Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 1. KÜSIMUS

Kes ma olen?

Kes ma olen?

MIKS ON SEE KÜSIMUS TÄHTIS

Kui sul on selge arusaam sellest, kes sa oled ja mis on sulle oluline, siis langetad surve all olles õigeid otsuseid.

MIDA SINA TEEKSID?

Kujuta ette järgmist olukorda. Carmen on olnud ühel peol umbes kümme minutit. Järsku kuuleb ta selja tagant tuttavat häält:

„Mis sa siin niisama passid?”

Carmen keerab end ringi ja näeb oma sõpra Janikat, kes hoiab käes kaht avatud pudelit. Ta saab kohe aru, et neis on alkohol. Janika pistab ühe pudeli Carmenile nina alla ja ütleb: „Sa pole ometi liiga noor, et natuke lõbutseda.”

Carmen ei tahaks seda vastu võtta. Kuid Janika on tema sõber ja Carmen ei soovi, et ta sõber teda igavaks peaks. Pealegi pole Janika mingi paha tüdruk. Kui tema joob, ei saa see nii halb olla. „See on ju vaid jook,” mõtleb Carmen, „ega ma narkotsi ei pane.”

Kui sina oleksid Carmeni asemel, siis mida sa teeksid?

STOPP! MÕTLE JÄRELE

Et niisugustes olukordades õigeid otsuseid langetada, on sul vaja selget arusaama sellest, kes sa oled ja mis on sulle oluline. Siis võid ise oma elu juhtida, selle asemel et teiste pilli järgi tantsida. (1. Korintlastele 9:26, 27.)

Kuidas sellist enesekindlust saavutada? Alustuseks võiksid vastata järgmistele küsimustele.

 1. MIS ON MU TUGEVAD KÜLJED?

Kui sa tead, millised on su võimed ja head omadused, annab see sulle enesekindlust juurde.

PIIBLI EESKUJU. Apostel Paulus ütles: „Kui ma olengi koolitamata kõnekunstis, on mul siiski teadmisi.” (2. Korintlastele 11:6.) Tänu pühakirja tundmisele suutis Paulus jääda oma seisukohtadele kindlaks, kui teised need kahtluse alla seadsid. Ta ei lasknud teiste kriitilistel märkustel oma enesekindlust kõigutada. (2. Korintlastele 10:10; 11:5.)

ANALÜÜSI END. Pane kirja mõni oma anne või oskus.

Nüüd pane kirja mõni oma hea omadus (näiteks hoolivus, lahkus, usaldusväärsus, täpsus).

2. MIS ON MU NÕRGAD KÜLJED?

Just nagu keti tugevus sõltub sellest, kui tugev on selle nõrgim lüli, sõltub sinu suutlikkus jääda iseendaks sellest, kui hästi sa oma nõrku külgi kontrolli all hoiad.

PIIBLI EESKUJU. Paulus teadis, millised on tema nõrgad küljed. Ta kirjutas: „Sisimas on mul Jumala seaduse üle hea meel, aga mu kehas on teine seadus, mis sõdib mu mõistuse seaduse vastu ja viib mind vangi patu seaduse alla.” (Roomlastele 7:22, 23.)

ANALÜÜSI END. Millise nõrga küljega on sul vaja tegeleda?

 3. MILLISED ON MU EESMÄRGID?

Kas sa istuksid taksosse ja paluksid juhil sihitult ringi sõita, kuni kütus otsa saab? Vaevalt küll. See oleks ju mõttetu ja pealegi paneks see paraja põntsu su rahakotile.

Mis on selle näite iva? Eesmärgid annavad su elule kindla suuna. Sa tead, kuhu sa tahad jõuda, ja sul on plaan, kuidas sinna jõuda.

PIIBLI EESKUJU. Paulus sõnas: „Ma ei jookse sihitult.” (1. Korintlastele 9:26.) Selle asemel et lasta eluvoolul end lihtsalt kaasa kiskuda, seadis Paulus endale eesmärke ja elas nendega kooskõlas. (Filiplastele 3:12–14.)

ANALÜÜSI END. Pane kirja kolm eesmärki, mida tahaksid aasta jooksul saavutada.

4. MILLISED ON MU PÕHIMÕTTED?

Kui sul on selge arusaam iseendast, oled nagu sügavale juurdunud puu, mis peab vastu ka kõige tugevamatele tuultele

Ilma selgete põhimõteteta oleksid sa ebakindel ja üritaksid olla oma kaaslaste moodi. Nii oleksid sa nagu kameeleon, kes muudab värvi, et ümbruskonda sulanduda. See aga näitaks, et sul pole selget arusaama sellest, kes sa oled ja mis on sulle oluline.

Kui sul on aga kindlad põhimõtted, võid jääda iseendaks hoolimata sellest, mida teised teevad.

PIIBLI EESKUJU. Taaniel „otsustas oma südames” kuuletuda Jumala seadustele, kuigi ta oli ilmselt alles teismeline ja eemal oma perest. (Taaniel 1:8.) Ta jäi iseendaks ega reetnud oma põhimõtteid.

ANALÜÜSI END. Millised on su põhimõtted ja veendumused? Kas sa usud Jumalasse? Kui usud, siis miks? Mis sind veenab, et Jumal on olemas?

Kas sa usud, et Piibli moraalinormide järgimine tuleb sulle kasuks? Kui usud, siis miks?

Niisiis, kas sa tahaksid olla nagu langenud leheke, mida väikseimgi tuulepuhang lendu ajab, või hoopis nagu sügavale juurdunud puu, mis peab vastu ka kõige tugevamatele tuultele? Sa võid olla nagu selline puu, kui teed endale selgeks, kes sa oled ja mis on sulle oluline.