Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 15. ÕPPETÜKK

Veendumuse väljendamine

Veendumuse väljendamine

1. Tessalooniklastele 1:5

LÜHIDALT. Kõnele veendumusega ja näita, et pead öeldavat oluliseks.

MIDA TEHA

  • Valmista hästi ette. Uuri materjali põhjalikult, et mõistaksid, kuidas Piiblil põhinev arutluskäik viib loogilise järelduseni. Sõnasta lühidalt peamised mõtted, mida soovid kasutada. Mõtle, miks on see info su kuulajatele vajalik. Palu Jehoovalt püha vaimu.

  • Kasuta sõnu, mis väljendavad veendumust. Räägi oma sõnadega, mitte ära korda täpselt allikmaterjali sõnastust. Kasuta sõnu ja väljendeid, mis näitavad, et oled öeldavas veendunud.

  • Ole siiras ja endas kindel. Räägi piisavalt valjusti. Hoia kuulajatega silmsidet.