Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 77. LUGU

Nemad ei kummardanud kuju ette

Nemad ei kummardanud kuju ette

KAS sa mäletad, et oled kuulnud neist kolmest noormehest? Jah, need on Taanieli sõbrad, kes keeldusid söömast seda, mis polnud neile hea. Babüloonlased panid neile nimeks Sadrak, Meesak ja Abednego. Kuid vaata neid nüüd. Miks nad ei kummarda selle suure kuju ette nii nagu kõik teised? Vaatame järele.

Kas sa mäletad Kümmet käsku, neid seadusi, mille Jehoova ise kirjutas? Esimene neist kõlab: „Sa ei tohi peale minu ühtegi teist jumalat kummardada.” Need noored mehed siin täidavad seda käsku, kuigi seda pole kerge teha.

Babüloni kuningas Nebukadnetsar on kutsunud kokku palju tähtsaid inimesi, et nad austaksid kuju, mille tema on lasknud püsti panna. Ta on nüüdsama kõigile inimestele öelnud: „Kui te kuulete sarvede, kannelde ja teiste muusikariistade häält, peate te kummardama selle kuldkuju ette. Kõik, kes seda ei kummarda, visatakse otsekohe tulikuuma ahju!”

Kui Nebukadnetsar teada saab, et Sadrak, Meesak ja Abednego ei ole kuju ees kummardanud, saab ta väga vihaseks. Ta laseb nad enda juurde tuua. Ta annab neile veel ühe võimaluse kuju ees kummardada. Kuid need noored mehed loodavad Jehoova peale. „Meie Jumal, keda me teenime, võib meid päästa,” ütlevad nad Nebukadnetsarile. „Aga isegi kui ta meid ei päästa, ei kummarda me sinu kuldkuju ees.”

Kui Nebukadnetsar seda kuuleb, saab ta veel vihasemaks. Lähedal asub ahi, ja ta käsib: „Kütke ahi seitse korda kuumemaks, kui see enne oli!” Siis laseb ta oma sõjaväe kõige tugevamatel meestel Sadraki, Meesaki ja Abednego kinni siduda ja ahju heita. Ahi on nii kuum, et need tugevad mehed saavad leekide tõttu surma. Kuid mis sai kolmest noorest mehest, kelle nad ahju viskasid?

Kuningas vaatab ahju ja ehmub väga. „Kas me ei sidunud kinni kolm meest ja ei visanud neid tulikuuma ahju?” küsib ta.

„Viskasime küll,” vastavad tema sulased.

„Kuid mina näen nelja meest tules ringi kõndimas,” ütleb ta. „Nad pole kinni seotud ja tuli ei põleta neid. Ja neljas näeb välja nagu jumal.” Siis läheb kuningas ahju uksele lähemale ja hüüab: „Sadrak! Meesak! Abednego! Tulge välja, te Kõigekõrgema Jumala sulased!”

Kui nad välja tulevad, võivad kõik näha, et nad pole viga saanud. Siis ütleb kuningas: „Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal! Ta saatis oma ingli ja päästis oma sulased, sest nad ei kummardanud ega teeninud teisi jumalaid peale oma Jumala.”

Kas pole see hea eeskuju Jehoovale ustavusest?