Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 38. LUGU

Kaksteist maakuulajat

Kaksteist maakuulajat

VAATA, milliseid puuvilju need mehed kannavad! Vaata, kui suur on see viinamarjakobar! Kaks meest peavad seda põikpuus kandma. Ja vaata neid viigimarju ja granaatõunu. Kust need ilusad puuviljad on toodud? Kaananimaalt. Tuleta meelde, et Kaananis elasid kord Aabraham, Iisak ja Jaakob. Kuid näljahäda tõttu läks Jaakob oma perega Egiptusesse elama. Nüüd, umbes 216 aastat hiljem, viib Mooses iisraellased Kaananisse tagasi. Nad on jõudnud kõrbes paika, mille nimi on Kaades.

Kaananimaal elavad halvad inimesed. Sellepärast saadab Mooses sinna 12 maakuulajat ja ütleb neile: „Uurige välja, kui palju inimesi seal elab ja kui tugevad nad on. Uurige välja, kas see maa on viljakas. Ja tooge kindlasti selle maa vilju kaasa.”

Kui maakuulajad jõuavad tagasi Kaadesisse, ütlevad nad Moosesele: „See on tõepoolest hea maa.” Tõestuseks näitavad nad Moosesele puuvilju. Aga 10 maakuulajat ütlevad: „Inimesed, kes seal elavad, on suured ja tugevad. Nad tapavad meid, kui me proovime seda maad vallutada.”

Kui iisraellased seda kuulevad, on nad hirmul. „Parem oleks olnud Egiptuses või siin kõrbes surra,” ütlevad nad. „Meid tapetakse lahingus ja meie naised ning lapsed võetakse vangi. Valigem Moosese asemel uus juht ja mingem Egiptusesse tagasi!”

Kuid kaks maakuulajat loodavad Jehoova peale ja püüavad rahvast rahustada. Nende nimed on Joosua ja Kaaleb. Nad ütlevad: „Ärge kartke. Jehoova on meiega. Seda maad on kerge vallutada!” Aga inimesed ei kuula. Nad tahavad Joosuat ja Kaalebit koguni tappa.

See teeb Jehoova väga vihaseks ja ta ütleb Moosesele: „Mitte ükski inimene, kes on 20-aastane või üle selle, ei pääse Kaananimaale. Nemad nägid neid imesid, mis ma tegin Egiptuses ja kõrbes, kuid ikkagi ei usalda nad mind. Sellepärast peavad nad 40 aastat kõrbes ringi rändama, kuni viimnegi neist sureb. Ainult Joosua ja Kaaleb pääsevad Kaananimaale.”