Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

6. OSA

Jeesuse sündimisest tema surmani

Jeesuse sündimisest tema surmani

Ingel Gabriel saadeti kena noore naise Maarja juurde. Ingel ütles, et Maarjale sünnib laps, kes hakkab igavesti kuningana valitsema. Laps, kelle nimi oli Jeesus, sündis laudas, ja karjased tulid sinna teda vaatama. Hiljem juhatas üks täht Idamaa mehed selle väikese lapse juurde. Me saame teada, kes pani nad seda tähte nägema ja kuidas Jeesus tapmiskatse eest päästeti.

Seejärel loeme sellest, kuidas 12-aastane Jeesus kõneles templis õpetajatega. Kaheksateist aastat hiljem Jeesus ristiti, ja siis alustas ta Kuningriigi kuulutus- ja õpetamistööd, mida Jumal saatis ta maa peale tegema. Jeesus valis välja 12 meest, kes abistasid teda tema töös, ja ta tegi nad oma apostliteks.

Jeesus tegi ka palju imetegusid. Ta toitis tuhandeid inimesi ainult mõne väikese kala ja leivaga. Ta tegi haigeid terveks ja äratas isegi surnuid üles. Lõpuks saame teada, mis kõik Jeesusega tema elu viimasel päeval juhtus ja kuidas ta tapeti. Jeesus kuulutas umbes kolm ja pool aastat ning seega räägitakse KUUENDAS osas natuke rohkem kui 34 aasta pikkusest ajaperioodist.

 

SELLES OSAS

84. LUGU

Ingel tuleb Maarja juurde

Ta toob talle Jumalalt sõnumi: Maarjale sünnib laps, kes on igavesti kuningas.

85. LUGU

Jeesus sünnib laudas

Miks sünnib tulevane kuningas seal, kus toidetakse loomi?

86. LUGU

Täht juhatab meestele teed

Kes juhatas Idamaalt tulnud mehed Jeesuse juurde? Vastus võib sind üllatada.

87. LUGU

Noor Jeesus templis

Tema juures on midagi, mis paneb imestama isegi vanemaid mehi templis.

88. LUGU

Johannes ristib Jeesuse

Johannes on ristinud patuseid, kuid Jeesus pole kunagi pattu teinud. Miks siis Johannes tema ristib?

89. LUGU

Jeesus puhastab templi

Jeesusel on selline armastus, mis tekitab temas vihatunde.

90. LUGU

Koos naisega kaevu juures

Kuidas on võimalik, et vesi, mida Jeesus talle pakub, kustutaks igaveseks tema joogijanu?

91. LUGU

Jeesus õpetab mäel

Tutvu tema mäejutluse tarkade õpetussõnadega.

92. LUGU

Jeesus äratab surnud ellu

Jeesus ütles kaks lihtsat sõna ja äratas Jumala antud väe abil surnuist üles Jairuse tütre.

93. LUGU

Jeesus toidab palju inimesi

Mida tõendas Jeesus sellega, et toitis tuhandeid inimesi?

94. LUGU

Ta armastab väikseid lapsi

Jeesus õpetab apostlitele, et neil pole palju õppida mitte ainult väikeste laste kohta, vaid ka väikestelt lastelt.

95. LUGU

Kuidas Jeesus õpetab

Jeesuse tähendamissõna halastajast samaarlasest on stiilinäide tema õpetamisest.

96. LUGU

Jeesus teeb haigeid terveks

Mida tõendab Jeesus kõigi nende imedega, mida ta teeb?

97. LUGU

Jeesus tuleb kui kuningas

Teda tervitavad suured rahvahulgad, kuid mitte kõik pole tema üle rõõmsad.

98. LUGU

Õlimäel

Jeesus räägib neljale apostlile sellest, mis toimub meie ajal.

99. LUGU

Ülemises toas

Miks käsib Jeesus oma jüngritel seda erilist söömaaega igal aastal pidada?

100. LUGU

Jeesus aias

Miks Juudas Jeesuse suudlusega ära andis?

101. LUGU

Jeesus tapetakse

Kui Jeesus pandi postile surema, andis ta tõotuse paradiisi kohta.