

  4. Kuidas toetasid Jehoova ülemvõimu keerubid, kes asetati hommikupoole Eedeni rohuaeda valvama? (1. Moos. 3:24)

 2. Loe Ilmutuse 12:9.

  Kui edukalt on Saatan inimesi Jumala valitsuse vastu pööranud? (1. Joh. 5:19)

5. lugu

Algab raske elu

 1. Milliseks kujunes Aadama ja Eeva elu väljaspool Eedeni aeda?

 2. Mis pidi juhtuma Aadama ja Eevaga ning miks?

 3. Miks Aadama ja Eeva lapsed vanaks jäid ning surid?

 4. Milline oleks olnud Aadama ja Eeva ning nende laste elu, kui nad oleksid Jehoova sõna kuulanud?

 5. Millist valu põhjustas Eevale ta sõnakuulmatus?

 6. Mis olid Aadama ja Eeva kahe esimese poja nimed?

 7. Kes on pildil olevad teised lapsed?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 3:16—23 ja 4:1, 2.

  1. Kuidas mõjutas Aadama elu maapinna needmine? (1. Moos. 3:17—19; Rooml. 8:20, 22)

  2. Miks on kohane nimi, mille tähendus on „Elav”? (1. Moos. 3:20.)

  3. Kuidas näitas Jehoova hoolivust Aadama ja Eeva vastu isegi pärast nende patustamist? (1. Moos. 3:7, 21)

 2. Loe Ilmutuse 21:3, 4.

  Milliste „endiste asjade” kõrvaldamist sina ootad?

6. lugu

Hea poeg ja halb poeg

 1. Kelleks said Kain ja Aabel?

 2. Millise anni Kain ja Aabel Jehoovale toovad?

 3. Miks on Jehooval hea meel Aabeli anni üle ja miks ei rõõmusta Jehoova Kaini anni üle?

 4. Milline inimene on Kain ja kuidas püüab Jehoova teda parandada?

 5. Mida Kain teeb, kui ta on oma vennaga kahekesi põllul?

 6. Selgita, mis juhtus Kainiga pärast oma venna tapmist.

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 4:2—26.

  1. Kuidas kirjeldas Jehoova seda, millisesse ohtlikku olukorda Kain end oli seadnud? (1. Moos. 4:7)

  2. Kuidas paljastas Kain oma suhtumise? (1. Moos. 4:9)

  3. Kuidas suhtub Jehoova süütu vere valamisse? (1. Moos. 4:10; Jes. 26:21)

 2. Loe 1. Johannese 3:11, 12.

  1. Miks Kain vihastus ja kuidas on see meile hoiatuseks? (1. Moos. 4:4, 5; Õpet. 14:30; 28:22)

  2. Kuidas näitab Piibel, et isegi kui kõik meie pereliikmed on Jehoova vastu, on meil siiski võimalik laitmatuks jääda? (Laul 27:10; Matt. 10:21, 22)

 3. Loe Johannese 11:25.

  Millise kinnituse annab Jehoova seoses nendega, kes surevad õigluse pärast? (Joh. 5:24)

7. lugu

Julge mees

 1. Mis mõttes oli Eenok teistsugune mees?

 2. Miks inimesed Eenoki päevil nii palju kurja tegid?

 3. Milliseid kurje tegusid inimesed tegid? (Vaata pilti.)

 4. Miks pidi Eenok julge olema?

 5. Kui vanaks elasid inimesed üldiselt tol ajal, kuid kui vanaks elas Eenok?

 6. Mis juhtus pärast Eenoki surma?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 5:21—24, 27.

  1. Millised suhted olid Eenokil Jehoovaga? (1. Moos. 5:24)

  2. Kes on Piibli järgi vanim inimene, kes kunagi on elanud, ja kui vanaks ta elas? (1. Moos. 5:27)

 2. Loe 1. Moosese 6:5.

  Kui halvaks muutus olukord maa peal pärast Eenoki surma ja kuidas on see võrreldav meie päevadega? (2. Tim. 3:13)

 3. Loe Heebrealastele 11:5.

  Milline Eenoki omadus „oli Jumalale meelepärane” ja mis oli selle tulemus? (1. Moos. 5:22)

 4. Loe Juuda 14, 15.

  Kuidas saavad kristlased tänapäeval Eenoki julgust jäljendada, kui nad hoiatavad inimesi eelseisva Harmagedooni lahingu eest? (2. Tim. 4:2; Heebr. 13:6)

8. lugu

Hiiglased maa peal

 1. Mis juhtus, kui mõned Jumala inglid võtsid kuulda Saatanat?

 2. Miks loobusid mõned inglid oma tööst taevas ja tulid maa peale?

 3. Miks poleks inglid tohtinud maa peale tulla ja endile inimkehasid võtta?

 4. Mille poolest erinesid inglite lapsed teistest lastest?

 5. Mida tegid inglite lapsed, kui nad hiiglasteks kasvasid, nagu on pildilt näha?

 6. Milline hea mees elas maa peal pärast Eenokit ja miks ta Jumalale meeldis?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 6:1—8.

  Kuidas näitab kirjakoht 1. Moosese 6:6, et meie teod puudutavad Jehoova tundeid? (Laul 78:40, 41; Õpet. 27:11)

 2. Loe Juuda 6.

  Kuidas on Noa päevil elanud inglid, kes oma algset seisundit ei hoidnud, meile tänapäeval hoitavaks näiteks? (1. Kor. 3:5—9; 2. Peetr. 2:4, 9, 10)

9. lugu

Noa ehitab laeva

 1. Kui palju inimesi kuulus Noa perre ja mis olid Noa kolme poja nimed?

 2. Mida ebatavalist käskis Jumal Noal teha ja miks?

 3. Kuidas Noa kaasaegsed reageerisid sellele, kui ta rääkis neile, et hakkab laeva ehitama?

 4. Millise käsu andis Jumal Noale seoses loomadega?

 5. Mida pidid Noa ja tema pere tegema pärast seda, kui Jumal sulges laeva ukse?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 6:9—22.

  1. Mis tegi Noast silmapaistva tõelise Jumala kummardaja? (1. Moos. 6:9, 22)

  2. Milline on Jehoova suhtumine vägivalda ja kuidas peaks see mõjutama meie meelelahutuse valikut? (1. Moos. 6:11, 12; Laul 11:5)

  3. Kuidas me saame jäljendada Noad, kui meile antakse juhtnööre Jehoova organisatsiooni kaudu? (1. Moos. 6:22; 1. Joh. 5:3)

 2. Loe 1. Moosese 7:1—9.

  Kuidas julgustab meid tõsiasi, et ebatäiuslik mees Noa oli Jehoova silmis õige? (1. Moos. 7:1; Õpet. 10:16; Jes. 26:7)

10. lugu

Suur veeuputus

 1. Miks ei saanud keegi enam minna laeva, kui vihma sadama hakkas?

 2. Kui mitu päeva ja ööd lasi Jehoova vihmal sadada ning kui kõrgele tõusis vesi?

 3. Mis sai laevast, kui vesi kattis maa?

 4. Kas hiiglased jäid veeuputuses ellu ja mis sai nende isadest?

 5. Mis juhtus laevaga viie kuu pärast?

 6. Miks saatis Noa kaarna laevast välja?

 7. Kuidas Noa teadis, et vesi oli maa pealt alanenud?

 8. Mida ütles Jumal Noale ja ta perele pärast seda, kui nad olid laevas ühe aasta olnud?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 7:10—24.

  1. Kui täielikult elu maa pealt hävitati? (1. Moos. 7:23)

  2. Kui kaua aega kulus enne, kui uputuse veed hakkasid alanema? (1. Moos. 7:24)

 2. Loe 1. Moosese 8:1—17.

  Kuidas osutab kirjakoht 1. Moosese 8:17 sellele, et Jehoova esialgne eesmärk maaga ei olnud muutunud? (1. Moos. 1:22)

 3. Loe 1. Peetruse 3:19, 20.

  1. Milline kohtuotsus langetati mässumeelsetele inglitele, kui nad taevasse naasid? (Juuda 6)

  2. Kuidas näitab jutustus Noast ja tema perest, et võime kindlad olla Jehoova jõus vabastada oma rahvas? (2. Peetr. 2:9)

11. lugu

Esimene vikerkaar

 1. Mida Noa kõigepealt tegi, kui ta laevast välja tuli, nagu on pildilt näha?

 2. Millise käsu andis Jumal Noale ja tema perele pärast veeuputust?

 3. Millise lubaduse Jumal andis?

 4. Mida peaks meile meelde tuletama vikerkaar, kui me seda näeme?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 8:18—22.

  1. Kuidas me võime tänapäeval pakkuda Jehoovale midagi „meeldiva lõhnaga”? (1. Moos. 8:21; Heebr. 13:15, 16)

  2. Mida täheldas Jehoova inimese südameseisundi kohta ja mille suhtes me peame olema ettevaatlikud? (1. Moos. 8:21; Matt. 15:18, 19)

 2. Loe 1. Moosese 9:9—17.

  1. Millise lepingu tegi Jehoova maa elusolenditega? (1. Moos. 9:10, 11)

  2. Kui kaua vikerkaareleping on jõus? (1. Moos. 9:16)

12. lugu

Inimesed ehitavad suure torni

 1. Kes oli Nimrod ja kuidas Jumal temasse suhtus?

 2. Miks tegid inimesed telliskive, nagu on pildilt näha?

 3. Miks Jehoovale see ehitustöö ei meeldinud?

 4. Kuidas tegi Jumal torni ehitamisele lõpu?

 5. Kuidas seda linna kutsuti ja mida see nimi tähendab?

 6. Mis juhtus inimestega pärast seda, kui Jumal nende keele segas?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 10:1, 8—10.

  Milline mees Nimrod oli ja milliseks hoiatuseks on see meile? (Õpet. 3:31)

 2. Loe 1. Moosese 11:1—9.

  Miks inimesed seda torni ehitasid ja miks oli see määratud nurjumisele? (1. Moos. 11:4; Õpet. 16:18; Joh. 5:44)

13. lugu

Aabraham — Jumala sõber

 1. Millised inimesed elasid Uuri linnas?

 2. Kes on pildil olev mees, millal ta sündis ning kus ta elas?

 3. Mida käskis Jumal Aabrahamil teha?

 4. Miks nimetati Aabrahami Jumala sõbraks?

 5. Kes läksid Aabrahamiga Uurist kaasa?

 6. Mida ütles Jumal Aabrahamile, kui ta Kaananimaale jõudis?

 7. Millise tõotuse andis Jumal Aabrahamile, kui ta oli 99-aastane?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 11:27—32.

  1. Mismoodi olid Aabraham ja Lott omavahel sugulased? (1. Moos. 11:27)

  2. Kust me teame, et tegelik initsiatiiv kolimiseks tuli Aabrahamilt, kuigi Piibli jutustus ütleb, et Terah viis oma pere Kaananisse, ning miks Abraham seda tegi? (1. Moos. 11:31; Ap. t. 7:2—4)

 2. Loe 1. Moosese 12:1—7.

  Kuidas laiendas Jehoova Aabrahamiga tehtud lepingut pärast seda, kui Aabraham Kaananimaale jõudis? (1. Moos. 12:7)

 3. Loe 1. Moosese 17:1—8, 15—17.

  1. Milline nimi Aabramile anti, kui ta oli 99-aastane, ja miks? (1. Moos. 17:5)

  2. Milliseid tulevasi õnnistusi Jehoova Saarale tõotas? (1. Moos. 17:15, 16)

 4. Loe 1. Moosese 18:9—19.

  1. Milliseid isa kohustusi mainitakse kirjakohas 1. Moosese 18:19? (5. Moos. 6:6, 7; Efesl. 6:4)

  2. Milline juhtum Saaraga ilmestab seda, et meil pole võimalik Jehoova eest midagi varjata? (1. Moos. 18:12, 15; Laul 44:22)

14. lugu

Jumal paneb Aabrahami usu proovile

 1. Millise tõotuse andis Jumal Aabrahamile ja kuidas Jumal selle täitis?

 2. Kuidas Jumal Aabrahami usu proovile pani, nagu on pildilt näha?

 3. Mida Aabraham tegi, kuigi ta ei saanud aru Jumala käsust?

 4. Mis juhtus siis, kui Aabraham võttis välja noa, et oma poeg tappa?

 5. Kui suur oli Aabrahami usk Jumalasse?

 6. Kelle andis Jumal Aabrahamile ohverdamiseks ja kuidas?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 21:1—7.

  Miks lõikas Aabraham oma poja 8. päeval ümber? (1. Moos. 17:10—12; 21:4)

 2. Loe 1. Moosese 22:1—18.

  Kuidas allus Iisak oma isale Aabrahamile ja millist palju tähendusrikkamat tulevikusündmust see ette kujutas? (1. Moos. 22:7—9; 1. Kor. 5:7; Fil. 2:8—9)

15. lugu

Loti naine vaatas tagasi

 1. Miks Aabraham ja Lott lahku läksid?

 2. Miks otsustas Lott hakata Soodomas elama?

 3. Millised olid Soodoma elanikud?

 4. Mille eest kaks inglit Lotti hoiatasid?

 5. Miks muutus Loti naine soolasambaks?

 6. Mida me võime õppida sellest, mis juhtus Loti naisega?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 13:5—13.

  Mida me võime Aabrahamilt õppida selle kohta, kuidas lahendada omavahelisi probleeme? (1. Moos. 13:8, 9; Rooml. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 2. Loe 1. Moosese 18:20—33.

  Kuidas kinnitab meile see, mil moel Jehoova Aabrahamiga tegeles, et Jehoova ja Jeesus mõistavad õiglaselt kohut? (1. Moos. 18:25, 26; Matt. 25:31—33)

 3. Loe 1. Moosese 19:1—29.

  1. Mida see piiblijutustus näitab selle kohta, kuidas Jumal suhtub homoseksualismi? (1. Moos. 19:5, 13; 3. Moos. 20:13)

  2. Millistel erinevatel viisidel kuuletusid Lott ja Aabraham Jumala juhtimisele ning mida me võime sellest õppida? (1. Moos. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Loe Luuka 17:28—32.

  Kuidas suhtus Loti naine oma südames materiaalsetesse asjadesse ja kuidas on see meile hoiatuseks? (Luuka 12:15; 17:31, 32; Matt. 6:19—21, 25)

 5. Loe 2. Peetruse 2:6—8.

  Milline peaks Loti sarnaselt olema meie suhtumine ümbritsevasse jumalakartmatusse maailma? (Hes. 9:4; 1. Joh. 2:15—17)

16. lugu

Iisak saab hea naise

 1. Kes on pildil olevad naine ja mees?

 2. Mida tegi Aabraham, et saada oma pojale naine, ja miks ta nii tegutses?

 3. Kuidas vastati Aabrahami sulase palvele?

 4. Mida kostis Rebeka, kui talt küsiti, kas ta soovib Iisakiga abielluda?

 5. Mis tegi Iisaki jälle õnnelikuks?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 24:1—67.

  1. Milliseid häid omadusi ilmutas Rebeka, kui ta kaevu ääres Aabrahami sulasega kohtus? (1. Moos. 24:17—20; Õpet. 31:17, 31)

  2. Millise hea eeskuju annab tänapäeva kristlastele see, kuidas Aabraham Iisakile naist valis? (1. Moos. 24:37, 38; 1. Kor. 7:39; 2. Kor. 6:14)

  3. Miks meil tuleb Iisaki sarnaselt leida aega mõtisklemiseks? (1. Moos. 24:63; Laul 77:13; Fil. 4:8)

17. lugu

Erinevad kaksikud

 1. Kes olid Eesav ja Jaakob ning kuidas nad teineteisest erinesid?

 2. Kui vanad olid Eesav ja Jaakob, kui nende vanaisa Aabraham suri?

 3. Mida sellist tegi Eesav, mis tema ema ja isa väga kurvastas?

 4. Miks sai Eesav oma venna Jaakobi peale väga vihaseks?

 5. Millise juhtnööri andis Iisak oma pojale Jaakobile?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 25:5—11, 20—34.

  1. Mida ennustas Jehoova seoses Rebeka kahe pojaga? (1. Moos. 25:23)

  2. Kui erinevalt Jaakob ja Eesav esmasünniõigusesse suhtusid? (1. Moos. 25:31—34)

 2. Loe 1. Moosese 26:34, 35; 27:1—46 ja 28:1—5.

  1. Millest ilmnes, et Eesav ei hinnanud vaimseid asju? (1. Moos. 26:34, 35; 27:46)

  2. Mida käskis Iisak Jaakobil teha, et saada Jumala õnnistus? (1. Moos. 28:1—4)

 3. Loe Heebrealastele 12:16, 17.

  Mida tõendab jutustus Eesavist selle kohta, milliseks muutuvad inimesed, kes põlgavad pühi asju?

18. lugu

Jaakob läheb Haaranisse

 1. Kes on pildil olev noor naine ja mida Jaakob tema heaks tegi?

 2. Mida oli Jaakob valmis tegema, et Raaheliga abielluda?

 3. Mida Laaban tegi, kui kätte jõudis aeg, mil Jaakob pidi Raaheliga abielluma?

 4. Millega Jaakob nõustus, et saada Raahel oma naiseks?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 29:1—30.

  1. Millest ilmneb, et Jaakob käitus auväärselt ka siis, kui Laaban teda pettis, ning mida me võime sellest õppida? (1. Moos. 25:27; 29:26—28; Matt. 5:37)

  2. Kuidas on näha Jaakobi käitumisest, milline erinevus on armastusel ja sõgedal armumisel? (1. Moos. 29:18, 20, 30; Üleml. 8:6)

  3. Millised neli naist said Jaakobi perekonnaliikmeteks ja sünnitasid talle hiljem pojad? (1. Moos. 29:23, 24, 28, 29)

19. lugu

Jaakobil on suur pere

 1. Mis olid Jaakobi kuue poja nimed, kes talle tõi ilmale ta esimene naine Lea?

 2. Mis olid kahe poja nimed, kelle sünnitas Jaakobile Lea teenija Silpa?

 3. Mis olid kahe poja nimed, kelle sünnitas Jaakobile Raaheli teenija Billa?

 4. Mis olid kahe poja nimed, kelle Raahel sünnitas, ning mis juhtus pärast teise poja sündi?

 5. Kui mitu poega oli Jaakobil vastavalt pildile ja mis neist sai?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 29:32—35; 30:1—26 ja 35:16—19.

  Kuidas pandi vanal ajal elanud heebrea poistele sageli nimi, nagu ilmneb Jaakobi 12 poja puhul?

 2. Loe 1. Moosese 37:35.

  Kust me teame, et Jaakobil oli rohkem kui vaid üks tütar, kuigi Piiblis mainitakse vaid Diinat? (1. Moos. 37:34, 35)

20lugu

Diina satub hätta

 1. Miks Aabraham ja Iisak ei tahtnud, et nende lapsed abielluksid kaananlastega?

 2. Kas Jaakob kiitis heaks selle, et tema tütar Kaanani tütarlastega sõbrustas?

 3. Kes on pildil olev mees, kes Diinat vaatab, ja mida halba ta tegi?

 4. Mida Diina vennad Siimeon ja Leevi tegid, kui nad kuulsid, mis oli juhtunud?

 5. Kas Jaakob kiitis heaks selle, mida Siimeon ja Leevi tegid?

 6. Kuidas selle perekonna hädad algasid?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 34:1—31.

  1. Kas Diina suhtles Kaanani tütarlastega vaid ühe korra? Selgita. (1. Moos. 34:1, UM: „Diinal . . . oli kombeks käia vaatamas maa tütreid.”)

  2. Miks võib Diinat pidada osaliselt vastutavaks selle eest, et ta oma süütuse kaotas? (Gal. 6:7)

  3. Kuidas saavad noored tänapäeval näidata, et nad on võtnud südamesse Diina hoiatava näite? (Õpet. 13:20; 1. Kor. 15:33; 1. Joh. 5:19)

21. lugu

Vennad vihkavad Joosepit

 1. Miks olid Joosepi vennad tema peale kadedad ja mida nad tegid?

 2. Mida Joosepi vennad temaga teha tahavad, kuid mida Ruuben ütleb?

 3. Mis juhtub, kui saabuvad ismaeliidi kaupmehed?

 4. Mida Joosepi vennad teevad, veenmaks oma isa, et Joosep on surnud?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 37:1—35.

  1. Kuidas saavad kristlased jäljendada Joosepit, kui nad peavad andma teada väärtegudest koguduses? (1. Moos. 37:2; 3. Moos. 5:1; 1. Kor. 1:11)

  2. Miks Joosepi vennad ta reetsid? (1. Moos. 37:11, 18; Õpet. 27:4; Jak. 3:14—16)

  3. Mis on leinamise puhul normaalne, nagu on näha Jaakobi puhul? (1. Moos. 37:35)

22. lugu

Joosep pannakse vangi

 1. Kui vana on Joosep, kui ta Egiptusesse viiakse, ja mis seal juhtub?

 2. Miks Joosep vangi satub?

 3. Milline ülesanne Joosepile vanglas antakse?

 4. Mida Joosep vanglas vaarao joogikallajale ja pagarile selgitab?

 5. Mis juhtub, kui joogikallaja vanglast vabaneb?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 39:1—23.

  Mis sundis Joosepit Pootifari naise eest põgenema, kuigi tol ajal polnud kirjalikku Jumala seadust, mis oleks abielurikkumise hukka mõistnud? (1. Moos. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Loe 1. Moosese 40:1—23.

  1. Kirjelda lühidalt joogikallaja unenägu ja seda, millise selgituse Jehoova Joosepile selle kohta andis. (1. Moos. 40:9—13)

  2. Mida pagar unes nägi ja mida see tähendas? (1. Moos. 40:16—19)

  3. Kuidas on ustav ja mõistlik sulane tänapäeval Joosepi suhtumist jäljendanud? (1. Moos. 40:8; Laul 36:10; Joh. 17:17; Ap. t. 17:2, 3)

  4. Kuidas aitab kirjakoht 1. Moosese 40:20 mõista kristlaste suhtumist sünnipäevadesse? (Kog. 7:1; Mark. 6:21—28)

23. lugu

Vaarao unenägu

 1. Mis vaaraoga ühel ööl juhtub?

 2. Miks joogikallajal Joosep lõpuks meelde tuleb?

 3. Millised kaks unenägu vaaraol olid, nagu on pildilt näha?

 4. Millise selgituse annab Joosep unenägude kohta?

 5. Kuidas saab Joosepist vaarao järel tähtsaim mees Egiptuses?

 6. Miks tulevad Joosepi vennad Egiptusesse ja miks nad Joosepit ära ei tunne?

 7. Mis unenägu Joosepile meenub ja millest see aitab tal aru saada?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 41:1—57.

  1. Kuidas juhtis Joosep tähelepanu Jehoovale ja kuidas võivad tänapäeva kristlased tema eeskuju jäljendada? (1. Moos. 41:16, 25, 28; Matt. 5:16; 1. Peetr. 2:12)

  2. Kuidas Egiptuse külluseaastad ja sellele järgnenud nälja-aastad vastavad täpselt Jehoova nüüdisaegse rahva ja ristiusumaailma vaimsele seisundile? (1. Moos. 41:29, 30; Aamos 8:11, 12)

 2. Loe 1. Moosese 42:1—8 ja 50:20.

  Kas Jehoova kummardajad tohivad austusest ja lugupidamisest kellegi inimese positsiooni vastu tema ees kummardada, juhul kui see on tavaks nende maal? (1. Moos. 42:6)

24. lugu

Joosep paneb oma vennad proovile

 1. Miks süüdistab Joosep oma vendi maakuulamises?

 2. Miks lubab Jaakob oma noorimal pojal Benjaminil Egiptusesse minna?

 3. Kuidas satub Joosepi hõbekarikas Benjamini kotti?

 4. Mida pakub Juuda välja, et Benjamini vabastada?

 5. Kuidas on Joosepi vennad muutunud?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 42:9—38.

  Mida olulist tuletavad Joosepi sõnad kirjakohas 1. Moosese 42:18 meelde neile, kes tänapäeval kannavad Jehoova organisatsioonis vastutust? (Neh. 5:15; 2. Kor. 7:1, 2)

 2. Loe 1. Moosese 43:1—34.

  1. Millest ilmneb see, et Juuda oli oma vendade eesträäkija, kuigi Ruuben oli esmasündinu? (1. Moos. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1. Ajar. 5:2)

  2. Kuidas Joosep oma vennad tõenäoliselt proovile pani ja miks? (1. Moos. 43:33, 34)

 3. Loe 1. Moosese 44:1—34.

  1. Millist kavalat võtet kasutas Joosep, et varjata vendade eest oma tegelikku mina? (1. Moos. 44:5, 15; 3. Moos. 19:26)

  2. Millest ilmnes, et Joosepi vendade varasem kadeduse vaim oli nüüd kadunud? (1. Moos. 44:13, 33, 34)

25. lugu

Terve pere läheb Egiptusesse elama

 1. Mis juhtub, kui Joosep räägib oma vendadele, kes ta on?

 2. Mida Joosep oma vendadele sõbralikult selgitab?

 3. Mida ütleb vaarao, kui ta kuuleb Joosepi vendadest?

 4. Kui suur oli Jaakobi pere, kui nad Egiptusesse kolisid?

 5. Kuidas hakati Jaakobi peret kutsuma ja miks?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Moosese 45:1—28.

  Kuidas näitab piiblijutustus Joosepist, et Jehoova võib oma sulaste vastu suunatud halva heaks pöörata? (1. Moos. 45:5—8; Jes. 8:10; Fil. 1:12—14)

 2. Loe 1. Moosese 46:1—27.

  Millise kinnituse andis Jehoova Jaakobile, kui ta Egiptusesse rändas? (1. Moos. 46:1—4)

26. lugu

Hiiob on Jumalale ustav

 1. Kes on Hiiob?

 2. Mida üritas Saatan teha ja kas tal see õnnestus?

 3. Mida lubas Jehoova Saatanal teha ja miks?

 4. Miks ütles Hiiobi naine Hiiobile, et „nea Jumalat ja sure”? (Vaata pilti.)

 5. Kuidas õnnistas Jehoova Hiiobit, nagu on teiselt pildilt näha?

 6. Milliseid õnnistusi me kogeme, kui oleme Hiiobi sarnaselt Jehoovale ustavad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Iiob 1:1—22.

  Kuidas saavad kristlased tänapäeval Hiiobit jäljendada? (Iiob 1:1; Fil. 2:15; 2. Peetr. 3:14)

 2. Loe Iiob 2:1—13.

  Millisel erineval moel reageerisid Saatana tagakiusamisele Hiiob ja ta naine? (Iiob 2:9, 10; Õpet. 19:3; Miika 7:7; Mal. 3:14)

 3. Loe Iiob 42:10—17.

  1. Mille poolest sarnanevad Hiiobi ja Jeesuse tasud laitmatu elu eest? (Iiob 42:12; Fil. 2:9—11)

  2. Kuidas julgustavad meid õnnistused, mis said Hiiobile osaks Jumalale laitmatuks jäämise eest? (Iiob 42:10, 12; Heebr. 6:10; Jak. 1:2—4, 12; 5:11)

27. lugu

Egiptust valitseb kuri kuningas

 1. Kes on pildil olev piitsaga mees ja keda ta peksab?

 2. Mis sai iisraellastest pärast Joosepi surma?

 3. Miks egiptlased iisraellasi kartma hakkasid?

 4. Millise käsu andis vaarao naistele, kes abistasid iisraeli naisi sünnitamisel?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 1:6—22.

  1. Kuidas hakkas Jehoova täide viima tõotust, mille ta oli andnud Aabrahamile? (2. Moos. 1:7; 1. Moos. 12:2; Ap. t. 7:17)

  2. Kuidas näitasid heebrealaste ämmaemandad üles austust elu pühaduse vastu? (2. Moos. 1:17; 1. Moos. 9:6)

  3. Millise tasu said ämmaemandad oma ustavuse eest Jehoovale? (2. Moos. 1:20, 21; Õpet. 19:17)

  4. Kuidas püüdis Saatan nurjata Jehoova eesmärki seoses Aabrahami tõotatud Seemnega? (2. Moos. 1:22; Matt. 2:16)

28. lugu

Kuidas väike Mooses päästeti?

 1. Kes on pildil olev väike laps ja kelle sõrmest ta kinni hoiab?

 2. Mida tegi Moosese ema, et kaitsta teda tapmise eest?

 3. Kes on pildil olev väike tüdruk ja mida ta tegi?

 4. Millise idee pakkus välja Mirjam, kui vaarao tütar väikse lapse leidis?

 5. Mida printsess Moosese emale ütles?

Lisaküsimus:

 1. Loe 2. Moosese 2:1—10.

  Milline võimalus avanes Moosese emal poega imikueas õpetades ja kasvatades ning millise eeskuju annab see lapsevanematele tänapäeval? (2. Moos. 2:9, 10; 5. Moos. 6:6—9; Õpet. 22:6; Efesl. 6:4; 2. Tim. 3:15)

29. lugu

Miks Mooses põgenes

 1. Kus Mooses üles kasvas, kuid mida ta teadis oma vanemate kohta?

 2. Mida Mooses tegi, kui ta oli 40-aastane?

 3. Mida ütles Mooses iisraeli mehele, kes kakles, ja mida too kostis?

 4. Miks Mooses Egiptusest põgenes?

 5. Kuhu Mooses põgenes ja keda ta seal kohtas?

 6. Mida Mooses tegi nende 40 aasta jooksul pärast Egiptusest põgenemist?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 2:11—25.

  Kuidas oli Mooses lojaalne Jehoovale ja tema rahvale, kuigi ta oli aastaid omandanud egiptlaste tarkust? (2. Moos. 2:11, 12; Heebr. 11:24)

 2. Loe Apostlite teod 7:22—29.

  Mida me õpime sellest, et Mooses üritas oma jõuga vabastada iisraellased egiptlaste vangistusest? (Ap. t. 7:23—25; 1. Peetr. 5:6, 10)

30. lugu

Põlev põõsas

 1. Mis on pildil oleva mäe nimi?

 2. Kirjelda, mida ebatavalist nägi Mooses, kui ta lammastega mäele läks.

 3. Mida ütles hääl põlevast põõsast ja kelle hääl see oli?

 4. Mida vastas Mooses, kui Jumal ütles talle, et ta viib Jumala rahva Egiptusest välja?

 5. Mida käskis Jumal Moosesel rahvale öelda selle kohta, kes ta saatis?

 6. Kuidas võis Mooses tõestada, et Jumal saatis ta?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 3:1—22.

  Kuidas kinnitab Moosese kogemus, et isegi kui meile tundub, et oleme mõne teokraatliku ülesande täitmiseks ebapädevad, toetab meid Jehoova? (2. Moos. 3:11, 13; 2. Kor. 3:5, 6)

 2. Loe 2. Moosese 4:1—20.

  1. Kuidas muutus Moosese suhtumine Midjanis veedetud 40 aasta jooksul ning mida võivad sellest õppida need, kes taotlevad koguduses eesõigusi? (2. Moos. 2:11, 12; 4:10, 13; Miika 6:8; 1. Tim. 3:1, 6, 10)

  2. Milles me võime kindlad olla vastavalt Moosese kogemusele, isegi kui meile saab osaks distsiplineerimine Jehoova organisatsioonis? (2. Moos. 4:12—14; Laul 103:14; Heebr. 12:4—11)

31. lugu

Mooses ja Aaron vaarao ees

 1. Millist mõju avaldasid iisraellastele Moosese ja Aaroni imed?

 2. Mida Mooses ja Aaron vaaraole ütlesid ning mida too vastas?

 3. Mis juhtus, kui Aaron oma kepi maha viskas, nagu on pildilt näha?

 4. Millise õppetunni andis Jehoova vaaraole, ja kuidas vaarao sellele reageeris?

 5. Mis juhtus pärast 10. nuhtlust?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 4:27—31 ja 5:1—23.

  Mida mõtles vaarao sõnadega „Mina ei tunne Jehoovat”? (2. Moos. 5:2; 1. Saam. 2:12; Rooml. 1:21)

 2. Loe 2. Moosese 6:1—13, 26—30.

  1. Mis mõttes ei olnud Jehoova ennast Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile tuntuks teinud? (2. Moos. 3:13, 14; 6:3; 1. Moos. 12:8)

  2. Millise tunde tekitab meis teadmine, et Jehoova kasutas Moosest hoolimata sellest, et too tundis end ebapädevana täitma talle määratud ülesannet? (2. Moos. 6:12, 30; Luuka 21:13—15)

 3. Loe 2. Moosese 7:1—13.

  1. Kuidas saavad Jumala teenijad tänapäeval jäljendada Moosest ja Aaronit, kes andsid vaaraole julgelt teada Jehoova kohtuotsuse? (2. Moos. 7:2, 3, 6; Ap. t. 4:29—31)

  2. Kuidas näitas Jehoova oma üleolekut Egiptuse jumalatest? (2. Moos. 7:12; 1. Ajar. 29:12)

32. lugu

Kümme nuhtlust

 1. Kirjelda siintoodud piltide abil, millised olid kolm esimest nuhtlust, mis Jehoova Egiptuse peale tõi.

 2. Mille poolest erinesid kolm esimest nuhtlust ülejäänutest?

 3. Millised olid neljas, viies ja kuues nuhtlus?

 4. Kirjelda seitsmendat, kaheksandat ja üheksandat nuhtlust.

 5. Mida käskis Jehoova iisraellastel teha enne kümnendat nuhtlust?

 6. Milline oli kümnes nuhtlus, ja mis juhtus pärast seda?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 7:19—8:19.

  1. Mida olid Egiptuse võlurid sunnitud tunnustama pärast kolmandat nuhtlust, kuigi nad suutsid Jehoova kahte esimest imet korrata? (2. Moos. 8:14, 15; Matt. 12:24—28)

  2. Kuidas näitas Jehoova neljanda nuhtluse ajal, et tal on vägi kaitsta oma rahvast, ning kuidas peaks selle asjaolu teadmine mõjutama Jumala rahvast, kui nad seisavad silmitsi ennustatud „suure viletsusega”? (2. Moos. 8:18, 19; Ilm. 7:13, 14; 2. Ajar. 16:9)

 2. Loe 2. Moosese 8:20; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23—25 ja 10:13—15, 21—23.

  1. Millise kahe grupi vastu olid suunatud kümme nuhtlust ja kuidas mõjutab see tänapäeval meie suhtumist nendesse gruppidesse? (2. Moos. 8:6, 14, 15; 9:14)

  2. Kuidas aitab kirjakoht 2. Moosese 9:16 meil mõista, miks Jehoova on lubanud Saatanal siiamaani tegutseda? (Rooml. 9:21, 22)

 3. Loe 2. Moosese 12:21—32.

  Kuidas avas paasapüha paljudele ukse päästeks ja millele paasapüha osutas? (2. Moos. 12:21—23; Joh. 1:29; Rooml. 5:18, 19, 21; 1. Kor. 5:7)

33. lugu

Punasest merest läbiminek

 1. Kui palju iisraeli mehi ühes naiste ja lastega asus Egiptusest teele ning kes läksid koos nendega?

 2. Mida vaarao tundis pärast seda, kui ta oli lasknud iisraellastel minna, ning mida ta ette võttis?

 3. Mida Jehoova tegi, et egiptlased ei saaks tema rahvast rünnata?

 4. Mis juhtus, kui Mooses oma kepi Punase mere kohale sirutas, ja mida iisraellased tegid?

 5. Mis juhtus, kui egiptlased neile merre järele kihutasid?

 6. Kuidas näitasid iisraellased, et nad on õnnelikud ja tänulikud Jehoovale pääste eest?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 12:33—36.

  Kuidas kandis Jehoova hoolt selle eest, et tema rahvale tasuti kõigi Egiptuse orjuseaastate eest? (2. Moos. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Loe 2. Moosese 14:1—31.

  Kuidas peaksid Moosese sõnad kirjakohas 2. Moosese 14:13, 14 mõjutama tänapäeval Jehoova teenijaid, kui nad seisavad silmitsi eelseisva Harmagedooni lahinguga? (2. Ajar. 20:17; Laul 91:8)

 3. Loe 2. Moosese 15:1—8, 20, 21.

  1. Miks peaksid Jehoova teenijad talle laulma kiituslaule? (2. Moos. 15:1, 2; Laul 105:2, 3; Ilm. 15:3, 4)

  2. Millise eeskuju Jehoova kiitmises andis tänapäeva kristlikele naistele Mirjam koos teiste naistega Punase mere ääres? (2. Moos. 15:20, 21; Laul 68:12)

34. lugu

Uutmoodi toit

 1. Mida pildil olevad inimesed maast korjavad ja mis on selle nimi?

 2. Millised juhised annab Mooses rahvale seoses manna korjamisega?

 3. Mida käsib Jehoova oma rahval kuuendal päeval teha ja miks?

 4. Millise ime teeb Jehoova, kui manna seitsmendaks päevaks alles jäetakse?

 5. Kui kaua toidab Jehoova rahvast mannaga?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 16:1—36 ja 4. Moosese 11:7—9.

  1. Kuidas näitab kirjakoht 2. Moosese 16:8, et me peame austama neid, keda kristlikus koguduses teokraatlikult ametisse määratakse? (Heebr. 13:17)

  2. Mis tuletas iisraellastele kõrbes iga päev meelde seda, et nad sõltuvad Jehoovast? (2. Moos. 16:14—16, 35; 5. Moos. 8:2, 3)

  3. Millise sümboolse tähenduse omistas Jeesus mannale ja kuidas tuleb meile kasuks see taevast alla tulnud leib? (Joh. 6:31—35, 40)

 2. Loe Joosua 5:10—12.

  Kui palju aastaid sõid iisraellased mannat, kuidas see nad proovile pani ja kuidas on see lugu meile õpetlik? (2. Moos. 16:35; 4. Moos. 11:4—6; 1. Kor. 10:10, 11)

35. lugu

Jehoova annab oma seadused

 1. Kuhu jäävad iisraellased leeri kaks kuud pärast Egiptusest lahkumist?

 2. Mida soovib Jehoova, et rahvas teeks, ja kuidas iisraellased sellele vastavad?

 3. Miks andis Jehoova Moosesele kaks kivilauda?

 4. Milliseid seadusi Jehoova iisraellastele andis lisaks kümnele käsule?

 5. Millised kaks käsku on Jeesus Kristuse sõnul kõige suuremad?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 19:1—25; 20:1—21; 24:12—18 ja 31:18.

  Kuidas aitavad sõnad kirjakohas 2. Moosese 19:8 meil mõista, mida tähendab kristlik pühendumine? (Matt. 16:24; 1. Peetr. 4:1—3)

 2. Loe 5. Moosese 6:4—6; 3. Moosese 19:18 ja Matteuse 22:36—40.

  Kuidas saavad kristlased näidata oma armastust Jumala ja ligimese vastu? (Mark. 6:34; Ap. t. 4:20; Rooml. 15:2)

36. lugu

Kuldvasikas

 1. Mida teevad pildil olevad inimesed ja miks?

 2. Miks on Jehoova vihane ja kuidas toimib Mooses, kui ta näeb, mida rahvas teeb?

 3. Mida käsib Mooses mõningatel meestel teha?

 4. Mida me võime sellest loost õppida?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 32:1—35.

  1. Mida näitab see jutustus Jehoova suhtumise kohta sellesse, kui vale religioon segatakse puhta jumalakummardamisega? (2. Moos. 32:4—6, 10; 1. Kor. 10:7, 11)

  2. Mida peaksid kristlased silmas pidama meelelahutuse valikul, näiteks seoses laulmise ja tantsimisega? (2. Moos. 32:18, 19; Efesl. 5:15, 16; 1. Joh. 2:15—17)

  3. Kuidas andis Leevi suguharu hea eeskuju õigluse eest seismises? (2. Moos. 32:25—28; Laul 18:26)

37. lugu

Kummardamistelk

 1. Kuidas nimetatakse pildil olevat hoonet ja milleks seda kasutatakse?

 2. Miks käskis Jehoova Moosesel ehitada kergesti lahtivõetava telgi?

 3. Mis kast on telgi tagumise otsa väikeses ruumis ja mida seal sees hoitakse?

 4. Kelle valib Jehoova ülempreestriks ja mida ülempreester tegema peab?

 5. Millised kolm asja olid telgi suuremas ruumis?

 6. Millised kaks asja paiknevad kogudusetelgi õuel ja milleks neid kasutatakse?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Moosese 25:8—40; 26:1—37; 27:1—8 ja 28:1.

  Mida kujutasid „tunnistuslaeka peal” olevad keerubid? (2. Moos. 25:20, 22; 4. Moos. 7:89; 2. Kun. 19:15)

 2. Loe 2. Moosese 30:1—10, 17—21; 34:1, 2 ja Heebrealastele 9:1—5.

  1. Miks rõhutas Jehoova seda, et kogudusetelgis teenivad preestrid peavad olema füüsiliselt puhtad, ja kuidas peaks see meid tänapäeval mõjutama? (2. Moos. 30:18—21; 40:30, 31; Heebr. 10:22, 23a)

  2. Kuidas näitas apostel Paulus, et selleks ajaks, kui ta kirjutas oma kirja heebrea kristlastele, olid kogudusetelk ja seaduseleping iganenud? (Heebr. 9:1, 9; 10:1)

38. lugu

Kaksteist maakuulajat

 1. Mille poolest on pildil olev viinamarjakobar eriline ja kust see toodud on?

 2. Miks saadab Mooses 12 maakuulajat Kaananimaale?

 3. Mida kümme maakuulajat tagasi tulles Moosesele ütlevad?

 4. Kuidas näitavad kaks maakuulajat, et nad usaldavad Jehoovat, ja mis nende nimed on?

 5. Miks Jehoova vihane on ja mida ta Moosesele ütleb?

Lisaküsimused:

 1. Loe 4. Moosese 13:1—33.

  1. Kes valiti välja maad kuulama ja milline suurepärane võimalus neil avanes? (4. Moos. 13:2, 3, 18—20)

  2. Miks erines Joosua ja Kaalebi jutustus teiste maakuulajate omast ning mida see meile õpetab? (4. Moos. 13:28—30; Matt. 17:20; 2. Kor. 5:7)

 2. Loe 4. Moosese 14:1—38.

  1. Miks on ohtlik nuriseda Jehoova maapealsete esindajate vastu? (4. Moos. 14:2, 3, 27; Matt. 25:40, 45; 1. Kor. 10:10)

  2. Kuidas näitab kirjakoht 4. Moosese 14:24, et Jehoova tunneb huvi iga oma teenija vastu? (1. Kun. 19:18; Õpet. 15:3)

39. lugu

Aaroni kepp õitseb

 1. Kes mässavad Moosese ja Aaroni autoriteedi vastu ning mida nad Moosesele ütlevad?

 2. Mida käsib Mooses Korahil ja tema 250 poolehoidjal teha?

 3. Mida Mooses inimestele ütleb ja mis juhtub vahetult pärast seda, kui ta on rääkimise lõpetanud?

 4. Mis saab Korahist ja tema 250 poolehoidjast?

 5. Mida teeb Aaroni poeg Eleasar surnud meeste suitsutuspannidega ja miks ta seda teeb?

 6. Miks paneb Jehoova Aaroni kepi õitsema? (Vaata pilti.)

Lisaküsimused:

 1. Loe 4. Moosese 16:1—17:14.

  1. Mida Korah ja tema pooldajad teevad ning miks on see mäss Jehoova vastu? (4. Moos. 16:9, 10, 18; 3. Moos. 10:1, 2; Õpet. 11:2)

  2. Milline vale suhtumine tekkis Korahil ja 250 „koguduse vürstil”? (4. Moos. 16:1—3; Õpet. 15:33; Jes. 49:7)

 2. Loe 4. Moosese 17:16—26 ja 26:10.

  1. Millele viitas Aaroni õitsev kepp ja miks ütles Jehoova, et seda tuleb hoida seaduselaekas? (4. Moos. 17:20, 23, 25; Heebr. 9:4)

  2. Millise tähtsa õppetunni annab meile lugu Aaroni kepist? (4. Moos. 17:25; Ap. t. 20:28; Fil. 2:14; Heebr. 13:17)

40. lugu

Mooses lööb kaljut

 1. Kuidas hoolitseb Jehoova iisraellaste eest kõrbes?

 2. Mille üle iisraellased nurisevad Kaadesis leeris olles?

 3. Kuidas annab Jehoova rahvale ja nende loomadele vett?

 4. Kes on pildil olev mees, kes sõrmega enda poole osutab, ja miks ta nii teeb?

 5. Miks on Jehoova Moosese ja Aaroni peale vihane ja kuidas neid karistatakse?

 6. Mis juhtub Hoori mäe juures ja kes saab Iisraeli ülempreestriks?

Lisaküsimused:

 1. Loe 4. Moosese 20:1—13, 22—29 ja 5. Moosese 29:4.

  1. Mida me õpime sellest, kuidas Jehoova iisraellaste eest kõrbes hoolitses? (5. Moos. 29:4; Matt. 6:31; Heebr. 13:5; Jak. 1:17)

  2. Kuidas suhtus Jehoova sellesse, et Mooses ja Aaron ei pidanud teda Iisraeli ees pühaks? (4. Moos. 20:12; 1. Kor. 10:12; Ilm. 4:11)

  3. Mida me võime õppida sellest, kuidas Mooses Jehoova distsiplineerimise vastu võttis? (4. Moos. 12:3; 20:12, 27, 28; 5. Moos. 32:4; Heebr. 12:7—11)

41. lugu

Vaskmadu

 1. Mis on pildil oleva ridva külge põimunud ja miks käskis Jehoova Moosest selle sinna panna?

 2. Kuidas on inimesed tänamatud Jumalale kõige selle eest, mida ta nende heaks on teinud?

 3. Mida palub rahvas Moosesel teha, pärast seda kui Jehoova saadab mürkmaod neid karistama?

 4. Miks käsib Jehoova Moosesel teha vaskmao?

 5. Mida me sellest õppida võime?

Lisaküsimused:

 1. Loe 4. Moosese 21:4—9.

  1. Kuidas on meile hoiatuseks see, et iisraellased nurisesid Jehoova korralduste üle? (4. Moos. 21:5, 6; Rooml. 2:4)

  2. Kuidas kasutasid iisraellased vaskmadu hilisematel sajanditel ja mida kuningas Hiskija tegi? (4. Moos. 21:9; 2. Kun. 18:1—4)

 2. Loe Johannese 3:14, 15.

  Kuidas kujutas ridva otsas olev vaskmadu Jeesus Kristuse posti külge naelutamist? (Gal. 3:13; 1. Peetr. 2:24)

42. lugu

Eesel räägib

 1. Kes on Baalak ja miks ta Bileami enda juurde kutsub?

 2. Miks Bileami eesel tee peale pikali heidab?

 3. Mida kuuleb Bileam oma eeslit ütlemas?

 4. Mida ingel Bileamile ütleb?

 5. Mis juhtub, kui Bileam püüab Iisraeli needa?

Lisaküsimused:

 1. Loe 4. Moosese 21:21—35.

  Miks õnnestus Iisraelil võita emorlaste kuningat Siihonit ja Baasani kuningat Oogi? (4. Moos. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Loe 4. Moosese 22:1—40.

  Miks püüdis Bileam Iisraeli needa ja mida me sellest õppida võime? (4. Moos. 22:16, 17; Õpet. 6:16, 18; 2. Peetr. 2:15; Juuda 11)

 3. Loe 4. Moosese 23:1—30.

  Kuidas tegutses Bileam, kes rääkis, justkui ta oleks Jehoova kummardaja, vastupidiselt oma sõnadele? (4. Moos. 23:3, 11—14; 1. Saam. 15:22)

 4. Loe 4. Moosese 24:1—25.

  Kuidas tugevdab see Piibli jutustus meie usku sellesse, et Jehoova eesmärgid täituvad? (4. Moos. 24:10; Jes. 54:17)

43. lugu

Joosua saab juhiks

 1. Kes on need kaks meest, kes pildil Moosese kõrval seisavad?

 2. Mida ütleb Jehoova Joosuale?

 3. Miks ronib Mooses Nebo mäe tippu ja mida Jehoova talle ütleb?

 4. Kui vanalt Mooses sureb?

 5. Miks inimesed on kurvad, ent mis annab neile põhjust rõõmustamiseks?

Lisaküsimused:

 1. Loe 4. Moosese 27:12—23.

  Millise tähtsa ülesande andis Jehoova Joosuale ja kuidas hoolitseb Jehoova oma rahva eest tänapäeval? (4. Moos. 27:15—19; Ap. t. 20:28; Heebr. 13:7)

 2. Loe 5. Moosese 3:23—29.

  Miks ei lubanud Jehoova Moosesel ja Aaronil minna Tõotatud Maale ja mida me sellest õppida võime? (5. Moos. 3:25—27; 4. Moos. 20:12, 13)

 3. Loe 5. Moosese 31:1—8, 14—23.

  Kuidas näitavad Moosese viimased sõnad Iisraelile, et ta võttis alandlikult vastu Jehoova distsiplineerimise? (5. Moos. 31:6—8, 23)

 4. Loe 5. Moosese 32:45—52.

  Kuidas peaks Jumala Sõna meie elu mõjutama? (5. Moos. 32:47; 3. Moos. 18:5; Heebr. 4:12)

 5. Loe 5. Moosese 34:1—12.

  Mida näitab kirjakoht 5. Moosese 34:10 Moosese ja Jehoova vaheliste suhete kohta, kuigi Mooses ei näinud Jehoovat kunagi sõnasõnaliselt? (2. Moos. 33:11, 20; 4. Moos. 12:8)

44. lugu

Raahab peidab maakuulajaid

 1. Kus Raahab elab?

 2. Kes on pildil olevad kaks meest ja mida nad Jeerikos teevad?

 3. Mida käsib Jeeriko kuningas Raahabil teha ja mida too kostab?

 4. Kuidas aitab Raahab neid kahte meest ja mida ta vastutasuks palub?

 5. Millise tõotuse annavad need kaks maakuulajat Raahabile?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joosua 2:1—24.

  Kuidas täitus Jehoova tõotus, mis on kirja pandud 2. Moosese 23:28, kui iisraellased läksid Jeeriko vastu? (Joos. 2:9—11)

 2. Loe Heebrealastele 11:31.

  Kuidas on näha Raahabi käitumisest, kui oluline on usk? (Rooml. 1:17; Heebr. 10:39; Jak. 2:25)

45. lugu

Jordani jõest üleminek

 1. Millise ime teeb Jehoova, et iisraellased saaksid üle Jordani minna?

 2. Millist usutegu nõuab iisraellastelt Jordani jõe ületamine?

 3. Miks käsib Jehoova Joosual võtta jõesängist 12 kivi?

 4. Mis juhtub, niipea kui preestrid lähevad Jordanist üles?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joosua 3:1—17.

  1. Mida me peame vastavalt sellele jutustusele tegema, et Jehoova meid aitaks ja õnnistaks? (Joos. 3:13, 15; Õpet. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  2. Millisel ajal iisraellased Jordani jõge ületasid, et Tõotatud Maale jõuda, ja kuidas tõi see ülistust Jehoova nimele? (Joos. 3:15; 4:18; Laul 66:5—7)

 2. Loe Joosua 4:1—18.

  Mis eesmärgiga võeti Jordanist 12 kivi, mis asetati Gilgalisse? (Joos. 4:4—7, 19—24)

46. lugu

Jeeriko müürid

 1. Mida käsib Jehoova sõjameestel ja preestritel kuus päeva teha?

 2. Mida peavad mehed seitsmendal päeval tegema?

 3. Mis juhtub Jeeriko müüridega, nagu sa võid pildilt näha?

 4. Miks ripub ühest aknast välja punane nöör?

 5. Mida käsib Joosua sõjameestel linnarahvaga ja linnaga teha, kuid mis käsu annab ta seoses hõbeda, kulla, vase ja rauaga?

 6. Mida kästakse kahel maakuulajal teha?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joosua 6:1—25.

  1. Kuidas sarnaneb Jehoova tunnistajate kuulutustöö neil viimseil päevil sellega, kuidas iisraellased ümber Jeeriko seitsmendal päeval marssisid? (Joos. 6:15, 16; Jes. 60:22; Matt. 24:14; 1. Kor. 9:16)

  2. Kuidas täitus Joosua 6:26 toodud prohvetiennustus umbes 500 aastat hiljem ja mida see õpetab meile Jehoova sõna kohta? (1. Kun. 16:34; Jes. 55:11)

47. lugu

Varas Iisraelis

 1. Kes on pildil olev mees, kes matab Jeerikost võetud väärtuslikke asju, ning kes teda aitavad?

 2. Miks on Aakani ja tema perekonnaliikmete tegu väga tõsine?

 3. Mida Jehoova kostab Joosuale selle kohta, miks iisraellased Ai lahingus lüüa said?

 4. Mis juhtub Aakani ja tema perekonnaga, kui nad Joosua ette tuuakse?

 5. Mida olulist õpetab meile see, et Aakani üle mõisteti kohut?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joosua 7:1—26.

  1. Mida näitavad Joosua palved selle kohta, millised suhted olid tal oma Loojaga? (Joos. 7:7—9; Laul 119:145; 1. Joh. 5:14)

  2. Mida Aakaniga juhtunu näitab ja kuidas on see meile hoiatuseks? (Joos. 7:11, 14, 15; Õpet. 15:3; 1. Tim. 5:24; Heebr. 4:13)

 2. Loe Joosua 8:1—29.

  Milline kohustus lasub meil tänapäeval seoses kristliku kogudusega? (Joos. 7:13; 3. Moos. 5:1; Õpet. 28:13)

48. lugu

Targad gibeonlased

 1. Mille poolest erinevad gibeonlased teiste lähedalasuvate Kaanani linnade elanikest?

 2. Mida gibeonlased teevad, nagu on pildilt näha, ja miks nad nii toimivad?

 3. Millise tõotuse annavad Joosua ja teised Iisraeli juhid gibeonlastele ning mis saab ilmsiks kolme päeva pärast?

 4. Mis juhtub, kui teiste linnade kuningad kuulevad, et gibeonlased on Iisraeliga rahu sõlminud?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joosua 9:1—27.

  1. Millist Jehoova omadust rõhutab see, et ta jättis gibeonlased elama, kuigi ta oli iisraellastele andnud käsu ’hävitada kõik maa elanikud’ (Joos. 9:22, 24; Matt. 9:13; Ap. t. 10:34, 35; 2. Peetr. 3:9)

  2. Kuidas andis Joosua tänapäeva kristlastele head eeskuju sellega, et ta pidas kinni gibeonlastega sõlmitud lepingust? (Joos. 9:18, 19; Matt. 5:37; Efesl. 4:25)

 2. Loe Joosua 10:1—5.

  Kuidas jäljendab suur rahvahulk gibeonlasi ja mille märklauaks nad seeläbi saavad? (Joos. 10:4; Sak. 8:23; Matt. 25:35—40; Ilm. 12:17)

49. lugu

Päike püsib paigal

 1. Mida ütleb Joosua pildi peal ja miks ta seda ütleb?

 2. Kuidas aitab Jehoova Joosuat ja tema sõjamehi?

 3. Kui palju halbu kuningaid Joosua võidab ja kui pika aja jooksul?

 4. Miks Joosua Kaananimaa osadeks jagab?

 5. Kui vana on Joosua surres ja mis saab rahvast pärast tema surma?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joosua 10:6—15.

  Milles me võime kindlad olla, kui mõtleme, et Jehoova suutis Iisraeli heaks panna päikese ja kuu paigal püsima? (Joos. 10:8, 10, 12, 13; Laul 18:4; Õpet. 18:10)

 2. Loe Joosua 12:7—24.

  Kes võitis tegelikult Kaananimaa 31 kuningat ja miks on seda tänapäeval oluline meeles pidada? (Joos. 12:7; 24:11—13; 5. Moos. 31:8; Luuka 21:9, 25—28)

 3. Loe Joosua 14:1—5.

  Kuidas jagati maa Iisraeli 12 suguharu vahel ja millele osutab see seoses pärandiga, mis saab meile osaks paradiisis? (Joos. 14:2; Jes. 65:21; Hes. 47:21—23; 1. Kor. 14:33)

 4. Loe Kohtumõistjate 2:8—13.

  Kes hoiab meid tänapäeval ärataganemise eest, nagu Joosua tegi seda Iisraelis? (Kohtum. 2:8, 10, 11; Matt. 24:45—47; 2. Tess. 2:3—6; Tiit. 1:7—9; Ilm. 1:1; 2:1, 2)

50. lugu

Kaks vaprat naist

 1. Kes on kohtumõistjad? Maini mõnda kohtumõistjat nimepidi.

 2. Milline eesõigus on Debooral ja millised ülesanded tal on?

 3. Millise Jehoova sõnumi teeb Deboora teatavaks kohtumõistja Baarakile, kui iisraellasi ähvardas kuningas Jaabini ja tema väepealiku Siisera rünnak, ning kellele Deboora sõnade kohaselt langeb kogu au?

 4. Kuidas näitab Jael, et ta on vapper naine?

 5. Mis juhtub pärast kuningas Jaabini surma?

Lisaküsimused:

 1. Loe Kohtumõistjate 2:14—22.

  Kuidas tõmbasid iisraellased enda peale Jehoova viha ja mida me sellest õppida võime? (Kohtum. 2:20; Õpet. 3:1, 2; Hes. 18:21—23)

 2. Loe Kohtumõistjate 4:1—24.

  Mida võivad tänapäeva kristlikud naised õppida Debooralt ja Jaelilt usu ja julguse kohta? (Kohtum. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Õpet. 31:30; 1. Kor. 16:13)

 3. Loe Kohtumõistjate 5:1—31.

  Kuidas võib Baaraki ja Deboora võidulaulu kohaldada palveks seoses tulevase Harmagedooni sõjaga? (Kohtum. 5:3, 31; 1. Ajar. 16:8—10; Ilm. 7:9, 10; 16:16; 19:19—21)

51. lugu

Rutt ja Noomi

 1. Kuidas sattus Noomi Moabimaale?

 2. Kes on Rutt ja Orpa?

 3. Kuidas reageerivad Rutt ja Orpa, kui Noomi soovitab neil minna tagasi oma rahva juurde?

 4. Kes on Boas ning kuidas ta Rutti ja Noomit aitab?

 5. Mis on Boasele ja Rutile sündinud lapse nimi ning miks meil tuleks teda meeles pidada?

Lisaküsimused:

 1. Loe Rutt 1:1—17.

  1. Milliste kaunite sõnadega väljendas Rutt oma lojaalset armastust? (Rutt 1:16, 17)

  2. Kuidas iseloomustab Ruti suhtumine hästi tänapäeval „teiste lammaste” suhtumist maa peal olevatesse võitutesse? (Joh. 10:16; Sak. 8:23)

 2. Loe Rutt 2:1—23.

  Milles annab Rutt tänapäeva noortele naistele head eeskuju? (Rutt 2:17, 18; Õpet. 23:22; 31:15)

 3. Loe Rutt 3:5—13.

  1. Kuidas suhtus Boas sellesse, et Rutt oli valmis temaga abielluma mõne noorema mehe asemel?

  2. Mida õpetab Ruti suhtumine meile lojaalse armastuse kohta? (Rutt 3:10; 1. Kor. 13:4, 5)

 4. Loe Rutt 4:7—17.

  Kuidas saavad kristlikud mehed tänapäeval olla Boase sarnased? (Rutt 4:9, 10; 1. Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

52. lugu

Giideon ja tema 300 meest

 1. Kuidas on iisraellased sattunud suurtesse raskustesse ja mis on selle põhjuseks?

 2. Miks ütleb Jehoova Giideonile, et tema sõjaväes on liiga palju mehi?

 3. Kui palju mehi jääb alles pärast seda, kui Giideon käsib koju minna meestel, kes kardavad?

 4. Selgita pildi abil, kuidas Jehoova vähendab Giideoni sõjameeste arvu kõigest 300 meheni.

 5. Kuidas jaotab Giideon oma 300 meest ning kuidas Iisrael lahingu võidab?

Lisaküsimused:

 1. Loe Kohtumõistjate 6:36—40.

  1. Mida tegi Giideon, et teha kindlaks, mis on Jehoova tahe?

  2. Kuidas me saame tänapäeval teha kindlaks, mis on Jehoova tahe? (Õpet. 2:3—6; Matt. 7:7—11; 2. Tim. 3:16, 17)

 2. Loe Kohtumõistjate 7:1—25.

  1. Mida me saame õppida neilt 300 mehelt, kes jäid valvsaks erinevalt nendest, kes polnud tähelepanelikud? (Kohtum. 7:3, 6; Rooml. 13:11, 12; Efesl. 5:15—17)

  2. Kuidas me saame õppida suuremalt Giideonilt Jeesus Kristuselt, nii nagu 300 sõjameest vaatasid Giideoni ja õppisid temalt? (Kohtum. 7:17; Matt. 11:29, 30; 28:19, 20; 1. Peetr. 2:21)

  3. Kuidas aitab kirjakoht Kohtumõistjate 7:21 meil teenida hea meelega seal, kuhu Jehoova organisatsioon meid määrab? (1. Kor. 4:2; 12:14—18; Jak. 4:10)

 3. Loe Kohtumõistjate 8:1—3.

  Mida me võime õppida sellest, kuidas Giideon lahendas konflikti Efraimi meestega, kui meil tuleb mõne venna või õega lahendada isiksustevahelisi lahkarvamusi? (Õpet. 15:1; Matt. 5:23, 24; Luuka 9:48)

53. lugu

Jefta tõotus

 1. Kes on Jefta ja millisel ajal ta elas?

 2. Millise tõotuse annab Jefta Jehoovale?

 3. Miks muutub Jefta kurvaks, kui ta pärast võitu ammonlaste üle koju naaseb?

 4. Mida kostab Jefta tütar seepeale, kui ta saab teada, millise tõotuse ta isa on andnud?

 5. Miks armastab rahvas Jefta tütart?

Lisaküsimused:

 1. Loe Kohtumõistjate 10:6—18.

  Millist hoiatust seoses iisraellaste ustavusetusega Jehoovale me peaksime tähele panema? (Kohtum. 10:6, 15, 16; Rooml. 15:4; Ilm. 2:10)

 2. Loe Kohtumõistjate 11:1—11, 29—40.

  1. Kust me teame, et Jefta ei ohverdanud oma tütart sõnasõnaliselt „põletusohvriks”? (Kohtum. 11:31; 3. Moos. 16:24; 5. Moos. 18:10, 12)

  2. Mis mõttes andis Jefta oma tütre ohvriks?

  3. Mida me võime õppida sellest, kuidas Jefta suhtus Jehoovale antud tõotusesse? (Kohtum. 11:35, 39; Kog. 5:3, 4; Matt. 16:24)

  4. Kuidas annab Jefta tütar head eeskuju noortele kristlastele, kes püüdlevad täisajalise teenistuse poole? (Kohtum. 11:36; Matt. 6:33; Fil. 3:8)

54. lugu

Kõige tugevam mees

 1. Mis on kõige tugevama mehe nimi, kes kunagi on elanud, ning kust ta saab oma jõu?

 2. Mida teeb Simson kord ühe lõviga, nagu võib pildilt näha?

 3. Millisest saladusest räägib Simson pildi peal Deliilale ning kuidas viib see selleni, et vilistid ta vangi võtavad?

 4. Kuidas surmab Simson 3000 vilisti päeval, mil ta sureb?

Lisaküsimused:

 1. Loe Kohtumõistjate 13:1—14.

  Kuidas annavad Maanoah ja tema naine vanematele head eeskuju laste kasvatamises? (Kohtum. 13:8; Laul 127:3; Efesl. 6:4)

 2. Loe Kohtumõistjate 14:5—9 ja 15:9—16.

  1. Mida näitavad Jehoova püha vaimu tegutsemise kohta jutustused sellest, kuidas Simson tappis lõvi, rebis katki kaks uut köit, millega ta oli kinni seotud, ja lõi eesli lõualuuga maha 1000 meest?

  2. Kuidas püha vaim meid tänapäeval aitab? (Kohtum. 14:6; 15:14; Sak. 4:6; Ap. t. 4:31)

 3. Loe Kohtumõistjate 16:18—31.

  Kuidas halb seltskond Simsoni mõjutas ja milliseks hoiatuseks on see meile? (Kohtum. 16:18, 19; 1. Kor. 15:33)

55. lugu

Väike poiss teenib Jumalat

 1. Mis on pildil oleva väikse poisi nimi ja kes on need teised inimesed?

 2. Millise palve esitab Hanna ühel päeval, kui ta tuleb Jehoova kogudusetelgi juurde, ning kuidas Jehoova tema palvele vastab?

 3. Kui vanalt viiakse Saamuel teenima Jehoova telki ja mille tema ema talle igal aastal teeb?

 4. Mis on Eeli poegade nimed ja millised inimesed nad on?

 5. Kuidas Jehoova Saamueli kutsub ja mida Ta talle teada annab?

 6. Kelleks saab Saamuel suureks sirgudes ja mis juhtub, kui ta juba vana on?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 1:1—28.

  1. Millise hea eeskuju perekonnapeadele annab Elkana sellega, et ta on õige jumalakummardamise eestvedajaks? (1. Saam. 1:3, 21; Matt. 6:33; Fil. 1:10)

  2. Mida me võime õppida Hannalt selle kohta, kuidas tulla toime keerulise probleemiga? (1. Saam. 1:10, 11; Laul 55:23; Rooml. 12:12)

 2. Loe 1. Saamueli 2:11—36.

  Kuidas austas Eeli oma poegi rohkem kui Jehoovat ja milliseks hoiatuseks on see meile? (1. Saam. 2:22—24, 27, 29; 5. Moos. 21:18—21; Matt. 10:36, 37)

 3. Loe 1. Saamueli 4:16—18.

  Milline neljakordne hädasõnum tuleb lahinguväljalt ja kuidas see Eelile mõjub?

 4. Loe 1. Saamueli 8:4—9.

  Kuidas Iisrael Jehoovat rängalt solvas ja kuidas me saame tänapäeval tema Kuningriiki lojaalselt toetada? (1. Saam. 8:5, 7; Joh. 17:16; Jak. 4:4)

56. lugu

Saul — esimene Iisraeli kuningas

 1. Mida Saamuel pildi peal teeb ja miks ta seda teeb?

 2. Miks Saul Jehoovale meeldib ja milline isik ta on?

 3. Mis on Sauli esimese poja nimi ja mida ta poeg teeb?

 4. Miks Saul ise ohvri toob, selle asemel et oodata, kuni Saamuel seda teeb?

 5. Mida me võime õppida Sauli loost?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 9:15—21 ja 10:17—27.

  Kuidas aitas tagasihoidlikkus Saulil vältida tormakaid tegusid, kui mõned mehed temast lugupidamatult kõnelesid? (1. Saam. 9:21; 10:21, 22, 27; Õpet. 17:27)

 2. Loe 1. Saamueli 13:5—14.

  Millise patu sooritas Saul Gilgalis? (1. Saam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Loe 1. Saamueli 15:1—35.

  1. Kuidas patustas Saul rängalt seoses Amaleki kuninga Agagiga? (1. Saam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Kuidas püüdis Saul oma teguviisi õigustada ja oma süüd teiste kaela veeretada? (1. Saam. 15:24)

  3. Kuidas me peaksime suhtuma sellesse, kui meile antakse nõu? (1. Saam. 15:19—21; Laul 141:5; Õpet. 9:8, 9; 11:2)

57. lugu

Jumal valib välja Taaveti

 1. Kes on pildil olev poiss ja kust me teame, et ta on julge?

 2. Kus Taavet elab ning mis on tema isa ja vanaisa nimi?

 3. Miks käsib Jehoova Saamuelil minna Petlemma Iisai juurde?

 4. Mis juhtub, kui Iisai toob oma seitse poega Saamueli ette?

 5. Mida ütleb Jehoova Saamuelile, kui Taavet kohale tuuakse?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 17:34, 35.

  Kuidas näitavad need sündmused hästi seda, et Taavet on julge ja usaldab Jehoovat? (1. Saam. 17:37)

 2. Loe 1. Saamueli 16:1—14.

  1. Kuidas aitavad Jehoova sõnad kirjakohas 1. Saamueli 16:7 olla meil erapooletud ja hoiduda otsustamast inimese üle välimuse põhjal? (Ap. t. 10:34, 35; 1. Tim. 2:4)

  2. Kuidas ilmneb Sauli kogemusest see, et kui Jehoova võtab inimeselt ära püha vaimu, võib see tühi koht täituda halva vaimuga või sisemise sooviga kurja teha? (1. Saam. 16:14; Matt. 12:43—45; Gal. 5:16)

58. lugu

Taavet ja Koljat

 1. Millise väljakutse esitab Koljat Iisraeli sõjaväele?

 2. Kui suur on Koljat ja millise tasu on kuningas Saul lubanud anda mehele, kes Koljati tapab?

 3. Mida kostab Taavet Saulile, kui too ütleb, et Taavet ei saa Koljati vastu võidelda, kuna on alles laps?

 4. Kuidas ilmneb Taaveti vastusest Koljatile see, et ta loodab Jehoovale?

 5. Mida kasutab Taavet Koljati tapmiseks, nagu on pildilt näha, ning mis juhtub vilistidega pärast seda?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 17:1—54.

  1. Milles peitus Taaveti julgus ja kuidas me võime seda jäljendada? (1. Saam. 17:37, 45; Efesl. 6:10, 11)

  2. Miks peaksid kristlased meelt lahutades või mänge mängides vältima sellist võitlusvaimu nagu oli Koljatil? (1. Saam. 17:8; Gal. 5:26; 1. Tim. 4:8)

  3. Kuidas näitavad Taaveti sõnad, et ta on kindel Jumal toetuses? (1. Saam. 17:45—47; 2. Ajar. 20:15)

  4. Kuidas on sellest jutustusest näha, et see polnud lihtsalt kahe sõjaväe vaheline lahing, vaid tegelikult oli see väärjumalate ja tõelise Jumala Jehoova vaheline võitlus? (1. Saam. 17:43, 46, 47)

  5. Kuidas jäljendab võitute jääk Taaveti usaldust Jehoova vastu? (1. Saam. 17:37; Jer. 1:17—19; Ilm. 12:17)

59. lugu

Miks Taavet peab põgenema

 1. Miks on Saul Taaveti peale kade, ent kuidas Sauli poeg Joonatan Taavetisse suhtub?

 2. Mis juhtub ühel päeval, kui Taavet Saulile kannelt mängib?

 3. Mida peab Taavet Sauli sõnade kohaselt tegema, enne kui ta saab tema tütre Miikali endale naiseks, ja miks Saul sellise ülesande talle annab?

 4. Mis juhtub juba kolmandat korda, kui Taavet Sauli ees kannelt mängib, nagu on pildilt näha?

 5. Kuidas aitab Miikal päästa Taaveti elu ja mida on Taavet sunnitud tegema järgmise seitsme aasta jooksul?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 18:1—30.

  1. Kuidas kujutas Joonatani murdumatu armastus Taaveti vastu ettetähenduslikult seda armastust, mida „teised lambad” tunnevad „pisukese karjukese” vastu? (1. Saam. 18:1; Joh. 10:16; Luuka 12:32; Sak. 8:23)

  2. Kuidas näitab kirjakoht 1. Saamueli 18:4, et Joonatan allus täielikult valitud kuningale, kui pidada silmas tõsiasja, et tegelikult oleks tema pidanud saama pärast Sauli kuningaks?

  3. Kuidas ilmneb Sauli käitumisest, et kadedus võib viia ränga patuni, ja kuidas on see meile hoiatuseks? (1. Saam. 18:7—9, 25; Jak. 3:14—16)

 2. Loe 1. Saamueli 19:1—17.

  Kuidas seadis Joonatan oma elu ohtu, kui ta astus Sauli vastu? (1. Saam. 19:1, 4—6; Õpet. 16:4)

60. lugu

Abigail ja Taavet

 1. Mis on selle naise nimi, kes pildil Taavetile vastu tuleb, ja milline naine ta on?

 2. Kes on Naabal?

 3. Miks saadab Taavet mõned oma mehed Naabali juurde, et too neile ühe heateo teeks?

 4. Mida Naabal Taaveti meestele kostab ja kuidas Taavet sellele reageerib?

 5. Kuidas näitab Abigail oma tarkust?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 22:1—4.

  Millist head eeskuju annab Taaveti pere meile selles, kuidas me peaksime üksteist kristlikus vennaskonnas toetama? (Õpet. 17:17; 1. Tess. 5:14)

 2. Loe 1. Saamueli 25:1—43.

  1. Miks räägitakse Naabalist nii põlglikult? (1. Saam. 25:2—5, 10, 14, 21, 25)

  2. Mida võivad kristlikud naised tänapäeval õppida Abigaili käitumisest? (1. Saam. 25:32, 33; Õpet. 31:26; Efesl. 5:24)

  3. Millisest kahest halvast teost hoidus Taavet tänu Abigailile? (1. Saam. 25:31, 33; Rooml. 12:19; Efesl. 4:26)

  4. Mil moel aitab see, kuidas Taavet reageeris Abigaili sõnadele, meestel tänapäeval suhtuda naistesse samamoodi kui Jehoova? (Ap. t. 21:8, 9; Rooml. 2:11; 1. Peetr. 3:7)

61. lugu

Taavet saab kuningaks

 1. Mida Taavet ja Abisai teevad, kui Saul leeris magab?

 2. Millised küsimused Taavet Saulile esitab?

 3. Kuhu Taavet läheb pärast seda, kui ta Sauli juurest lahkub?

 4. Mis Taavetit väga kurvastab, mispeale ta kirjutab ühe ilusa laulu?

 5. Kui vanalt saab Taavet Hebronis kuningaks ja mis on mõnede tema poegade nimed?

 6. Kus Taavet hiljem kuningana valitseb?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Saamueli 26:1—25.

  1. Kuidas suhtus Taavet teokraatlikusse korda, nagu ilmneb tema sõnadest kirjakohas 1. Saamueli 26:11? (Laul 37:7; Rooml. 13:2)

  2. Kuidas aitavad Taaveti sõnad kirjakohas 1. Saamueli 26:23 säilitada meil õiget suhtumist sellesse, kui me püüame kellessegi armastusega suhtuda, kuid saame siis külma vastuvõtu osaliseks? (1. Kun. 8:32; Laul 18:21)

 2. Loe 2. Saamueli 1:26.

  Kuidas saavad kristlased tänapäeval arendada samasugust südamlikku armastust üksteise vastu, nagu valitses Taaveti ja Joonatani vahel? (1. Peetr. 4:8; Kol. 3:14; 1. Joh. 4:12)

 3. Loe 2. Saamueli 5:1—10.

  1. Kui kaua Taavet kuningana valitses ja millisteks ajaperioodideks tema valitsusaeg on jaotatud? (2. Saam. 5:4, 5)

  2. Mille arvele võib kanda Taaveti vägevuse ja kuidas on see meile meeldetuletuseks? (2. Saam. 5:10; 1. Saam. 16:13; 1. Kor. 1:31; Fil. 4:13)

62. lugu

Hädad Taaveti kojas

 1. Mis saab lõpuks Kaananimaast tänu Jehoova abile?

 2. Mis juhtub ühel õhtul, kui Taavet on oma palee katusel?

 3. Miks on Jehoova Taaveti peale väga vihane?

 4. Kelle saadab Jehoova Taaveti juurde tema patust teatama, nagu on pildilt näha, ja mis saab Taavetile selle mehe sõnade kohaselt osaks?

 5. Millised hädad Taavetit tabavad?

 6. Kes saab Iisraeli kuningaks pärast Taavetit?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Saamueli 11:1—27.

  1. Kuidas kaitseb meid see, et oleme hõivatud Jehoova teenimisega?

  2. Kuidas langes Taavet pattu ja milliseks hoiatuseks on see Jehoova teenijatele tänapäeval? (2. Saam. 11:2; Matt. 5:27—29; 1. Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 2. Loe 2. Saamueli 12:1—18.

  1. Mida võivad kogudusevanemad ja lapsevanemad õppida sellest, kuidas Naatan Taavetile nõu andis? (2. Saam. 12:1—4; Õpet. 12:18; Matt. 13:34)

  2. Miks halastas Jehoova Taavetile? (2. Saam. 12:13; Laul 32:5; 2. Kor. 7:9, 10)

63. lugu

Tark kuningas Saalomon

 1. Mida Jehoova Saalomoni käest küsib ja mida too vastab?

 2. Mida tõotab Jehoova Saalomonile anda, kuna talle meeldib Saalomoni vastus?

 3. Millise keerulise probleemiga tulevad kaks naist Saalomoni ette?

 4. Kuidas lahendab Saalomon selle probleemi, nagu on pildilt näha?

 5. Milline on Saalomoni valitsusaeg ja miks?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Kuningate 3:3—28.

  1. Mida võivad mehed, kellele tänapäeval on Jumala organisatsioonis usaldatud vastutus, õppida Saalomoni südamesttulevast palvest, mis on kirja pandud 1. Kuningate 3:7? (Laul 119:105; Õpet. 3:5, 6)

  2. Kuidas on Saalomoni palve suurepäraseks näiteks selle kohta, mida on kohane paluda? (1. Kun. 3:9, 11; Õpet. 30:8, 9; 1. Joh. 5:14)

  3. Milles me võime kindlad olla seoses Suurema Saalomoni Jeesus Kristuse tulevase valitsusega vastavalt sellele, kuidas Saalomon lahendas kahe naise vahelise tüli? (1. Kun. 3:28; Jes. 9:5, 6; 11:2—4)

 2. Loe 1. Kuningate 5:9—14.

  1. Kuidas vastas Jehoova Saalomoni palvele anda talle sõnakuulelik süda? (1. Kun. 5:9)

  2. Milline peaks olema meie suhtumine Jumala Sõna uurimisse, kui mõelda, milliseid pingutusi tegid inimesed selleks, et kuulda Saalomoni tarkust? (1. Kun. 5:9, 14; Joh. 17:3; 2. Tim. 3:16)

64. lugu

Saalomon ehitab templit

 1. Kui kaua Saalomon Jehoova templit ehitab ja miks see läheb nii kalliks maksma?

 2. Mitu peamist ruumi on templis ja mis tagumisse ruumi pannakse?

 3. Mida ütleb Saalomon oma palves, kui tempel valmis saab?

 4. Kuidas näitab Jehoova, et talle meeldib Saalomoni palve?

 5. Milleni Saalomoni naised ta viivad ja mis Saalomoniga juhtub?

 6. Miks on Jehoova Saalomoni peale vihane ja mida ta talle ütleb?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Ajaraamat 28:9, 10.

  Mille nimel tuleks meil iga päev pingutada vastavalt Taaveti sõnadele kirjakohas 1. Ajaraamat 28:9, 10? (Laul 19:15; Fil. 4:8, 9)

 2. Loe 2. Ajaraamat 6:12—21, 32—42.

  1. Milliste sõnadega näitas Saalomon, et Kõigekõrgemat ei mahuta mitte ükski inimese ehitatud koda? (2. Ajar. 6:18; Ap. t. 17:24, 25)

  2. Mida näitavad Jehoova kohta Saalomoni sõnad kirjakohas 2. Ajaraamat 6:32, 33? (Ap. t. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Loe 2. Ajaraamat 7:1—5.

  Iisraellasi ajendas Jehoovat kiitma see, kui nad nägid tema au. Kuidas peaks meid mõjutama mõtisklemine selle üle, kuidas Jehoova õnnistab oma rahvast? (2. Ajar. 7:3; Laul 22:23; 34:2; 96:2)

 4. Loe 1. Kuningate 11:9—13.

  Kuidas näitab Saalomoni elu seda, kui oluline on lõpuni ustavaks jääda? (1. Kun. 11:4, 9; Matt. 10:22; Ilm. 2:10)

65. lugu

Kuningriik jaguneb

 1. Kes on need kaks meest pildil?

 2. Mida teeb Ahija oma kuuega ja mida see tähendab?

 3. Mida püüab Saalomon Jerobeamile teha?

 4. Miks tõstab rahvas Jerobeami kuningaks 10 suguvõsa üle?

 5. Miks teeb Jerobeam kaks kuldvasikat ja mis saab maast peagi pärast seda?

 6. Mis juhtub kahest suguharust koosneva kuningriigiga ja Jeruusalemmas asuva Jehoova templiga?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Kuningate 11:26—43.

  Milline inimene oli Jerobeam ja mida Jehoova talle tõotas, kui ta peab kinni Jumala käskudest? (1. Kun. 11:28, 38)

 2. Loe 1. Kuningate 12:1—33.

  1. Milliseks hoiatuseks on Rehabeami vale käitumine lapsevanematele ja kogudusevanematele selle kohta, kuidas võimu ei tohiks tarvitada? (1. Kun. 12:13; Kog. 7:7; 1. Peetr. 5:2, 3)

  2. Kelle poole peaksid noored tänapäeval pöörduma usaldusväärse juhatuse saamiseks, kui nad langetavad elus tähtsaid otsuseid? (1. Kun. 12:6, 7; Õpet. 1:8, 9; 2. Tim. 3:16, 17; Heebr. 13:7)

  3. Miks rajas Jerobeam kaks kohta, kus vasikat kummardada, ning kuidas ilmneb sellest, et tal polnud üldsegi usku Jehoovasse? (1. Kun. 11:37; 12:26—28)

  4. Kes oli kümnest suguharust koosneva kuningriigi puhta jumalakummardamise vastase mässu eestvedajaks? (1. Kun. 12:32, 33)

66. lugu

Kuri kuninganna Iisebel

 1. Kes on Iisebel?

 2. Miks on kuningas Ahab ühel päeval kurb?

 3. Mida Iisebel teeb, et saada Naaboti viinamägi oma mehe Ahabi valdusesse?

 4. Kelle saadab Jehoova Iisebeli karistama?

 5. Mis juhtub, kui Jehu saabub Iisebeli paleesse, nagu on pildilt näha?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Kuningate 16:29—33 ja 18:3, 4.

  Kui halb olukord valitseb Iisraelis kuningas Ahabi ajal? (1. Kun. 16:33)

 2. Loe 1. Kuningate 21:1—16.

  1. Kuidas näitas Naabot, et ta on julge ja usaldab Jehoovat? (1. Kun. 21:1—3; 3. Moos. 25:23—28)

  2. Mida me võime Ahabi kogemusest õppida selle kohta, kuidas pettumusest üle saada? (1. Kun. 21:4; Rooml. 5:3—5)

 3. Loe 2. Kuningate 9:30—37.

  Mida me võime õppida Jehu innukusest Jehoova tahte täitmisel? (2. Kun. 9:4—10; 2. Kor. 9:1, 2; 2. Tim. 4:2)

67. lugu

Joosafat loodab Jehoovale

 1. Kes on Joosafat ja millisel ajaperioodil ta elab?

 2. Miks iisraellased kardavad ja mida paljud neist teevad?

 3. Mida Jehoova Joosafati palvele vastab?

 4. Mida teeb Jehoova enne lahingut?

 5. Mida me võime Joosafatilt õppida?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Ajaraamat 20:1—30.

  1. Kuidas näitas Joosafat, mida ustavad Jumala teenijad peaksid tegema, kui neid ähvardab mingi hädaoht? (2. Ajar. 20:12; Laul 25:15; 62:2)

  2. Kuna Jehoova on oma rahvaga suheldes kasutanud alati mingit suhtluskanalit, siis mil moel suhtleb Jehoova tänapäeval oma rahvaga? (2. Ajar. 20:14, 15; Matt. 24:45—47; Joh. 15:15)

  3. Mille poolest sarnaneb meie olukord Joosafati omaga, kui Jumal alustab „kõigeväelise Jumala suure päeva” sõda? (2. Ajar. 20:15, 17; 32:8; Ilm. 16:14, 16)

  4. Kuidas toetavad pioneerid ja misjonärid ülemaailmset kuulutustegevust, jäljendades nii leviitide eeskuju? (2. Ajar. 20:19, 21; Rooml. 10:13—15; 2. Tim. 4:2)

68. lugu

Kaks poissi ärkavad jälle ellu

 1. Kes on need kolm inimest pildi peal ja mis juhtub väikese poisiga?

 2. Millise palve esitab Eelija seoses selle poisiga ja mis juhtub pärast seda?

 3. Mis on Eelija abilise nimi?

 4. Miks kutsutakse Eliisa suunemlanna koju?

 5. Mida Eliisa teeb ja mis juhtub surnud lapsega?

 6. Milline võime on Jehooval, nagu see Eelija ja Eliisa puhul ilmsiks sai?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Kuningate 17:8—24.

  1. Kuidas pandi Eelija sõnakuulelikkus ja usk proovile? (1. Kun. 17:9; 19:1—4, 10)

  2. Mille poolest oli Sarepta lesknaise usk silmapaistev? (1. Kun. 17:12—16; Luuka 4:25, 26)

  3. Kuidas kinnitab Sarepta lesknaise kogemus Jeesuse sõnade tõesust tekstis Matteuse 10:41, 42? (1. Kun. 17:10—12, 17, 23, 24)

 2. Loe 2. Kuningate 4:8—37.

  1. Mida me võime õppida suunemlanna külalislahkusest? (2. Kun. 4:8; Luuka 6:38; Rooml. 12:13; 1. Joh. 3:17)

  2. Kuidas me saame tänapäeval teha head Jumala teenijatele? (Ap. t. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Heebr. 6:10)

69. lugu

Tüdruk aitab vägevat meest

 1. Mida räägib see väike tüdruk pildi peal sellele naisele?

 2. Kes on pildil olev naine ja mida see väike tüdruk tema majas teeb?

 3. Mida käsib Eliisa oma sulasel Naamanile öelda ja miks Naaman vihastub?

 4. Mis juhtub, kui Naaman oma sulast kuulda võtab?

 5. Miks keeldub Eliisa Naamani kingist, kuid mida Geehasi teeb?

 6. Mis juhtub Geehasiga ja mida me sellest õppida võime?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Kuningate 5:1—27.

  1. Kuidas võib selle väikese Iisraeli tüdruku eeskuju noori tänapäeval julgustada? (2. Kun. 5:3; Laul 8:3; 148:12, 13)

  2. Miks tasub meil mõelda Naamani peale, kui meile Pühakirja alusel nõu antakse? (2. Kun. 5:15; Heebr. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  3. Mida me võime õppida sellest, kui erinevalt käitusid Eliisa ja Geehasi? (2. Kun. 5:9, 10, 14—16, 20; Matt. 10:8; Ap. t. 5:1—5; 2. Kor. 2:17)

70. lugu

Joona ja suur kala

 1. Kes on Joona ja mida käsib Jehoova tal teha?

 2. Mida Joona teeb, kuna ta ei taha minna sinna, kuhu Jehoova käsib?

 3. Mida käsib Joona meremeestel teha, et torm vaibuks?

 4. Mis juhtub, kui Joona vette vajub, nagu on pildilt näha?

 5. Kui kaua on Joona suure kala kõhus ja mida ta seal teeb?

 6. Kuhu Joona läheb pärast seda, kui ta suure kala seest välja saab, ja mida me sellest õpime?

Lisaküsimused:

 1. Loe Joona 1:1—2:1.

  Mida Joona ilmselt tundis, kui Jehoova tegi talle ülesandeks niinivelastele kuulutada? (Joona 1:2, 3; Õpet. 3:7; Kog. 8:12)

 2. Loe Joona 2:2, 3, 11.

  Kuidas näitab jutustus Joonast, et Jehoova vastab kindlasti meie palvetele? (Laul 22:25; 34:7; 1. Joh. 5:14)

 3. Loe Joona 3:1—10.

  1. Kuidas julgustab meid tõsiasi, et Jehoova kasutas ka edaspidi Joonat, kuigi ta ei asunud kohe täitma talle antud ülesannet? (Laul 103:14; 1. Peetr. 5:10)

  2. Mida õpetab Joona kogemus niinivelastega selle kohta, kuidas me peaksime suhtuma oma territooriumi inimestesse? (Joona 3:6—9; Kog. 11:6; Ap. t. 13:48)

71. lugu

Jumal tõotab paradiisi

 1. Kes oli Jesaja, millal ta elas ja mida Jehoova talle näitas?

 2. Mida tähendab heebreakeelne sõna „paradiis” ja mida see sulle meelde tuletab?

 3. Mida käskis Jehoova Jesajal kirjutada uuest paradiisist?

 4. Miks kaotasid Aadam ja Eeva oma ilusa kodu?

 5. Mida lubab Jehoova anda neile, kes teda armastavad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Jesaja 11:6—9.

  1. Kuidas kirjeldatakse Jumala Sõnas seda rahu, mis uues maailmas valitseb loomade ja inimeste vahel? (Laul 148:10, 13; Jes. 65:25; Hes. 34:25)

  2. Kuidas täituvad Jesaja sõnad vaimses mõttes Jumala rahva hulgas tänapäeval? (Rooml. 12:2; Efesl. 4:23, 24)

  3. Kellele kuulub au selle eest, et inimesed muudavad oma isiksust praegu ja ka tulevikus? (Jes. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 2. Loe Ilmutuse 21:3, 4.

  1. Kuidas näitab Pühakiri, et Jumal ei ela inimeste juures maa peal mitte sõnasõnaliselt, vaid piltlikus mõttes? (3. Moos. 26:11, 12; 2. Ajar. 6:18; Jes. 66:1; Ilm. 21:2, 3, 22—24)

  2. Millised pisarad ja valu kõrvaldatakse? (Luuka 8:49—52; Rooml. 8:21, 22; Ilm. 21:4)

72. lugu

Jumal aitab kuningas Hiskijat

 1. Kes on pildil olev mees ja miks on ta suures hädas?

 2. Millised kirjad on Hiskija Jumala ette pannud ja mida Hiskija palub?

 3. Milline kuningas on Hiskija ja millise sõnumi saadab Jehoova talle prohvet Jesaja kaudu?

 4. Mida Jehoova ingel assüürlastega teeb, nagu on pildilt näha?

 5. Mis juhtub pärast Hiskija surma, kuigi mõnda aega on kahest suguharust koosnevas kuningriigis valitsenud rahu?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Kuningate 18:1—36.

  1. Kuidas püüdis üks assüürlaste kõrge ametnik nõrgestada iisraellaste usku? (2. Kun. 18:19, 21; 2. Moos. 5:2; Laul 64:4)

  2. Kuidas jäljendavad Jehoova tunnistajad Hiskijat, kui nad puutuvad kokku vastupanijatega? (2. Kun. 18:36; Laul 39:2; Õpet. 26:4; 2. Tim. 2:24)

 2. Loe 2. Kuningate 19:1—37.

  1. Kuidas jäljendab Jehoova rahvas tänapäeval raskustesse sattudes Hiskijat? (2. Kun. 19:1, 2; Õpet. 3:5, 6; Heebr. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  2. Milline kolmekordne kaotus sai osaks kuningas Sanheribile ja keda ta piltlikult kujutas? (2. Kun. 19:32, 35, 37; Ilm. 20:2, 3)

 3. Loe 2. Kuningate 21:1—6, 16.

  Miks võib öelda, et Manasse oli üks kurjemaid kuningaid, kes kunagi Jeruusalemmas võimul oli? (2. Ajar. 33:4—6, 9)

73. lugu

Iisraeli viimane hea kuningas

 1. Kui vanalt saab Joosija kuningaks ja mida hakkab ta tegema, kui ta on valitsenud seitse aastat?

 2. Mida teeb Joosija esimesel pildil?

 3. Mille ülempreester leiab, kui mehed templit parandavad?

 4. Miks Joosija oma riided lõhki käristab?

 5. Millise sõnumi Jehoovalt annab naisprohvet Hulda Joosijale?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Ajaraamat 34:1—28.

  1. Millist eeskuju annab Joosija neile, kellel on olnud raske lapsepõlv? (2. Ajar. 33:21—25; 34:1, 2; Laul 27:10)

  2. Mida olulist tegi Joosija oma valitsuse 8., 12. ja 18. aastal, et edendada õiget jumalateenimisviisi? (2. Ajar. 34:3, 8)

  3. Mida me võime kuningas Joosijalt ja ülempreester Hilkijalt õppida selle kohta, kuidas meie kummardamispaikasid korras hoida? (2. Ajar. 34:9—13; Õpet. 11:14; 1. Kor. 10:31)

74. lugu

Mees, kes ei karda

 1. Kes on pildil olev noor mees?

 2. Kuidas suhtub Jeremija sellesse, kui ta prohvetiks saab, ent mida Jehoova talle ütleb?

 3. Millist sõnumit Jeremija rahvale teada annab?

 4. Kuidas püüavad preestrid Jeremijat takistada, ent kuidas ta näitab, et ta ei karda neid?

 5. Mis juhtub, kui iisraellased ei pöördu oma kurjadelt teedelt?

Lisaküsimused:

 1. Loe Jeremija 1:1—8.

  1. Mis teeb inimese kõlblikuks osalema Jehoova teenistuses, nagu on näha Jeremija kogemusest? (2. Kor. 3:5, 6)

  2. Kuidas julgustab Jeremija kogemus kristlikke noori tänapäeval? (Kog. 12:1; 1. Tim. 4:12)

 2. Loe Jeremija 10:1—5.

  Millise mõjusa näite abil osutab Jeremija, kui asjatu on loota ebajumalate peale? (Jer. 10:5; Jes. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Loe Jeremija 26:1—16.

  1. Kuidas on võitud jääk tänapäeval hoiatussõnumit teada andes järginud Jehoova käsku Jeremijale, et ta ei ’jätaks rääkimata sõnagi’? (Jer. 26:2; 5. Moos. 4:2; Ap. t. 20:27)

  2. Millise hea eeskuju Jeremija annab Jehoova tunnistajatele tänapäeval hea sõnumi kuulutamises? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2. Tim. 4:1—5)

 4. Loe 2. Kuningate 24:1—17.

  Millised kurvad tagajärjed olid Juuda ustavusetusel? (2. Kun. 24:2—4, 14)

75. lugu

Neli noormeest Babülonis

 1. Kes on pildil olevad neli noormeest ja miks nad Babülonis on?

 2. Milline plaan on Nebukadnetsaril nende nelja noormehega ja millise käsu annab ta oma teenritele?

 3. Millise palve esitab Taaniel enda ja oma kolme sõbra eest seoses toidu ja joogiga?

 4. Millised näevad Taaniel ja tema kolm sõpra välja võrreldes teiste noormeestega, pärast seda kui nad on kümme päeva taimetoitu söönud?

 5. Kuidas satuvad Taaniel ja tema kolm sõpra kuningapaleesse ja mille poolest nad on kümme korda üle preestritest ja tarkadest meestest?

Lisaküsimused:

 1. Loe Taaniel 1:1—21.

  1. Milliseid pingutusi tuleb teha, kui soovime seista vastu ahvatlustele ja saada üle nõrkustest? (Taan. 1:8; 1. Moos. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2. Kuidas võidakse noori tänapäeval ahvatleda või avaldada neile survet lubada endale midagi, mis on mõnede jaoks justkui „kuninga roog” ehk maiuspala? (Taan. 1:8; Õpet. 20:1; 2. Kor. 6:17—7:1)

  3. Mida aitab meil mõista Piibli jutustus neljast heebrea noormehest ilmaliku tarkuse kohta? (Taan. 1:20; Jes. 54:13; 1. Kor. 3:18—20)

76. lugu

Jeruusalemm hävitatakse

 1. Mis juhtub Jeruusalemma ja iisraellastega, nagu on pildilt näha?

 2. Kes on Hesekiel ja mida kohutavat Jehoova talle näitab?

 3. Mida Jehoova tõotab, kuna iisraellased ei austa teda?

 4. Mida kuningas Nebukadnetsar teeb, kui iisraellased tema vastu mässavad?

 5. Miks laseb Jehoova sellel hirmsal hävitusel iisraellasi tabada?

 6. Miks jääb Iisraelimaa täiesti inimtühjaks ja kui kaua selline olukord kestab?

Lisaküsimused:

 1. Loe 2. Kuningate 25:1—26.

  1. Kes oli Sidkija, mis temaga juhtus ja kuidas viis see täide Piibli ennustuse? (2. Kun. 25:5—7; Hes. 12:13—15)

  2. Keda peab Jehoova vastutavaks kõigi Iisraeli ustavusetute tegude eest? (2. Kun. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2. Ajar. 36:14, 17)

 2. Loe Hesekiel 8:1—18.

  Kuidas on ristiusumaailm jäljendanud ärataganenud iisraellastest päikesekummardajaid? (Hes. 8:16; Jes. 5:20, 21; Joh. 3:19—21; 2. Tim. 4:3)

77. lugu

Nemad ei kummardanud kuju ette

 1. Millise käsu andis Babüloni kuningas Nebukadnetsar rahvale?

 2. Miks Taanieli kolm sõpra kuldkuju ees ei kummarda?

 3. Kuidas näitavad kolm heebrealast, et nad loodavad Jehoovale, kui Nebukadnetsar annab neile veel ühe võimaluse kuju ees kummardada?

 4. Mida laseb Nebukadnetsar oma meestel teha Sadraki, Meesaki ja Abednegoga?

 5. Mida Nebukadnetsar näeb, kui ta ahju vaatab?

 6. Miks kiidab kuningas Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumalat ning millise eeskuju nad meile annavad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Taanieli 3:1—30.

  1. Milline hoiak peaks kõigil Jumala teenijatel kolme noore heebrealase sarnaselt olema, kui nende laitmatus pannakse proovile? (Taan. 3:17, 18; Matt. 10:28; Rooml. 14:7, 8)

  2. Millise tähtsa õppetunni andis Jehoova Jumal Nebukadnetsarile? (Taan. 3:28, 29; 4:31, 32)

78. lugu

Käsi kirjutab seinale

 1. Mis juhtub, kui Babüloni kuningas peab suurt pidu ning kasutab karikaid ja vaagnaid, mis on toodud Jehoova templist Jeruusalemmast?

 2. Mida ütleb Belsassar oma tarkadele meestele, kuid mida nad ei suuda teha?

 3. Mida käsib kuninganna ema kuningal teha?

 4. Miks saatis Jumal käe seinale kirjutama, nagu tuleb välja Taanieli selgitusest kuningale?

 5. Kuidas selgitab Taaniel seinale kirjutatud sõnade tähendust?

 6. Mis juhtub sel ajal, kui Taaniel veel kõneleb?

Lisaküsimused:

 1. Loe Taanieli 5:1—30; 6:1.

  1. Milline erinevus on jumalakartusel ja sellel kartusel, mida Belsassar tundis, kui ta nägi kätt seinale kirjutamas? (Taan. 5:6, 7; Laul 19:10; Rooml. 8:35—39)

  2. Kuidas ilmnes Taanieli suur julgus, kui ta rääkis Belsassari ja tema ülikutega? (Taan. 5:17, 18, 22, 26—28; Ap. t. 4:29)

  3. Kuidas tõstab Taaniel 5. peatükk esile Jehoova ülemvõimu? (Taan. 4:14, 22; 5:21)

79. lugu

Taaniel lõvide augus

 1. Kes on Daarjaves ja kuidas ta Taanielisse suhtub?

 2. Mida panevad mõned kadedad mehed Daarjavest tegema?

 3. Mida Taaniel teeb, kui ta sellest uuest seadusest teada saab?

 4. Miks on Daarjaves nii mures, et ta ei saa magada, ja mida ta järgmisel hommikul teeb?

 5. Kuidas Taaniel Daarjavesele vastab?

 6. Mis saab nendest kurjadest meestest, kes tahtsid Taanieli tappa, ja mida kirjutab Daarjaves kõigile oma kuningriigi rahvastele?

Lisaküsimused:

 1. Loe Taanieli 6:2—29.

  1. Mida tuletab Taanieli vastu sepitsetud vandenõu meile meelde vastupanijate tegevuse kohta, et peatada Jehoova tunnistajate tööd nüüdisajal? (Taan. 6:8; Laul 94:20; Jes. 10:1; Rooml. 8:31)

  2. Kuidas saavad Jumala teenijad tänapäeval jäljendada Taanieli, kui nad alluvad „valitsemas olevaile ülemustele”? (Taan. 6:6, 11; Rooml. 13:1; Ap. t. 5:29)

  3. Kuidas me saame Taanieli sarnaselt Jehoovat „lakkamata” teenida? (Taan. 6:17, 21; Fil. 3:16; Ilm. 7:15)

80. lugu

Jumala rahvas lahkub Babülonist

 1. Mida iisraellased teevad, nagu on pildilt näha?

 2. Kuidas täitis Koores (Kyros) Jesaja kaudu antud Jehoova prohvetikuulutuse?

 3. Mida ütleb Koores neile iisraellastele, kes ei saa tagasi Jeruusalemma minna?

 4. Mida annab Koores kaasa inimestele, kes lähevad tagasi Jeruusalemma?

 5. Kui kaua iisraellased Jeruusalemma tagasi rändavad?

 6. Kui palju aastaid on möödunud ajast, mil maa jäi täiesti inimtühjaks?

Lisaküsimused:

 1. Loe Jesaja 44:28 ja 45:1—4.

  1. Kuidas rõhutas Jehoova, et ettekuulutus Koorese kohta täitub kindlasti? (Jes. 55:10, 11; Rooml. 4:17)

  2. Kuidas näitab Jesaja prohvetiennustus Koorese kohta, et Jehoova Jumalal on võime tulevikku ennustada? (Jes. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2. Peetr. 1:20)

 2. Loe Esra 1:1—11.

  Kuidas me võime jäljendada vanal ajal elanud inimesi, kellel polnud võimalik Jeruusalemma naasta, ning „toetada” neid, kellel on tänapäeval võimalik olla täisajalises teenistuses? (Esra 1:4, 6; Rooml. 12:13; Kol. 4:12)

81. lugu

Rahvas loodab Jumala abile

 1. Kui palju inimesi läheb Babülonist kaugele Jeruusalemma ja mida nad kohale jõudes näevad?

 2. Mida hakkavad iisraellased ehitama, kui nad kohale jõuavad, kuid mida nende vaenlased teevad?

 3. Kes on Haggai ja Sakarja ning mida nad rahvale ütlevad?

 4. Miks saadab Tatnai Babüloni kirja ja millise vastuse ta saab?

 5. Mida Esra teeb, kui ta saab teada, et on vaja Jumala tempel korda teha?

 6. Mille eest Esra pildil palvetab, kuidas tema palvele vastatakse ja mida see meile õpetab?

Lisaküsimused:

 1. Loe Esra 3:1—13.

  Mida me peaksime tegema isegi siis, kui satume elama piirkonda, kus pole Jumala rahva kogudust? (Esra 3:3, 6; Ap. t. 17:16, 17; Heebr. 13:15)

 2. Loe Esra 4:1—7.

  Millise eeskuju annab Serubbaabel Jehoova rahvale seoses uskudevahelise koostööga? (2. Moos. 34:12; 1. Kor. 15:33; 2. Kor. 6:14—17)

 3. Loe Esra 5:1—5, 17 ja 6:1—22.

  1. Miks ei suutnud vastupanijad peatada templi ehitustööd? (Esra 5:5; Jes. 54:17)

  2. Kuidas innustab juudi vanemate meeste tegevus kristlikke kogudusevanemaid otsima Jehoova juhatust, kui nad vastastega silmitsi seisavad? (Esra 6:14; Laul 32:8; Rooml. 8:31; Jak. 1:5)

 4. Loe Esra 8:21—23, 28—36.

  Milles on hea jäljendada Esrat, enne kui me midagi teeme? (Esra 8:23; Laul 127:1; Õpet. 10:22; Jak. 4:13—15)

82. lugu

Mordokai ja Ester

 1. Kes on Mordokai ja Ester?

 2. Miks soovib kuningas Ahasveros endale uut naist ja kelle ta endale naiseks valib?

 3. Kes on Haaman ja mis teeb ta väga vihaseks?

 4. Milline seadus antakse välja ja mida teeb Ester, kui ta saab Mordokailt sõnumi?

 5. Mis saab Haamanist ja mis saab osaks Mordokaile?

 6. Kuidas päästetakse iisraellased nende vaenlaste käest?

Lisaküsimused:

 1. Loe Ester 2:12—18.

  Kuidas ilmnes Estri tegudes, kui tähtis on arendada endas „tasast ja vaikset vaimu”? (Ester 2:15; 1. Peetr. 3:1—5)

 2. Loe Ester 4:1—17.

  Kuidas saame tänapäeval näidata oma pühendumust ja ustavust Jehoovale, nii nagu Estril avanes võimalus tegutseda puhta jumalakummardamise heaks? (Ester 4:13, 14; Matt. 5:14—16; 24:14)

 3. Loe Ester 7:1—6.

  Kuidas on tänapäeval mitmed Jumala rahva hulgast riskinud Estri sarnaselt tagakiusamisega? (Ester 7:4; Matt. 10:16—22; 1. Peetr. 2:12)

83. lugu

Jeruusalemma müürid

 1. Kuidas iisraellased end tundsid, kui Jeruusalemmal polnud müüre?

 2. Kes on Nehemja?

 3. Mis tööd Nehemja teeb ja miks on see töö tähtis?

 4. Miks on Nehemja kurb ja mida ta teeb?

 5. Kuidas on kuningas Artahsasta Nehemja vastu lahke?

 6. Milliseid korraldusi teeb Nehemja seoses ehitustööga, nii et vaenlased ei saa neid peatada?

Lisaküsimused:

 1. Loe Nehemja 1:4—6 ja 2:1—20.

  Kuidas otsis Nehemja Jumalalt juhatust? (Neh. 2:4, 5; Rooml. 12:12; 1. Peetr. 4:7)

 2. Loe Nehemja 3:3—5.

  Mida võivad kogudusevanemad ja teenistusabilised õppida sellest, milline kontrast valitses tekoalaste ja nende suurnike vahel? (Neh. 3:5, 27; 2. Tess. 3:7—10; 1. Peetr. 5:5)

 3. Loe Nehemja 3:33—4:17.

  1. Mis ajendas iisraellasi tulisest vastupanust hoolimata ehitustööd jätkama? (Neh. 3:38, 4:2, 3; Laul 50:15; Jes. 65:13, 14)

  2. Kuidas julgustab meid tänapäeval iisraellaste eeskuju?

 4. Loe Nehemja 6:15.

  Mida näitab usu väe kohta see, et Jeruusalemma müür sai valmis kahe kuuga? (Laul 56:4, 5; Matt. 17:20; 19:26)

84. lugu

Ingel tuleb Maarja juurde

 1. Kes on pildil olev naine?

 2. Mida Gabriel Maarjale ütleb?

 3. Kuidas selgitab Gabriel Maarjale, et talle sünnib laps, kuigi ta pole koos mehega veel maganud?

 4. Mis juhtub, kui Maarja külastab oma sugulast Eliisabetti?

 5. Mida Joosep mõtleb, kui ta saab teada, et Maarja ootab last, kuid mis paneb teda meelt muutma?

Lisaküsimused:

 1. Loe Luuka 1:26—56.

  1. Mida näitab Luuka 1:35 Aadamalt päritud ebatäiuse kohta seoses Maarja munarakuga, kui Jumala Poja elu vaimumaailmast üle kanti? (Hag. 2:11—13; Joh. 6:69; Heebr. 7:26; 10:5)

  2. Kuidas austati Jeesust juba enne tema sündi? (Luuka 1:41—43)

  3. Millist head eeskuju annab Maarja tänapäeva kristlastele, kes saavad mingi erilise teenistuseesõiguse? (Luuka 1:38, 46—49; 17:10; Õpet. 11:2)

 2. Loe Matteuse 1:18—25.

  Kuigi Jeesusele ei pandud nimeks Immaanuel, kuidas siiski täitus tema inimelu jooksul selle nime tähendus? (Matt. 1:22, 23; Joh. 14:8—10; Heebr. 1:1—3)

85. lugu

Jeesus sünnib laudas

 1. Kes on pildil olev beebi ja kuhu Maarja ta paneb?

 2. Miks sünnib Jeesus laudas loomade juures?

 3. Kes on need mehed pildi peal, kes lauta tulevad, ja mida ingel neile ütles?

 4. Miks on Jeesus eriline?

 5. Miks võib Jeesust nimetada Jumala Pojaks?

Lisaküsimused:

 1. Loe Luuka 2:1—20.

  1. Milline roll oli keiser Augustusel seoses ennustusega, mis anti Jeesuse sünni kohta? (Luuka 2:1—4; Miika 5:1)

  2. Kuidas võib inimene saada selliseks, kelle kohta öeldakse, et temast on Jumalal hea meel? (Luuka 2:14; Matt. 16:24; Joh. 17:3; Ap. t. 3:19; Heebr. 11:6)

  3. Milline suurem põhjus on Jumala teenijatel tänapäeval rõõmustada, võrreldes juuda karjustega, kes rõõmustasid Päästja sünni üle? (Luuka 2:10, 11; Efesl. 3:8, 9; Ilm. 11:15; 14:6)

86. lugu

Täht juhatab meestele teed

 1. Kes on need mehed pildi peal ja miks näitab üks neist heleda tähe suunas?

 2. Miks on kuningas Heroodes mures ja mida ta teeb?

 3. Kuhu hele täht need mehed juhib, kuid miks nad lähevad tagasi oma maale teist teed pidi?

 4. Millise käsu annab Heroodes ja miks?

 5. Mida käsib Jehoova Joosepil teha?

 6. Kes pani selle uue tähe särama ja miks ta seda tegi?

Lisaküsimus:

 1. Loe Matteuse 2:1—23.

  Kui vana oli Jeesus, kui astroloogid teda külastasid, ja kus ta tol ajal elas? (Matt. 2:1, 11, 16)

87. lugu

Noor Jeesus templis

 1. Kui vana on Jeesus pildi peal ja kus ta on?

 2. Mida Joosep igal aastal koos oma perega teeb?

 3. Miks naasevad Joosep ja Maarja Jeruusalemma pärast seda, kui nad on juba terve päeva tagasi kodu poole rännanud?

 4. Kust Joosep ja Maarja Jeesuse leiavad, ja miks on inimesed imestunud?

 5. Mida ütleb Jeesus oma emale Maarjale?

 6. Kuidas me võime Jumala tundmaõppimises jäljendada Jeesust?

Lisaküsimused:

 1. Loe Luuka 2:41—52.

  1. Kuidas on Joosep ja Maarja heaks eeskujuks tänapäeva lapsevanematele, kui pidada silmas seda, et Seaduse järgi pidid iga-aastastel pühadel viibima ainult mehed? (Luuka 2:41; 5. Moos. 16:16; 31:12; Õpet. 22:6)

  2. Kuidas jättis Jeesus vanematele allumises tänapäeva noortele hea eeskuju? (Luuka 2:51; 5. Moos. 5:16; Õpet. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Loe Matteuse 13:53—56.

  Mis on Jeesuse nelja lihase venna nimed, mis on Piiblis kirjas, ja millised ülesanded kahel neist hiljem kristlikus koguduses olid? (Matt. 13:55; Ap. t. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Juuda 1)

88. lugu

Johannes ristib Jeesuse

 1. Kes on pildil olevad mehed?

 2. Mismoodi toimub ristimine?

 3. Keda Johannes tavaliselt ristib?

 4. Millisel erilisel põhjusel palub Jeesus Johannesel end ristida?

 5. Kuidas näitab Jumal, et tal on Jeesuse ristimise üle hea meel?

 6. Mis juhtub, kui Jeesus läheb 40 päevaks eemale üksikusse paika?

 7. Kes on mõned Jeesuse esimesed järelkäijad ehk jüngrid, ja milline on Jeesuse esimene imetegu?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 3:13—17.

  Millise eeskuju Jeesus jättis oma jüngritele seoses ristimisega? (Laul 40:8, 9; Matt. 28:19, 20; Luuka 3:21, 22)

 2. Loe Matteuse 4:1—11.

  Kuidas innustab Jeesuse oskuslikkus Pühakirja kasutada meid regulaarselt Piiblit uurima? (Matt. 4:5—7; 2. Peetr. 3:17, 18; 1. Joh. 4:1)

 3. Loe Johannese 1:29—51.

  Kelle juurde suunas Ristija Johannes oma jüngrid, ja kuidas me võime teda tänapäeval jäljendada? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Matt. 23:10)

 4. Loe Johannese 2:1—12.

  Kuidas näitab Jeesuse esimene ime, et Jehoova ei keela head oma sulastele? (Joh. 2:9, 10; Laul 84:12; Jak. 1:17)

89. lugu

Jeesus puhastab templi

 1. Miks müüakse templis loomi?

 2. Mis ajab Jeesuse vihale?

 3. Mida Jeesus pildi peal teeb, ja mida käsib ta teha meestel, kes tuvisid müüvad?

 4. Mis meenub Jeesuse järelkäijatele, kui nad Jeesust tegutsemas näevad?

 5. Millisest piirkonnast läheb Jeesus läbi tagasiteel Galileasse?

Lisaküsimus:

 1. Loe Johannese 2:13—25.

  Kuidas oleks õige suhtuda äritegevusse kuningriigisaalis, kui pidada silmas seda, et Jeesus vihastus rahavahetajate peale templis? (Joh. 2:15, 16; 1. Kor. 10:24, 31—33)

90. lugu

Koos naisega kaevu juures

 1. Miks on Jeesus peatunud Samaaria kaevu juures, ja mida ta seal ühelt naiselt palub?

 2. Millised Jeesuse sõnad üllatavad naist ja miks?

 3. Millisest veest Jeesus naise arvates räägib, ent millist vett Jeesus tegelikult silmas peab?

 4. Miks on naine hämmastunud sellest, mida Jeesus tema kohta teab, ja kust Jeesus seda kõike teadis?

 5. Mida me võime sellest loost õppida?

Lisaküsimused:

 1. Loe Johannese 4:5—43.

  1. Kuidas me peaksime Jeesuse eeskujul suhtuma inimestesse, kes on teisest rahvusest või teistsuguse ühiskondliku taustaga? (Joh. 4:9; 1. Kor. 9:22; 1. Tim. 2:3, 4; Tiit. 2:11)

  2. Millised vaimsed õnnistused saavad osaks inimesele, kes hakkab Jeesuse jüngriks? (Joh. 4:14; Jes. 58:11; 2. Kor. 4:16)

  3. Kuidas me võime näidata samasugust tänulikkust nagu Samaaria naine, kes oli innukas õpitut teistega jagama? (Joh. 4:7, 28; Matt. 6:33; Luuka 10:40—42)

91. lugu

Jeesus õpetab mäel

 1. Kus Jeesus inimesi pildi peal õpetab, ja kes talle kõige lähemal istuvad?

 2. Mis on tema 12 apostli nimed?

 3. Mis on see kuningriik, mida Jeesus kuulutab?

 4. Mille eest Jeesus inimesi palvetama õpetab?

 5. Kuidas peaksid inimesed Jeesuse sõnade kohaselt üksteist kohtlema?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 5:1—12.

  Kuidas on näha, et me oleme teadlikud oma vaimsetest vajadustest? (Matt. 5:3; Rooml. 10:13—15; 1. Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Loe Matteuse 5:21—23.

  Kuidas Matteuse 5:23, 24 rõhutab seda, et meie suhted vendade ja õdedega mõjutavad meie suhteid Jehoovaga? (Matt. 6:14, 15; Laul 133:1; Kol. 3:13; 1. Joh. 4:20)

 3. Loe Matteuse 6:1—8.

  Millistest enda õigekspidamise viisidest peaks kristlane hoiduma? (Luuka 18:11, 12; 1. Kor. 4:6, 7; 2. Kor. 9:7)

 4. Loe Matteuse 6:25—34.

  Mida õpetas Jeesus seoses vajadusega usaldada materiaalsetes asjades Jehoovat? (2. Moos. 16:4; Laul 37:25; Fil. 4:6)

 5. Loe Matteuse 7:1—11.

  Mida me võime õppida ilmekast näitest, mis on kirjas Matteuse 7:5? (Õpet. 26:12; Rooml. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)

92. lugu

Jeesus äratab surnud ellu

 1. Kes on pildil oleva tütarlapse isa ning miks olid tüdruku ema ja isa suures mures?

 2. Mida Jairus teeb, kui ta Jeesuse leiab?

 3. Mis juhtub, kui Jeesus on minemas Jairuse majja, ja millise sõnumi Jairus teel olles saab?

 4. Miks inimesed Jairuse kodus Jeesuse üle naeravad?

 5. Mida Jeesus teeb, kui ta on läinud tütarlapse tuppa koos kolme apostliga ning tüdruku isa ja emaga?

 6. Keda on Jeesus veel surnuist üles äratanud ja millele see viitab?

Lisaküsimused:

 1. Loe Luuka 8:40—56.

  Milles väljendus Jeesuse kaastundlikkus ja mõistlikkus veritõbise naisega tegeledes, ja mida võivad tänapäeva kristlikud kogudusevanemad sellest õppida? (Luuka 8:43, 44, 47, 48; 3. Moos. 15:25—27; Matt. 9:12, 13; Kol. 3:12—14)

 2. Loe Luuka 7:11—17.

  Miks võib neid, kes on surma tõttu kaotanud lähedase inimese, lohutada väga Jeesuse vastus Naini lesknaisele? (Luuka 7:13; 2. Kor. 1:3, 4; Heebr. 4:15)

 3. Loe Johannese 11:17—44.

  Kuidas Jeesus näitas, et on loomulik lähedast inimest leinata? (Joh. 11:33—36, 38; 2. Saam. 19:1—5)

93. lugu

Jeesus toidab palju inimesi

 1. Milline hirmus asi on juhtunud Ristija Johannesega ja mida Jeesus tunneb?

 2. Kuidas toidab Jeesus teda järginud rahvahulki ja kui palju toitu jääb üle?

 3. Miks jüngrid öösel kardavad ja mis juhtub Peetrusega?

 4. Kuidas toidab Jeesus tuhandeid inimesi teisel korral?

 5. Miks on see imetore, et Jumal on seadnud Jeesuse kuningana maa üle valitsema?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 14:1—32.

  1. Mida näitab jutustus kirjakohas Matteuse 14:23—32 Peetruse isiksuse kohta?

  2. Kuidas näitab Pühakiri, et Peetrus sai küpsemaks ja ei käitunud enam nii impulsiivselt? (Matt. 14:27—30; Joh. 18:10; 21:7; Ap. t. 2:14, 37—40; 1. Peetr. 5:6, 10)

 2. Loe Matteuse 15:29—38.

  Kuidas näitab Jeesus lugupidamist oma Isalt saadud materiaalsete asjade vastu? (Matt. 15:37; Joh. 6:12; Kol. 3:15)

 3. Loe Johannese 6:1—21.

  Kuidas saavad kristlased tänapäeval jäljendada Jeesust selles, kuidas ta suhtus valitsustesse? (Joh. 6:15; Matt. 22:21; Rooml. 12:2; 13:1—4)

94. lugu

Ta armastab väikseid lapsi

 1. Mille üle apostlid omavahel vaidlevad, kui nad on pikalt teekonnalt tagasi jõudnud?

 2. Miks kutsub Jeesus enda juurde väikse lapse ja paneb ta apostlite keskele seisma?

 3. Mis mõttes peaksid apostlid õppima olema laste sarnased?

 4. Millest ilmneb mõned kuud hiljem, et Jeesus armastab lapsi?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 18:1—4.

  Miks kasutas Jeesus õpetamisel näiteid? (Matt. 13:34, 36; Mark. 4:33, 34)

 2. Loe Matteuse 19:13—15.

  Milliseid laste omadusi tuleks meil jäljendada, kui soovime saada osa Kuningriigi õnnistustest? (Laul 25:9; 138:6; 1. Kor. 14:20)

 3. Loe Matteuse 9:33—37.

  Mida õpetas Jeesus oma apostlitele seoses sooviga olla silmapaistval positsioonil? (Mark. 9:35; Matt. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5—8)

 4. Loe Markuse 10:13—16.

  Kui ligipääsetav oli Jeesus, ja mida võivad kristlikud kogudusevanemad sellest õppida? (Mark. 6:30—34; Fil. 2:1—4; 1. Tim. 4:12)

95. lugu

Kuidas Jeesus õpetab

 1. Mida üks mees Jeesuselt küsib ja miks?

 2. Mis viisil Jeesus mõnikord õpetab, ja mida me oleme juba juutide ja samaarlaste kohta teada saanud?

 3. Mis juhtub Jeesuse jutustuses Jeerikosse mineva juudiga?

 4. Kuidas toimivad juudi preester ja leviit, kes mööda teed tulevad?

 5. Kes viga saanud juuti pildi peal aitab?

 6. Mida Jeesus mehelt küsib, kui ta on oma loo lõpetanud, ja mida too Jeesusele kostab?

Lisaküsimused:

 1. Loe Luuka 10:25—37.

  1. Kuidas aitas Jeesus käsutundjal asja üle järele mõelda, selle asemel et talle otse vastata? (Luuka 10:26; Matt. 16:13—16)

  2. Milliseid näiteid Jeesus kasutas, et aidata oma kuulajatel eelarvamustest üle saada? (Luuka 10:36, 37; 18:9—14; Tiit. 1:9)

96. lugu

Jeesus teeb haigeid terveks

 1. Mida Jeesus teeb, kui ta maad mööda rändab?

 2. Mida ütleb Jeesus oma apostlitele umbes kolm aastat pärast enda ristimist?

 3. Kes on pildil olevad inimesed, ja mida teeb Jeesus selle naise heaks?

 4. Miks paneb Jeesuse vastus religioonijuhte oma vastuväidete pärast häbenema?

 5. Mida teeb Jeesus kahe pimeda kerjuse heaks, olles koos apostlitega Jeeriko lähedal?

 6. Miks teeb Jeesus imesid?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 15:30, 31.

  Millisel imelisel moel avaldub Jehoova vägi Jeesuse kaudu, ja millist mõju see peaks avaldama meile seoses Jehoova tõotatud uue maailmaga? (Laul 37:29; Jes. 33:24)

 2. Loe Luuka 13:10—17.

  Kuna Jeesus tegi oma silmapaistvaimad imeteod just hingamispäeval, siis kuidas see näitab, millist leevendust toob ta inimkonnale oma tuhandeaastase valitsuse ajal? (Luuka 13:10—13; Laul 46:10; Matt. 12:8; Kol. 2:16, 17; Ilm. 21:1—4)

 3. Loe Matteuse 20:29—34.

  Kuidas on sellest jutustusest näha, et Jeesus polnud eales nii hõivatud, et ta poleks jõudnud teisi aidata, ja mida me sellest õppida võime? (5. Moos. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1. Joh. 3:17)

97. lugu

Jeesus tuleb kui kuningas

 1. Mida käsib Jeesus oma jüngritel teha, kui ta jõuab Jeruusalemma lähedale väiksesse külla?

 2. Mis juhtub, kui Jeesus saabub Jeruusalemma lähedale, nagu on pildilt näha?

 3. Mida teevad lapsed, kui nad näevad Jeesust tegemas terveks pimedaid ja halvatuid?

 4. Mida ütleb Jeesus vihastele preestritele?

 5. Kuidas me saame olla laste sarnased, kes Jeesust kiidavad?

 6. Mida jüngrid teada tahavad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 21:1—17.

  1. Mille poolest erines Jeesuse tulek kuningana Jeruusalemma võidukate väejuhtide sissemarsist Rooma aegadel? (Matt. 21:4, 5; Sak. 9:9; Fil. 2:5—8; Kol. 2:15)

  2. Mida võivad lapsed õppida Iisraeli poistelt, kes Jeesuse sisenedes templisse tsiteerisid peast Laulu 118 salme? (Matt. 21:9, 15; Laul 118:25, 26; 2. Tim. 3:15; 2. Peetr. 3:18)

 2. Loe Johannese 12:12—16.

  Mida sümboliseerivad palmioksad, millega inimesed Jeesusele lehvitasid? (Joh. 12:13; Fil. 2:10; Ilm. 7:9, 10)

98. lugu

Õlimäel

 1. Kes on pildi peal olevatest meestest Jeesus ning kes on koos temaga?

 2. Mida püüdsid preestrid Jeesusega templis teha ja mida ta neile ütles?

 3. Mida apostlid Jeesuselt küsivad?

 4. Miks räägib Jeesus oma apostlitele mõningatest sündmustest, mis toimuvad maa peal siis, kui tema taevas kuningana valitseb?

 5. Mis leiab Jeesuse sõnul aset enne, kui ta teeb maa peal lõpu kogu kurjusele?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 23:1—39.

  1. Mida näitavad Jeesuse sõnad kirjakohas Matteuse 23:8—11 lipitsevate tiitlite kasutamise kohta kristlikus koguduses, kuigi Pühakiri kiidab heaks ilmalike tiitlite kasutamise? (Ap. t. 26:25; Rooml. 13:7; 1. Peetr. 2:13, 14)

  2. Kuidas variserid takistasid inimestel kristlasteks saada ja kuidas on tänapäeva usujuhid sarnaselt käitunud? (Matt. 23:13; Luuka 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1. Tess. 2:16)

 2. Loe Matteuse 24:1—14.

  1. Kuidas rõhutatakse kirjakohas Matteuse 24:13 vastupidavuse tähtsust?

  2. Millele viitab kirjakohas Matteuse 24:13 sõna „otsani”? (Matt. 16:27; Rooml. 14:10—12; 2. Kor. 5:10)

 3. Loe Markuse 13:3—10.

  Milline väljend kirjakohas Markuse 13:10 näitab seda, kui pakiline on hea sõnumi kuulutustöö, ja kuidas Jeesuse sõnad peaksid meid mõjutama? (Rooml. 13:11, 12; 1. Kor. 7:29—31; 2. Tim. 4:2)

99. lugu

Ülemises toas

 1. Miks on Jeesus ja tema 12 apostlit suures ülemises toas, nagu on pildil kujutatud?

 2. Kes on see mees, kes lahkub, ja mida ta läheb tegema?

 3. Millise erilise söömaajaga teeb Jeesus algust pärast seda, kui paasasöömaaeg on lõpule jõudnud?

 4. Millist sündmust tuletas paasapüha iisraellastele meelde, ja mida meenutab Jeesuse järelkäijatele see eriline söömaaeg?

 5. Mida ütleb Jeesus oma apostlitele pärast Issanda õhtusöömaaega ja mida nad teevad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 26:14—30.

  1. Kuidas on näha kirjakohast Matteuse 26:15, et Juudas reetis Jeesuse tahtlikult?

  2. Millist kahekordset eesmärki täidab Jeesuse äravalatud veri? (Matt. 26:27, 28; Jer. 31:31—33; Efesl. 1:7; Heebr. 9:19, 20)

 2. Loe Luuka 22:1—39.

  Mis mõttes läks Saatan Juuda sisse? (Luuka 22:3; Joh. 13:2; Ap. t. 1:24, 25)

 3. Loe Johannese 13:1—20.

  1. Kas Juudast võib süüdistada tema teos, kui mõelda sõnadele kirjakohas Johannese 13:2, ja mida võivad Jumala sulased sellest õppida? (1. Moos. 4:7; 2. Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  2. Millise jõulise näitliku õppetunni andis Jeesus? (Joh. 13:15; Matt. 23:11; 1. Peetr. 2:21)

 4. Loe Johannese 17:1—26.

  Mida pidas Jeesus silmas, kui ta palus oma järelkäijate eest, et „nad oleksid üks”? (Joh. 17:11, 21—23; Rooml. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

100. lugu

Jeesus aias

 1. Kuhu Jeesus koos oma apostlitega läheb pärast seda, kui nad lahkuvad ülemisest toast, ja mida ta palub neil teha?

 2. Mida näeb Jeesus, kui ta tuleb tagasi paika, kus on apostlid, ja mitu korda see nii juhtub?

 3. Kes tuleb aeda, ja mida Juudas Iskariot teeb, nagu on pildilt näha?

 4. Miks Juudas Jeesust suudleb, ja mida Peetrus teeb?

 5. Mida Jeesus ütleb Peetrusele, kuid miks ei palu Jeesus Jumalal ühtegi inglit saata?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 26:36—56.

  1. Mida võivad kogudusevanemad õppida sellest, kuidas Jeesus oma jüngritele nõu andis? (Matt. 20:25—28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efesl. 4:29, 31, 32)

  2. Kuidas suhtus Jeesus relvade kasutamisse ligimese vastu? (Matt. 26:52; Luuka 6:27, 28; Joh. 18:36)

 2. Loe Luuka 22:39—53.

  Kas see, kui ingel ilmus Jeesusele Ketsemani aias, et teda kinnitada, tõendab, et Jeesuse usk lõi kõikuma? Selgita. (Luuka 22:41—43; Jes. 49:8; Matt. 4:10, 11; Heebr. 5:7)

 3. Loe Johannese 18:1—12.

  Kuidas kaitses Jeesus oma jüngreid vastaste eest ja mida me võime sellest õppida? (Joh. 10:11, 12; 18:1, 6—9; Heebr. 13:6; Jak. 2:25)

101. lugu

Jeesus tapetakse

 1. Kellel lasub peamine vastutus Jeesuse surma eest?

 2. Mida teevad apostlid, kui religioonijuhid Jeesuse kinni võtavad?

 3. Mis juhtub ülempreester Kaifase majas?

 4. Miks läheb Peetrus eemale ja hakkab nutma?

 5. Mida ülempreestrid karjuvad, kui Jeesus viiakse tagasi Pilaatuse juurde?

 6. Mis juhtub Jeesusega reede varajasel pärastlõunal, ja mida tõotab ta ühele enda kõrval rippuvale kurjategijale?

 7. Kus asub paradiis, millest Jeesus rääkis?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 26:57—75.

  Kuidas näitasid juudi ülemkohtu liikmed, et neil on kuri süda? (Matt. 26:59, 67, 68)

 2. Loe Matteuse 27:1—50.

  Miks võib väita, et Juuda kahetsus polnud ehtne? (Matt. 27:3, 4; Mark. 3:29; 14:21; 2. Kor. 7:10, 11)

 3. Loe Luuka 22:54—71.

  Mida me võime õppida sellest, et Peetrus salgas Jeesust sel ööl, kui ta ära anti ja kinni võeti? (Luuka 22:60—62; Matt. 26:31—35; 1. Kor. 10:12)

 4. Loe Luuka 23:1—49.

  Kuidas suhtus Jeesus talle osakssaanud ülekohtusse, ja mida me võime sellest õppida? (Luuka 23:33, 34; Rooml. 12:17—19; 1. Peetr. 2:23)

 5. Loe Johannese 18:12—40.

  Mida näitab see, et kuigi Peetrusel tekkis hetkeks inimesekartus, sai ta sellest üle ning hiljem oli ta silmapaistev apostel? (Joh. 18:25—27; 1. Kor. 4:2; 1. Peetr. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Loe Johannese 19:1—30.

  1. Milline tasakaalukas vaade oli Jeesusel materiaalsetele asjadele? (Joh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Matt. 6:31, 32; 8:20)

  2. Kuidas on Jeesuse surmaeelsetest võidukatest sõnadest näha, et ta toetas Jehoova ülemvõimu? (Joh. 16:33; 19:30; 2. Peetr. 3:14; 1. Joh. 5:4)

102. lugu

Jeesus elab

 1. Kes on see naine ja need kaks meest pildil, ning kus nad on?

 2. Miks käsib Pilaatus preestritel saata sõdurid Jeesuse hauakambrit valvama?

 3. Mida teeb ingel kolmanda päeva varahommikul pärast Jeesuse surma, kuid mida preestrid teevad?

 4. Miks on mõned naised üllatunud, kui nad lähevad Jeesuse hauakambri juurde?

 5. Miks Peetrus ja Johannes Jeesuse hauakambri juurde jooksevad, ja mida nad eest leiavad?

 6. Mis juhtus Jeesuse surnukehaga, kuid mida Jeesus teeb, et näidata oma jüngritele, et ta on elus?

Lisaküsimused:

 1. Loe Matteuse 27:62—66 ja 28:1—15.

  Kuidas patustasid ülempreestrid, variserid ja vanemad mehed Jeesuse ülesäratamise ajal püha vaimu vastu? (Matt. 12:24, 31, 32; 28:11—15)

 2. Loe Luuka 24:1—12.

  Kuidas näitab jutustus Jeesuse ülesäratamisest, et Jehoova peab naisi usaldusväärseteks tunnistajateks? (Luuka 24:4, 9, 10; Matt. 28:1—7)

 3. Loe Johannese 20:1—12.

  Kuidas aitab kirjakoht Johannese 20:8, 9 meil mõista kannatlikkuse tähtsust, kui me ei mõista täielikult mõne Piibli ennustuse täitumist? (Õpet. 4:18; Matt. 17:22, 23; Luuka 24:5—8; Joh. 16:12)

103. lugu

Läbi lukus ukse

 1. Mida ütleb Maarja mehele, kes on tema arvates aednik, ent kuidas saab Maarja aru, et see on tegelikult Jeesus?

 2. Mis juhtub kahe jüngriga, kes on teel Emmause külla?

 3. Milline hämmastav asi juhtub just siis, kui kaks jüngrit räägivad apostlitele, et nad nägid Jeesust?

 4. Kui mitu korda on Jeesus oma järelkäijatele ilmunud?

 5. Mida Toomas teatab, kui ta kuuleb, et jüngrid on Issandat näinud, kuid mis juhtub kaheksa päeva pärast?

Lisaküsimused:

 1. Loe Johannese 20:11—29.

  Kas Jeesus andis kirjakohas Johannese 20:23 mõista, et inimestel on voli patte andeks anda? Selgita. (Laul 49:3, 8; Jes. 55:7; 1. Tim. 2:5, 6; 1. Joh. 2:1, 2)

 2. Loe Luuka 24:13—43.

  Kuidas me võime valmistada oma südant võtma vastu Piibli tõdesid? (Luuka 24:32, 33; Esra 7:10; Matt. 5:3; Ap. t. 16:14; Heebr. 5:11—14)

104. lugu

Jeesus läheb taevasse tagasi

 1. Kui paljud jüngrid näevad korraga Jeesust ja mida ta neile räägib?

 2. Mis on Jumala kuningriik, ja milline on elu maa peal siis, kui Jeesus valitseb taevas tuhat aastat kuningana?

 3. Mitme päeva jooksul on Jeesus end oma jüngritele näidanud, kuid mida ta nüüd tegema peab?

 4. Mida käsib Jeesus oma jüngritel teha, enne kui ta nende juurest ära läheb?

 5. Mis pildi peal toimub, ja kuidas Jeesus jüngrite vaateväljast kaob?

Lisaküsimused:

 1. Loe 1. Korintlastele 15:3—8.

  Miks võis apostel Paulus rääkida nii kindlalt Jeesuse ülestõusmisest, ja millest võivad kristlased tänapäeval veendunult rääkida? (1. Kor. 15:4, 7, 8; Jes. 2:2, 3; Matt. 24:14; 2. Tim. 3:1—5)

 2. Loe Apostlite teod 1:1—11.

  Kui kaugele pidi levima hea sõnum vastavalt ennustusele kirjakohas Apostlite teod 1:8? (Ap. t. 6:7; 9:31; 11:19—21; Kol. 1:23)

105. lugu

Ootamine Jeruusalemmas

 1. Mis juhtub Jeesuse järelkäijatega, kes jäid Jeruusalemma ootama, nagu on pildilt näha?

 2. Milline üllatus külalisi Jeruusalemmas ootab?

 3. Mida Peetrus inimestele selgitab?

 4. Kuidas inimesed ennast tunnevad, kui nad Peetrust kuulavad, ja mida Peetrus neile ütleb?

 5. Kui paljud lasevad ennast ristida sel 33. aasta nelipühapäeval?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 2:1—47.

  1. Millised Peetruse sõnad kirjakohas Apostlite teod 2:23, 36 näitavad, et Jeesuse surma eest on vastutav kogu juudi rahvas? (1. Tess. 2:14, 15)

  2. Kuidas andis Peetrus head eeskuju Pühakirja põhjal arutlemises? (Ap. t. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. Kuidas kasutas Peetrus esimest ’taevariigi võtit’, mille Jeesus oli tõotanud talle anda? (Ap. t. 2:14, 22—24, 37, 38; Matt. 16:19)

106. lugu

Vanglast vabastatud

 1. Mis juhtub Peetruse ja Johannesega ühel pärastlõunal, kui nad templisse lähevad?

 2. Mida ütleb Peetrus halvatud mehele ja mida ta mehele annab, mis on rahast palju väärtuslikum?

 3. Miks on religioonijuhid vihased ning mida nad teevad Peetruse ja Johannesega?

 4. Mida ütleb Peetrus religioonijuhtidele ja mida keelavad nad apostlitel teha?

 5. Miks on religioonijuhid kadedad, kuid mis juhtub, kui apostlid vangistatakse teist korda?

 6. Mida apostlid vastavad, kui nad tuuakse süneedriumi saali?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 3:1—10.

  Kuidas aitavad Peetruse sõnad kirjakohas Apostlite teod 3:6 mõista, kui väärtuslik on Kuningriigi sõnum, kuigi tänapäeval pole meile antud väge teha imesid? (Joh. 17:3; 2. Kor. 5:18—20; Fil. 3:8)

 2. Loe Apostlite teod 4:1—31.

  Kuidas me saame teenistuses vastupanu kohates jäljendada esimese sajandi kristlikke vendi ja õdesid? (Ap. t. 4:29, 31; Efesl. 6:18—20; 1. Tess. 2:2)

 3. Loe Apostlite teod 5:17—42.

  Kuidas on mõned meie uskumusi mitte jagavad inimesed nii minevikus kui ka praegu ilmutanud meie kuulutustöö suhtes mõistlikkust? (Ap. t. 5:34—39)

107. lugu

Stefanos visatakse kividega surnuks

 1. Kes on Stefanos ja mida on Jumal aidanud tal teha?

 2. Mida Stefanos religioonijuhtidele ütleb, et nad väga vihaseks saavad?

 3. Mida teevad mehed Stefanosega, kui nad ta linnast välja veavad?

 4. Kes on pildil olev noor mees, kes valvab riideid?

 5. Mida palub Stefanos Jehoovalt, enne kui ta sureb?

 6. Kuidas me peaksime Stefanose eeskujul toimima, kui keegi teeb meile midagi halba?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 6:8—15.

  Kuidas on religioonijuhid kasutanud pettust, püüdes lõpetada Jehoova tunnistajate kuulutustegevust? (Ap. t. 6:9, 11, 13)

 2. Loe Apostlite teod 7:1—60.

  1. Mis aitas Stefanosel ennast süneedriumi ees tõhusalt kaitsta, ja mida me temalt õppida võime? (Ap. t. 7:51—53; Rooml. 15:4; 2. Tim. 3:14—17; 1. Peetr. 3:15)

  2. Kuidas me peaksime suhtuma meie töö vastastesse? (Ap. t. 7:58—60; Matt. 5:44; Luuka 23:33, 34)

108. lugu

Teel Damaskusesse

 1. Mida teeb Saulus pärast seda, kui Stefanos on tapetud?

 2. Mida hämmastavat juhtub Saulusega teel Damaskusesse?

 3. Mida käsib Jeesus Saulusel teha?

 4. Millised juhendid annab Jeesus Ananiasele, ja kuidas saab Saulus oma nägemise tagasi?

 5. Kellena saab Saulus tuntuks ja kuidas teda kasutatakse?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 8:1—4.

  Kuidas aitas kristlikku usku levitada tagakiusamislaine, mis tabas äsjamoodustatud kristlikku kogudust, ja mida sarnast on meie päevil juhtunud? (Ap. t. 8:4; Jes. 54:17)

 2. Loe Apostlite teod 9:1—20.

  Millise kolmeosalise ülesande Jeesus Saulusele andis? (Ap. t. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rooml. 11:13)

 3. Loe Apostlite teod 22:6—16.

  Kuidas me saame olla Ananiase sarnased, ja miks on see oluline? (Ap. t. 22:12; 1. Tim. 3:7; 1. Peetr. 1:14—16; 2:12)

 4. Loe Apostlite teod 26:8—20.

  Kuidas julgustab asjaolu, et Saulusest sai kristlane, tänapäeval neid, kellel on uskmatu abikaasa? (Ap. t. 26:11; 1. Tim. 1:14—16; 2. Tim. 4:2; 1. Peetr. 3:1—3)

109. lugu

Peetrus tuleb Korneeliuse juurde

 1. Kes on see mees, kes pildi peal kummardab?

 2. Mida ütleb ingel Korneeliusele?

 3. Mida näitab Jumal Peetrusele, kui ta on Joppes Siimona maja katusel?

 4. Miks ütleb Peetrus Korneeliusele, et ta ei kummardaks ta ees?

 5. Miks on Peetrusega kaasasolevad juutidest jüngrid üllatunud?

 6. Mida olulist me peaksime õppima Peetruse külaskäigust Korneeliuse juurde?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 10:1—48.

  Mida näitavad Peetruse sõnad kirjakohas Apostlite teod 10:42 seoses Kuningriigi hea sõnumi kuulutamisega? (Matt. 28:19; Mark. 13:10; Ap. t. 1:8)

 2. Loe Apostlite teod 11:1—18.

  Kuidas Peetrus tegutses, kui sai ilmsiks Jehoova juhatus seoses paganatega, ja kuidas me saame tema eeskuju jäljendada? (Ap. t. 11:17, 18; 2. Kor. 10:5; Efesl. 5:17)

110. lugu

Timoteos — Pauluse uus abiline

 1. Kes on pildil olev noormees, kus ta elab ja mis on tema ema ja vanaema nimi?

 2. Mida Timoteos ütleb, kui Paulus küsib talt, kas ta soovib minna koos tema ja Siilasega kuulutama inimestele kaugetes paikades?

 3. Kus hakatakse Jeesuse jüngreid esimest korda kristlasteks kutsuma?

 4. Millised on mõned linnad, kuhu Paulus, Siilas ja Timoteos lähevad pärast Lüstrast lahkumist?

 5. Kuidas on Timoteos Paulusele abiks, ja millise küsimuse peaksid noored endale esitama?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 9:19—30.

  Kuidas oli apostel Paulus ettevaatlik, kui heale sõnumile avaldati vastupanu? (Ap. t. 9:22—25, 29, 30; Matt. 10:16)

 2. Loe Apostlite teod 11:19—26.

  Kuidas on näha jutustusest, mis on kirjas Apostlite teod 11:19—21, 26, et Jehoova vaim juhib kuulutustööd?

 3. Loe Apostlite teod 13:13—16, 42—52.

  Kuidas näitab kirjakoht Apostlite teod 13:51, 52, et jüngrid ei lasknud vastupanul end heidutada? (Matt. 10:14; Ap. t. 18:6; 1. Peetr. 4:14)

 4. Loe Apostlite teod 14:1—6, 19—28.

  Kuidas aitab mõte ’jätsid nad Issanda [Jehoova] hooleks’ meil vabaneda liigsest murest, mis on seotud uute inimeste aitamisega? (Ap. t. 14:21—23; 20:32; Joh. 6:44)

 5. Loe Apostlite teod 16:1—5.

  Kuidas rõhutab Timoteose valmisolek lasta end ümber lõigata seda, kui tähtis on ’teha kõike evangeeliumi pärast’? (Ap. t. 16:3; 1. Kor. 9:23; 1. Tess. 2:8)

 6. Loe Apostlite teod 18:1—11, 18—22.

  Kuidas näitab kirjakoht Apostlite teod 18:9, 10, et Jeesus on otseselt seotud kuulutustöö juhtimisega, ja mida see meile kinnitab? (Matt. 28:20)

111. lugu

Noormees, kes jäi magama

 1. Kes on pildi peal maas lamav noormees ja mis temaga juhtus?

 2. Mida Paulus teeb, kui ta näeb, et poiss on surnud?

 3. Kuhu Paulus ja Timoteos koos oma reisikaaslastega lähevad, ja mis leiab aset Mileetoses, kus nad peatuvad?

 4. Mille eest prohvet Aagabus Paulust hoiatab ja kuidas prohveti sõnad täide lähevad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 20:7—38.

  1. Kuidas me võime vastavalt Pauluse sõnadele kirjakohas Apostlite teod 20:26, 27 jääda ’puhtaks kõikide verest’? (Hes. 33:8; Ap. t. 18:6, 7)

  2. Miks peavad kogudusevanemad õpetades ’pidama kinni ustavast sõnast’? (Ap. t. 20:17, 29, 30; Tiit. 1:7—9; 2. Tim. 1:13)

 2. Loe Apostlite teod 26:24—32.

  Kuidas kasutas Paulus oma Rooma kodakondsust, täites Jeesuse antud kuulutustöö ülesannet? (Ap. t. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luuka 21:12, 13)

112. lugu

Laevahukk saare lähedal

 1. Mis juhtub laevaga, millel Paulus viibib, kui see möödub Kreeta saarest?

 2. Mida ütleb Paulus laevasolijatele?

 3. Kuidas laev tükkideks puruneb?

 4. Milliseid juhtnööre annab vastutav sõjaväeohvitser, ja kui palju inimesi jõuab ohutult kaldale?

 5. Mis on selle saare nimi, kuhu nad jõuavad, ja mis saab Paulusest, kui ilm paraneb?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 27:1—44.

  Kuidas kasvatab jutustus Pauluse reisist Rooma meis usaldust Piibli ülestähenduse täpsuse vastu? (Ap. t. 27:16—19, 27—32; Luuka 1:3; 2. Tim. 3:16, 17)

 2. Loe Apostlite teod 28:1—14.

  Kuidas peaksid kristlased teistesse suhtuma ning milliseks heaks näiteks on Malta põliselanikud, kes osutasid „suurt lahkust” Paulusele ja temaga koos olnud merehädalistele? (Ap. t. 28:1, 2; Heebr. 13:1, 2; 1. Peetr. 4:9)

113. lugu

Paulus Roomas

 1. Kellele Paulus kuulutab, kui ta on Roomas vang?

 2. Kes on pildil olev külaline, kes laua ääres istub, ja mida ta Pauluse heaks teeb?

 3. Kes on Epafroditos, ja mille ta endaga kaasa võtab, kui ta Filipisse tagasi läheb?

 4. Miks Paulus oma lähedasele sõbrale Fileemonile kirja kirjutab?

 5. Mida teeb Paulus pärast vabanemist ja mis temaga hiljem juhtub?

 6. Kellel laseb Jehoova kirjutada Piibli viimase raamatu, ja millest räägib Ilmutusraamat?

Lisaküsimused:

 1. Loe Apostlite teod 28:16—31 ja Filiplastele 1:13.

  Kuidas kasutas Paulus Roomas vangis olles oma aega, ja millist mõju avaldas ta oma kõikumatu usuga kristlikule kogudusele? (Ap. t. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 2. Loe Filiplastele 2:19—30.

  Kuidas väljendas Paulus oma hindamist Timoteose ja Epafroditose vastu, ja kuidas me saame jäljendada Pauluse eeskuju? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1. Kor. 16:18; 1. Tess. 5:12, 13)

 3. Loe Fileemonile 1—25.

  1. Mille alusel ergutas Paulus Fileemoni õigesti tegutsema ja kuidas on see heaks juhiseks kogudusevanematele tänapäeval? (Fileem. 9; 2. Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. Kuidas on näha Pauluse sõnadest kirjas Fileemonile salmides 13, 14, et ta arvestas teiste koguduseliikmete südametunnistusega? (1. Kor. 8:7, 13; 10:31—33)

 4. Loe 2. Timoteosele 4:7—9.

  Kuidas kinnitab apostel Pauluse kogemus seda, et Jehoova annab meile tasu, kui jääme lõpuni ustavaks? (Matt. 24:13; Heebr. 6:10)

114. lugu

Kogu kurjuse lõpp

 1. Miks räägib Piibel hobustest, kes on taevas?

 2. Kuidas kutsutakse Jumala sõda maa peal elavate halbade inimeste vastu, ja mis eesmärk on sellel sõjal?

 3. Kes asub võitlust juhtima, nagu on pildilt näha, miks kannab ta krooni ja mida kujutab tema mõõk?

 4. Miks ei ole midagi üllatavat selles, et Jumal hävitab halvad inimesed, kui mõelda sellele, mis on kirjas lugudes 10, 15 ja 33?

 5. Kuidas on näha 36. ja 76. loost, et Jumal hävitab halvad inimesed isegi juhul, kui nad väidavad, et kummardavad teda?

Lisaküsimused:

 1. Loe Ilmutuse 19:11—16.

  1. Kuidas näitab Pühakiri, et valgel hobusel ratsutab just Jeesus Kristus? (Ilm. 1:5; 3:14; 19:11; Jes. 11:4)

  2. Kuidas kinnitab verega kastetud kuub Jeesuse seljas, et tema võit on kindel ja täielik? (Ilm. 14:18—20; 19:13)

  3. Kes tõenäoliselt kuuluvad nende sõjavägede hulka, kes järgnevad valgel hobusel ratsutavale Jeesusele? (Ilm. 12:7; 19:14; Matt. 25:31, 32)

115. lugu

Uus paradiis maa peal

 1. Millistes tingimustes me maises paradiisis elama hakkame, nagu räägib Piibel?

 2. Mida tõotab Piibel neile, kes hakkavad elama paradiisis?

 3. Millal hakkab Jeesus tegutsema selle nimel, et see suurepärane muutus aset leiaks?

 4. Mida Jeesus maa peal olles tegi, et näidata, mida ta Jumala kuningriigi kuningana tegema hakkab?

 5. Mille eest Jeesus ja tema kaasvalitsejad hoolt kannavad, kui nad taevas maa üle valitsevad?

Lisaküsimused:

 1. Loe Ilmutuse 5:9, 10.

  Miks me võime kindlad olla, et need kuningad ja preestrid, kes valitsevad maa üle tuhandeaastase riigi ajal, on kaastundlikud ja halastavad? (Efesl. 4:20—24; 1. Peetr. 1:7; 3:8; 5:6—10)

 2. Loe Ilmutuse 14:1—3.

  Mida tähendab see, et 144000 otsaesisele on kirjutatud Isa ja Talle nimi? (1. Kor. 3:23; 2. Tim. 2:19; Ilm. 3:12)

116. lugu

Kuidas me saame igavesti elada

 1. Keda me peame tundma, et igavesti elada?

 2. Kuidas me võime Jehoova Jumalat ja Jeesust tundma õppida, kui vaatame, mida väike tüdruk pildi peal koos oma sõpradega teeb?

 3. Millist teist raamatut sa pildi peal näed ja miks me peaksime seda sageli lugema?

 4. Mida on meil lisaks Jehoova ja Jeesuse tundmaõppimisele vaja teha, et saada igavene elu?

 5. Mida võime õppida 69. loost?

 6. Mida me võime õppida väikselt Saamuelilt 55. loost?

 7. Kuidas me võime jäljendada Jeesus Kristust, ja kui me seda teeme, siis mida on meil võimalik tulevikus teha?

Lisaküsimused:

 1. Loe Johannese 17:3.

  Kuidas näitab Pühakiri, et Jehoova Jumala ja Jeesus Kristuse tundmaõppimine tähendab midagi enamat kui lihtsalt faktide meeldejätmist? (Matt. 7:21; Jak. 2:18—20; 1. Joh. 2:17)

 2. Loe Laul 145:1—21.

  1. Millised on mõned põhjused paljude hulgast, miks meil tasub Jehoovat kiita? (Laul 145:8—11; Ilm. 4:11)

  2. Kuidas on Jehoova „hea kõigile” ja kuidas peaks see meid temaga lähendama? (Laul 145:9; Matt. 5:43—45)

  3. Mida me soovime teha, kui Jehoova on meile kallis? (Laul 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)