Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 80. LUGU

Jumala rahvas lahkub Babülonist

Jumala rahvas lahkub Babülonist

UMBES kaks aastat on möödunud ajast, mil meedlased ja pärslased Babüloni vallutasid. Ja vaata, mis nüüd toimub! Jah, iisraellased lahkuvad Babülonist. Kuidas nad vabaks said? Kes lasi neil ära minna?

See oli Pärsia kuningas Koores. Kaua aega enne Koorese sündimist laskis Jehoova prohvet Jesajal tema kohta kirjutada: „Sina viid täide kõik, mis ma tahan. Väravad jäetakse sinu ees lahti, et sa vallutaksid linna.” Koores juhtis tõepoolest Babüloni vallutamist. Ja meedlased ning pärslased tulid öösel linna lahtijäetud väravate kaudu.

Aga Jehoova prohvet Jesaja ennustas ka seda, et Koores annab käsu, et Jeruusalemm ja selle tempel uuesti üles ehitataks. Kas Koores andis selle käsu? Andis küll. Koores ütleb iisraellastele niiviisi: „Minge nüüd Jeruusalemma ja ehitage Jehoova, oma Jumala tempel üles.” Ja seda ongi iisraellased tegema minemas.

Kuid mitte kõik iisraellased ei saa seda pikka teekonda tagasi Jeruusalemma ette võtta. See on väga pikk teekond, umbes 800 kilomeetrit, ja paljud on liiga vanad või liiga haiged, et nii kaugele reisida. Ja on ka teisi põhjusi, miks mõned inimesed tagasi ei lähe. Kuid neile, kes tagasi ei lähe, ütleb Koores: „Andke neile, kes lähevad tagasi Jeruusalemma ja hakkavad templit ehitama, kaasa hõbedat ja kulda ning teisi asju.”

Iisraellastele, kes lähevad Jeruusalemma, antakse kaasa palju kingitusi. Koores annab neile kaasa ka vaagnad ja karikad, mis kuningas Nebukadnetsar oli võtnud Jehoova templist, kui ta Jeruusalemma hävitas. Inimestel tuleb palju asju endaga kaasa võtta.

Peale umbes neli kuud kestnud teekonda saabuvad iisraellased just õigeks ajaks Jeruusalemma. Sellest ajast, kui linn hävitati ja maa täiesti inimtühjaks jäi, on möödunud täpselt 70 aastat. Kuigi iisraellased on jälle oma kodumaal, ootavad neid ees rasked ajad, millest me kohe kuuleme.