Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 10. ÕPPETUND

Kuidas leida üles õige religioon

Kuidas leida üles õige religioon

Kui sa soovid olla Jumala sõber, pead elama usu järgi, mille Jumal heaks kiidab. Jeesus ütles, et ”tõelised kummardajad” kummardavad Jumalat kooskõlas ”tõega” (Johannese 4:23, 24). On olemas ainult üks õige jumalakummardamisviis (Efeslastele 4:4—6). Õige religioon viib igavesse ellu ja valereligioon viib hukatusse (Matteuse 7:13, 14).

Õige religiooni võib ära tunda inimeste järgi, kes sinna kuuluvad. Kuna Jehoova on hea, peavad ka tema tõelised kummardajad olema head inimesed. Nii nagu hea õunapuu kannab häid õunu, nii kasvatab hea religioon häid inimesi (Matteuse 7:15—20).

Jehoova sõbrad peavad Piiblist sügavalt lugu. Nad teavad, et Piibel on pärit Jumalalt. Selle raamatu sõnade järgi nad elavad, selle abil nad lahendavad probleeme ja õpivad Jumalat paremini tundma (2. Timoteosele 3:16). Nad püüavad ellu rakendada seda, mida kuulutavad.

 Jehoova sõbrad osutavad üksteisele armastust. Jeesus ilmutas armastust inimeste vastu sellega, et jagas neile teadmisi Jumalast ning ravis haigeid. Need, kes elavad õige usu järgi, osutavad samuti teistele armastust. Sarnaselt Jeesusega ei vaata nad ülalt alla vaestele või neile, kes kuuluvad teise rahvusrühma. Jeesus ütles, et inimesed tunnevad tema jüngrid ära nende seas valitsevast armastusest (Johannese 13:35).

Jumala sõbrad austavad Jumala nime Jehoova. Kui keegi keelduks kasutamast sinu nime, kas saaks ta olla su lähedane sõber? Kindlasti mitte! Me kasutame oma sõbra nime ja räägime teistele temast head. Seega peaksid need, kes soovivad olla Jumala sõbrad, kasutama tema nime ja rääkima temast teistele. Seda ootab meilt Jehoova (Matteuse 6:9; Roomlastele 10:13, 14).

Sarnaselt Jeesusega jagavad Jumala sõbrad inimestele teadmisi Jumala Kuningriigist. Jumala Kuningriik on taevane valitsus, mis muudab maa paradiisiks. Jumala sõbrad räägivad seda head sõnumit Jumala Kuningriigist ka teistele (Matteuse 24:14).

Jehoova tunnistajad püüavad olla Jumala sõbrad. Nad peavad lugu Piiblist ja neil on armastus isekeskis. Lisaks sellele nad kasutavad ja austavad Jumala nime ning räägivad teistele Jumala Kuningriigist. Jehoova tunnistajad on need, kes tänapäeval maa peal õige usu järgi elavad.