Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 35. LUGU

Jehoova annab oma seadused

Jehoova annab oma seadused

UMBES kaks kuud pärast Egiptusest lahkumist jõuavad iisraellased Siinai mäe juurde, mida kutsutakse ka Hoorebi mäeks. See on sama koht, kus Jehoova Moosesega põleva põõsa seest rääkis. Rahvas jääb siin mõneks ajaks leeri.

Samal ajal kui rahvas all ootab, läheb Mooses üles mäele. Seal mäetipul ütleb Jehoova Moosesele, et Ta tahab, et iisraellased kuulaksid Tema sõna ja saaksid Tema eriliseks rahvaks. Kui Mooses alla tuleb, teatab ta rahvale, mida Jehoova on öelnud. Ja iisraellased ütlevad, et nad kuulavad Jehoova sõna, sest nad tahavad tema rahvas olla.

Nüüd teeb Jehoova midagi erakordset. Jehoova paneb mäetipu suitsema ja tekitab kõva müristamist. Ja ta ütleb rahvale: „Mina olen Jehoova, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt.” Seejärel ta käsib: „Sa ei tohi kummardada muid jumalaid peale minu.”

Jumal annab rahvale veel üheksa käsku ehk seadust. Iisraellased kardavad hirmsasti. Nad ütlevad Moosesele: „Räägi sina meiega, sest me kardame, et me sureme, kui Jumal meiega räägib.”

Hiljem ütleb Jehoova Moosesele: „Tule üles minu juurde mäele. Ma annan sulle kaks kivilauda, kuhu ma olen kirjutanud käsud, mida ma tahan, et rahvas peaks.” Siis läheb Mooses uuesti mäele. Ta jääb sinna 40 päevaks ja 40 ööks.

Jumalal on oma rahva jaoks väga palju seadusi. Mooses kirjutab need seadused üles. Jumal annab Moosesele ka kaks kivilauda. Nende peale on Jumal ise kirjutanud 10 seadust, mis ta kogu rahvale teada andis. Neid nimetatakse Kümneks käsuks.

Kümme käsku on tähtsad seadused. Aga ka need paljud teised seadused, mis Jumal iisraellastele annab, on tähtsad. Üks nendest seadustest on: „Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest.” Teises seaduses öeldakse: „Armasta oma ligimest nagu iseennast.” Jumala Poeg Jeesus Kristus ütles, et need on kaks kõige suuremat käsku, mis Jumal Jehoova oma Iisraeli rahvale andis. Hiljem saame veel palju Jumala Pojast ja tema õpetustest teada.