Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 14. OSA

Kuidas sa saad Jehoovale ustav olla?

Kuidas sa saad Jehoovale ustav olla?

Tee otsus seista Jumala poolel. (1. Peetruse 5:6–9)

Hoidu järgimast mis tahes kombeid, mis pole Piibliga kooskõlas. See nõuab julgust.

Ära sekku poliitikasse; inimeste loodud riigid ei toeta Jehoovat ega tema kuningriiki.

 Tee õige valik – kuuletu Jumalale. (Matteuse 7:24, 25)

Seltsi Jehoova tunnistajatega. Nad aitavad sul Jumalaga lähedaseks saada.

Jätka Jumala tundmaõppimist ja püüa tema käskudele kuuletuda.

Kui sinu usk saab tugevaks, peaksid sa pühendama oma elu Jehoovale ja laskma end ristida (Matteuse 28:19).

Kuuletu Jumalale. Loe Piiblit ja palu Jehoova tunnistajaid, et nad aitaksid sul Piiblist aru saada. Seejärel ka tee selle järgi, mida õpid. Siis võid sa elada igavesti (Laul 37:29).