Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda


Kuidas on kursus üles ehitatud?

Kuidas on kursus üles ehitatud?

Õppetükid töötatakse läbi koos juhendajaga. Sa võid paluda juhendajaks Jehoova tunnistaja, kes selle brošüüri sulle andis, või täita sooviavalduse vormi veebisaidil jw.org.

ÕPPETÜKI 1. OSA

Loe läbi küsimused (A) ja lõigud ning vaata järele viidatud piiblitekstid (B). Eriti pööra tähelepanu piiblitekstidele, mille juures on märge „loe”.

ÕPPETÜKI 2. OSA

Alapealkirja „Aruteluks” all on lühidalt kokku võetud, millest juttu tuleb (C). Alapunktid (D) moodustavad arutelu kondikava. Arutelu käigus käsitletakse piiblitekste, videoid (E) ja küsimusi.

Samuti käsitletakse pilte ja pildiallkirju (F). Arutatakse ka, kuidas vastata väidetele, mis on toodud kastis „Keegi võib öelda” (G).

ÕPPETÜKI 3. OSA

Selles osas on õppetüki kokkuvõte ja kordamisküsimused (H). Samuti saad sinna märkida õppetüki lõpetamise kuupäeva. Kastist „Eesmärgid” (I) võid leida ideid selle kohta, milliseid eesmärke endale seada. Rubriigis „Vaata lisa” (J) on viited teemaga seotud lisamaterjalile.

Kuidas leida üles viidatud piiblitekstid?

Piiblitekstide viidetes on antud raamatu nimi (A), peatüki number (B) ja salminumber või -numbrid (C). Näiteks Johannese 17:3 viitab Johannese evangeeliumi 17. peatüki 3. salmile.