Kuuletu Jumalale ja ela igavesti

Looja soovib meile juhatust anda ning meid kaitsta ja õnnistada.

Sissejuhatus

Kuna Jumal armastab inimesi, õpetab ta meid, kuidas on kõige parem elada.

Kuidas me saame Jumalat kuulata?

Meil on vaja teada, mida teha ja kes aitaks meil seda teha.

Kes on tõeline Jumal?

Mis on tema nimi ja mõned tema omadused?

Milline oli elu paradiisis?

Sellest räägib Piibli esimene raamat.

Suur veeuputus. Kes võtsid Jumalat kuulda, kes mitte?

Mida näitas inimeste kohta nende suhtumine?

Mida me veeuputuse loost õpime?

See pole lihtsalt üks lugu kaugest minevikust.

Kes oli Jeesus?

Miks on oluline teda tundma õppida?

Mille Jeesuse surm võimalikuks teeb?

Tänu sellele on meil võimalik kogeda imelisi õnnistusi.

Millal paradiis tuleb?

Piibel ütleb, mis sündmused peavad toimuma siis, kui see aeg on väga lähedal.

Millised õnnistused ootavad Jumalale kuulekaid inimesi?

Õnnistused, millest sa ei taha mingil juhul ilma jääda.

Kas Jehoova meid kuulab?

Millest sa võiksid temaga rääkida?

Kuidas su pereelu võib õnnelik olla?

Perekonnaelule aluse panija annab selles vallas parimat nõu.

Kuidas Jumalale meelepärane olla?

Meil on vaja teada, mida Jumal vihkab ja mida armastab.

Kuidas sa saad Jehoovale ustav olla?

Soov jääda Jumalale ustavaks mõjutab sinu otsuseid.