Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 9. PEATÜKK

Kas maailma lõpp on lähedal?

Kas maailma lõpp on lähedal?

1. Kust on võimalik teada saada, mida tulevik toob?

KAS sa oled kunagi uudiseid kuulates mõelnud: „Enam hullemaks minna ei saa!”? Maailmas on nii palju halba, et paljude arvates peab maailma lõpp olema väga lähedal. Kas see on aga tõesti nii? Kuidas oleks võimalik teada saada, mida tulevik toob? Inimesed ei suuda tulevikku ette näha, aga Jumal Jehoova suudab. Piibli kaudu ongi ta meile teada andnud, mis meid ja meie planeeti ees ootab. (Jesaja 46:10; Jaakobuse 4:14.)

2., 3. Mida jüngrid Jeesuselt küsisid ja mida Jeesus neile vastuseks ütles?

2 Kui Piiblis räägitakse maailma lõpust, siis ei peeta silmas mitte maakera, vaid kurjuse lõppu. Jeesus rääkis, et maa üle hakkab valitsema Jumala kuningriik. (Luuka 4:43.) Tema jüngrid tahtsid teada, millal see juhtub. Nad küsisid temalt: „Ütle meile, millal see kõik sünnib ning mis on sinu kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärk.” (Matteuse 24:3.) Jeesus ei öelnud neile täpset kuupäeva, vaid andis hoopis teada, mis vahetult enne selle maailma lõppu toimub. Kõik see, millest Jeesus rääkis, sünnib praegu, meie ajal.

3 Selles peatükis vaatame, mis tõendab, et me elame selle maailma lõpu eel. Kõigepealt räägime aga  ühest sõjast, mis toimus taevas. See aitab meil mõista, miks on maailmas nii palju halba.

SÕDA TAEVAS

4., 5. a) Mis toimus taevas peagi pärast seda, kui Jeesus sai kuningaks? b) Kuidas pidi Saatana taevast alla heitmine mõjutama inimesi maa peal, nagu näitab Ilmutus 12:12?

4 Kaheksandast peatükist nägime, et Jeesus sai taevas kuningaks aastal 1914. (Taaniel 7:13, 14.) Ilmutusraamatus räägitakse, mis sai edasi. Seal öeldakse: „Taevas puhkes sõda. Miikael [Jeesus] ja tema inglid sõdisid lohega [Saatanaga]. Ja lohe ning tema inglid sõdisid.” * Saatan ja deemonid kaotasid selle sõja ning nad heideti taevast alla. Inglid taevas olid väga rõõmsad. Ent inimestele maa peal saabus hädaaeg. Piibel annab teada selle põhjuse: „[Saatan] on väga vihane, kuna ta teab, et talle on jäänud vähe aega.” (Ilmutus 12:7, 9, 12.)

5 Saatan teeb inimestele nii palju halba, kui vähegi suudab. Ta on maruvihane, sest ta teab, et juba varsti teeb Jumal tema tegutsemisele lõpu. Vaatame nüüd, mis pidi Jeesuse sõnul viimsetel päevadel juhtuma. (Vaata 24. järelmärkust.)

MAAILM VIIMSEIL PÄEVIL

6., 7. Kuidas täituvad tänapäeval Jeesuse sõnad sõdade ja näljahädade kohta?

6 Sõjad. Jeesus ütles: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.” (Matteuse 24:7.) Ühe teadusasutuse arvestuse järgi on alates aastast 1914 tapetud sõdades üle saja miljoni  inimese. 20. sajandil on sõdades hukkunud kolm korda rohkem inimesi kui 19 eelneva sajandi jooksul kokku. Sõjad on põhjustanud inimestele tõesti tohutult palju kannatusi.

7 Näljahädad. Samuti ütles Jeesus, et tuleb näljahädasid. (Matteuse 24:7.) Kuigi praegu toodetakse toitu rohkem kui kunagi varem, pole paljudel inimestel piisavalt süüa. Miks see nii on? Sest neil pole raha, et toitu osta, või maatükki, kus seda kasvatada. Üle miljardi inimese peab hakkama saama vähem kui ühe euroga päevas. Maailma Terviseorganisatsiooni sõnul sureb toidupuuduse tõttu igal aastal miljoneid lapsi.

8., 9. Mis tõendab, et Jeesuse ennustus maavärinate ja haiguste kohta on täitunud?

8 Maavärinad. Jeesus ennustas: „Tuleb suuri maavärinaid.” (Luuka 21:11.) Igal aastal toimub palju võimsaid maavärinaid. Alates aastast  1900 on nende tõttu hukkunud üle kahe miljoni inimese. Ja kuigi tänu tehnika arengule on võimalik tuvastada maavärinaid kiiremini kui varem, on neis hukkunute arv siiski suur.

9 Haigused. Jeesuse sõnul pidi tulema ka katkusid, see tähendab ohtlikke haigusi, mis levivad kiiresti ja tapavad paljusid. (Luuka 21:11.) Kuigi arstiteadus on tohutult arenenud, ei suudeta paljusid haigusi siiski veel ravida. Ühe aruande järgi sureb igal aastal miljoneid inimesi sellistesse tõbedesse nagu tuberkuloos, malaaria ja koolera. Peale selle on viimase 40 aasta jooksul avastatud rohkem kui 30 uut haigust, millest paljusid ei osata ravida.

INIMESED VIIMSEIL PÄEVIL

10. Kuidas on tänapäeval osutunud tõeks piiblitekstis 2. Timoteosele 3:1–5 öeldu?

10 Piiblitekstis 2. Timoteosele 3:1–5 ütleb apostel Paulus, et viimseil päevil tulevad  karmid ajad, ning räägib siis sellest, millised on paljud sel ajal elavad inimesed. Ta ütleb, et nad on ...

  • enesearmastajad

  • rahaarmastajad

  • sõnakuulmatud vanematele

  • ustavusetud

  • kalgid pereliikmete vastu

  • enesevalitsuseta

  • metsikud

  • lõbuarmastajad, aga mitte jumalaarmastajad

  • sellised, kes on pealtnäha jumalakartlikud, aga kelle teod seda ei tõenda

11. Mis saab jumalatutest inimestest kirjakoha Laul 92:7 järgi?

11 Ilmselt oled sa nõus, et tänapäeval pole sellised mitte ainult üksikud inimesed, vaid suur osa inimesi maailmas. Ent peagi võtab Jumal midagi ette. Ta on lubanud: „Kuigi jumalatud lokkavad kui umbrohi ja kõik patustajad õitsevad, ootab neid igavene häving.” (Laul 92:7.)

 HEA SÕNUM VIIMSEIL PÄEVIL

12., 13. Millest on Jehoova aidanud oma teenijatel paremini aru saada?

12 Piibel on ennustanud, et viimseil päevil on maailm täis hädasid ja kannatusi. Kuid sel ajal pidi toimuma ka midagi head.

„Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas” (Matteuse 24:14)

13 Piibli mõistmine. Prohvet Taaniel kirjutas viimsete päevade kohta: „Tõest arusaamine süveneb.” (Taaniel 12:4.) Jumal pidi aitama oma teenijatel mõista Piiblit paremini kui eales varem. Ta on teinud seda eriti alates 1914. aastast. Näiteks on ta aidanud neil saada paremini aru oma nime tähtsusest, oma eesmärgist maaga, lunastusõpetusest, ülesäratamisest ja sellest, mis juhtub pärast surma. Nad on mõistnud ka seda, et ainult Jumala kuningriik suudab lahendada kõik inimeste probleemid. Peale selle on Jumal õpetanud oma teenijatele, kuidas olla õnnelik ja valmistada talle heameelt. Üks teine ennustus aga näitab, kuidas Jumala teenijad nende teadmistega teisi aitavad. (Vaata 21. ja 25. järelmärkust.)

14. Kui ulatuslikult kuulutatakse head sõnumit kuningriigist ja kes seda teevad?

14 Ülemaailmne kuulutustöö. Viimsetest päevadest rääkides ütles Jeesus: „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas.” (Matteuse 24:3, 14.) Jehoova tunnistajad kuulutavad seda head sõnumit praegu rohkem kui 230 maal enam kui 700 keeles. Nad kuulutavad tõesti kogu maailmas kõigile rahvastele, õpetades inimestele, mis on Jumala  kuningriik ja mida see korda saadab. (Ilmutus 7:9.) Seda kõike teevad nad tasuta. Kuigi neid vihatakse ja kiusatakse taga, kuulutavad nad julgelt edasi. (Luuka 21:17.) Miski ei saa Jeesuse ennustuse täitumist peatada.

MIDA TULEB MEIL TEHA?

15. a) Kas sa usud, et me elame viimseil päevil? b) Mis saab nendest, kes Jumalale kuuletuvad, ja nendest, kes seda ei tee?

15 Kas sa usud, et me elame viimseil päevil? Paljud Piibli prohvetiennustused viimsete päevade kohta täituvad meie silme all. Kui Jehoova meelest on head sõnumit kuulutatud piisavalt, siis tuleb lõpp. (Matteuse 24:14.) See lõpp on Harmagedoon, sõda, milles Jumal kõrvaldab kogu kurjuse. Jehoova korraldusel hävitab Jeesus koos oma vägevate inglitega kõik need inimesed, kes talle ja Jehoovale ei kuuletu. (2. Tessalooniklastele 1:6–9.) Ka Saatanal ja deemonitel ei lasta enam inimesi eksitada. Need, kes Jumalale kuuletuvad ja ustavalt tema kuningriiki toetavad, näevad, kuidas Jumal täidab kõik oma tõotused. (Ilmutus 20:1–3; 21:3–5.)

16. Mida on praegu väga oluline teha?

16 Saatana maailma lõpp on lähedal. Mida tuleb meil teha, et see üle elada? Me peame suhtuma Piibli uurimisse täie tõsidusega. (Johannese 17:3.) Piiblist aitavad paremini aru saada ka Jehoova tunnistajate iganädalased koosolekud. (Loe Heebrealastele 10:24, 25.) Kui saad teada, et sul tuleb enda juures midagi muuta, siis ära kõhkle seda tegemast.  Nii saad Jehoovaga veelgi lähedasemaks. (Jaakobuse 4:8.)

17. Miks tuleb selle maailma lõpp enamikule ootamatult?

17 Apostel Paulus ütles, et kurjade häving tuleb enamikule inimestele ootamatult, justnagu varas öösel. (1. Tessalooniklastele 5:2.) Jeesus ennustas, et paljud eiravad tõendeid selle kohta, et nad elavad viimseil päevil. Ta ütles: „Nagu olid Noa päevad, nii on ka Inimesepoja kohaloleku aeg [ehk viimsed päevad]. Nii nagu oli noil päevil enne veeuputust – inimesed sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, kui Noa läks laeva, ega pööranud toimuvale tähelepanu, kuni tuli veeuputus ja pühkis nad kõik minema –, nii on ka Inimesepoja kohaloleku ajal.” (Matteuse 24:37–39.)

18. Millise hoiatuse Jeesus oma järelkäijatele andis?

18 Jeesus hoiatas oma järelkäijaid: „Vaadake, et te ei koormaks oma südant liigsöömise, purjutamise ega elumuredega, et see päev ei tabaks teid ootamatult nagu püünis. Sest see tuleb kõikide peale, kes kogu maa peal elavad.” Seejärel ta ütles: „Püsige siis ärkvel ja anuge kogu aeg, et teil õnnestuks põgeneda kõige selle eest, mis peab toimuma, ja seista Inimesepoja ees.” (Luuka 21:34–36.) Kuna Saatana maailma häving on nii lähedal, on oluline Jeesuse sõnu tõsiselt võtta. Ainult need, kes on Jehoovale ja Jeesusele ustavad, elavad selle maailma lõpu üle ja saavad igavese elu uues maailmas. (Johannese 3:16; 2. Peetruse 3:13.)

^ lõik 4 Lisainfot Miikaeli kohta leiad 23. järelmärkusest.