Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 LISA

Kes on peaingel Miikael?

Kes on peaingel Miikael?

VAIMOLEVUST nimega Miikael ei mainita Piiblis sageli. Ent kui seda tehakse, näidatakse teda alati tegutsemas. Taanieli raamatus võitleb Miikael kurjade inglitega, Juuda kirjas vaidleb ta Kuradiga ning Ilmutusraamatus sõdib Kuradi ja deemonitega. Kaitstes Jehoova ülemvõimu ja võideldes tema vaenlaste vastu, tegutseb Miikael kooskõlas oma nime tähendusega „Kes on nagu Jumal?”. Kes Miikael õigupoolest on?

Ühte isikut võidakse tunda rohkem kui ühe nime all. Näiteks patriarh Jaakob on tuntud ka kui Iisrael ning apostel Peetrus kui Siimon. (1. Moosese 49:1, 2; Matteuse 10:2.) Sarnaselt sellega näitab Piibel, et Miikael on olnud Jeesus Kristuse nimi nii enne kui ka pärast tema maapealset elu. Vaadelgem, kuidas aitab pühakiri meil sellise järelduseni jõuda.

Peaingel. Jumala sõna räägib Miikaelist kui peainglist. (Juuda 9.) Sõna „peaingel” esineb Piiblis vaid ainsuses, mis osutab sellele, et on olemas ainult üks selline ingel. Pühakiri seostab Jeesuse peaingli positsiooniga. Kirjakoht 1. Tessalooniklastele 4:16 ütleb ülesäratatud Jeesus Kristuse kohta: „Isand ise tuleb taevast alla peaingli käskiva hüüuga.” Kuna Jeesusel öeldakse olevat peaingli hääl, võime järeldada, et Jeesus ise ongi peaingel Miikael.

 Väejuht. Piibel ütleb, et „Miikael ja tema inglid sõdisid lohega. Ja lohe ning tema inglid sõdisid.” (Ilmutus 12:7.) Seega on Miikael ustavatest inglitest koosneva sõjaväe juht. Ilmutusraamat kirjeldab ka Jeesust ustavatest inglitest koosneva sõjaväe juhina. (Ilmutus 19:14–16.) Ja apostel Pauluski kõneleb „isand Jeesusest”, kes „ilmub taevast oma vägevate inglitega”. (2. Tessalooniklastele 1:7.) Näeme, et Piibel räägib Miikaelist ja tema inglitest ning Jeesusest ja tema inglitest. (Matteuse 13:41; 16:27; 24:31; 1. Peetruse 3:22.) Kuna Jumala sõna ei viita kusagil sellele, et taevas tegutseks kaks ustavate inglite sõjaväge – üks Miikaeli ja teine Jeesuse juhtimisel –, on loogiline järeldada, et Miikael pole keegi muu kui Jeesus Kristus oma taevasel positsioonil. *

^ lõik 1 Lisateavet selle kinnituseks, et Miikael on Jumala poja nimi, vaata raamatust „Arutlusi Pühakirja põhjal”, lk 105–106, ning entsüklopeediast „Insight on the Scriptures”, 2. köide, lk 393–394. Väljaandjad Jehoova tunnistajad.