Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 86. LUGU

Täht juhatab meestele teed

Täht juhatab meestele teed

KAS sa näed seda heledat tähte, mille suunas üks nendest meestest näpuga näitab? Täht ilmus siis, kui nad Jeruusalemmast lahkusid. Need mehed tulevad Idamaalt ja nad uurivad tähti. Nad usuvad, et see uus täht viib nad kellegi tähtsa inimese juurde.

Kui need mehed Jeruusalemma jõudsid, küsisid nad: „Kus on see laps, kellest peab saama juutide kuningas?” „Juudid” on iisraellaste teine nimetus. „Kõigepealt nägime selle lapse tähte, kui olime Idamaal,” ütlesid mehed, „ja me oleme tulnud teda kummardama.”

Kui Jeruusalemma kuningas Heroodes sellest kuulis, oli ta mures. Ta ei tahtnud, et teine kuningas tema koha ära võtaks. Sellepärast kutsus Heroodes ülempreestrid ja küsis: „Kus see tõotatud kuningas sünnib?” Nad vastasid: „Piibel ütleb, et Petlemmas.”

Niisiis kutsus Heroodes enda juurde need Idamaa mehed ja ütles: „Minge ja otsige see väike laps üles. Kui te ta leiate, siis teatage mulle. Ka mina tahan teda kummardama minna.” Aga tegelikult tahtis Heroodes last sellepärast üles leida, et teda tappa!

Siis liigub täht nende meeste ees Petlemma poole ja jääb seisma selle paiga kohale, kus laps on. Kui mehed majja sisse lähevad, leiavad nad Maarja ja väikese Jeesuse. Nad võtavad välja kingitused ja annavad need Jeesusele. Kuid hiljem keelab Jehoova neid mehi unes, et nad Heroodese juurde tagasi ei läheks. Niisiis lähevad nad teist teed pidi tagasi omale maale.

Kui Heroodes kuuleb, et need Idamaa mehed on oma koju tagasi läinud, saab ta väga vihaseks. Sellepärast annab ta käsu tappa kõik Petlemma poeglapsed, kes on kaheaastased või nooremad. Kuid Jehoova hoiatab Joosepit unenäos, ja Joosep läheb oma perega Egiptusesse. Hiljem, kui Joosep teada saab, et Heroodes on surnud, viib ta Maarja ja Jeesuse tagasi oma koju Naatsaretti. Siin kasvab Jeesus üles.

Mis sa arvad, kes pani selle uue tähe särama? Tuleta meelde, et kui mehed tähte nägid, läksid nad kõigepealt Jeruusalemma. Kurat-Saatan tahtis Jumala Poega surmata, ja ta teadis, et Jeruusalemma kuningas Heroodes püüaks teda tappa. Seega pidi Saatan olema see, kes pani selle tähe särama.