Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 8. OSA

Mille Jeesuse surm võimalikuks teeb?

Mille Jeesuse surm võimalikuks teeb?

Jeesus suri, et meie võiksime elada. (Johannese 3:16)

Kolm päeva pärast Jeesuse surma käisid mõned naised Jeesuse hauakoopa juures ja leidsid selle tühja olevat. Jehoova oli Jeesuse surnust üles äratanud.

Hiljem ilmus Jeesus oma apostlitele.

Jah, Jehoova oli äratanud Jeesuse ellu vägeva surematu vaimolendina. Jeesuse jüngrid nägid teda üles taevasse minevat.

 Jumal äratas Jeesuse üles ja tegi ta Jumala kuningriigi kuningaks. (Taaniel 7:13, 14)

Jeesus andis oma elu lunaks inimkonna eest (Matteuse 20:28). Lunastuse kaudu teeb Jumal meile võimalikuks igavese elu.

Jehoova on määranud Jeesuse kogu maa kuningaks. 144 000 ustavat inimest, kes äratatakse üles taevaseks eluks, hakkavad valitsema koos Jeesusega. Jeesus ja 144 000 moodustavad õiglase taevase valitsuse – Jumala kuningriigi (Ilmutus 14:1–3).

Jumala kuningriik muudab maa paradiisiks. Siis pole enam sõdu, kuritegevust, vaesust ega nälga. Inimesed on siis tõeliselt õnnelikud (Laul 145:16).