Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 10. PEATÜKK

Kuidas on vaimolendid meie eluga seotud?

Kuidas on vaimolendid meie eluga seotud?
  • Kas inglid aitavad inimesi?

  • Kuidas on kurjad vaimud inimesi mõjutanud?

  • Kas on põhjust kurje vaime karta?

1. Miks tunda huvi inglite vastu?

KUI tahetakse mõnda inimest tundma õppida, tuntakse harilikult huvi ka tema perekonna vastu. Kui tahame Jumal Jehoovat tundma õppida, peaksime samuti teadma üht-teist tema taevase perekonna ehk inglite kohta. Piibel nimetab ingleid „Jumala poegadeks”. (Iiob 38:7.) Milline on nende koht Jumala eesmärgis? Kas nad on inimajalugu mõjutanud? Kas nad on kuidagi seotud sinu eluga? Kui jah, siis kuidas?

2. Kust on inglid pärit ja kui palju neid on?

2 Piiblis on sadu viiteid inglitele. Vaadelgem neist mõningaid, et inglitest selgemat pilti saada. Kust nad on pärit? Koloslastele 1:16 ütleb: „Tema [Jeesus Kristuse] kaudu on loodud kõik taevas ja maa peal.” Niisiis on Jumal Jehoova loonud kõik inglid oma esmasündinud poja kaudu. Kui palju on ingleid? Piibel näitab, et neid loodi sadu miljoneid ja et nad kõik on vägevad vaimolendid. (Laul 103:20.) *

3. Mida annab inglite kohta teada Iiob 38:4–7?

 3 Pühakiri annab teada, et „kõik Jumala pojad hõiskasid kiitust”, kui Jehoova rajas maa. (Iiob 38:4–7.) Niisiis olid inglid olemas juba kaua enne inimesi, isegi enne maakera loomist. See piiblikoht näitab ka, et inglitel on tunded, kuna nad „üheskoos rõkkasid ja ... hõiskasid kiitust”. Samuti öeldakse, et „kõik Jumala pojad” rõõmustasid üheskoos. Sel ajal olid kõik inglid Jumal Jehoova ühtse pere liikmed ja teenisid teda.

INGLID KUI KAITSJAD JA ABISTAJAD

4. Kuidas näitab Piibel, et ustavad inglid on inimestest huvitatud?

4 Sellest peale, kui inimesed loodi, on ustavad vaimolendid kasvava inimpere ja Jumala eesmärkide teostumise vastu sügavat huvi tundnud. (Õpetussõnad 8:30, 31; 1. Peetruse 1:11, 12.) Aja jooksul nägid nad, kuidas enamik inimperest keeras armastavale Loojale selja. See kahtlemata kurvastas ingleid. Seevastu, kui kas või üks inimene Jehoova poole tagasi pöördub, „tunnevad Jumala inglid rõõmu”. (Luuka 15:10.) Kuna inglid on jumalateenijate heaolust sedavõrd huvitatud, pole üllatav, et Jehoova on neid korduvalt läkitanud julgustama ja kaitsma oma ustavaid maiseid teenijaid. (Loe Heebrealastele 1:7, 14.) Vaatame mõningaid näiteid.

„Minu Jumal saatis oma ingli ja sulges lõvide suu” (Taaniel 6:22)

5. Milliseid näiteid leidub Piiblis selle kohta, kuidas inglid on inimesi toetanud?

5 Kaks inglit aitasid õiglasel Lotil ja tema tütardel pääseda Soodoma ja Gomorra hävingust, viies nad eemale neist linnadest, kus vohas kurjus. (1. Moosese 19:15, 16.) Sajandeid hiljem visati prohvet Taaniel lõvide auku, kuid ta pääses sealt eluga ja ütles: „Minu Jumal saatis oma ingli ja sulges lõvide suu.” (Taaniel 6:22.) Meie ajaarvamise 1. sajandil vabastas üks ingel apostel Peetruse vanglast. (Apostlite teod 12:6–11.) Ja Jeesustki  toetasid inglid, kui ta oma maist teenistust alustas. (Markuse 1:13.) Samuti tema surmatunni lähenedes ilmus talle ingel ja „andis talle uut jõudu”. (Luuka 22:43.) Neil olulistel aegadel oli inglite tugi Jeesusele kindlasti suureks julgustuseks.

6. a) Kuidas inglid Jumala rahvast tänapäeval kaitsevad? b) Milliseid küsimusi me järgnevalt uurime?

6 Tänapäeval inglid enam inimestele ei ilmu. Siiski kaitsevad need vägevad vaimolendid endiselt Jumala teenijaid, eriti just vaimse kahju eest. Piibel ütleb: „Jehoova ingel kaitseb kõiki, kes Jumalat kardavad, ja päästab nad.” (Laul 34:7.) Miks võivad need sõnad meid julgustada? Sellepärast et olemas on ka ohtlikud kurjad vaimolendid, kes tahavad meid hävitada! Kes nad sellised on? Kust on nad pärit? Kuidas püüavad nad meile kahju teha? Et neile küsimustele vastused leida, tuleb meil jällegi meenutada sündmusi päris inimajaloo algusest.

VAIMOLENDID, KES ON MEIE VAENLASED

7. Kui palju inimesi õnnestus Saatanal Jumalast ära pöörata?

7 Nagu me 3. peatükist õppisime, tekkis ühel inglil himu teiste üle valitseda, ja nii sai ta Jumala vastaseks. See ingel sai hiljem tuntuks kui Kurat ja Saatan. (Ilmutus 12:9.) Umbes 1600 aasta jooksul pärast seda, kui ta oli Eevat petnud, õnnestus tal Jumalast ära pöörata peaaegu kõik inimesed, välja arvatud vähesed ustavad, nagu Aabel, Eenok ja Noa. (Heebrealastele 11:4, 5, 7.)

8. a) Kuidas muutus osa ingleid deemoniteks? b) Mida pidid deemonid tegema, et veeuputuses ellu jääda?

8 Noa päevil mässas Jehoova vastu veel teisigi ingleid. Nad loobusid oma kohast Jumala taevases perekonnas, tulid maa peale ja võtsid endale inimkehad. Mis eesmärgiga?  1. Moosese 6:2 annab teada: „Jumala pojad [märkasid], et inimeste tütred on ilusad, ja nad võtsid endale naiseks need, kelle nad välja valisid.” Jumal Jehoova ei kavatsenud lasta neil inglitel sedasi jätkata ja inimkonnal seeläbi üha rohkem alla käia. Ta laskis tulla ülemaailmse veeuputuse, milles hukkusid kõik kurjad inimesed. Ellu jäid vaid ustavad jumalateenijad. (1. Moosese 7:17, 23.) Mässumeelsed inglid ehk deemonid olid aga sunnitud oma inimkehadest loobuma ja vaimolenditena taevasse tagasi pöörduma. Nad asusid Kuradi poolele, kellest sai „deemonite valitseja”. (Matteuse 9:34.)

9. a) Mis sai deemonitest, kui nad taevasse naasid? b) Mida me seoses deemonitega järgnevalt vaatleme?

 9 Kui sõnakuulmatud inglid taevasse naasid, olid nad Jumala perest välja tõugatud nagu nende juht Saatangi. (2. Peetruse 2:4.) Tänapäeval ei saa nad enam endale inimkeha võtta, kuid nad avaldavad inimestele endiselt väga halba mõju. Deemonite abiga „eksitab [Saatan] kogu maailma”. (Ilmutus 12:9; 1. Johannese 5:19.) Kuidas? Deemonitel on inimeste petmiseks omad meetodid. (Loe 2. Korintlastele 2:11.) Vaatame neist mõningaid.

KUIDAS DEEMONID EKSITAVAD

10. Mida kujutab endast spiritism?

10 Deemonid kasutavad inimeste eksitamiseks spiritismi. Sisuliselt tähendab spiritism suhtlemist deemonitega kas otseselt või meediumi vahendusel. Piibel mõistab spiritismi hukka ning käsib meil kõigest sellega seonduvast hoiduda. (Galaatlastele 5:19–21.) Deemonid kasutavad spiritismi nagu kalamees sööta. Kalamees püüab erinevaid kalu erisuguse sööda abil. Samuti kasutavad kurjad vaimud mitmesuguseid spiritismi vorme, et igat sorti inimesi oma mõju alla saada.

11. Mida kujutab endast ennustamine ja miks tuleks sellest hoiduda?

11 Üks deemonite kasutatav sööt on ennustamine ehk püüd üleloomulike vahendite abil kas tulevikusündmusi või midagi muud tundmatut teada saada. Mõned ennustamise vormid on astroloogia, kaardipanek (nii tarokikaartide kui ka tavaliste mängukaartidega), kristallkuuli vaatamine, käejoonte lugemine ning ennete otsimine unenägudest. Ehkki paljude meelest on ennustamine süütu asi, näitab Piibel, et ennustajad ja kurjad vaimud tegutsevad käsikäes. Näiteks Apostlite teod 16:16–18 räägib tüdrukust, kes suutis tulevikku ennustada,  kuna temas oli „ennustamise deemon”. Kui see kuri vaim tüdrukust välja aeti, kadus ka tema ennustamisvõime.

Deemonid kasutavad inimeste petmiseks mitmesuguseid võtteid

12. Miks on ohtlik surnutega kontakti otsida?

12 Deemonid eksitavad inimesi ka sel moel, et õhutavad neid surnutega kontakti otsima. Lähedasi taga leinates jäävad inimesed sageli uskuma valesid surnute kohta. Spiritistlik meedium võib anda mingit erilist teavet või kõnelda kadunu häälega. Nii hakkavad paljud inimesed uskuma, et surnud on tegelikult elus, ja nad võivad arvata, et kadunutega suhtlemine aitab neil oma leina kanda. Selline „lohutus” pole mitte ainult petlik, vaid ka ohtlik. Miks? Sellepärast et deemonid on suutelised kadunu häält matkima ja meediumile surnu kohta teavet andma. (1. Saamueli 28:3–19.) Nagu me 6. peatükist õppisime, tähendab surm inimese olemasolu lõppu. (Laul 115:17.) Seega, kes „otsib juhatust surnutelt”, on kurjade vaimude poolt eksitatud ning toimib Jumala tahte vastaselt.  (Loe 5. Moosese 18:10, 11; Jesaja 8:19.) Ole siis valvas, et seda ohtlikku deemonlikku sööta mitte puutuda.

13. Mis on õnnestunud paljudel, kes varem deemoneid kartsid?

13 Lisaks eksitamisele kurjad vaimud ka hirmutavad inimesi. Saatan ja deemonid teavad, et nende vangistamiseni on jäänud ainult „vähe aega”, ning nad on praegu raevukamad kui kunagi varem. (Ilmutus 12:12, 17.) Siiski on tuhanded inimesed vabanenud hirmust kurjade vaimude ees, mis kammitses neid varem päevast päeva. Kuidas see neil õnnestus? Mida saaks spiritismiga tegeleja teha selleks, et deemonite võimusest pääseda?

KUIDAS KURJADELE VAIMUDELE VASTU SEISTA?

14. Kuidas on 1. sajandi Efesose kristlased eeskujuks neile, kes tahavad tänapäeval deemonite võimusest pääseda?

14 Piibel annab teada nii seda, kuidas kurjadele vaimudele vastu seista, kui ka seda, kuidas nende võimusest pääseda. Mõelgem kristlastele, kes elasid 1. sajandil Efesoses. Mõned neist olid enne kristlaseks saamist tegelenud spiritismiga. Mida nad ette võtsid, kui nad olid otsustanud spiritismist loobuda? Piibel ütleb: „Suur hulk neid, kes tegelesid maagiaga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide nähes.” (Apostlite teod 19:19.) Need uued kristlased jätsid oma nõiaraamatute põletamisega hea eeskuju kõigile, kes tänapäeval soovivad deemonitele vastu seista. See, kes tahab Jehoovat teenida, peab hävitama kõik spiritismiga seotud asjad. Nendeks võivad olla raamatud, ajakirjad, filmid, plakatid ja muusikasalvestised, mis ergutavad tegelema spiritismiga ning jätavad sellest meeldiva ja põneva mulje. Sellesse loetellu kuuluvad ka amuletid ja muud esemed, mida kantakse lootuses, et need kaitsevad kurja eest. (1. Korintlastele 10:21.)

15. Mida meil tuleb teha, et suudaksime kurjadele vaimudele vastu seista?

 15 Mõned aastad pärast seda, kui Efesose kristlased olid oma nõiaraamatud hävitanud, kirjutas apostel Paulus neile: „Me ei pea ju võitlust mitte inimestega, vaid ... kurjade vaimudega.” (Efeslastele 6:12.) Deemonid ei olnud alla andnud. Nad püüdsid endiselt Efesose kristlaste üle võimust saada. Mida tuli neil kristlastel veel teha? Paulus kirjutas: „Peale selle võtke suur usukilp, millega te suudate kustutada kõik Saatana põlevad nooled.” (Efeslastele 6:16.) Mida tugevam on meie usukilp, seda edukamalt suudame kurjadele vaimudele vastu seista. (Matteuse 17:20.)

16. Kuidas me saame oma usku tugevdada?

16 Kuidas me saame oma usku tugevdada? Me saame seda teha piibliuurimise teel. Nagu müüri tugevus sõltub oluliselt vundamendi tugevusest, nii sõltub ka meie usu tugevus paljuski sellest, kui kindlale alusele see on rajatud. Meie usu aluseks on täpsed teadmised Jumala sõnast Piiblist. Kui loeme ja uurime Piiblit iga päev, muutub meie usk tugevaks. Selline usk kaitseb meid kurjade vaimude mõju eest otsekui kindel müür vaenlase sissetungi eest. (1. Johannese 5:5.)

17. Mis on veel hädavajalik, et kurjadele vaimudele vastu seista?

17 Mida pidid Efesose kristlased veel tegema? Kuna selles linnas vohas demonism, vajasid nad kurjade vaimude eest pidevat kaitset. Seepärast ütles Paulus neile: „Palvetage igas olukorras, esitage igasuguseid palveid ja anumisi kooskõlas Jumala vaimu juhatusega.” (Efeslastele 6:18.) Demonism lokkab ka praeguses maailmas. Seismaks kurjadele vaimudele vastu, on ülimalt tähtis, et me Jehoova käest tungivalt kaitset paluksime. Palvetades peaksime kasutama Jehoova nime. (Loe Õpetussõnad 18:10.) Palugem siis püsivalt, et Jehoova päästaks meid Saatana  käest. (Matteuse 6:13.) Jehoova vastab sellistele tungivatele palvetele. (Laul 145:19.)

18., 19. a) Miks me võime kindlad olla, et saavutame kurjade vaimude üle võidu? b) Millisele küsimusele annab vastuse järgmine peatükk?

18 Kurjad vaimud on ohtlikud, aga kui seisame vastu Kuradile ja hoiame Jumala ligi, tehes tema tahtmist, siis pole meil põhjust deemonite ees hirmu tunda. (Loe Jaakobuse 4:7, 8.) Nende võim on piiratud. Neid karistati Noa päevil ja tulevikus peavad nad oma lõpliku kohtuotsusega silmitsi seisma. (Juuda 6.) Pidagem ka meeles, et Jehoova vägevad inglid kaitsevad meid. (2. Kuningate 6:15–17.) Nad on väga huvitatud sellest, et me suudaksime kurjadele vaimudele vastu seista. Õiglased inglid on meile otsekui ergutav publik. Püsigem siis Jehoova ja tema ustavatest vaimolenditest koosneva perekonna ligi. On tõesti tähtis hoida eemale kõigist spiritismi vormidest ja järgida alati Jumala sõna nõuandeid. (1. Peetruse 5:6, 7; 2. Peetruse 2:9.) Kui nii teeme, võime kindlad olla, et saavutame kurjade vaimude üle võidu.

19 Kuid miks on Jumal üldse sallinud kurje vaime ja kurjust, mis on inimsoole nii palju kannatusi tähendanud? Sellele küsimusele annab vastuse järgmine peatükk.

^ lõik 2 Ilmutus 5:11 (P 1997) ütleb ustavate inglite kohta: „Nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.” Seega näitab Piibel, et ingleid loodi sadu miljoneid.