Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 3. PEATÜKK

Milline on inimkonna tulevik?

Milline on inimkonna tulevik?

1. Mis oli Jumala eesmärk, kui ta inimesed lõi?

KUI Jumal lõi esimesed inimesed Aadama ja Eeva, pani ta nad elama kaunisse aeda. Ta soovis, et inimesed saaksid lapsi, teeksid tervest maast paradiisi ja hoolitseksid loomade eest. (1. Moosese 1:28; 2:8, 9, 15. Vaata 6. järelmärkust.)

2. a) Mis annab meile alust uskuda, et maast saab paradiis? b) Millised inimesed võivad Piibli sõnul maa peal elada ja kui kaua?

2 Mis sa arvad, kas me tõesti saame elada kunagi paradiisis? Jehoova on lubanud: „Ma olen eesmärgi seadnud ja viin selle ellu.” (Jesaja 46:9–11; 55:11.) Jehoova viib alati oma eesmärgid ellu, miski ei saa teda takistada. Piiblist saame teada, et Jumal on loonud maa kindla mõttega: selleks, et siin elataks. (Jesaja 45:18.) Kuid millised inimesed võivad maa peal elada ja kui kaua? Piibel ütleb: „Õiged [jumalakartlikud inimesed] pärivad maa ja elavad sellel igavesti.” (Laul 37:29; Ilmutus 21:3, 4.)

3. Mis küsimused võivad tekkida, kui mõelda sellele, mis maailmas toimub?

3 Praegu aga inimesed haigestuvad ja surevad. Paljudes paikades sõditakse ja tapetakse süütuid inimesi. On selge, et Jumala eesmärk pole veel täide läinud. Mis siis juhtus ja miks? Vastuse leiame Piiblist.

 JUMALA VAENLANE

4., 5. a) Kes rääkis Eedeni aias Eevaga mao kaudu? b) Kuidas võib kellestki saada varas?

4 Piibel näitab, et Jumalal on vaenlane, „keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks”. Saatan rääkis Eedeni aias Eevaga. Ta tegi seda nii, et Eevale jäi mulje, nagu räägiks temaga madu. (Ilmutus 12:9; 1. Moosese 3:1. Vaata 7. järelmärkust.)

5 Kas Jumal lõi Saatana? Muidugi mitte. Üks hea ingel, kes oli näinud maa ja inimeste loomist, muutus aegamööda kurjaks ja temast sai Saatan. (Iiob 38:4, 7.) Kuidas on see võimalik? Mõtle sellele, kuidas võib kellestki saada varas. Keegi ei sünni vargaks. Inimene võib aga hakata ihaldama midagi, mis talle ei kuulu. Kui ta sellest pidevalt mõtleb, muutub tema vale soov tugevamaks. Ja kui tal avaneb sobiv võimalus, varastab ta ihaldatud asja. Nii saabki temast varas. (Loe Jaakobuse 1:13–15. Vaata 8. järelmärkust.)

6. Kuidas sai ühest inglist Jumala vaenlane?

6 Sama lugu oli selle ingliga. Kui Jehoova oli loonud Aadama ja Eeva, andis ta neile ülesande täita maa inimestega. (1. Moosese 1:27, 28.) Võib-olla mõtles see ingel, et kõik need inimesed võiksid Jehoova asemel hoopis teda kummardada. Mida rohkem ta sellele mõtles, seda rohkem hakkas ta ihaldama au, mis kuulus Jehoovale. Seepärast ta valetas Eevale ning tal õnnestuski Eeva ära petta. (Loe 1. Moosese 3:1–5.) Nii sai temast Jumala vaenlane.

7. a) Miks Aadam ja Eeva surid? b) Miks meie vananeme ja sureme?

7 Aadam ja Eeva ei kuuletunud Jumalale ja sõid  keelatud vilja. (1. Moosese 2:17; 3:6.) See oli patt Jehoova vastu ja seetõttu nad lõpuks surid, nagu ta oli neid hoiatanud. (1. Moosese 3:17–19.) Miks aga kõik teised inimesed surevad? Toome selle kohta näite. Kui sa küpsetaksid kooki vormis, millel on mõlk sees, jääks koogile mõlgi jälg. Kui Aadam patustas, sai temast justkui mõlkis koogivorm. Kuna me kõik oleme Aadama järeltulijad, on ka meil küljes tema mõlgi jälg: me oleme patused. Sellepärast me ka vananeme ja sureme. (Roomlastele 3:23; loe Roomlastele 5:12. Vaata 9. järelmärkust.)

8., 9. a) Mida tahtis Saatan Aadamat ja Eevat uskuma panna? b) Miks ei kõrvaldanud Jehoova mässajaid kohe?

8 Kui Saatan õhutas Aadamat ja Eevat Jumala keelust üle astuma, algatas ta Jehoova vastu mässu. Ta tahtis panna neid uskuma, et Jehoova on valetaja ja halb valitseja, kes keelab neile midagi head. Saatan väitis, et inimestel pole vaja Jumalat kuulda võtta, vaid et nad peaksid ise otsustama, mis on õige ja mis vale. Mida Jehoova tegi, kui Aadam ja Eeva Saatana poolele läksid? Ta oleks võinud mässajad surmata ja niiviisi mässule lõpu teha. See poleks aga tõendanud, et Saatan valetas.

9 Seepärast ei kõrvaldanud Jehoova mässajaid kohe. Ta andis inimestele hoopis võimaluse ise oma elu juhtida. Nii pidi saama selgeks, et Saatan valetas ja et Jehoova teab, mis on inimestele parim. Seda teemat käsitletakse lähemalt 11. peatükis. Ent mida sina Aadama ja Eeva otsusest arvad? Kas neil oli tegelikult alust uskuda Saatanat? Jehoova oli andnud  Aadamale ja Eevale kõik hea, mis neil oli: täiusliku elu, ilusa elupaiga ja meeldiva töö. Saatan aga polnud teinud neile midagi head. Mida oleksid sina nende asemel teinud?

10. Millise tähtsa valiku ees igaüks meist seisab?

 10 Õigupoolest seisabki igaüks meist samasuguse valiku ees. Meil tuleb valida, kas kuuletuda Jumalale või Saatanale, ja sellest valikust sõltub meie elu. Kui otsustame kuuletuda Jehoovale, tõendame omalt poolt, et Saatan on valetaja. (Laul 73:28; loe Õpetussõnad 27:11.) Vähesed inimesed selles maailmas kuuletuvad Jumalale. Tegelikult näitab Piibel, et selle maailma valitseja polegi Jumal.

KES ON SELLE MAAILMA VALITSEJA?

Kas Saatan oleks saanud pakkuda Jeesusele kõiki maailma kuningriike, kui need poleks kuulunud temale?

11., 12. a) Mida Saatan Jeesusele pakkus ja mida see näitab? b) Millised piiblikohad veel näitavad, et Saatan on selle maailma valitseja?

11 Kord näitas Saatan Jeesusele kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha heidad ja mind korra kummardad.” (Matteuse 4:8, 9; Luuka 4:5, 6.) Kas Saatan oleks saanud kõiki maailma kuningriike Jeesusele pakkuda, kui need poleks kuulunud temale? Ei oleks. Saatan on selle maailma valitseja ja Jeesus teadis seda.

12 Mõni võib aga mõelda, kuidas saab Saatan olla selle maailma valitseja, kui Jehoova on kõikvõimas Jumal ja kõige looja. (Ilmutus 4:11.) On tõsi, et Jehoova on kõikvõimas ja kõige looja, kuid Jeesus nimetas just Saatanat selle maailma valitsejaks. (Johannese 12:31; 14:30; 16:11.) Ka apostel Paulus ütles, et Saatan on selle maailma jumal. (2. Korintlastele 4:3, 4.) Ja apostel Johannes kirjutas, et kogu maailm on Saatana võimuses. (1. Johannese 5:19.)

 KUIDAS SAATANA MAAILMALE LÕPP TEHAKSE?

13. Miks on tarvis, et Jumal kurjusele lõpu teeks?

13 Selles maailmas on üha enam kurjust. Maailm on täis sõdu, korruptsiooni, vägivalda ja religioosset silmakirjalikkust. Inimesed ei suuda sellele kõigele lõppu teha, ükskõik kui väga nad ka ei püüaks. Jumal aga kaotab peagi kogu kurjuse oma sõjas Harmagedoonis ja rajab uue, õiglase maailma. (Ilmutus 16:14–16. Vaata 10. järelmärkust.)

14. a) Kelle on Jumal seadnud oma valitsuse etteotsa? b) Mida on Piibel Jeesuse kui valitseja kohta ennustanud?

14 Jehoova on seadnud oma valitsuse, taevase kuningriigi etteotsa Jeesus Kristuse. Juba tuhandeid aastaid tagasi ennustas Piibel, et Jeesuse valitsus on kõigutamatu ja tagab maailmas rahu. (Jesaja 9:6, 7.) Jeesus õpetas oma järelkäijaid selle valitsuse eest palvetama, öeldes: „Teie palvetage siis nõnda: ... Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal.” (Matteuse 6:9, 10.) Selle raamatu 8. peatükis räägitakse, kuidas Jumala valitsus selle maailma valitsused välja vahetab. (Loe Taaniel 2:44.) Jumala valitsuse all muudetakse maa paradiisiks. (Vaata 11. järelmärkust.)

UUS MAAILM ON LIGIDAL

15. Mis on uus maa?

15 Piibel ütleb: „Meie aga ootame tema tõotuse kohaselt uut taevast ja uut maad, kus elab õigus.” (2. Peetruse 3:13; Jesaja 65:17.) Sõnaga „maa” mõeldakse Piiblis vahel inimesi, kes maa peal elavad.  (1. Moosese 11:1.) Ka väljendiga „uus maa” mõeldakse inimesi, selliseid, kes kuuletuvad Jumalale ja keda Jumal rikkalikult õnnistab.

16. Mida me saame teada tekstidest Johannese 3:16 ja 17:3?

16 Jeesus ütles, et tulevasel ajastul, uues maailmas, võivad inimesed saada igavese elu. (Markuse 10:30.) Mida me peame aga tegema, et seda saada? Vastuse leiame kirjakohtadest Johannese 3:16 ja 17:3 (loe). Milline aga on elu maises paradiisis?

17., 18. Kuidas näitab Piibel, et tulevikus on igal pool maailmas rahulik ja turvaline elada?

17 Kurjust, sõdu, kuritegevust ega vägivalda ei ole enam. Maa peal pole enam ühtki kurja inimest. (Laul 37:10, 11.) Jumal „lõpetab sõjad maa äärteni”. (Laul 46:9; Jesaja 2:4.) Kõik inimesed armastavad Jumalat ja kuuletuvad talle. Maa peal on rahu. (Laul 72:7.)

18 Kõigil on turvatunne. Kui vana aja iisraellased olid Jumalale sõnakuulelikud, tundsid nad end turvaliselt, sest Jumal kaitses neid. (3. Moosese 25:18, 19.) Paradiisis pole meil põhjust mitte midagi ega kedagi karta. Me võime kogu aeg end turvaliselt tunda. (Loe Jesaja 32:18; Miika 4:4.)

19. Miks me võime olla kindlad, et uues maailmas on külluslikult toitu?

19 Toitu on külluslikult. „Maa peal on rohkesti vilja, mägede tippudel on üliküllus.” (Laul 72:16.) „Maa annab oma vilja, Jumal, meie Jumal, õnnistab meid.” (Laul 67:6.)

20. Kuidas näitab Piibel, et maast saab paradiis?

20 Kogu maast saab paradiis. Inimestel on siis  ilusad majad ja aiad. (Loe Jesaja 65:21–24; Ilmutus 11:18.) Kogu maa saab sama kauniks, nagu oli Eedeni aed. Jehoova annab meile kõike, mida me vajame. Piibel ütleb Jehoova kohta: „Sina avad oma käe ja täidad kõigi elavate soovid.” (Laul 145:16.)

21. Milline suur muutus tulevikus veel toimub?

21 Inimeste ja loomade vahel on rahu. Loomi pole vaja enam karta. Väiksed lapsedki võivad julgesti mängida loomadega, kes praegu on ohtlikud. (Loe Jesaja 11:6–9; 65:25.)

22. Mida Jeesus tulevikus haigete heaks teeb?

22 Keegi pole haige. Maa peal olles tervendas Jeesus paljusid inimesi. (Matteuse 9:35; Markuse 1:40–42; Johannese 5:5–9.) Kuid Jumala kuningriigi kuningana teeb ta kõik inimesed terveks. „Ükski elanik ei ütle: „Ma olen haige.”” (Jesaja 33:24; 35:5, 6.)

23. Mida teeb Jumal nende heaks, kes on surnud?

23 Surnud äratatakse üles. Piibel näitab, et miljardid surnud äratatakse ellu. „Jumal äratab üles nii õiged kui ka ülekohtused.” (Apostlite teod 24:15; loe Johannese 5:28, 29.)

24. Mida sa arvad võimalusest elada paradiisis?

24 Meie kõigi ees on valik, kas õppida tundma Jehoovat ja kuuletuda temale või teha seda, mida me ise heaks arvame. Kui otsustame kuuletuda Jehoovale, ootab meid ees imeline tulevik. Jeesus tõotas ühele surevale mehele: „Sa oled koos minuga paradiisis.” (Luuka 23:43.) Järgmises peatükis räägimegi Jeesus Kristusest ja sellest, kuidas Jumal tema kaudu oma tõotused teoks teeb.